ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 87
                                               

Ciljanje genov

Ciljanje genov je genetska tehnika spreminjanja endogenih genov z uporabo homologne rekombinacije. Metodo lahko uporabimo za izbris gena, odstranitev eksonov ali uvedbo točkovnih mutacij. Ciljanje genov je lahko stalno ali pogojno. Pogoji so lahk ...

                                               

Soja

Soja je stročnica, ki izvira iz vzhodne Azije in se vzgaja zaradi užitnega semena z mnogimi uporabami ter visoko hranilno vrednostjo. Obstajajo razne vrste soje, ki se med seboj močno razlikujejo in to ne samo po obliki zrna, barvi in okusu, pač ...

                                               

Transgene rastline

Transgene rastline vsebujejo enega ali več genov, ki so bili preneseni iz druge vrste. Čeprav se lahko DNK iz druge vrste integrira v genom rastline tudi po naravni poti, se izraz" transgene rastline "nanaša na rastline, ustvarjene v laboratoriju ...

                                               

Apikalna dominanca

Apikalna dominanca ali prevlada glavnega vršička je fenomen, ki se pojavlja pri rastlinah, in pri katerem rastni vršiček glavnega poganjka dominira ter obenem zavira rast ostalih poganjkov. Pri rastlinah, kjer je ta pojav izrazit, se ob izgubi gl ...

                                               

Arboretum

Arboretum je vrt ali park lokalne in v izbran kraj prinesene, vzgajane, flore ter favne nekega zemeljskega klimatskega področja. Običajno ga zasnujejo ljubiteljski zbiratelji rastlin in živali, kasneje pa preidejo pod pokroviteljstvo raznih šol, ...

                                               

Mostičenje

Mostičenje je način cepljenja, pri katerem povežemo zgornji in spodnji dela lubja in s tem omogočimo vnovični pretok organskih snovi iz listov v korenine. Uporablja se kadar zajec, miš ali kakšen drugi dejavnik poškoduje lubje in posledično floem ...

                                               

Praprotnice

Praprotnice so deblo rastlin z okrog 20.000 vrstami. Njihovo znanstveno ime je Pteridophyta ali Filicophyta, kadar pa jih obravnavamo kot poddeblo višjih rastlin, jih imenujemo tudi Polypodiophyta ali Polypodiopsida. Preučevanje praprotnic imenuj ...

                                               

Sadovnjak

Sadovnjak je nasad dreves ali grmičevja, namenjen pridelavi sadja, lahko pa tudi oreškov. Največkrat gre za sadno drevje, kjer gojijo sadje za prodajo. Sadovnjak je lahko tudi del večjega vrta, kjer ima tudi estetsko vlogo. Sodobni sadovnjaki so ...

                                               

Zelena streha

Zelena streha je streha, ki je delno ali v celoti pokrita z rastlinjem in prstjo na vodonepropustni membrani. Izraz včasih uporabljamo tudi za strehe, na katerih je uporabljena zelena tehnologija: sončne celice, solarni sistem za ogrevanje vode.

                                               

Agroekosistem

Agroekosistem je osnovna enota za študije agroekologije. Ta je nekoliko arbitrarno opredeljena kot prostorska in funkcionalna enota kmetijske dejavnosti in vključuje življenjske in neživljenjske komponente, kot pa tudi medsebojne vplive. Agroekos ...

                                               

Polder

Polder je hidrološka umetna depresija, obkrožena z jezovi, ki je s kanali in vodnimi izpusti povezana z vodo, ki ga obkroža. Razlikujemo tri vrste polderjev: poplavne doline, ki so od morja ali reke ločene z jezovi, močvirna tla, ki so odvojena o ...

                                               

Cepec

Cepec ali cepe je staro kmečko orodje, ki se je uporabljalo za mlatenje žitaric po žetvi, da bi ločili zrnje od slame za nadaljnjo predelavo zrnja. Cepec je sestavljen iz lesenega držala ročaj ali ročnik, na katerega je s pomočjo gibljivega gradi ...

                                               

Kokošnjak

Kokošnjak je objekt, namenjen za rejo kokoši. Poznamo različne tipe kokošnjakov. V večini jih imajo kmetije v sklopu gospodarskega poslopja. Na začetku 21. stoletja je kmetij po Sloveniji vedno manj, zato se ljudje odločajo za druge variante goje ...

