ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 91
                                               

Pesem o Rolandu

Pesem o Rolandu je francoski srednjeveški junaški ep. Pesem o Rolandu je francoski nacionalni ep. Obsega okoli 4.000 desetercev z asonancami in je najstarejši del chansons de geste. Verjetno je nastal okoli leta 1100. Najstarejši rokopis hranijo ...

                                               

Sinuhejeve pustolovščine

Sinuhejeve pustolovščine velja za najzanimivejše besedilo starega Egipta. Zgodbo o življenju resničnega Sinuheja so najverjetneje zapisali v 21. stoletju pr. n. št.

                                               

Šahname

Šahname je obsežen junaški ep, ki ga je okoli leta 1000 n. št. napisal perzijski pesnik Firduzi. Ep, ki vsebuje 60.000 stihov je začel pisati pesnik Dakiki, ki pa je bil po vsega 1000 napisanih stihih ubit. Njegovo delo je dokončal Firduzi, ki je ...

                                               

Verski ep

Verski ali religiozni ep zajema snov iz biblije in cerkvene zgodovine. Največji verski ep v svetovni književnosti je Dantejeva Božanska komedija. Božanska komedija je tudi oblikovno najdovršenejši ep vseh časov. Izmed treh delov ima vsak po triin ...

                                               

Viteški ep

Viteški ali srednjeveški ep se je razvil iz junaškega epa in spada v osrenjo zvrst evropske srednjeveške književnosti. Pri srednjeveškem epu so nekdanje mitološke elemente nadomestili krščanski. Pripoveduje o pustolovskih dogodkih srednjeveških v ...

                                               

Zgodovinski ep

Največji portugalski pesnik Luis de Camões je napisal ep Luzijada Os Lusiadas. Ep opeva zgodovinsko plovbo Vasca da Gama, velikega pomorščaka, ki je razširil portugalsko kolonialno posest v Afriki in Aziji. Ep je napisan v oktavah in se odlikuje ...

                                               

Epika

Epika je velika skupina besedil, katerih avtorji so pripovedniki oz. epiki. Beseda epika izvira iz grške besede επος epos, kar pomeni" beseda "ali" pripoved ". Epiki lahko pripovedujejo o osebnih doživetjih, o tujih resničnih dogodkih ali o izmiš ...

                                               

Balada

Balada je srednje dolga lirsko-epska pesnitev, ki po navadi obravnava kak nenavaden dogodek. Zapisana je v vezani besedi in ima notranjo zgradbo v obliki dramskega trikotnika. Praviloma so balade dramatično napete, postopno ustvarjajo temačno ozr ...

                                               

Časovni roman

Časovni roman je vrsta daljše pripovedne proze, kjer je v ospredju slika časa. V nasprotju z zgodovinskim romanom nima jasne kronološke linije dogajanja. Nedavne dogodke, v glavnem politične in kulturne narave, predstavlja mozaično, montažno, v d ...

                                               

Kalevala

Kalevala je epska pesnitev, ki jo je v 19. stoletju iz posameznih finskih in karelijskih ljudskih pesmi zbral in zapisal Finec Elias Lönnrot. Kalevala velja za finski narodni ep in je tradicionalno obravnavana kot eno najpomembnejših del v finski ...

                                               

Mitologija

Mitologíja ali bajeslóvje je folklorni žanr, sestavljen iz pripovedi ali zgodb, ki igrajo temeljno vlogo v družbi, kot so temeljne zgodbe ali miti o izvoru. Glavni junaki mitov so ponavadi bogovi, polbogovi ali nadnaravni ljudje. Zgodbe vsakdanji ...

                                               

Orientalska književnost

Orientalska književnost je izraz, s katerim označujemo književnosti starega in srednjega veka, ki so se razvile na območju od Afrike do Tihega oceana. Časovno jih lahko umestimo v obdobje od leta 3000 pr. n. št., ko so nastala prva ohranjena sume ...

                                               

Pravljica

Pravljica je ena izmed domišljijskih pripovednih zvrsti ljudskega slovstva, ki s svojimi zapleti in razpleti pogosto odseva življenje in mišljenje ljudi tako danes kot v davni preteklosti. V pravljicah velikokrat nastopajo škratje, velikani, čaro ...

