Back

ⓘ Kmetijstvo
                                               

Kmetijstvo

Kmetíjstvo ali agrikultúra je človekova dejavnost, ki se ukvarja z gojenjem rastlin in živali za hrano in surovine, običajno udomačenih živali in kulturnih rastlin, ki jih je skozi generacije odbiral človek za čim večji pridelek. Glavni panogi sta poljedelstvo in živinoreja. Znanstvena veda o kmetijstvu je agronomija, interdisciplinarna veda, ki združuje različna znanja biologije in družboslovja. Poljedelstvo se je pojavilo pred približno 10.000 leti in je pomenilo velik korak v človekovem razvoju. Odkritje je omogočilo, da se je človek za stalno naselil na določenem območju. Osvajal je ve ...

                                               

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije je ministrstvo Republike Slovenije, ki je odgovorno za področje kmetijstva, gospodarstva, prehrane, razvoja podeželja, prehrane, krme, varstva rastlin, veterinarstva in zootehnike, gozdarstva, lovstva in ribištva; nastanjena je na Dunajski 22.

                                               

Kmetijstvo v Sloveniji

V Sloveniji ustvarja kmetijstvo okoli 2% bruto domačega proizvoda. Slovensko kmetijstvo pridela okoli pet šestin hrane, ki jo potrebuje slovensko prebivalstvo. Delež prebivalstva, ki živi od kmetijstva je samo še 5%.

                                               

Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo Državnega zbora Republike Slovenije

Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo je bivši odbor Državnega zbora Republike Slovenije. V 3. državnem zboru Republike Slovenije ga je nadomestil Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

                                               

Minister za kmetijstvo in okolje Republike Slovenije

Minister za kmetijstvo in okolje Republike Slovenije je bil politični vodja Ministrstva za kmetijstvo in okolje Republike Slovenije, ki ga je predlagal predsednik Vlade Republike Slovenije in imenoval Državni zbor Republike Slovenije ter je bil po Zakonu o Vladi Republike Slovenije član Vlade Republike Slovenije.

                                               

Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Državnega zbora Republike Slovenije

Odbor obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša na: kmetijstvo, razvoj podeželja, prehrano in krmo, varstvo rastlin, veterinarstvo in zootehniko, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo ter druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo. Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja. Predhodni odbor je Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo.

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede v Mariboru
                                               

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede v Mariboru

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede je fakulteta, ki je članica Univerze v Mariboru. Prostore ima v prenovljenem gradu Hompoš v vasi Pivola nedaleč od Maribora. Tja se je fakulteta preselila leta 2008, ob tej priložnosti je dobila tudi sedanje ime. Trenutni dekan je Branko Kramberger. V sklopu posestva deluje tudi Botanični vrt Univerze v Mariboru, ki spada pod fakulteto.

Krma (hrana)
                                               

Krma (hrana)

Krma so kmetijski pridelki in drugi proizvodi, ki se uporabljajo kot hrana za živali Večinoma je rastlinskega, lahko pa tudi živalskega, izvora.

Melioracija
                                               

Melioracija

Melioracija je pojem, ki označuje fizično poseganje v naravno okolje z namenom uravnavanja in nadziranja mokrote tal. Največkrat gre za ustvarjanje novih kmetijsko-pridelovalnih površin z izkopom sistema izsuševalnih jarkov na močvirnatih ali polmočvirnatih tleh, ki odvajajo odvečno vodo. V tem primeru, ko se melioracija uporablja za kmetijske namene, govorimo o agromelioraciji. Melioracija je izsuševanje ali namakanje tal za kmetijstvo slabših tal.

Monokultura
                                               

Monokultura

Monokultura je povezana z enostranskim načinom gospodarjenja z zemljo. Pomeni večletno gojenje ene vrste rastline na določenem delu. Primer je stalno gojenje riža ali bombaža na območjih, za katera je značilno vroče podnebje, lahko pa je tudi načrtno zasajanje ene vrste dreves. Slaba stran monokulture se kaže predvsem v tem, da ene vrste rastline izčrpavajo hranilne snovi v tleh, hitro se lahko začnejo pojavljati bolezni in razni škodljivci. Posledično to tudi zmanjšuje količino pridelka.

Ptičje strašilo
                                               

Ptičje strašilo

Ptičje strašilo je preprosta oblika lutke, ki spominja na človeka in je namenjeno odganjanju ptic, ki se hranijo s semeni bilk na poljih ali njivah. S tem namenom so redka strašila so umetelno izdelana, včasih se kmetovalci zadovoljijo s svetlečimi predmeti, ki se v vetru premikajo, ali pa s preprostimi krpami, obešenimi na palico. Za odganjanje ptic služi tudi klopotec.

Seznam držav proizvajalk vina
                                               

Seznam držav proizvajalk vina

Seznam držav proizvajalk vina in njihov volumen proizvodnje temelji na podatkih organizacije FAO iz leta 2014. Iz seznama je moč razbrati, da 15 največjih proizvajalcev vina proizvede več kot 90% svetovne letne proizvodnje vina.