Back

ⓘ Naravoslovje
                                               

Naravoslovje

Naravoslovne vede raziskujejo fizično, nečloveško podobo naravnega sveta. Razlikujemo jih od družbenih ved na eni strani, kot tudi od umetnosti in humanističnih ved na drugi. Naravoslovne vede v splošnem poskušajo pojasniti delovanje sveta preko naravnih procesov z razliko od božanskih. Pojem naravoslovja uporabljamo tudi zaradi razlikovanja med" znanostjo "kot vedo, ki uporablja znanstveno metodo in" znanostjo ", kot področja znanja v splošnem, na primer računalništvo ali celo" teološka znanost ". V različnih zvezah so naravoslovne vede določene različno. Včasih jih imenujejo biološke zna ...

                                               

Fakulteta za aplikativno naravoslovje v Novi Gorici

Fakulteta za naravoslovje Univerze v Novi Gorici ima svoj sedež v Ajdovščini. Njena trenutna dekanja je prof. dr. Sandra Gardonio. Fakulteta za naravoslovje od akademskega leta 2016/2017 dalje izvaja Univerzitetni študijski program prve stopnje" Fizika in astrofizika "kot edini prvostopenjski program s področja astrofizike v Sloveniji. Temeljni cilj programa prve stopnje je posredovati študentom vsa potrebna teoretska in eksperimentalna znanja ter začetne raziskovalne izkušnje za nadzorovano raziskovalno delo. Prvostopenjski študij je nadgrajen z Magistrskim študijskim programom druge stop ...

                                               

Fakulteta za naravoslovje in tehnologijo v Ljubljani

Fakulteta za naravoslovje in tehnologijo, s sedežem v Ljubljani, je nekdanja fakulteta, ki je bila članica Univerze v Ljubljani. Fakulteta je bila ustanovljena v študijskem letu 1960/61, ko sta se združili Naravoslovna in Fakulteta za rudarstvo, metalurgijo in kemijsko tehnologijo. Leta 1994 se je fakulteta razdružila v več samostojnih izobraževalnih ustanov, med njimi v Fakulteto za matematiko in fiziko FMF, Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo FKKT, Fakulteto za farmacijo FFA in Naravoslovnotehniško fakulteto NTF.

                                               

Fakulteta za naravoslovje in matematiko v Mariboru

Fakulteta za naravoslovje in matematiko je članica Univerze v Mariboru. Oddelki fakultete v okviru Univerze v Mariboru delujejo že vse od vzpostavitve visokošolskega študija v Mariboru v letu 1960, saj je nastala leta 2006 z razdelitvijo Pedagoške fakultete, ki je bila ustanovna članica Univerze v Mariboru. Trenutni dekan je Mitja Slavinec. FNM je na študijskih področjih Fizika&Astronomija 2017 ter Matematika 2018 po svetovni lestvici World University Rankings uvrščena med prvih 400 na svetu. Na fakulteti delujejo oddelki za biologijo, fiziko, matematiko in računalništvo ter tehniko. I ...

                                               

Dušan Karba

Dušan Karba, slovenski farmacevt, * 6. november 1915, Kamnik, † 17. maj 2004, Ljubljana. Diplomiral je leta 1938 na Univerzi v Zagrebu in doktoriral 1966 na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo v Ljubljani. Po osvoboditvi je aktivno sodeloval pri organiziranju slovenske farmacevtske službe. Bil je večkratni predsednik Slovenskega farmacevtskega društva od ustanovitve 1950. Bil je tudi pobudnik za ustanovitev in v letih 1956–1961 direktor Zavoda za farmacijo in preizkušanje zdravil. Prizadeval si je za ponovno uvedbo leta 1948 prekinjenega študija farmacije na univerzi v Ljubljani, ki s ...

                                               

Plinij starejši

Gaj Cecilij Sekund Plinij starejši Cecilius Secundus Plinius major), rimski pisec, učenjak in častnik, * 23, Novum Comum, danes Como, Lombardija, Italija, † 24. avgust 79, Stabiae pri Neaplju ob izbruhu Vezuva. Plinij je napisal velikansko delo, zbirko okoli 40.000 obdelanih pojmov, popoln povzetek staroveškega znanja o svetu, v 37 knjigah Naravoslovje Naturalis historia. Kar 5 knjig te" najstarejše enciklopedije "izšla je leta 77 n. št. je opisovalo dragulje in poldrage kamne ter minerale. V tem velikem delu je Plinij uporabil svoje in znanje svojih predhodnikov Kalistrata, Satirja, Sotak ...

