Back

ⓘ Vojaštvo
                                               

Vojaštvo

Vojaštvo je dejavnost uveljavljanja interesov države z uporabo ali grožnjo sile. Države s svojimi oboroženimi silami zagotavljajo obrambo pred zunanjimi ali notranjimi nasprotniki oz. izvajajo agresijo nad drugimi državami, če poveljniki presodijo, da je to v interesu države. Zgodovina vojaštva je starejša od prvih pisnih virov in v tisočletjih obstoja so vojske v različnih državah razvile specifično subkulturo z lastnimi običaji, družbenim redom, izobraževalnimi sistemi itd. V mirnodobnem času lahko opravljajo tudi druge funkcije, kot so politična propaganda, pomoč pri naravnih nesrečah, ...

                                               

Vojaštvo Ruske federacije

Vojaštvo Ruske federacije sestavlja več vojaških in paravojaških organizacij, ki so organizirane s strani države, katerih pripadniki prejmejo neko obliko vojaškega urjenja ter so usposobljeni ter pooblaščeni za nošenje strelnega orožja: SOBR specialna policijska enota Oborožene sile Ruske federacije 1.2 milijona pripadnikov Železniške sile Ruske federacije 50.000 pripadnikov Civilne obrambne sile Ministrstva za izredne razmere Ruske federacije 30.000 pripadnikov Zvezna mejna stražarska služba Ruske federacije 200.000 pripadnikov Notranja vojska Ministrstva za notranje zadeve Ruske federaci ...

                                               

Divizija

Divizija je stalna vojaška formacija. Divizija je osnovna taktična vojaška formacija, ki je sposobna daljšega samostojnega delovanja; divizijo sestavljajo 3-5 polki oz. 3-4 brigade in ji poveljuje generalmajor/generalporočnik kopenska vojska in vojno letalstvo oz. kontraadmiral/viceadmiral vojna mornarica. Zaradi različnih tipov divizij je število pripadnikov različno: od 10.000 do 20.000. Sestavne dele divizije delimo na: poveljniški del bojni del logistični del. Slovenska vojska nima nobene divizije.

                                               

Diplomacija

Diplomacija je umetnost in veščina vodenja pogajanj med predstavniki različnih skupin oz. držav. Po navadi se pojem nanaša na mednarodno diplomacijo, preko katere se s pomočjo poklicnih diplomatov ustvarjajo in vzdržujejo mednarodni odnosi, predvsem na področjih mirovništva, kulture, gospodarstva, trgovine in vojaštvo. Mednarodni sporazumi so tako sestavljeni s pomočjo pogajanj s strani diplomatov, nakar jih morajo potrditi še politiki vpletenih strani. Neformalni oz. sociološki pojem označuje diplomacijo kot uporaba taktike za dosego strateške prednosti. Največja diplomatska organizacija ...

                                               

Vojaška taktika

Vojaška taktika je vojaška veda, ki se ukvarja z načini vojskovanja in postopki v bitki. Zajema postopke in delovanje posameznikov in enot, čeprav se primarno ukvarja z delovanjem enot in opredelitvijo načinov vojskovanja. Razvoj vojaške taktike je pogojen z razvojem filozofije in vojaške tehnologije. Do 19. stoletja se je vojaška taktika ukvarjala le z manevriranjem enot po bojišču, medtem ko se današnja taktika ukvarja z odzivom enot v vseh situacijah. Vojaška taktika je nadaljevanje vojaške strategije.

                                               

Vojaška strategija

Vojaška strategija je vojaška veda, ki se ukvarja z določitvijo, preučevanjem, rangiranjem vojaških operacij z namenom doseganja različnih političnih in vojaških ciljev. Na začetku je bila vojaška strategija namenjena le načrtovanju vojaških operacij, z razvojem družbe, tehnologije in ideologije pa se je vojaška strategija povezala tudi z ostalimi družbenimi aspekti - politiko, organizacijo, logistiko, ekonomijo, itd. Vojaška taktika je nadaljevanje vojaške strategije in je zato močno odvisna od nje.

