Back

ⓘ Filharmonična družba
Filharmonična družba
                                     

ⓘ Filharmonična družba

Filharmonična družba je najstarejši glasbeni zavod nekdanje Avstrijske monarhije in naslednica Academie Philharmonicorum Labacensis.

Filharmonična družba je bila ustanovljena leta 1794, nastala je iz godalnega kvarteta, ki so ga sestavljali štirje ljubljanski meščani.

Iz statuta izvemo, da je bil namen družbe plemenitenje čustev z izbiro dobrih skladb in oblikovanje okusa z dobro izvedbo in v družbenem krogu. Zadnji koncert je priredila jeseni 1918, potem pa je postala podružnica Glasbene matice, ki je bila leta 1945 formalno razpuščena.

                                     

1. Glasbena šola

Filharmonična družba je imela najboljši ansambel instrumentalistov v Ljubljani, vendar jih je bilo vseeno premalo. Zato so se v sodelovanju z škofovsko kapelo in Stanovskim gledališčem ustanovili glasbeno šolo. Pevski šoli je skozi vse obdobje primanjkovalo učiteljev, zato so si pomagali z diletanti ter predvsem češkimi poklicnimi glasbeniki.

                                     

2. Pravila

Za dosego boljših rezultatov se je družba strogo držala pravil, ki so bila zapisana v statutih.

Sezona je trajala skoraj vse leto se je delila se je na dva dela. Prvi del se je začel s koncertom 1. maja, končal pa se je 31. oktobra, drugi del je potekal od 1. novembra do 30. aprila.

Družba je skrbela za svojo popularnost v Ljubljani z različnimi prireditvami. Med njimi so bile zelo priljubljene vožnje s čolni po Ljubljanici. Akademije so prirejali vsak teden, delile so se na interne za člane, nekatere so bile lahko javne. Kot izvemo iz statuta so se pričenjale ob pol sedmih zvečer.

                                     

3. Člani

Član je postal vsak, za katerega je družba menila, da bo pomagal uresničevati njene namene in cilje. Članice so bile lahko le dobre glasbenice. Ta člen so kasneje omilili.

Družba je tiste člane, ki so jo zapustili zaradi glasbenega dela izven Ljubljane, imenovala za častne člane, za častne člane pa je imenovala tudi tuje glasbene mojstre. Tako med častni člani družbe najdemo Františka Dusika, Josepha Haydna 1800, Antona in Wolfganga Schmitta oba 1800, Ludwiga van Beethovna 1819, Niccola Paganinija 1824, Anselma Hüttenbrennerja, Wilhelma Kienzla, Conradina Kreutzerja, Ferdinanda Hillerja, Johannesa Brahmsa 1885, Eduarda Hanslicka 1891, Matijo Babnika 1817, Marijo Košak, Mario de Sessi, Clemensa Metternicha, Žigo Zoisa.

                                     

4. Novakovo obdobje

Francoska zasedba in ustanovitev Ilirskih provinc je za nekaj časa zaustavila delo Filharmonične družbe. Čas ponovnega razvoja se je začel leta 1816, ko je njeno vodstvo prevzel nov direktor Janez Krstnik Novak.

Sodeloval je pri pripravah za podelitev častnega članstva Josephu Haydnu, pod njegovim vodstvom je družba leta 1814 izdelala predlog o ureditvi javnega glasbenega pouka, uglasbil je dramo Ta veseli dan ali Matiček se ženi.

Leta 1816 je družba štela že 200 članov. Zapisi omenjajo, da je bilo v orkestru do sto instrumentalistov in v zboru do štirideset pevcev ter 60 rednih poslušalcev.

Zadnji koncert je priredila jeseni 1918, potem pa je postala podružnica Glasbene matice.