                                               

Mihael Drofenik

Diplomiral je leta 1965 na ljubljanski Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo in prav tam 1973 tudi doktoriral. Strokovno se je izpopolnjeval v nemškem Karlsruheju. Leta 1966 se je zaposlil na Institutu "Jožef Stefan", od 1995 kot raziskovalni svetnik - vodja skupine za magnetne in polprevodne keramične materiale. V znanstvenoraziskovalnem delu se je ukvarjal med drugim tudi z anizotropnimi feritnimi materiali in magnetnimi ternarnimi spojinami; med drugim je prispeval k razvoju in proizvodnji visokopermeabilnih feritnih materialov v ljubljanski tovarni Iskra Feriti. Priznanih ima več pa ...

                                               

Fakulteta za farmacijo v Ljubljani

Študij farmacije je bil v Sloveniji popolnoma vpeljan šele leta 1960 z ustanovitvijo Farmacevtskega odseka na Oddelku za kemijo Fakultete za naravoslovje in tehnologijo, ki je dobil prostore v Plečnikovi zgradbi" stara tehnika "na Aškerčevi ulici, kjer se fakulteta nahaja še danes. Že od leta 1945-1948 je bil mogoč vpis prvih dveh letnikov študija farmacije v Ljubljani z možnostjo nadaljevanja v Zagrebu ali Beogradu. S študijskim letom 1948/49 je bil študij farmacije v Ljubljani ukinjen, nato sta bila v študijskem letu 1955/56 znova uvedena prva dva letnika študija farmacije, 1960 pa je bi ...

                                               

Prirodopis

Prirodopis oz. prirodoslovje je od 17. do 19. stoletja označeval vedo o naravi in naravnih pojavih. Glavne definicije vključujejo raziskovanje neživih in živih bitij, pogosto ga razširjajo še na predmetna področja današnje paleontologije, ekologije, geologije, včasih pa celo astronomije, fizike in meteorologije. Prirodopis je kot splošna kategorija pokrival vsakršno tedanjo znanstveno obravnavo narave z izjemo medicine in njene tedanje poddiscipline fiziologije, čeprav dolgo časa ni bil uveljavljena samostojna disciplina, ki bi jo denimo poučevali na univerzah. V tem smislu je bil poglavit ...

                                               

Janez Bohorič

Diplomiral je leta 1966 na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo v Ljubljani in se nato zaposlil v podjetju Sava Kranj. Leta 1978 je postal glavni direktor Save Kranj in 1996 predsednik uprave istega podjetja. Med letoma 1984 in 1990 je bil tudi podpredsednik Izvršnega sveta SR Slovenije za gospodarstvo. Leta 2004 je soustanovil kontroverzno politično društvo Forum 21 in postal član upravnega odbora tega političnega društva.

                                               

Branko Borštnik

Branko Borštnik, slovenski fizik, * 16. julij 1944, Prkos pri Koprivnici, Hrvaška. Diplomiral je 1968 iz fizike na ljubljanski Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo in prav tam 1974 tudi doktoriral. Strokovno se je izpopolnjeval v Grenoblu 1974 in Münchnu 1981. Od 1968 je bil raziskovalec na Kemijskem inštitutu Boris Kidrič v Ljubljani, leta 1982 je bil izvoljen za izrednega profesorja, 1987 pa za rednega profesorja na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo FNT v Ljubljani, kjer je bil od 1999 tudi dopolnilno zasposlen. Napisal je vrsto znanstvenih del s področja fizikalne kemije oz. ...

                                               

Medicina

Medicina je v širšem pomenu veda in delovanje, usmerjeno k preprečitvi in zdravljenju bolezni in povrnitvi zdravja ljudi, v ožjem pa povezana z dejavnostjo zdravnikov. Za očeta medicine velja starogrški filozof Hipokrat, ki je skupaj z Galenom postavil temelje za sodoben, racionalen pristop k zdravljenju. Po propadu Zahodnorimskega cesarstva in v srednjem veku, ko je bil v Evropi racionalizem v zatonu, so prevzeli vodilno vlogo v razvoju medicine muslimani na Bližnjem vzhodu, npr. Ibn Sina, ki ga nekateri prav tako označujejo za očeta medicine, Ibn Rušd in drugi.

                                               

Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Koper

Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Koper ima sedež v Kopru in je članica Univerze na Primorskem. Fakulteta je bila ustanovljena leta 2007. Trenutno je dekan fakultete izr. prof. dr. Ademir Hujdurović.