                                               

Koncept operacij

Koncept operacij je dokument, ki opisuje značilnosti predlaganega sistema z vidika posameznika, ki bo uporabljal ta sistem. To se uporablja za komunikacijo kvantitativnih in kvalitativnih značilnosti sistemov za vse interesne skupine. CONOPS se pogosto uporabljajo v vojski, policiji, vladnih službah in drugih področjih. CONOPS se navadno razvije iz koncepta in je opis, kako seznam možnosti lahko uporabimo za doseganje želenih ciljev. Na področju skupnih vojaških operacij je CONOPS izjava, ki jasno in jedrnato izraža, kaj namerava poveljnik obrambnih sil doseči in kako bo to potekalo s pomo ...

                                               

Domobranstvo

Domobranstvo wehr) je naziv za vojaško formacijo, ki lahko označuje regularne oborožene sile določene države ali pa paravojaške organizacije v sklopu države oz. drugih organizacij.

                                               

Popolnjevanje oboroženih sil

Popolnjevanje oboroženih sil je celota ukrepov in postopkov, ki oboroženim silam zagotavljajo načrtovane kontingente moštva, živine in materialnih sredstev v miru in vojni Ožje gledano je popolnjevanje dodeljevanje posameznikov, enot, kosa opreme, skupine posameznikov, skupine enot ali opreme bojni enoti z namenom doseči ali zagotoviti njeno predpisano moč potem, ko je utrpela izgube v moštvu ali opremi. Popolnjevanje se loči glede na čas, prostor in vire. Glede na čas ločimo popolnjevanje v miru popolnjevanje v vojni Glede na prostor ločimo teritorialno popolnjevanje - če se izvaja z viri ...

                                               

Vojaška obveznost

Vojaška obveznost ali vojaška dolžnost je v nekaterih državah z zakonom urejena dolžnost državljanov, da določen čas izvajajo določene obveznosti v oboroženih silah. Predstavlja neprostovoljni nabor določenih delov populacije z namenom vključiti jih v nacionalne oborožene sile. Vojaška obveznost kot eden od načinov popolnjevanja oboroženih sil z vojaki v miru in vojni predstavlja pomemben dejavnik, ki vpliva na bojno pripravljenost, njene značilnosti in čas trajanja vojaške obveznosti pa pogojujejo različni dejavniki. Med najpomembnejše spadajo družbeno-politična ureditev države, njene eko ...

                                               

Vojaška znanstvena fantastika

Vojaška znanstvena fantastika je podzvrst znanstvene fantastike, ki se osredotoča na obravnavo različnih vidikov vojskovanja v prihodnosti. Razširjena je predvsem v Združenih državah Amerike in po eni strani odraža ljubezen tamkajšnjega občinstva do melodramatičnosti, za katero je veliko priložnosti v opisovanju namišljenih vojaških spopadov, po mnenju nekaterih pa tudi agresivnost, ki je močno zakoreninjena v ameriški kulturi. Podzvrst se je razvila iz melodramatičnega pretiravanja vesoljske opere, ki ji je izbruh korejske vojne dal bolj realistično oporo za opisovanje taktike in orožij, ...

                                               

Vojaške formacije

Vojaške formacije so večje, sestavljene vojaške enote, ki pa so sposobne samostojnega delovanja na bojišču. Izraza vojaške formacije in vojaška enota se večinoma uporabljata kot sopomenki.

                                               

Vojaški čini

Vojaški čini označujejo rang/položaj v vojaški hierarhiji, na katerega se navezujejo dolžnosti, odgovornost in pravice pripadnika oboroženih sil. Po navadi ima vsak rod oboroženih sil lasten sistem; za primerjavo med rodovi pa skrbijo činovni razredi. Podoben sistem rangiranja imajo tudi policija, civilna zaščita, gasilci.

