Back

ⓘ Družba
                                               

Družba

Družba je velika množica različnih družbenih skupin. Kadar govorimo o družbi, mislimo na veliko število ljudi, ki so s pomočjo kompleksnih povezav združeni v številne naravne ali umetne skupine. Družbene skupine pa sestavljajo ljudje različnih ras, narodnosti, prepričanj, socialnih položajev. S preučevanjem družbenih pojavov se znanstveno ukvarja sociologija, panoga družboslovja. Vsak posameznik je z vključevanjem v različne skupine, na različne načine del družbe kot celote, torej posameznik se ne vključuje v družbo kot del ene družbene skupine ampak kot del različnih družbenih skupin in o ...

                                               

Goriška Mohorjeva družba

Goriška Mohorjeva družba je podružnica založbe Mohorjeva družba v Gorici. Ustanovljena je bila leta 1924 z namenom izdajanja slovenskega verskega tiska.

                                               

Mohorjeva družba

Mohorjeva družba je najstarejša slovenska založba, ustanovljena 27. julija 1851. Javno sta Mohorjevo družbo razglasila Andrej Einspieler in slavist Anton Janežič ter njuni prijatelji. K temu jih je spodbujal Anton Martin Slomšek. Za zavetnika so izbrali svetega Mohorja. Leta 1852 je družba poslala 785 knjig svojim članom. Društvo je avstrijska oblast podredila leta 1853. Prvi, ki je družbo vodil, je bil Andrej Einspieler iz Celovca. V tistem času je bil Celovec zelo slovenski. Člani te družbe so bili ljudje iz vseh vrst poklicev, od škofov do kuharic in kmetov. Prvih 13 let je bila prva za ...

                                               

Celovška Mohorjeva družba

27. aprila 1945 je Karl Renner na osvobojenem Dunaju iz predstav­nikov Avstrijske ljudske stranke, Socialistične stranke Avstrije in Komuni­stične stranke sestavil začasno vlado, ki je razglasila izjavo o neodvisnosti Avstrije. V Jugoslaviji je prevzela oblast Komunistična partija. Dne 8. maja 1945 so angleške vojaške enote zasedle Koroško. Isti dan so dospele na Koroško tudi enote Jugoslovanske armade, ki so morale na pritisk zahodnih zaveznikov 20. maja 1945 Koroško spet zapustiti. Dne 26. maja 1945 je Josip Broz-Tito v Ljubljani ponovil jugoslovanske teritori­alne zahteve do Avstrije in ...

                                               

Britanska vzhodnoindijska družba

Britanska vzhodnoindijska družba je bila ena prvih delniških družb. 31. decembra 1600 je družba od kraljice Elizabete I. dobila neomejena pooblastila za celotno trgovino z Indijo, pa tudi za območje celotne Jugovzhodne Azije ter Vzhodne Azije. Britanska vzhodnoindijska družba je trgovala večinoma z bombažem, svilo, indigo barvo, solitrom, čajem in opijem. Prav tako je bila lastnica velikih posestev v Indiji, imela na razpolago veliko lastno vojaško silo, ki jo je izkoriščala pri uveljavljanju svojih trgovskih interesov. Njena oblast v Indiji je trajala vse do leta 1858, ko se je britanska ...

                                               

Filharmonična družba

Filharmonična družba je najstarejši glasbeni zavod nekdanje Avstrijske monarhije in naslednica Academie Philharmonicorum Labacensis. Filharmonična družba je bila ustanovljena leta 1794, nastala je iz godalnega kvarteta, ki so ga sestavljali štirje ljubljanski meščani. Iz statuta izvemo, da je bil namen družbe plemenitenje čustev z izbiro dobrih skladb in oblikovanje okusa z dobro izvedbo in v družbenem krogu. Zadnji koncert je priredila jeseni 1918, potem pa je postala podružnica Glasbene matice, ki je bila leta 1945 formalno razpuščena.

                                               

Družba Jezusova

Družba Jezusova oziroma jezuiti ali jezusovci je skupnost moških redovnikov rimskokatoliške cerkve. Leta 1534 jo je ustanovila skupina diplomirancev pariške univerze, ki jo je vodil Ignacij Lojolski. Uradno ime skupnosti jezuitov je Družba Jezusova iz latinskega Societas Iesu. Na svetu je danes okoli 21.000 jezuitov, katerih geslo je" Vse v večjo Božjo slavo "latinsko Ad maiorem Dei gloriam.

