Back

ⓘ Zdravje
                                               

Zdravje

Zdravje je stanje telesnega, duševnega in socialnega blagostanja, in ne le odsotnost bolezni ali napake. Po novejših spoznanjih in stališčih Svetovne zdravstvene organizacije je zdravje celovit in dinamičen sistem, ki je sposoben prilagajanja vsem vplivom okolja ter omogoča posamezniku in skupnosti opravljati vse biološke, socialne in poklicne funkcije in preprečevati bolezen, onemoglost in prezgodnjo smrt. Sodobna definicija zato opredeljuje zdravje kot splošno vrednoto in bistveni vir za produktivno in kakovostno življenje slehernega posameznika in skupnosti kot celote. Zdravje je po tej ...

                                               

Nacionalni inštituti za zdravje

Nacionalni inštituti za zdravje so javna agencija ministrstva za zdravje Združenih držav Amerike, ki deluje na področjih medicine in zdravstva. Sestavlja jih 27 ločenih inštitutov in uradov na čelu z uradom predsednika. Predsednika imenuje ameriški senat, od leta 2007 je na tem položaju genetik Francis S. Collins. Ustanova je razdeljena na dva dela: en deluje kot javna agencija za financiranje raziskav zunaj NIH, drugi pa kot raziskovalna ustanova v obliki podrejenih inštitutov, kjer se izvajajo znanstvene raziskave na različnih področjih medicine. Uprava NIH in večina inštitutov se nahaja ...

                                               

Varnost in zdravje pri delu

Várnost in zdrávje pri délu je interdisciplinarno področje, ki se ukvarja z varnostjo, zdravjem in blagostanjem ljudi, ki sodelujejo pri delu ali zaposlitvi. Posredno se ukvarja tudi z zaščito sodelavcev, družinskih članov, delodajalcev, oskrbovalcev, bližnjih sosesk in drugih članov javnosti, na katere vpliva delovno okolje.

                                               

Javno zdravje

Javno zdravje je veja medicine, ki se ukvarja s preprečevanjem bolezni, krepitvijo zdravja in podaljševanjem življenja z organiziranimi ukrepi družbe. Zdravnik ali zobozdravnik specialist za to področje se imenuje specialist javnega zdravja.

                                               

Minister za zdravje Republike Slovenije

Minister za zdravje Republike Slovenije je politični vodja Ministrstva za zdravje Republike Slovenije, ki ga predlaga predsednik Vlade Republike Slovenije in imenuje Državni zbor Republike Slovenije ter je po Zakonu o Vladi Republike Slovenije član Vlade Republike Slovenije. Trenutni minister je Janez Poklukar.

                                               

Duševno zdravje

Duševno zdravje je po opredelitvi Svetovne zdravstvene organizacije" stanje dobrega počutja, v katerem posameznik uresničuje svoje sposobnosti, normalno obvladuje stres v vsakdanjem življenju, svoje delo opravlja produktivno in je sposoben prispevati k skupnosti, v kateri živi ". Duševno zdravje se nanaša na široko paleto dejavnosti, ki so neposredno ali posredno povezane s komponento duševnega zdravja, ki je sestavni del definicije zdravja, ki ga SZO pojmuje kot" stanje popolnega telesnega, psihološkega in socialnega blagostanja ". Zdravje torej ne pomeni samo odsotnosti bolezni, temveč t ...

                                               

Vpliv kajenja tobaka na zdravje

Že dolgo časa so znane škodljive posledice kajenja tobaka za zdravje. Kajenje je odgovorno za nastanek srčnih bolezni, cerebrovaskularnih bolezni, kronične pljučne bolezni in pljučnega raka. Le-te so najpogostejše bolezni v evropski regiji. V evropski regiji je tobak na drugem mestu dejavnikov tveganja za nastanek bolezni. V svetovnem merilu je kajenje tobaka drugi največji vzrok za smrtnost v svetu. Trenutno je kajenje odgovorno za smrt enega od desetih odraslih.

