ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 90
                                               

Poljska književnost

Poljska književnost se je začela razvijati v okviru cerkvenega krščanskega pismenstva v latinščini. Dalje se je razvijala v srednjem veku z nastankom Univerze v Krakovu. Sledilo je obdobje humanizma in renesanse, ko nastopi zlata doba poljske knj ...

                                               

Slovaška književnost

Slovaška književnost je književnost petmilijonskega naroda z njegovimi manjšinami, dolgo se je ukvarjala z vprašanjem svoje identitete. Slovaki vse do začetka 20. stoletja niso imeli lastne nacionalne države, zato je del njihove kulturne dediščin ...

                                               

Španska književnost

Španska književnost se je razvila v Španiji ali so jo pisali pesniki in pisatelji v španskih dialektih- riojano, aragonés, leonés. Pogosto špansko književnost povezujejo s kastiljščino, vender se je književnost v Španiji razvila tudi v katalonšči ...

                                               

Švedska književnost

To obdobje zaznamujeta dva velika švedska književnika: Selma Lagerlöf 1858 - 1940, leta 1909 je prejela Nobelovo nagrado za književnost, August Strindberg 1849 - 1912, Oba sta močno vplivala na švedsko pripovedništvo in dramatiko. Pesniško se je ...

                                               

2003 v književnosti

Jarhead – Anthony Swofford Pattern Recognition – William Gibson Darwins Children – Greg Bear The Delicate Storm – Giles Blunt The Stairs Family of Halifax, 1775–1975 – James Frost Holy Fools – Joanne Harris Harry Potter and the Order of the Phoen ...

                                               

Basni in pravljice

Basni in pravljice so zbirka poučnih živalskih in drugih zgodb avtorja Dragotina Ketteja. Knjiga je bila izdana pri Mohorjevi družbi leta 1990 v Celju. Obsega 25 basni in pravljic: Muha in pajek, Vrabec in lastovka, Srna in orel, Mravlji, Mačka i ...

                                               

Pajek in polž

Pajek in polž je slovenska basen, ki jo je zapisal Karel Pestovšek leta 1880 v Popotniku. Kasneje je izšla še v knjigi Slovenske basni in živalske pravljice, dela je zbral in uredil Alojzij Bolhar, ilustriral pa Marjan Manček. Ta knjiga je prvič ...

                                               

Vrtoglavi muflon

Knjigo basni Vrtoglavi muflon je leta 2003 napisala pisateljica Polona Škrinjar. Ilustriral jo je Marjan Manček, izšla je pri založbi Gyrus v Ljubljani. Kratka sodobna pravljica v slikaniški knjižni obliki govori o Muflonu, ki prebiva na gori. Sp ...

                                               

Avtobiografija

Avtobiografija je življenjepis izpod peresa osebe same oz. opis svojega življenja ali življenjskega obdobja.

                                               

Vita Karoli Magni

Vita Karoli Magni slovensko Življenje Karla Velikega je biografija Karla Velikega, kralja Frankov in cesarja Svetega rimskega cesarstva, ki jo je napisal Einhard.

                                               

Bibliofilija

Bibliofilija je ljubezen do knjig, zlasti starih in dragocenih. Izraz je sestavljen iz dveh starogrških besed. Bibliofil ali knjigoljub je posameznik, ki ima rad knjige, žargonsko knjižni molj. Med bibliofile se uvrščajo tudi zbiratelji knjig, le ...

                                               

Bralna značka

Bralna značka je slovensko kulturno gibanje in prostovoljna prostočasna dejavnost, ki predšolske in osnovnošolske otroke, srednješolce in odrasle z raznimi programi in akcijami spodbuja k branju.

                                               

Natančno branje

Natančno branje je pozorno, poglobljeno branje teksta, osredotočeno na jezik in slog, za razliko od običajnega branja, ki mu je cilj razumevanje teksta. Natančnega bralca zanima način, kako je besedilo sestavljeno, in avtorjev namen. Gre za prevo ...

