Back

ⓘ Šola
                                               

Stuttgartski balet

Stuttgartski balet Koreograf Jean Georges Noverre je bil prvi, ki je med letom 1760 in 1766 vodil ta dvorni balet. V sodobnejšem času je začel z imenovanjem Johna Cranka za svojega vodjo leta 1960 pridobivati svetovni ugled - tako je zaslovel zaradi razburljive in živahne koreografije. Njegova baletna šola je znana po visokih tehničnih merilih.

                                               

Mozaičar

Mozaicist je umetnik, ki ustvarja in izdeluje mozaike. Pod svoja dela so se podpisali številni starodavni mozaiki. V baziliki svetega Petra v Rimu je na vzdrževalnih delih stalno zaposlenih osem mozaicistov. Po lastnih navedbah se v Madabi v Jordaniji nahaja edina šola za oblikovanje mozaikov na svetu.

                                               

Maria Grollmuß

Maria Karoline Elisabeth Grollmuß je bila katoliška lužiškosrbska in socialistična borka proti nacističnemu režimu.

                                               

Grad Šuri

Grad Šuri je okinavska utrdba, ki se nahaja v okraju Šuri v mestu Naha, v prefekturi Okinava. Utrdba stoji na hribu nad pristaniščem v Nahi in je v preteklosti služila kot baza za prekomorsko trgovanje. Danes okrožje Gradu Šuri služi kot mestni park splošno znan kot Park gradu Šuri pod okriljem Okinavskega narodnega spominskega parka.

Šola
                                     

ⓘ Šola

Šola je vzgojno-izobraževalna ustanova, ki z različnimi oblikami pouka omogoča učencem organizirano, sistematično pridobivanje znanja in/ali spretnosti.

                                     

1.1. Vrste šol po stopnji izobraževanja Predšolska vzgoja

Predšolsko vzgojo v vrtcih izvajajo javni in zasebni vrtci. V vrtce se vključujejo otroci od enega leta starosti do vstopa v šolo. Predšolska vzgoja ni obvezna, razen priprave na šolo leto pred vstopom v šolo. V obdobju do popolne uveljavitve 9-letne osnovne šole bo priprava na osnovno šolo potekala po predpisih, ki so veljali pred novim zakonom. Zagotavljanje predšolske vzgoje je ena izmed temeljnih nalog občine, zato vrtce ustanavljajo in financirajo občine.

                                     

1.2. Vrste šol po stopnji izobraževanja Primarno izobraževanje

Osnovnošolsko izobraževanje izvajajo osnovne šole, osnovne šole s prilagojenim programom, glasbene šole ter zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami. Osnovnošolsko izobraževanje odraslih je organizirano v posebnih oddelkih osnovnih šol, v osnovnih šolah za odrasle in na ljudskih univerzah. Za tujce je organizirana mednarodna šola.

Po novem Zakonu o osnovni šoli se je septembra 1999 začelo postopno uvajanje programa 9-letne osnovne šole v 1. in 6. razredu s programom 7. razreda.

Splošni cilj osnovnih šol je učencem dati temeljno znanje in jih pripraviti na nadaljnje šolanje ter usposabljanje za poklicno in osebno življenje. Učenci se naučijo razumevati osnovne zakone o naravi, družbi in človeku, razvijajo govorno kulturo in radovednost, potrebo po stalnem učenju, prijateljskih stikih z vrstniki in odraslimi; šole jih vzpodbujajo pri razvijanju interesov in sposobnosti ter oblikujejo njihove navade.

Obvezna osnovna šola je za otroke in mladino brezplačna. Vendar pa morajo učenci plačevati šolske potrebščine in delovne zvezke. S šolskim letom 2008-09 je izposoja učbenikov brezplačna. Večinoma sami plačajo prehrano, stroške prevoza v šolo pa poravnajo občine. Če učencem ni mogoče zagotoviti prevoza v osnovno šolo, imajo pravico do brezplačne oskrbe v kraju izobraževanja in pravico do brezplačnega prevoza domov ob pouka prostih dnevih.

                                     

1.3. Vrste šol po stopnji izobraževanja Sekundarno izobraževanje

Srednješolsko izobraževanje v Republiki Sloveniji se deli na splošno ter na poklicno in strokovno izobraževanje.

Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje

 • mojstrski, delovodski in poslovodski izpiti
 • srednje strokovno izobraževanje
 • poklicno-tehniško izobraževanje
 • nižje poklicno izobraževanje
 • srednje poklicno izobraževanje
 • poklicni tečaj

Srednješolsko splošno izobraževanje Gimnazijski programi

 • gimnazije splošnega tipa
 • program mednarodne mature
 • klasična gimnazija
 • gimnazijski programi zasebnih šol
 • tehniška gimnazija
 • umetniška gimnazija
 • strokovne gimnazije
 • ekonomska gimnazija
 • maturitetni tečaj
                                     

1.4. Vrste šol po stopnji izobraževanja Terciarno izobraževanje

Visoko šolstvo in višje strokovno izobraževanje - v svetu in na Slovenskem čedalje večkrat imenovano terciarno izobraževanje - se je v zadnjih desetletjih organizacijsko in vsebinsko močno spreminjalo.

Razlikujemo različne študijske poti:

 • dveletne višješolske strokovne izobraževalne programe po zakonu o poklicnem in strokovnem izobraževanju,
 • za zdaj tri vrste podiplomskih študijskih programov: specializacijo, magisterij in doktorat znanosti.
 • po zakonu o visokem šolstvu pa triletne visokošolske strokovne študijske programe, štiri do šestletne univerzitetne programe ter

Vrste šol po načinu financiranja:

 • zasebno šolstvo
 • javno šolstvo