                                               

Vpliv vina na zdravje

Vpliv vina na zdravje je tema številnih razprav in raziskav. Vino ima precej dolgo zgodovino uporabe v zdravstvu, saj so ga uporabljali kot antiseptik za površinske rane, za izboljšanje prebave, za zdravljenje diareje itd., ter kot topilo za raztapljanje zdravilnih učinkovin. Papirusi starih Egipčanov pričajo o tem, da je imelo vino pomembno vlogo v zdravstvu že okrog leta 2200 pr. n. št. Pomembno vlogo v zdravstvu pa je ohranilo vse do konca 19. oz. začetka 20. stoletja, ko se je na podlagi raziskav o alkoholu in alkoholizmu drastično spremenilo mnenje o njegovem vplivu na zdravje. Konec ...

                                               

Portal Zdravje-EU

Generalni direktorat za zdravje in potrošnike predstavlja portal Zdravje-EU., ki ponuja različne informacije in podatke o zdravstvenih vprašanjih in dejavnostih na evropski in mednarodni ravni. Glavni cilj tega tematskega portala je evropskim državljanom omogočiti enostaven dostop do celovitih informacij o javnozdravstvenih pobudah in programih na ravni EU. Portal želi tudi izpolnjevati cilje EU na področju javnega zdravja, pozitivno vplivati na obnašanje ljudi in pospeševati javno zdravje v 27 državah članicah EU. Portal Zdravje-EU je namenjen vsem, ki želijo biti obveščeni o zadevah, ki ...

                                               

Javno zdravje v Sloveniji

Javno zdravje v Sloveniji proučuje in vzdržuje Nacionalni inštitut za javno zdravje kot osredna javnozdravstvena ustanova v državi. Kot dobro ali zelo dobro je po navedbah iz leta 2017 svoje zdravje ocenilo 65.3 % prebivalcev, kot slabo ali zelo slabo pa 9.7 % prebivalcev.

                                               

Ekološko zdravje

Ekološko zdravje je izraz, ki se uporablja v povezavi s človeškim zdravjem in stanjem okolja. V medicini se ta izraz uporablja tudi v zvezi z upravljanjem okoljskih dejavnikov davki, plačevanje zdravstvenega zavarovanja, kar lahko zmanjša tveganje za nezdrav življenjski slog, kot je npr. kajenje. V medicini se uporablja za sklicevanje na posebno stanje občutljivosti, ki se pojavi kot posledica izpostavljenosti sintetičnim kemikalijam v okolju. tod pride tudi izraz ekološko. V širšem pomenu je termin ekološko zdravje opredeljen kot stanje mest, kjer je cilj gojenje pridelkov, management pos ...

                                               

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu

Predloga:Infobox European Union agency Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu je bila ustanovljena leta 1994 v Bilbau v Španiji. Cilj organizacije je, da bi s spodbujanjem varnostne kulture postala evropska delovna mesta bolj varna, zdravju prijazna in produktivnejša. Za ta cilj si prizadevajo z zbiranjem in širjenjem znanj in informacij ter s promocijo preventive tveganj. Osebje agencije sestavljajo strokovnjaki s področja poklicne varnosti in zdravja ang. occupational safety and helth, ter strokovnjaki s področij komunikacij in administracije. Na nacionalni ravni, agencijo zast ...

                                               

Duševno zdravje na delovnem mestu

Delo ima izredno pomembno vlogo v posameznikovem življenju. Večina aktivne populacije preživi na delovnem mestu vsaj tretjino svojega življenja, zato predstavlja prav delovno okolje eno izmed najpomembnejših življenjskih okolij. Duševno zdravje aktivne populacije je močno povezano z bogastvom in kapitalom celotne družbe, zato je skrb za ohranjanjje svoje umske in čustvene zmožnosti ter mu dovoljuje, da izpolnjuje svojo vlogo v poklicnem, družbenem in zasebnem življenju. Družbi pa predstavlja duševno zdravje podlago za družbeno kohezijo ter za boljšo socialno in ekonomsko blaginjo. Dandanes ...