                                               

Pripovedka

Pripovedka je zgodba, ki se je razvila iz bajke in pripoveduje o čudovitih dogodkih. V pripovedkah so poganski bogovi dobivali vedno bolj človeške poteze in sčasoma so jih popolnoma nadomestili domači junaki. Pripovedke se delijo na več vrst: zgo ...

                                               

Romanca

Romanca je epsko-lirska pesem, ki se dogaja v srednjem veku in pripoveduje o junaštvih vitezov, o dogajanju na gradu, o lepoti viteških žena. Konec je po navadi pomirljiv. Romanca je daljša lirsko-epska pesem španskega izvora. Opeva viteška junaš ...

                                               

Zgodovinski roman

Zgodovinski roman je daljša pripovedna proza z zgodovinsko snovjo. Izpričane zgodovinske osebe, dogodki in atmosfera so lahko v ospredju ali pa so samo za kuliso fiktivnemu dogajanju.

                                               

Ženski roman

V 18. stoletju je s terminom ženska književnost mišljena predvsem književnost za ženske, pri čemer so jo le včasih ženske tudi pisale. Vse od razsvetljenstva so bile ženske pomembno literarno ciljno občinstvo, pisci pa so bili večinoma moški. Žen ...

                                               

Playboy

Playboy je bila mesečna revija za odrasle, ki jo je izdajalo ameriško podjetje Playboy Enterprises. Leta 1953 jo je ustanovil Hugh Hefner; odigrala je vidno vlogo v spolni revoluciji druge polovice 20. stoletja in je še zdaj ena najbolj prepoznav ...

                                               

Pornografija

Pornografija je prikazovanje spolnosti z namenom spolnega draženja. Pornografija nastopa v različnih oblikah: besedilo, slika, fotografija, film. Prikazovanje in izdelava pornografskega gradiva sta ponekod kaznivo dejanje. Je podobna erotiki, ven ...

                                               

Antiutopija

Antiutopija, distopija ali negativna utopija je zvrst fikcije, naslednica utopije, ki prinese grozo za usodo človeštva, pri tem pa ne nudi nobenega upanja.

                                               

Izmišljeno vesolje

Izmišljeno vesolje ali izmišljeni svet je izmišljeno okolje, v katerem se dogaja zgodba leposlovnega dela in ima dosledno opisane lastnosti elementov, kot so geografija, zgodovina idr. Večina izmišljenih svetov v leposlovnih delih je podobnih naš ...

                                               

Manga

Manga je japonska beseda, ki pomeni strip. Kot tudi besedo anime, smo jo v Amerikah in Evropi prevzeli kot termin, ki označuje zgolj na japonskem nastale stripe. Medtem ko je branje mang na Slovenskem še vedno subkultura in drag hobi, so na japon ...

                                               

Akademska folklorna skupina France Marolt

Akademska folklorna skupina France Marolt je folklorna skupina, ki jo je leta 1948 s pomočjo Glasbene matice ustanovil etnomuzikolog in tedanji ravnatelj Glasbeno-narodopisnega inštituta France Marolt.

                                               

Enciklopedija pravljic

Enciklopedija pravljic je nemško znanstveno folkloristično delo, ki je izšlo že v štirinajstih zvezkih in je prepoznano, kot najbolj referenčno delo v folkloristiki. Začetnik raziskav je bil Kurt Ranke v šestdesetih letih dvajsetega stoletja, nad ...

                                               

Folklorna skupina Kres

Folklorno društvo Kres je bilo ustanovljeno 21. septembra 1975 v Novem mestu in od takrat deluje neprekinjeno. Umetniški vodja društva je že od samega začetka. Člani društva so amaterji, ki jih kljub različni izobrazbi in starosti vežejo dobra vo ...

                                               

Folklorna skupina Sava Kranj

Folklorna skupina Sava Kranj je bila ustanovljena leta 1949, ko je za dan republike 29. 11. 1949 imela tudi svoj prvi nastop v tovarni Sava.