                                               

Korito

Koríto je podolgovata, navadno lesena posoda za krmljenje živali, napajanje živine, korito je leseno ali zidano, tudi betonirano za krmljenje svinj. Večja podolgovata, navadno zidana posoda na prostem za vodo. Cvetlična korita, mlinsko korito pom ...

                                               

Kosa

Kôsa je ročno orodje za košnjo raznovrstne krme in žit. Kosa je nastala v antiki in je bila dolgo časa najpomembnejši pripomoček za košnjo. V teku tisočletij je dobila najrazličnejše oblike, samo v Sloveniji je bilo znanih več kot 300 raznih obli ...

                                               

Krple

Narejene so iz dveh lesenih polokroglih ročajev locnov, med katere je raspeta mreža iz vrvi podobna ribiški mreži. Če se krple razpnejo so podobne krogu, ena polovica se dvigne navpično, druga pa leži na zemlji, sedaj lahko krplje napolnimo s ste ...

                                               

Motika

Motika je temeljno orodje v poljedelstvu za kopanje in rahljanje zemlje ter za sajenje in izkopavanje sadov. V kopaškem poljedelstvu z njo ročno okopavajo kulturne rastline, v plužnem pa s plugom orjejo ali obsipavajo obsežnejše površine kulturni ...

                                               

Plug

Plug je orodje, ki se uporablja pri poljedelstvu za pripravo prsti za sejanje ali sajenje kulturnih rastlin. Njegov namen je obračanje zgornje plasti zemlje, kar premakne hranilne snovi v njej bliže površini in plevel ter ostanke prejšnje žetve p ...

                                               

Telenge

Telenge ali telege so dvojni volovski oziroma goveji jarem, ki so se na Dolenjskem in osrednjem Štajerskem uporabljale za oranje ali vlečenje vozov. Po navadi so bile izdelane iz lesa, plug ali voz pa je bil nanje privezan z vrvjo. Poznali so dve ...

                                               

Vile

Vile so večnamensko kmetijsko orodje, in so tudi za vsak namen drugačne oblike in velikosti. Hlevske vile imajo štiri ali pa pet rogov kateri so tesneje skupaj, tako da se lahko z njimi grabijo tudi drobnejše stvari, nasajene so na leseno držalo ...

                                               

Gaučo

Gaučo ali gaúcho, portugalščina je spreten jezdec, ki slovi kot pogumen in neukrotljiv. Gaučo je simbol v Argentini, Urugvaju, državi Rio Grande do Sul v južni Braziliji, provinci Aysén in Magallanes v južnem Čilu. Gauči so postali zelo občudovan ...

                                               

Njiva

Njíva je del zemljišča za gojenje kulturnih in krmnih rastlin. Njive na manjših površinah so lahko ograjene z živimi mejami ali kamenimi ograjami na kraških tleh, kjer jih ščitijo pred erozijo vetra. Na ravninskih področjih so zaradi strojne obde ...

                                               

Požigalništvo

Požigalništvo je zgodnja oblika poljedelstva, ki je značilno za stari in zgodnji srednji vek. Spomladi so požgali nizki gozd in odstranili ostanke pogorišča. Potem so z motikami in drugim preprostim orodjem površno zrahljali prst in posadili seme ...

                                               

Traktor

Traktor je delovni stroj, s katerim so proti koncu 19. stoletja zamenjali živalsko vlečno moč v kmetijstvu. Na začetku so jih poganjali motorji na parni pogon, kasneje bencinski motorji, danes je skoraj v vseh traktorjih vgrajen dizelski motor, k ...

                                               

Žetev

Žetev je v kmetijstvu izraz za spravilo zrelega žita. Na splošno v izraz spadajo tudi dejavnosti, ki sledijo sami košnji žita, čeprav danes večino tega dela opravijo kombajni že na polju ali njivi istočasno. V preteklosti so žito najprej pokosili ...

