Back

ⓘ Jezik
                                               

Jezik

Jêzik ima lahko več pomenov: umetni jezik, načrtno ustvarjen jezik; naravni jezik, jezik, ki se uporablja med ljudmi v vsakodnevni komunikaciji; jezik, temeljno sredstvo sporazumevanja; jezik, del čevlja in podobnih obuval. jezik, organ v ustni votlini;

                                               

Jezik (sredstvo sporazumevanja)

Jêzik je temeljno sredstvo sporazumevanja; to je večinoma besedni jezik, ki ga dopolnjujejo nebesedni jeziki. Z jezikom se opisujejo stvari, dejanja ali abstraktni pojmi. Lahko pa je tudi znakovni jezik. Obstajajo tudi samostojni nebesedni jeziki, na primer glasbeni jezik, likovni jezik, v matematiki in računalništvu umetni oziroma formalni jeziki, med katere sodijo tudi programski jeziki. Tudi živali poznajo neko vrsto" jezika ", bolj znana sta jezik čebel in kitov. Ti jeziki se od človeškega razlikujejo po tem, da se v njih živali ne morejo sporazumevati o samem jeziku, kar se imenuje me ...

                                               

Knjižni jezik

Knjížni jêzik ali standardni jezik je najvišja socialna zvrst jezika z natančno določenimi pravili, predpisanimi v slovnici, slovarju, pravopisu in pravorečju. Slovenski knjižni zborni jezik je enoten po vsem slovenskem govornem območju; ima zato tudi narodnopovezovalno vlogo in se uporablja kot sredstvo javnega in uradnega sporazumevanja na ozemlju celotne države. Knjižni jezik pozna dve podzvrsti: knjižnopogovorni ali tudi splošnopogovorni jezik. zborni jezik, V vzhodnoevropski jezikoslovni tradiciji se izraz "knjižni/literarni jezik" pogosto uporablja kot sinonim za "standardni jezik", ...

                                               

Materni jezik

Materni jezik ali materinščina je jezik, ki se ga v zgodnjem otroštvu običajno naučimo kot prvega in se v njem najlažje izražamo, zato ga imenujemo tudi prvi jezik. Je jezik, katerega se naučimo v okviru doma in je večinoma jezik, v katerem govorijo naši starši. Lahko pa ima človek glede na življenjske okoliščine tudi dva materna jezika, prvega in drugega. Slovenščina je materni jezik približno 2.4 milijona ljudi, od tega jih okoli 1.85 milijona živi v Republiki Sloveniji. Mednarodni dan maternega jezika praznujemo 21. februarja.

                                               

Zbirni jezik

Zbirni jezik je nizkonivojski programski jezik druge generacije – prve generacije je strojna koda – ki je napisan s pomniki. Splošno velja, da ti pomniki predstavljajo berljive enačice dvojiških zaporedij, ki jih je treba sestaviti, da dobimo za osrednje preračunalo razumljive ukaze. Natančno gledano, pomniki predstavljajo ukazne nize, ki so v osrednjem preračunalu sestavljeni iz ISA. Te ukaze pa je nato navadno treba povezati z določeno skladnjo, da dobimo delujoč in izvršljiv program. Določene programske opreme zbirnikov, kakor je za zgled FASM, samo zamenjajo pomnike in spremenljivke z ...

                                               

Paskal (programski jezik)

Prográmski jêzik paskal je eden od mejnikov pri programskih jezikih, s katerim so generacije študentov brusile svoje znanje programiranja, v uporabi je ponekod še danes. V paskalu sta napisana TeX in večji del izvirnega Macintoshovega operacijskega sistema. Švicarski računalnikar Niklaus Wirth je razvil paskal leta 1970, najprej kot domnevni jezik za pisanje strukturiranih programov. Paskal temelji na Algolu, ime pa je dobil po francoskem matematiku, filozofu in fiziku Blaiseu Pascalu. Wirth je razvil tudi programska jezika modula in oberon, ki sta podobna paskalu in podpirata objektno usm ...

                                               

Uradni jezik

Rabo določenega uradnega jezika predpisuje približno polovica držav sveta. Nekatere imajo le en uradni jezik, denimo Albanija, Francija, Nemčija ali Litva. Druge imajo več kot en uradni jezik, denimo Švica, Kanada, Belorusija, Paragvaj, Bolivija, Afganistan, Indija in Republika Južna Afrika. V Sloveniji je na ozemlju celotne države uradni jezik slovenščina, v občinah, kjer živi italijanska ali madžarska manjšina, pa poleg nje še italijanščina oz. madžarščina. Slovenščina je jezik uradnih pisem in pogovorov, učni jezik v šolah, jezik policije, sodišč in drugih uradnih ustanov. V slovenščini ...