                                               

Folklorni realizem

Folklorni realizem je posebna vrsta realizma za katero je značilo, da ne poudarja zunanje fabule in na kompozicijski ravni dovoljuje avtorjeve subjektivne posege, lirizacijo, pripovedno pa se osredotoča na značajske lastnosti junakov. V slovenski ...

                                               

Miti narodov sveta

Miti narodov sveta. Enciklopedija je temeljna znanstvena enciklopedija v 2. zvezkih. Prvič je bila izdana enciklopedija v osemdesetih letih dvajsetega stoletja pri založbi" Sovjetskaja enciklopedija ", ki je delo tudi večkrat izdala. 1990. leta j ...

                                               

Pošast

S pojmom pošast označujemo nečloveško, kruto bitje ali nekaj, kar pooseblja strah. Pošasti so po navadi prikazane kot ostudna ali grozljiva bitja, k čimer pripomorejo grozljive fizične lastnosti kot so na primer: ostri zobje, telo pokrito z dlako ...

                                               

Slovar slovanskih starožitnosti

Slovar slovanskih starožitnosti: enciklopedični opis slovanske kulture od najdavnejših časov je poljski slovar v osmih zvezkih o široki temi slovanske kulture do konca XII. stoletja. Projekt slovarja se naredili poljski slavisti že pred drugo sve ...

                                               

Urbana legenda

Urbana legenda je naziv za izmišljene dogodke, ki so del moderne folklore. Predstavljene so kot resnične, z elementi groze, humorja in gnusa, ki izhajajo iz lokalne popularne kulture. Namenjene so zabavi, ljudski razlagi naključnih dogodkov, mora ...

                                               

Varljivo svetlikanje

Varljivo svetlikanje, tudi nepojasnjeni ogenj, označuje pojav nočnega svetlikanja, še posebej nad močvirji in barji. V splošnem je sprejeto, da svetlikanje povzroča oksidacija sestavin plinov, ki nastajajo pri trohnenju. V evropski folklori varlj ...

                                               

Zgodbarjenje

Zgodbarjenje je pripovedovanje zgodb, oblika interpretacije, uvrščeno znotraj področja komunikologije. Ena izmed definicij, ki jo postavlja Storytelling Association, je sledeča:" Pripovedovanje zgodb je veščina komuniciranja, kjer z besedami, nač ...

                                               

Bookerjeva nagrada

Bookerjeva nagrada in v letih 2002–2019 Man Booker Prize) je književna nagrada, ki se enkrat letno podeljuje za najboljši roman v angleškem jeziku, ki je bil prvič izdan v Združenem kraljestvu ali na Irskem. Velja za eno najuglednejših književnih ...

                                               

Deutscher Buchpreis

Tako se imenuje nagrada za najuspešnejše književno delo Združenja nemških založnikov in knjigarnarjev v minulem letu. Avtorjem najbolj uspešne knjige podeljujejo nagrado od leta 2005. dalje. Vzgledujejo se po Bookerjevi in Goncourtovi nagradi. Do ...

                                               

Nagrada Adelberta von Chamissa

Nagrada Adelberta von Chamissa je nemška književna nagrada, ki jo podeljujejo od leta 1985, in sicer avtorjem književnih del, ki pišejo v nemškem jeziku, vendar njihov materni jezik ni nemščina. Nagrado podeljuje nemški Sklad Roberta Boscha in z ...

                                               

Nagrada Agatha

Nagrada Agatha je literarna nagrada, ki jo od leta 1989 za predhodno leto podeljujejo avtorjem kriminalnih romanov. Nagrada je poimenovana po Agathi Christie in jo podeljuje Malice Domestic Ltd v šestih kategorijah. Najboljša kriminalka za otroke ...

                                               

Nagrada Meša Selimović (BiH)

Nagrada Meša Selimović je literarna nagrada za najboljši roman objavljen v predhodnem letu na področju Bosne in Hercegovine, Črne gore, Hrvaške in Srbije. Poimenovana je po bosansko hercegovskem pisatelju Meši Selimoviću. Ustanovljena je leta 200 ...