                                               

Vojna enciklopedija

‎ Vojna enciklopedija je splošno vojno delo, ki je nastalo v SFRJ in bilo izdano dvakrat: leta 1958 in 1970.

                                               

Komunikacija

Komunikacija ima več pomenov: komunikacija vojaštvo - vojaški izraz, ki označuje del infrastrukture. komuniciranje sporazumevanje - sistem znakov, govora, mimike. za sporazumevanje.

                                               

Rod

Rod je lahko: rod vojaštvo Rod rod sociologija rod matematika rod taborništvo rod biologija Rod mitologija Rod ime sopomenka za narodnost človek slovenskega rodu

Benjamin Robins
                                               

Benjamin Robins

Benjamin Robins, angleški matematik in vojaški inženir, * 1707, Bath, Somerset, Anglija. † 29. julij 1751, Indija. Kot prvi je vpeljal Newtonovo matematiko v vojaštvo; njegovo delo je odločilno vplivalo na razvoj artilerije v drugi polovici 18. stoletja ter vpeljavo matematike v vojaške akademije.

                                               

Korpus

Korpus lahko pomeni: korpus glasba: trup glasbil besedilni korpus: nabor pisnih in govorjenih besedil korpus anatomija: telo govorni korpus korpus politologija: predstavništvo tujih držav pri vladi diplomatski korpus korpus umetnost korpus vojaštvo: v nekaterih armadah združena operativna enota kopenske vojske

                                               

Seznam vojaških izrazov

bastion, bataljon, baterija, baza, bimbaša, biološki terorizem, bitka, bliskovita vojna, blok, blokada, bojevanje, bojna skupina, bojni inženirci, brigada, brigadni general, brisani prostor, bunker

Vojaška industrija
                                               

Vojaška industrija

Vojaška industrija je veja industrije, ki izdeluje in opremlja oborožene sile z orožjem, vojaško opremo, vozili itd. Mnoge industrializirane države imajo razvito lastno vojaško industrijo, ki opremlja oborožene sile te države in izvaža svoje izdelke v tujino. Zaradi narave posla in odvisnosti od vladnih razpisov je pogosto tesno povezana z oblastjo. Trgovanje z orožjem predstavlja znaten delež globalne ekonomije, vodilno vlogo v panogi ima vojaška industrija Združenih držav Amerike.

                                               

Kontingent

Kontingent je izraz, ki se v slovenščini večinoma nanaša na količino materiala ali velikost skupine ljudi. Predvsem se uporablja v vojaškem izrazoslovju ali v ekonomskem izrazoslovju.

Oborožene sile
                                               

Oborožene sile

Glavne veje oboroženih sil so: kopenska vojska, vojna mornarica. vojno letalstvo, Nekatere države imajo poleg teh treh vej še: strateške jedrske sile, mornariško pehoto, vesoljske sile. Nekatere države štejejo kot posebno vejo oboroženih sil še: generalštab z generalštabnimi častniki. specialne sile in

                                               

Orožništvo

Orožništvo je starejši izraz za nekdaj vojaško organiziran organ, ki je skrbel za javno varnost. Orožništvo je od 19. stoletja v nemško govorečih deželah deloma uradna, vedno pa pogovorna označitev za deželno policijo. V Avstriji je bilo orožništvo ustanovljeno leta 1849 in je skrbelo za javno varnost navadno zunaj večjih mest. Uniformiran pripadnik orožništva se je imenoval orožnik.

                                               

Vojaška enota

Vojaška enota je organizirana skupina vojakov, ki je namenjena taktičnemu bojevanju in je sposobna omejenega samostojnega delovanja. Izraza vojaška enota in vojaška formacija se večinoma uporabljata kot sopomenki, a vojaške enota postaja vse bolj prevladujoč izraz.