Back

ⓘ Narava
                                               

Narava

Naráva je vsa snov in energija, še posebej v svoji osnovni obliki, neodvisni od človeškega vpliva. Naravo raziskujejo razne znanstvene vede in še posebej naravoslovje. V grobem se deli na živo in neživo naravo, vendar je meja med obema nejasna, vključuje pojave velikostnih razredov od podatomskih delcev do vesolja.

                                               

Švedska

Kraljevina Švedska je obmorska Nordijska država v Skandinaviji v severni Evropi. Na zahodu meji na Norveško, na severovzhodu na Finsko, na jugozahodu pa ima morsko mejo z Dansko; preostanek meje poteka po Baltskem morju in Kattegatu. Zaradi sorazmerno male poseljenosti je švedska narava znana po svojem miru, velikih gozdovih in hriboviti divjini.

                                               

Kalcedonski koncil

Kalcedonski koncil je potekal od 8. oktobra do 1. november leta 451 v Kalcedonu, mestu v Bitiniji v Mali Aziji. Na koncilu so zavrnili monofizitizem nauk, da ima Kristus samo eno naravo in podrobneje razdelali nauk o dveh naravah Jezusa Kristusa, ki je pravi Bog ima Božjo naravo in pravi človek ima človeško naravo. Sprejeli so tudi kalcedonsko veroizpoved. Tega koncila in naslednjih ne sprejema Koptska Cerkev, ki jo zaradi tega imenujemo tudi Predkalcedonska Cerkev in ima sedež v Aleksandriji.

                                               

Povest

Povest je daljše večinoma prozno literarno delo, ki je umetniško manj pomembno. Opisuje predvsem zunanje dogodke, v katerih nastopa več oseb, vendar pa pisatelja zanimata zlasti ena ali dve osebi, toda niti v življenja teh se ne poglablja. Tudi narava ni važna, vsa pripoved je usmerjena na zgodbo samo. Povest je napisana preprosto in nazorno. Konec je predvidljiv in navadno srečen. Povest je namenjena preprostemu človeku. Sama zgodba pa navadno kratkočasi in etično vzgaja. Pisatelj to doseže navadno tako, da ponazori kako misel z vzgledom iz življenja ter nato moralno jedro dokaže z zgodbo ...

                                               

Michel Gondry

Michel Gondry, francoski režiser, * 8. maj 1963, Versailles. Gondry snema filme, reklamne oglase in glasbene spote ter piše scenarije. V glasbeni industriji se je uveljavil z inovativnimi spoti za Björk, The Rolling Stones, The White Stripes, The Chemical Brothers, Kylie Minogue, Daft Punk, Radiohead, Massive Attack, Neneh Cherry, Sheryl Crow, Beck, Foo Fighters, Wyclef Jean, Steriogram in druge. Gondryjev prvi celovečerni film je bil Človeška narava 2001, za katerega je scenarij napisal Charlie Kaufman. Slednji je sodeloval tudi pri drugem filmu Michela Gondryja, Večno sonce brezmadežnega ...

                                               

Fiziologija

Fiziologija je panoga biologije, ki proučuje življenjske procese v organizmih. Tradicionalno delimo fiziologijo na fiziologijo rastlin in fiziologijo živali z ločeno panogo fiziologije človeka, ki jo obravnavamo v sklopu medicinskih znanosti. Vendar pa so osnovni principi delovanja enaki pri vseh organizmih, zato se pristop do preučevanja in določene tehnike ter metode uporabljajo v vseh vejah fiziologije.

                                               

Belokranjski muzej

Belokranjski muzej v Metliki je bil odprt leta 1951, nameščen pa je v Metliškem gradu, ki stoji v starem delu mesta Metlika. Muzej skrbi za premično kulturno dediščino Bele krajine in ima tri stalne razstave, in sicer: Spominska zbirka Otona župančiča v Vinici- dislocirana enota- Vinica 6 - zaprta do jeseni 2015 zaradi prenove, Krajevna muzejska zbirka v Semiču- dislocirana enota- Štefanov trg 7, Stalna razstava v Metliškem gradu, ki prikazuje življenje tukajšnjih ljudi, od poselitve v prazgodovini do sredine 20. stoletja, Stalna razstava v Metliškem gradu prikazuje poselitev Bele krajine, ...

