Back

ⓘ Visokošolsko izobraževanje v Sloveniji
                                     

ⓘ Visokošolsko izobraževanje v Sloveniji

Visokošolsko izobraževanje v Sloveniji je organizirano na univerzah, na javnih in koncesioniranih samostojnih visokošolskih zavodih in na nekoncesioniranih zasebnih samostojnih visokošolskih zavodih.

                                     

1. Univerza v Ljubljani

Univerza v Ljubljani združuje 3 akademije in 23 fakultet.

 • Fakulteta za socialno delo UL FSD
 • Fakulteta za upravo UL FU
 • Fakulteta za družbene vede UL FDV
 • Fakulteta za šport UL FŠ
 • Teološka fakulteta UL TEOF
 • Fakulteta za strojništvo UL FS
 • Medicinska fakulteta UL MF
 • Zdravstvena fakulteta UL ZF
 • Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo UL FGG
 • Biotehniška fakulteta UL BF
 • Fakulteta za pomorstvo in promet UL FPP
 • Naravoslovnotehniška fakulteta UL NTF
 • Fakulteta za računalništvo in informatiko UL FRI
 • Filozofska fakulteta UL FF
 • Veterinarska fakulteta UL VF
 • Ekonomska fakulteta UL EF
 • Fakulteta za arhitekturo UL FA
 • Fakulteta za matematiko in fiziko UL FMF
 • Pedagoška fakulteta UL PEF
 • Akademija za gledališče, radio, film in televizijo UL AGRFT
 • Pravna fakulteta UL PF
 • Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo UL FKKT
 • Akademija za likovno umetnost in oblikovanje UL ALUO
 • Akademija za glasbo UL AG
 • Fakulteta za farmacijo UL FFA
 • Fakulteta za elektrotehniko UL FE
                                     

2. Univerza v Mariboru

Univerza v Mariboru združuje 16 fakultet.

 • Filozofska fakulteta UM FF
 • Pedagoška fakulteta UM PEF
 • Fakulteta za logistiko UM FL
 • Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo UM FKKT
 • Fakulteta za turizem UM FT
 • Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede UM FKBV
 • Fakulteta za strojništvo UM FS
 • Fakulteta za zdravstvene vede UM FZV
 • Fakulteta za varnostne vede UM FVV
 • Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko UM FERI
 • Fakulteta za energetiko UM FE
 • Fakulteta za gradbeništvo UM FG|
 • Pravna fakulteta UM PF
 • Medicinska fakulteta UM MF
 • Fakulteta za naravoslovje in matematiko UM FNM
 • Ekonomsko-poslovna fakulteta UM EPF
 • Fakulteta za organizacijske vede UM FOV
                                     

3. Univerza na Primorskem

Univerza na Primorskem združuje 5 fakultet in 1 visoko šolo.

 • Visoka šola za zdravstvo Izola UP VŠZ
 • Fakulteta za turistične študije Portorož – Turistica UP FTŠ
 • Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Koper UP FAMNIT
 • Pedagoška fakulteta Koper UP PEF
 • Fakulteta za management Koper UP FM
 • Fakulteta za humanistične študije Koper UP FHŠ
                                     

4. Univerza v Novi Gorici

Univerza v Novi Gorici združuje 4 fakultete in 2 visoki šoli.

 • Akademija umetnosti UNG AU
 • Fakulteta za znanosti o okolju UNG FZO
 • Fakulteta za aplikativno naravoslovje UNG FAN
 • Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo UNG VŠVV
 • Fakulteta za humanistiko UNG FH
 • Poslovno-tehniška fakulteta UNG PTF
                                     

5. Univerza v Novem mestu

Članice univerze:

 • Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko v Novem mestu
 • Fakulteta za zdravstvene vede Novo mesto
 • Fakulteta za poslovne in upravne vede Novo mesto
 • Fakulteta za tehnologije in sisteme
                                     

6. Samostojni visokošolski zavodi

V Sloveniji je 26 samostojnih visokošolskih zavodov, od tega 13 javnih in koncesioniranih samostojnih visokošolskih zavodov in 13 nekoncesioniranih zasebnih samostojnih visokošoilskih zavodov.

                                     

7. Javni in koncesionirani samostojni visokošolski zavodi

Med javne in koncesionirane samostojne visokošolske zavode spada 5 fakultet in 8 visokih šol.

 • Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici EVRO-PF
 • Visoka šola za dizajn v Ljubljani VŠD
 • Visoka šola za upravljanje in poslovanje Novo mesto VŠUP
 • Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice VŠZNJ
 • Visoka šola za zdravstvo Novo mesto VŠZNM
 • Fakulteta za državne in evropske študije FDŠ
 • Visoka šola za tehnologijo polimerov VŠTP
 • Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu FIŠ
 • Gea College – Visoka šola za podjetništvo Piran VŠP
 • Visoka šola za varstvo okolja VŠVO
 • Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici FUDŠ
 • Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije MFDPŠ
 • Visoka šola za tehnologije in sisteme VITES
                                     

8. Nekoncesionirani zasebni samostojni visokošolski zavodi

Med nekoncesionirane zasebne samostojne visokošolske zavode spada 5 fakultet, 7 visokih šol, 1 šola in 1 središče.

 • IBS mednarodna poslovna šola Ljubljana IBS
 • Fakulteta za poslovne in upravne vede Novo mesto FPUV
 • Visoka šola za tehnologijo polimerov VŠTP
 • Visoka poslovna šola Doba Maribor VPŠM
 • Fakulteta za poslovne vede FPV
 • Gea College – Visoka šola za podjetništvo Piran VŠP
 • Visoka šola za zdravstvene vede Slovenj Gradec VŠZV
 • Visoka šola za storitve VIST
 • Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana MPŠ
 • Visoka zdravstvena šola Celje VZŠCE
 • Alma Mater Europaea - Evropski center Maribor ECM
 • Fakulteta za medije FAM
 • Fakulteta za komercialne in poslovne vede FKPV
 • Visoka šola za računovodstvo VŠR