                                               

Oddaljeno branje

Oddaljeno branje pristop v literarni vedi, ki uporablja računalniške metode za analizo literarnih besedil. V poštev pride pri veliki količini podatkov, ki jih je prinesel projekt Googlove Knjige. Podobni pojmi so scalable reading, makroanalize, k ...

                                               

Pismenost

Písmenost je sposobnost branja in pisanja ter, po terminologiji Unesca, zmožnost razumevanja vsakdanjih sporočil. Stopnja pismenosti države ali regije je glavno merilo pri določanju vrednosti človeškega kapitala, saj je pismene ljudi ceneje izuči ...

                                               

Časopis

Časopis je serijska publikacija, običajno tiskana na recikliranem papirju, ki izhaja dnevno ali tedensko. Časopis je en najstarejših načinov razširjanja novic, v današnji obliki je nastal pred okrog tristo leti. Časopisna industrija je zaenkrat p ...

                                               

Feljtonski roman

Feljtonski roman je roman, objavljen v nadaljevanjih pod črto na dnu strani dnevnoinformativnega tiska, tj. časnikov.

                                               

Dramatika

Dramátika je samostojna knjižna zvrst, ki se od drugih loči po tem, da ne vsebuje notranjih doživetij junakov in ne vsebuje opisa kraja in časa dogajanja, ampak je omejena samo na samogovor, dvogovor ali mnogogovor. Torej je celotno besedilo dram ...

                                               

Absurdna drama

Absurdna drama tudi drama absurda, predstavlja nasprotje klasični drami. Svoje poimenovanje je dobila po delu Martina Esslina The Theatre of the Absurd. Pojem absurda, oziroma samo poimenovanje absurd, izhaja iz Camusevega eksistencializma in ker ...

                                               

Agitka

Agitka je agitaciji namenjeno dramsko delo krajšega obsega s propagandnim družbeno-političnim namenom pridobiti gledalca k sodelovanju v revoluciji, osvobodilnem boju ali izgradnji socializma. Agitka se je kot termin izoblikovala v času po oktobr ...

                                               

Agon

Agon je del grške drame, posebej stare atiške komedije, v kateri se spopadata dva igralca, ki predstavljata dve različni mišljenji. Pri tem običajno vsakega spodbuja ena polovica zbora, eno pa je tudi mišljenje samega pesnika, ki predstavlja osno ...

                                               

Antidrama

Antidrama je moderna dramska vrsta, ki zanika gledališko iluzijo, zavrača posnemanje in negira ustaljene vrednote. Prikazani človek je izgubljen, odtujen, nezmožen komunikacije, le še prezira vredna lutka. Dogajanje je nelogično, brez pravega dej ...

                                               

Dramatizacija

Dramatizacija je transformacija nedramskega besedila, najpogosteje romana, v dramsko obliko, namenjeno uprizarjanju. Je avtonomno literarno delo, hkrati pa funkcionira kot uprizoritveni tekst.

                                               

Grški zbor

Zgodovinar H. D. F. Kitto trdi, da beseda "chorus" namiguje na njegovo delovanje pri igrah v antični Grčiji: "Grški glagol choreuo sem član zbora pomeni sem plesalec. Beseda ode ne pomeni nekaj recitirati ali deklamirati, ampak "petje". "Orkestra ...

                                               

Grumova nagrada

Grumova nagrada je slovenska nagrada, imenovana po dramatiku Slavku Grumu, ki jo podeljujejo od leta 1979 vsako leto v okviru Tedna slovenske drame, katerega organizator je Prešernovo gledališče v Kranju. Nagrada se podeljuje za najboljše slovens ...

                                               

Kralj Ojdip

Kralj Ojdíp je Sofoklejeva tragedija, prvič uprizorjena okoli 429 pr. n. št. v Dionizovem gledališču v Atenah Delo je eno od treh tebanskih dram, ki so se ohranile, in čeprav je bilo napisano drugo po vrsti, je kronološko umeščeno pred Ojdipom v ...

