Back

ⓘ Umetnost
                                               

Starogrška umetnost

Umetnost antične Grčije je zelo vplivala na kulturo mnogih držav po vsem svetu, še posebej v kiparstvu in arhitekturi. Umetnost rimskega imperija v glavnem izvira iz Grčije. Aleksander Veliki je z osvajanji na vzhodu sprožil več stoletij izmenjave med grško, srednjeazijsko in indijsko kulturo, ki je imela vplive do Japonske. Vse od renesanse dalje so v Evropi estetski in visoki tehnični standardi grške umetnosti navdihovali generacije evropskih umetnikov. V 19. stoletju je v umetnosti zahodnega sveta prevladovala klasična tradicija, ki je izvirala iz Grčije.

                                               

ASCII-umetnost

ASCII-umetnost je vrsta izdelave slik in podob, ki izhaja iz 95 računalniških znakov, določenih po standardu ASCII. Slike se sedaj lahko izdelajo s pomočjo poljubnega urejevalnika besedil. Take slike so se pojavile kmalu po pojavu računalnikov. Slike so bile na luknjanih karticah. Posebno priljubljene so bile slike Mone Lize in Disneyjevih risanih likov. Pogosto se uporabljajo pri prostooblikovnih jezikih, kjer lega znakov v besedilu programa ni pomembna. Večina slik iz ASCII umetnosti za predstavitev potrebuje črke s stalno širino, oziroma nesorazmerne črke, podobne tistim v pisalnih stro ...

                                               

Umetnost egejskih kultur

Umetnost egejskih kultur je umetnost kikladske, minojske in mikenske kulture, ki so cvetele na širšem prostoru ob Egejskem morju okoli leta 2200–1200 pr. n. št. Je predhodnica kulture stare Grčije. Egejska umetnost ni samo geografski pojem, ampak označuje tudi civilizacije, ki so se razvile v tej regiji. Bile so tesno povezane, a vseeno vsaka zase: KIKLADSKA umetnost, 2600–1100 pr. n. št. KRETSKA MINOJSKA umetnost MIKENSKA umetnost Vse se delijo v tri obdobja: starejše, srednje in mlajše.

                                               

Gotska umetnost

Gotska umetnost ali gotski slog je evropski umetnostni slog srednjeveške umetnosti, ki se je v severni Franciji razvil iz romanske umetnosti v 12. stoletju, vodil pa jo je sočasni razvoj gotske arhitekture. Razširil se je po celotni zahodni Evropi in velikem delu južne in srednje Evrope, v klasični obliki v Italiji pa ni nikoli preveč. V poznem 14. stoletju se je razvil prefinjen dvorni slog mednarodne gotike, ki se je nadaljeval do konca 15. stoletja. Na mnogih področjih, zlasti v Nemčiji, se je poznogotska umetnost nadaljevala tudi v 16. stoletju, preden je prešla v renesančno umetnost. ...

                                               

Bizantinska umetnost

Bizantinska umetnost je umetniška produkcija in izražanje Vzhodnega rimskega cesarstva. Združuje starokrščanske, maloazijske in aleksandrijske elemente.

                                               

Sodobna umetnost v Sloveniji

Ta članek orisuje razširitve likovne umetnosti v slovenskem prostoru, ki so jih povzročile družbene spremembe in široka dostopnost hitro razvijajoče se tehnologije. Ker so likovni umetniki in umetnice začeli uporabljati najrazličnejša z novo tehnologijo podprta orodja za vizualizacijo svojih del, govorimo o vizualni umetnosti. Zajema slikarstvo, kiparstvo, grafiko, strip, avtorske knjige, fotografijo, video, film, arhitekturo, dela narejena z računalnikom, dela na računalniku in internetu. Poleg tega se je tradicionalno likovno okolje še razširilo, ko so vanj začeli vstopati umetniki in um ...

Atelje
                                               

Atelje

Atelje je umetnikov delovni prostor. V njem ustvarja in uresničuje svoje zamisli. Atelje uporabljajo kiparji, slikarji, fotografi, filmski umetniki itd.

                                               

Mecen

Mecen je ljubitelj umetnosti, ki finančno podpira umetnike, ker umetniki sami niso imeli denarja. Izraz izvira iz priimka Mecenas.

                                               

Trilogija

Trilogija je umetniško delo iz treh delov; npr. treh romanov, treh komedij ali treh filmov. Primeri: literarna trilogija Gospodar prstanov, 1. del: Bratovščina prstana, 2. del: Stolpa, 3. del: Kraljeva vrnitev. filmska trilogija Tri barve režiser Krzysztof Kieślowski: Modra, Bela, Rdeča

                                               

Upodabljajoče umetnosti in oblikovanje

Upodabljajoče umetnosti in oblikovanje: kiparstvo, grafika, risanje, industrijsko oblikovanje. grafično oblikovanje. arhitektura, slikarstvo, fotografija. modno oblikovanje.