Back

ⓘ Izobraževanje
                                               

Dolnjesrbščina

Dolnjesrbščina, je zahodnoslovanski jezik, ki ga govorijo Lužiški.Srbi/Vendi v Spodnji Lužici. Skupaj zgornjesrbščino je eden od obeh pisanih jezikov v Lužici. Trenutno ga govori še okoli 7000 ljudi in velja kot resno ogrožen jezik.

                                               

Sofi Oksanen

Sofi Oksanen, finska pisateljica, * 7. januar 1977, Jyväskylä, Finska. Oksanenova je objavila pet romanov, od katerih je Purge dobil največ priznanj. Za svoja literarna dela je prejela več mednarodnih in domačih nagrad, med drugim nagrado Nordijskega sveta za književnost. Njeno delo je bilo prevedeno v več kot 40 jezikov, tudi v slovenščino, in prodano v več kot dveh milijonih izvodov. V svojih delih se pogosto ukvarja z bolečim obdobjem estonske zgodovine, ki sta ga oblikovali sovjetska in nacistična okupacija. Rodila se je na Finskem, očetu Fincu in mami Estonki. Je zagovornica enakoprav ...

Izobraževanje
                                     

ⓘ Izobraževanje

Izobraževánje je slovenski izraz za dejavnost povečevanja znanja, tako kognitivnega kot konativnega ter obvladovanja veščin. Običajno ob izobraževanju mislimo na dejavnost povečevanja znanja kot na tradicionalno šolsko obliko poučevanja učitelja, kjer se odvija izobraževanje otrok in mladostnikov. Od uveljavitve paradigme vseživljenjskega izobraževanja se izobraževanje pojmuje kot osnovna dejavnost pridobivanja znanja. Izobraževanje se lahko odvija kot samo izobraževanje, kot formalno ali neformalno izobraževanje, kot izobraževanje otrok, mladostnikov in odraslih.

Tradicionalna, šolska, formalna oziroma frontalna oblika izobraževanja zajema poučevanje učitelja in učenje učenca, pri čemer je vedno rezultat novo znanje, akademsko, razvitost spospobnosti oziroma obvaldovanje veščin. Izobraževanje vedno nastopa v paru z vzgojo pri čemer dosega tudi manj otipljive, a celo pomembnejše cilje: dobre presoje, pravičnost in modrosti. Z izobraževanjem se najpogosteje, čeprav ne izključno, ukvarjajo različne šole.

Izobraževanje lahko označimo tudi kot organizirano dejavnost družbe, ki jo v formalnih oblikah izvajajo javne ali privatne šole, vrtci in druge izobraževalne institucije. Običajno se zaključi v naprej določenem času, zaključek izobraževanja pa pomeni doseganje izobraževalnega standarda, ki ga posameznik lahko izkazuje s potrdilom.