                                               

Misterij

Misterij je srednjeveško dramsko delo, ki obravnava snov iz svetega pisma. Pri misteriju dostikrat narekujejo snov igram prazniki z dramatičnim ozadjem, tako predvsem božič in velika noč. Zlasti priljubljene so bile velikonočne ali pasijonske igr ...

                                               

Moraliteta

Moraliteta je srednjeveško alegorično dramsko delo s poučno vsebino. V tej zvrsti dramskega dela nastopajo alegorične personifikacije: Bog, hudič, greh, smrt itd.

                                               

Nagrada za mladega dramatika

Nagrado za mladega dramatika podeljuje Prešernovo gledališče Kranj na Tednu slovenske drame skupaj z nagrado Slavka Gruma. Razpis za nagrado je bil prvič objavljen leta 2012. Za nagrado se lahko potegujejo slovenski avtorji novih besedil, ki so s ...

                                               

Parabaza

Parabaza je del starogrške komedije, v kateri igralci odhajajo s scene, zbor pa stopa naprej, snema maske in se s pesmijo obrača neposredno h gledalcem ter s tem razbija scensko iluzijo. Parabaza je najpomembnejši zborovski vložek v stari antični ...

                                               

Ep

Razvil se je pri Grkih iz junaških pripovednih pesmi. Medtem ko so stare grške kratke, petju namenjene pesmi, imele razgiban, odsekan in zgoščen slog, je za ep značilen mogočni, lágodno tekoči epski slog. Do pravega učinka so prišli ljudski epi o ...

                                               

Beowulf

Beowulf je naslov staroangleške epske pesnitve, ki po Nowell Codexu izvira iz časa med 8. in zgodnjim 11. stoletjem. Pesnitev opisuje dogodke, ki naj bi se dogajali na ozemlju današnje Danske in Švedske. Beowulf velja za eno najpomembnejših del A ...

                                               

Besneči Roland

Besneči Roland je viteški ep in najpomembnejše Ariostovo pesniško delo. Ep je nastajal od leta 1503 do 1521, pesnik ga je za nove izdaje dopolnjeval z novimi spevi, zadnja, najobsežnejša verzija je bila napisana leta 1532. Celota je nadaljevanje ...

                                               

Božanska komedija

Božanska komedija je versko-alegorični ep, ki ga je napisal italijanski pesnik Dante Alighieri. Nastajala je od leta 1309 do 1321. Sprva jo je avtor imenoval samo komedija, saj je ta beseda tedaj označevala vsako delo s tragičnim začetkom in sreč ...

                                               

Chansons de geste

Chansons de geste so francoski srednjeveški junaški epi. Vrh srednjeveške junaške epike se ujema z obdobjem razvitega visokega fevdalizma okoli leta 1100. Najpomembnejši primer te epike so francoske pesmi o junaških dejanjih imenovane chansons de ...

                                               

Edda

Edda je naslov zbirke starih islandskih junaških epov. Od najstarejše junaške epike so se ohranili samo nekateri krajši teksti, zbrani v islandski zbirki Edda tudi" starejša "ali" pesniška Edda ", nastali na Islandiji okoli leta 1270. Zbirka obse ...

                                               

Eneida

Eneida je ep rimskega pesnika Vergila, ki ga je napisal med letoma 29. in 19. pr. n. št., in pripoveduje legendarno zgodbo o Eneju, Trojancu, ki je potoval v Italijo, kjer je postal prednik Rimljanov. Vsebuje 9896 vrstic v daktiličnem heksametru. ...

                                               

Enmerkar in gospodar Arate

Enmerkar in gospodar Arate je legendarno sumersko besedilo, napisano v novosumerskem obdobju in ohranjeno na zgodnjih posumerskih prepisih. Besedilo spada v niz besedil, ki opisujejo konflikte med Enmerkarjem, kraljem Unug-Kulabe, in neimenovanim ...