                                               

Ada (programski jezik)

Ada je strukturiran visokonivojski programski jezik širokega spektra uporabe, ki se zgleduje po paskalu in drugih programskih jezikih. Razvit je bil konec 1970-tih na ministrstvu za obrambo ZDA z namenom poenotenja informacijske infrastrukture. Po objavi zahtev za nov programski jezik so začeli postavljati njegove temelje in jezik je bil standardiziran leta 1983. Ta je bil kasneje neformalno poimenovan Ada 83. Naslednja različica je bila narejena v 1990-tih in poimenovana Ada 95. Ta je med drugim vsebovala tudi podporo za objektno usmerjeno programiranje in Ada 95 je postal prvi programski ...

                                               

Aglutinacijski jezik

Aglutinacijski jezik je jezik, ki besede in oblike tvori z lepljenjem sestavnih pomenskih delov; gre za nekakšno mehanično sklapljanje. Vsaka pripona ali predpona načeloma predstavlja eno enoto pomena. Poleg fuzijskih jezikov spadajo aglutinacijski jeziki med tako imenovane sintetične jezike. Med aglutinacijske jezike spadajo na primer uralski jeziki finščina, madžarščina., kavkaški jeziki, altajski jeziki, dravidski jeziki, huritščina, urartščina. Primer aglutinacijske tvorbe v finščini: talo – hiša talossa – v hiši talossammekinkohan – Ali res tudi v naši hiši? talossammekinko – Ali tudi ...

                                               

Slovenščina

Slovenščina je združeni naziv za uradni knjižni jezik Slovencev in skupno ime za narečja in govore, ki jih govorijo ali so jih nekoč govorili Slovenci. Govori ga okoli 2.5 milijona govorcev po svetu, od katerih jih večina živi v Sloveniji. Glede na število govorcev ima razmeroma veliko narečij. Slovenščina je zahodni južnoslovanski jezik in eden redkih indoevropskih jezikov, ki je ohranil dvojino. Za zapisovanje slovenskega jezika se danes uporablja gajica, pisava imenovana po Ljudevitu Gaju, ki jo je priredil po češkem črkopisu. Slovenska gajica se imenuje slovenica. Pišemo jo od marčne r ...

                                               

Programski jezik C

Prográmski jêzik C ali kar C je nizkonivojski imperativni standardizirani računalniški programski jezik tretje generacije za splošno rabo. Podpira strukturalno programiranje, leksično območje spremenljivk in rekurzijo, statični sistem tipov pa preprečuje mnogo nenameravanih operacij. Zasnova jezika C omogoča konstrukte, ki se učinkovito preslikujejo v tipične strojne ukaze, in zaradi tega se je C začel rabiti v aplikacijah, ki so bile prej razvite v zbirnem jeziku, še posebej v sistemskem programju, kot je npr. računalniški operacijski sistem Unix, kot tudi v različnem uporabniškem program ...

                                               

Besedilo

Besedilo je po slovarja slovenskega knjižnega jezika z določenimi besedami izražena misel, vendar vsako besedno sporočilo še ni besedilo. Mednje prištevamo le tista sporočila, ki imajo prepoznavno temo in namen, so sovisna in vsebinsko ter oblikovno zaokrožena.

                                               

Novorek

Novorêk je skovanka, po analogiji z angleškim newspeak, izmišljenim govornim standardom za angleščino, ki ga je opisal v svojem antiutopičnem romanu 1984 George Orwell. Beseda se je udomačila tudi za označevanje na novo tvorjenih besed ter posebno izrazov, ki so označeni politično, kot na primer" stranska škoda "ang. collateral damage ali" tehnične ovire "ograja iz bodeče žice, ter pretirana raba kratic. Glavni namen novoreka je bil onemogočenje vseh ostalih načinov mišljenja. Ko bi bil novorek dokončno osvojen, naj bi si heretičnih misli - torej misli, ki se razlikujejo od načel Angsoca - ...

                                               

Živi jezik

Žívi jêzik je jezik, ki določeni naravni ljudski skupnosti služi tudi za praktično sporazumevanje. Nasprotje je mrtvi jezik, na primer latinščina. Točno število živih jezikov v svetu ni znano, saj vsi govori še niso raziskani in tudi ne obstaja splošno sprejeto jezikovno merilo, kaj je jezik in kaj le narečje. Spletna publikacija Ethnologue navaja 7.102 živa jezika, vendar po konzervativnejših razvrstitvah mnogi med njimi spadajo med narečja. Največje število živih jezikov govorijo v Aziji in Afriki:

Izumrli jezik
                                               

Izumrli jezik

Izumŕli jêzik je jezik, ki nikomur ni več materni jezik, je pa to bil. Taki jeziki so marsikdaj ostali v znanstveni, pravni ali cerkveni uporabi. Izumrli jeziki kot latinščina in stara grščina so še dolgo po izumrtju vir za znanstvene neologizme. Stara cerkvena slovanščina in avestijščina sta le dva med številnimi izumrlimi jeziki, ki se še vedno uporabljajo v bogoslužne namene. Znan starodavni, praktično izumrli jezik je tudi giz. Vsako leto izumre okoli 200 jezikov.