                                               

Kraljeva družba

Predsednik, svet in člani Londonske kraljeve družbe za izboljšanje naravne vednosti, Kraljeva družba ali tudi Kraljevo društvo iz Londona je najstarejše strokovno združenje, ki še vedno obstaja. Ustanovili so jo novembra 1660, leta 1783 pa se je združila z Kraljevo družbo v Edinburgu. Kraljeva irska akademija, ustanovljena leta 1782, je tudi tesno povezana s Kraljevo družbo. Člane Kraljeve družbe označujejo s kratico F.R.S. Vse tri družbe se ukvarjajo predvsem z matematičnimi in naravoslovnimi znanostmi in področji. Obstaja tudi več drugih kraljevih družb, ki podpirajo druga področja znano ...

                                               

Družba svetega Cirila in Metoda

Družba svetega Cirila in svetega Metoda je bila leta 1885 v Ljubljani ustanovljena zasebna, narodnoobrambna, šolska organizacija, ki je ustanavljala vrtce in osnovne šole na področju Kranjske, Primorja, Koroške in Štajerske.

                                               

Družba Maxa Plancka

Družba Maxa Plancka je ena vodilnih nemških raziskovalnih institucij s sedežem v Berlinu in sedežem uprave v Münchnu. V okviru Družbe Maxa Plancka deluje 83 pravno nesamostojnih raziskovalnih institutov po vsej Nemčiji. Družba Maxa Plancka, ki je bila ustanovljena 26. februarja 1948, skladno s svojim statutom" nadaljuje tradicijo nekdanje Družbe cesarja Viljema ", v okviru katere je med drugim deloval tudi Albert Einstein. Trenutni predsednik Družbe je Martin Stratmann. Družba po vsem svetu uživa visok ugled. V Times Higher Education Supplement Ranking je leta 2006 dosegla prvo mesto na sv ...

                                               

Skupina

Skupina je skupnost posameznikov v omejenem območju, katere druži isto zanimanje, prepričanje, motivacija, dejavnost. Skupina je tudi skupnost posameznikov, ki jih na spletnem družbenem omrežju druži isto zanimanje, prepričanje, motivacija, cilji. Skupina v živalskem svetu, kot na primer čreda, trop, jata pa predstavlja bolj ali manj ločeno množico osebkov določene vrste,ki naseljuje skupno območje. Življenje v skupini nudi tako večjo možnost preživetja,medsebojno pomoč kot tudi konkurenco v boju za hrano in prostor. Spremembe v okolju,razmnoževalni procesi,spremembe vremena ali podnebja, ...

                                               

Trgovina

Trgovina je ponujanje blaga in storitev za plačilo ali drugo blago. O pravi trgovini govorimo, kadar je posredovanje blaga osnovna dejavnost podjetja. Trgovci blago kupijo, prevažajo in prodajajo, ne da bi ga spremenili oziroma predelali. Najpogostejša slovnična napaka je uporaba besede "trgovina" za prodajalno. Trgovina je namreč le poimenovanje dejavnosti, ne more pa se s to besedo poimenovati konkretno mesto, kjer se dejavnost opravlja. Takšno mesto je prodajalna in ne trgovina. Prvi stiki med različnimi civilizacijami so bili že od nekdaj trgovski. Danes smo zahvaljujoč trgovini na pra ...

                                               

Celjska Mohorjeva družba

Družba je leta 2001 prejela zlati častni znak svobode Republike Slovenije z naslednjo utemeljitvijo:" za neutrudno širjenje slovenske knjige in utrjevanje narodne zavesti med Slovenci – ob 150-letnici Mohorjeve družbe ".

Delniška družba
                                               

Delniška družba

Delniška družba, krajše d. d., je gospodarska družba, katere osnovni kapital je razdeljen na delnice. Ustanovi jo lahko ena ali več pravnih oziroma fizičnih oseb, ki sprejmejo statut. Statut delniške družbe mora biti izdelan v obliki notarskega zapisa. Vsaj tretjino osnovnega kapitala morajo sestavljati delnice, ki se vplačajo v denarju.