Back

ⓘ Fakulteta za aplikativno naravoslovje v Novi Gorici
                                     

ⓘ Fakulteta za aplikativno naravoslovje v Novi Gorici

Fakulteta za naravoslovje Univerze v Novi Gorici ima svoj sedež v Ajdovščini.

Njena trenutna dekanja je prof. dr. Sandra Gardonio.

Fakulteta za naravoslovje od akademskega leta 2016/2017 dalje izvaja Univerzitetni študijski program prve stopnje" Fizika in astrofizika "kot edini prvostopenjski program s področja astrofizike v Sloveniji. Temeljni cilj programa prve stopnje je posredovati študentom vsa potrebna teoretska in eksperimentalna znanja ter začetne raziskovalne izkušnje za nadzorovano raziskovalno delo. Prvostopenjski študij je nadgrajen z Magistrskim študijskim programom druge stopnje" Fizika in astrofizika ", ki kljub okvirni usmeritvi na področja astrofizike in fizike trdne snovi nudi široko teoretsko in eksperimentalno osnovo za nadaljevanje študija ali zaposlitev na kateremkoli področju fizike. Obema programoma je podelila javno veljavo Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu za maksimalno možno obdobje sedmih let do 30.9.2022. Med študijem so študenti vpeti v raziskovalno delo v petih laboratorijih in centrih Univerze v Novi Gorici, ki pedagoško delo raziskovalno podpirajo. Fakulteta omogoča izmenjavo kreditnih točk ECTS tako med fakultetami in šolami Univerze v Novi Gorici kot v okviru celotnega visokošolskega sistema EU.