                                               

Nagrada Meša Selimović (Srbija)

Nagrada Meša Selimović je nagrada za najboljši roman, ki se podeljuje od leta 1988 na območju Jugoslavije, pozneje ZR Jugoslavije, Srbije in Črne gore in sedaj Srbije. Podeljevalca nagrade sta beograjski dnevnik" Večernje novosti "in Združenje za ...

                                               

Nagrada Michaela L. Printza

Nagrada Michaela L. Printza je literarna nagrada, ki jo podeljuje" American Library Association "v Združenih državah Amerike. Mišljena je kot priznanje za najboljšo knjigo, napisano za mlade, glede na njeno literarno kakovost. Njen sponzor je rev ...

                                               

Nagrada za knjigo leta

Nagrada za knjigo leta se na Slovenskem knjižnem sejmu podeljuje od leta 1972. Na prvem sejmu sta jo prejela Lojze Kovačič za Sporočila v spanju - Resničnost in dr. Adolf Bibič za Zasebništvo in skupnost, Pavle Zidar pa nagrado "delo leta" za naj ...

                                               

Newberyjeva medalja

Medalja Johna Newberyja je književna nagrada, ki jo podeljuje Zveza za knjižničarsko službo otrokom Ameriške knjižničarske zveze avtorju za najvidnejšo otroško knjigo. Nagrada se imenuje po britanskem prodajalcu knjig iz 18. stoletja in jo podelj ...

                                               

O. Henryjeva nagrada

Nagrada O. Henryja, izvirno The O. Henry Award, je edina vsakoletna nagrada, ki se jo podeljuje kratkim zgodbam izjemne vrednosti. Nagrada se imenuje po ameriškem mojstru te zvrsti proze, O. Henryju. The PEN/O. Henry Prize Stories je letna zbirka ...

                                               

Orange (nagrada)

Orange je ena od najprestižnejših nagrad za knjževnost v Veliki Britaniji. Podeljujejo jo pisateljicam za najboljše napisano prozno književno delo napisano v angleščini, v preteklem letu. Pri izboru nagrajenke narodnost avtorice ni določena. Nagr ...

                                               

Popescu nagrada

Popescu nagrada je literarna nagrada za najboljši prevod poezije iz evropskega jezika v angleščino, ki jo podeljuje angleška organizacija Poetry Society na 2 leti. Od leta 1983-1997 je delovala pod imenom European Poetry Translation Prize. Leta 2 ...

                                               

Prevajalske nagrade

Na področju prevajanja pisnih del so na Slovenskem štiri glavne nagrade. Sovretova nagrada Gre za najstarejšo prevajalsko nagrado na Slovenskem, ki jo podeljujejo od leta 1969 in se imenuje po slovenskem filologu in prevajalcu Antonu Sovretu. Nag ...

                                               

Strega (nagrada)

Je najprestižnejša italijanska nagrada - Premio Strega za književnost. Podeljujejo jo od leta 1947. Nagrado dobi avtor najboljšega proznega knjižnega dela, izdanega prvič od prvega maja prejšnjega leta, do 30. aprila tekočega leta. Med dobitniki ...

                                               

Chick lit

Chick lit je pripovedni žanr, ki obravnava vprašanja sodobnih žensk. Pojavil se je v devetdesetih letih dvajsetega stoletja v Združenem kraljestvu in Ameriki. Spada na področje množične literature in uspešnic. "Babjo literaturo" zaznamuje pripove ...

                                               

Fantazijska pripoved

Fantazijska pripoved je izraz za literarni, navadno prozni žanr, ki temelji na zamišljanju pojavov zunaj neposredno dojete stvarnosti. Fantazija je žanr fikcije, ki običajno vsebuje čarobne in nadnaravne pojave. Sorodna je žanru znanstvene fantas ...

                                               

Lovsko leposlovje

Lovsko leposlovje je žanrska oznaka za besedila na temo lova in lovskega življenja. Večinoma gre za kratko pripovedno prozo. Lovsko leposlovje je v žanrskem sorodstvu s pripovedmi iz divjine in z živalskimi pripovedmi. Karl Stülpner 1762-1841, ne ...