                                               

Borov smolasti rak

Gliva okužuje borovo skorjo in povzroča njeno odmiranje, izcejanje smole in lahko povzroči raka. Skorjo okužijo makrokonidiji in/ali mikrokonidiji, ki jih prenaša veter ali žuželke. Gliva prodre v gostiteljsko drevo samo skozi rano. Pri starejšem ...

                                               

Črna pegavost

Črna pegavost je rastlinska bolezen, ki jo pri vinski trti povzroča gliva Phomopsis viticola. Gliva prezimuje v popkih rastline in se spomladi razmnožuje ter okužuje trto, dokler listi niso popolnoma razviti. Širjenje poteka preko spor, ki jih ve ...

                                               

Holandska bolezen brestov

Holandska bolezen brestov je bolezen, ki jo povzročajo mikroglive zaprtotrosnice Ophiostoma ulmi, Ophiostoma himal-ulmi ter Ophiostoma novo-ulmi in napada predvsem breste. Glavna prenašalca bolezni v Evropi sta hroščka veliki brestov beljavar in ...

                                               

Kloroza

Kloroza ali bledica je rastlinska bolezen, ki se pogosto pojavlja predvsem pri vinski trti. Najpogosteje se pojavlja na trtah, ki rastejo na težkih, zbitih ali preveč vlažnih tleh ali v zemlji, v kateri je preveč apna. Apno namreč znižuje vsebnos ...

                                               

Koruzna snet

Gliva nima izoblikovanega beta, posamezni izrastki pa se v dnišču stikajo in so pripeti na substrat. Vsak trosnjak, ki je sprva belkast doseže 10–20 cm premera, sestavljen pa je iz srebrnkasto sivih izrastkov ali bul, ki se običajno razvijejo na ...

                                               

Krompirjeva plesen

Krompirjeva plesen, znana tudi pod imenom paradižnikova plesen, je gliva, ki okužuje liste, stebla in plodove krompirja in paradižnika ter velja za najpomembnejšo glivično bolezen teh dveh kultur. Okužba krompirja s to glivo je povzročila irsko v ...

                                               

Lesne glive

Lesne glive so raznolika skupina gliv, ki se poleg lesnih žuželk hranijo z lesom kot organskim materialom in s tem povzročajo razpadanje lesa ali trohnenje, ne pa gnitje. Ob ugodnih pogojih vznikne iz trosov podgobje, ki prodre v notranjost in s ...

                                               

Oidij

Oidij je bolezen, ki jo povzroča gliva Uncinula necator in lahko prizadene vse predstavnike družine vinikovk, vendar predvsem vinsko trto ; takrat jo imenujemo oidij ali pepel vinske trte. Največ škode povzroča oidij v vinogradih, še posebej je n ...

                                               

Peronospora

Peronospora je bolezen, ki napada predstavnike družine Vitiaceae, povzroča pa jo gliva Plasmopara viticola. V Evropi so bolezen prvič zasledili okoli leta 1800, od takrat se je hitro razširila po vseh vinorodnih deželah. Na Slovenskem so jo prvič ...

                                               

Rdeči listni ožig

Rdeči listni ožig je bolezen vinske trte, ki jo povzroča gliva z znanstvenim imenom Pseudopezicula tracheiphila in mednarodnim navadnim imenom Rotbrenner. Gostiteljske rastline vključujejo Vitis vinifera, Vitis labrusca, Parthenocissus quinquefol ...

                                               

Siva grozdna plesen

Siva grozdna plesen je glivična bolezen, ki napada grozdje vinske trte in s tem povzroča veliko škodo vinogradnikom. Ta bolezen se pojavlja zaradi močnejšega gnojenja in posledično bujne rasti, zbitosti grozdja in uporabe nekaterih fungicidov, ki ...

                                               

Šiška (botanika)

Šiške ali cecidije so nenormalne bolezenske rastne tvorbe iz različnih rastlinskih tkiv, ki se pojavijo občasno zaradi vpliva patogenov mnogih taksonov in vrst. V veliki meri gre za posledico delovanja različnih živali. V nekaterih primerih so ši ...

                                               

Višja kakovost

Višja kakovost je shema kakovosti, opredeljena z nacionalno zakonodajo, ki omogoča zaščito kmetijskih pridelkov ali živil samo na območju Slovenije. Je ena izmed treh nacionalnih shem kakovosti, predpisanih v Zakonu o kmetijstvu. Ta shema kakovos ...