                                               

Protigverilsko bojevanje

Protigverilsko bojevanje je vojaški izraz, ki označuje vojaške operacije proti gverilcem oz. vstajnikom, s katerimi se skuša izničiti njihova prednost, ki jim jo nudi narava bojevanja. Pomemben del protigverilskega bojevanja so tudi nevojaške operacije, ki temeljijo na skupku političnih, gospodarskih, propagandnih, psiholoških in drugih ukrepov. Cilj slednjih je odpravljanje vzrokov za pojav upora in propagandne operacije, pridobitev podpore javnosti in hkratna diskreditacija uporniških skupin, zaščita civilnega prebivalstva pred nasiljem gverilcev in okrepitev ugleda vlade.

                                               

Federacija

Federacija je državna ureditev, ki združuje dve ali več enakopravnih in relativno samostojnih državnih enot - zvezne države. Njena pravna narava je sporna, ker ustavnopravna teorija šteje državno suverenost za nedeljivo. Federacija je v tem smislu prehodna stopnja med konfederacijo, kjer imajo državno suverenost države članice, in decentralizirano unitarno državo, kjer si državno suverenost lasti Zveza, federalne enote pa imajo večjo ali manjšo stopnjo upravne, lahko pa tudi zakonodajne avtonomije. Danes se večinoma federacijo šteje za unitarno državo z izrazito stopnjo decentralizacije, v ...

                                               

Tromboza

Tromboza je nastanek krvnega strdka v žili, kar onemogoči ali ovira pretok krvi po krvožilnem sistemu. Velikokrat nastopi tromboembolizem - krvni strdek plava po krvi, dokler ne doseže tako ozkega dela žile, da se začepi.

                                               

Iztok Geister

Iztok Geister se je rodil leta 1945 v Laškem. V dijaških letih je v Kranju skupaj z Markom Pogačnikom in Marjanom Cigličem pripravil šolsko glasilo Plamenica. Objavljene pesmi in risbe so sprožile hudo reakcijo takratnih lokalnih oblasti v Kranju. Iz sodelovanja treh prijateljev se je leta 1966 razvila konceptualistična skupina OHO 1965–1971. Po omenjem glasilu si je nadel nadimek Plamen, s katerim je objavljal svojo avantgardno poezijo. S to je poleg Šalamuna postal eden najvidnejših predstavnikov slovenske neoavantgarde 70. let 20. stoletja. Študiral je na Pravni fakulteti v Ljubljani. V ...

                                               

Nebo

Nebó je grobo rečeno del atmosfere nebesnega telesa, ki je vidno s površja ali vesolja. Na nebu lahko podnevi vidimo Sonce, če ga ne prekrivajo oblaki, ponoči pa so vidne zvezde, Luna, planeti ter druga astronomska telesa. Nebo, zaradi lomljenja Sončeve svetlobe izgleda modro, ponoči pa je temno. Na nebu občasno vidimo tudi nekatere naravne pojave, kot so: mavrica, oblaki, severni sij, jutranja zarja, meglice ter bliskanje med nevihto. Kot rezultat človekovih dejavnosti je pogost tudi smog. V astronomiji nebo ponazarjajo tudi planetariji, ki v kupoli prikazujejo lego znanih ozvezdij in gib ...

                                               

Živi muzej Krasa

Živi muzej Krasa je tematski park v naravi in učna pot. Predstavlja klasični kras in je ekološko pomembno območje z visoko pojavnostjo kraških pojavov. Leta 2017 je bil razglašen za najboljšo tematsko pot v Sloveniji, večji del pa sodi v območje Natura 2000.

Ralph Waldo Emerson
                                               

Ralph Waldo Emerson

Ralph Waldo Emerson, ameriški esejist, pisatelj in filozof, * 25. maj 1803, Boston, Massachusetts, ZDA, † 27. april 1882, Concord, Massachusetts. Velja za enega najvplivnejših ameriških filozofov 19. stoletja.