                                               

Ep o Gilgamešu

Ep o Gilgamešu je najpomembnejši ep babilonsko-asirske književnosti in najstarejša junaško-mitološka pesnitev nasploh. Napisan je bil v akadskem jeziku na glinene ploščice, nastajal je med letoma 2000 in 1600 pr. n. št. na osnovi sumerskih epskih ...

                                               

Idilični ep

Idilični ep prikazuje" mali svet "tihega domačega življenja kot nasprotje krvavim bojem junaškega in viteškega epa. Izrazit predstavnik idiličnega epa v svetovni književnosti je Goethe s svojim Hermanom in Dorotejo Hermann und Dorothea. Tu prikaz ...

                                               

Iliada

Iliada je ep, napisan v daktilskem heksametru, katerega avtorstvo se tradicionalno pripisuje Homerju. Naslov izhaja iz grškega imena za mesto Troja - Ilion. Dogajanje v epu je izsek iz desetletne vojne med Grki in Trojanci, in sicer zajema 51 dni ...

                                               

Junaški ep

Razvoj evropske srednjeveške književnosti se v glavnem sklada s splošnim zgodovinskim pojmom srednjega veka, omejenega s tradicionalnima letnicama 476 in 1492. Vendar sta njen začetek in konec sporna. Pojavi se z dokončnim razpadom antične knjiže ...

                                               

Komični ep

Komični ali satirični ep, opeva kakšno smešno snov s satirično primesjo. Včasih so to parodije ali travestije. Parodija je komična pesnitev, ki vzame obliko, ritem in besede neke resne pesmi, doda pa drugo, šaljivo vsebino. Komika je v tem, da se ...

                                               

Krst pri Savici

Krst pri Savici je obsežna epsko-lirska pesnitev, ki jo je v drugi polovici leta 1835 napisal slovenski romantični pesnik France Prešeren. Pesem obravnavajo tudi kot slovenski nacionalni ep. Prešeren je pesem končal januarja leta 1836 in jo april ...

                                               

Luzijada

Luzijada je zgodovinski ep največjega portugalskega pesnika Camõesa. Naslov epa, ki je prvič izšel 1572, tri leta po avtorjevi vrnitvi iz Indije, je mitološki, ker je bojda ustanovil Portugalsko Bakhov sin Luz tudi Luso in zato naj bi se Portugal ...

                                               

Mahabharata

Mahābhārata devanāgarī: महाभारत, /maɦaːbʱaːrət̪ə) je eden od dveh najpomembnejših sanskrtskih epov stare Indije, drugi je Ramajana. Mahabharata je osrednje delo hinduizma in s tem izjemno pomembno kulturno izročilo Indijske podceline. Poleg epičn ...

                                               

Odiseja

Odiseja je grški junaški ep. Domnevni avtor je Homer, vendar se o njegovem avtorstvu porajajo dvomi. Pripovedovanje je namreč epizodično, neprestane so prekinitve glavne zgodbe, kar nakazuje na to, da so pesnitev vedno znova predelovali in ji kaj ...

                                               

Panegirik

Panegirik je formalna oblika javnega govora ali pa pisane proze, ki praviloma v kronološkem redu opisuje velika dejanja neke osebe ali stvari v povečini častitljivi obliki in tonu.

                                               

Pesem o Cidu

Pesem o Cidu je španski junaški ep in eno od najstarejših del španske književnosti. Španska junaška epika je nabrž nastala pod vplivom francoskih chansons de geste. Od srednjeveških epov Cantares, ki so opevali zgodovinske ali legendarne španske ...

                                               

Pesem o Igorjevem pohodu

Pesem o Igorjevem pohodu je staroruski junaški ep. Od številnih staroruskih junaških pesmih, tako imenovanih bilinah, ki opevajo zlasti prigode junaka Ilije Muromca, se je kot edini primerek staroslovanskega epa ohranilo starorusko besedilo Pesmi ...