                                               

Zajamčena tradicionalna posebnost

Zajamčena tradicionalna posebnost je ena od shem kakovosti, s katero so zaščiteni kmetijski pridelki in živila v Sloveniji in celotni Evropski skupnosti. Kmetijski pridelki ali živila, ki so označeni s to shemo kakovosti, so pridelani ali predela ...

                                               

Zaščitena geografska označba

Zaščitena geografska označba je ena od shem kakovosti, s katero so zaščiteni kmetijski pridelki in živila v Sloveniji in celotni Evropski skupnosti. Pridelek ali oseba ki je označen s to shemo kakovosti, mora imeti vsaj eno fazo pridelava ali pre ...

                                               

Zaščitena označba porekla

Zaščitena označba porekla je ena od shem kakovosti, s katero so zaščiteni kmetijski pridelki in živila v Sloveniji in celotni Evropski skupnosti. Ta shema kakovosti zajema kmetijske pridelke in živila, ki izvirajo iz določene regije, kraja ali dr ...

                                               

Azijski ambrozijski podlubnik

Azijski ambrozijski podlubnik je vrsta hroščev iz družine pravih rilčkarjev, ki izvira iz Azije, postal pa je invazivna vrsta tako v Afriki, kot tudi v obeh Amerikah, Evropi in Oceaniji. V Sloveniji so hrošča prvič opazili avgusta leta 2017 in si ...

                                               

Belušev koreninar

Belušev ali špargljev koreninar je vrsta metuljev iz družine lesovrtov, ki je razširjena po Iberskem polotoku, Franciji, Italiji, Avstriji, Češki, Slovaški, Madžarski, Balkanu, Jordaniji, Izraelu, Siriji, Iraku, Turčiji, jugozahodni Rusiji in Kaz ...

                                               

Bivolček

Bivolček ali zelena grbovka je vrsta grbastih škržatkov, ki izvira iz Severne Amerike, danes pa je razširjena tudi po večini južne Evrope, Bližnjem vzhodu in Severni Afriki. Včasih jo imenujejo tudi Ceresa bisonia.

                                               

Breskov molj

Breskov molj je metuljček iz družine drevesnih veščic, ki velja za škodljivca sadnega drevja. Breskov molj izvira iz Evrope, od koder so ga v osemdesetih letih 19. stoletja zanesli tudi v Severno Ameriko.

                                               

Breskov zavijač

Breskov zavijač je sivorjavi metuljček, ki ima lahko do štiri rodove letno. Preko kril meri odrasel metuljček okoli 16 mm. Prvi rod se pojavi konec aprila in v začetku maja. Samička breskovega zavijača odloži okoli 50 ovalnih, okoli 1 mm velikih ...

                                               

Brezov krasnik

Odrasli brezovi krasniki dosežejo v dolžino med 7 in 12 mm, samice pa so večje od samcev. Gre za vitke hroščke s kovinskim, bakreno-bronastim leskom. Življenjski krog traja eno ali dve leti, odvisno od klimatskih razmer. Samica odloži približno 7 ...

                                               

Češnjeva muha

Odrasle muhe dosežejo dolžino okrog 5 mm in so bleščeče črne barve z rumenim robom na glavi ter rumenim trikotnim ščitkom na koncu oprsja. Muha ima prosojna krila s štirimi temnejšimi prečnimi lisami. Letajo od maja do julija in se sprva hranijo ...

                                               

Češpljev zavijač

Odrasel metulj ima premer kril med 10 in 15 mm. V Sloveniji se pojavlja v dveh generacijah. Prva generacija se pojavi v maju in v začetku junija in povzroča junijsko črvivost češpelj, ki ni pretirano nevarna. Ličinke tega rodu zapustijo krošnjo s ...

                                               

Dolycoris baccarum

Odrasli dosežejo 10 do 12 mm v dolžino. Osnovna obarvanost je sivo-rjava, otrdeli deli zadnjega para kril pa so rdečkasto-vijolične barve. Vijolična obarvanost se lahko pojavlja tudi po drugih hrbtnih delih telesa, a je obseg variabilen. Zadek od ...