                                               

EMedicine

eMedicine.com, Incorporated je spletna klinična medicinska baza znanja, ki so jo leta 1996 ustanovili Scott Plantz, MD FAAEM, dr. Jonathan Adler, dr. MS FACEP FAAEM, računalniški inženir Jeffrey Berezin. Temeljni koncept je bil ustvariti veliko skladišče medicinskih vsebin na strokovni ravni, ki bi jih bilo mogoče pri klinični oskrbi in zdravniškem izobraževanju sproti posodabljati in nenehno uporabljati. Spletna stran eMedicine je sestavljena iz približno 6.800 medicinskih preglednih člankov, od katerih je vsak povezan z enim od 62 kliničnih specializiranih "učbenikov". Pediatrija, na pri ...

                                               

Raziskava o zdravju, procesu staranja in upokojevanja v Evropi

Raziskava o zdravju, procesu staranja in upokojevanja v Evropi SHARE je interdisciplinarna mednarodna baza mikropodatkov o zdravju", socio-ekonomskem položaju, socialnih in družinskih omrežjih več kot 55.000 posameznikov starejših od 50 let, iz 20 Evropskih držav. Raziskava je nastala s podporo Evropske komisije in je bila uvrščena med ključne evropske raziskave. Gre za panelno raziskavo, kar pomeni, da se procesi staranje pri ljudeh spremljajo skozi daljše časovno obdobje. Prvi val raziskave je potekal leta 2004 in zadnji je predviden za leto 2024. Anketiranje je terensko, osebno in potek ...

                                               

Ročno premeščanje bremen

Ročno premeščanje bremen je uporaba človeškega telesa za dvigovanje, spuščanje, nakladanje, razkladanje ali prenašanje bremen. Breme je lahko živo ali neživo. Večina proizvodnih ali distribucijskih sistemov zahteva nekaj ročnega premeščanja. Kljub upadanju v zadnjem času je stopnja delavcev v EU-25, ki prenašajo ali premikajo težka bremena še vedno visoka, in dosega 28.0% v EU-10. Če je takšno delo izvajano nepravilno ali v pretiranem obsegu, so lahko delavci izpostavljeni faktorjem fizične nevarnosti, utrujenosti in poškodbam. Obstaja veliko tehnik in orodij za ročno premeščanje bremen, k ...

                                               

Zdravilo

Zdravilo je pripravek, ki se uporablja za zdravljenje, lajšanje, preprečevanje ali odkrivanje bolezni oziroma je namenjen za učinkovanje na zgradbo telesa ali njegovo delovanje. Načeloma vsebuje eno ali več zdravilnih učinkovin ter različne pomožne snovi, lahko pa je brez pomožnih snovi ali celo brez zdravilne učinkovine, vendar mnogo redkeje.

                                               

Zdravstvena pismenost

Zdravstvena pismenost pomeni funkcionalno pismenost v zvezi z zdravjem in opredeljuje veščine in znanja, potrebna za razumevanje bolezni in zdravljenja, ter zmožnost učinkovite orientacije in delovanja znotraj zdravstvenega sistema. Gre za posameznikovo sposobnost, da prejema, obdeluje in razume osnovne zdravstvene informacije in potrebne storitve, da lahko sprejme ustrezne odločitve v zvezi s svojim zdravjem. Za dobro zdravstveno pismenost mora posameznik dobro obvladati veščine branja, poslušanja, analitičnega sklepanja in odločanja v situacijah, povezanih z zdravjem. Dobra zdravsvena pi ...

                                               

Živo srebro v ribah

Ribe in lupinarji kopičijo živo srebro v svojih telesih, pogosto v obliki metiliranega živega srebra, zelo strupene organske spojine živega srebra. Ribji izdelki so pokazali, da vsebujejo različne količine težkih kovin, zlasti živega srebra iz onesnaževanja vode. Vrste rib, ki imajo dolgo življenjsko dobo in so visoko na prehranjevalni verigi, kot so mečarice, tuna, morski pes, kraljevska lokarda, graditeljica, ščuka in jezerska postrv vsebujejo višje koncentracije živega srebra kot druge. Prisotnost živega srebra v ribah predstavlja zdravstveni problem, zlasti za nosečnice, doječe matere ...