ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 76
                                               

Župnija Miren

Župnija Miren se nahaja ob državni meji z Italijo, ob reki Vipavi, le nekaj kilometrov od Gorice v dekaniji Šempeter. Poleg osrednjega kraja Miren, obsega še vasi Orehovlje, Vrtoče in zaselek Jerabišče. Šteje 2070 prebivalcev

                                               

Župnija Mirna

Župnija Mirna je rimskokatoliška teritorialna župnija dekanije Trebnje škofije Novo mesto. Do 7. aprila 2006, ko je bila ustanovljena škofija Novo mesto, je bila župnija del nadškofije Ljubljana.

                                               

Župnija Murska Sobota

Župnija Murska Sobota je rimskokatoliška teritorialna župnija dekanije Murska Sobota škofije Murska Sobota. Do 7. aprila 2006, ko je bila ustanovljena škofije Murska Sobota. je bila župnija del Pomurskega naddekanata kot sestavnega dela škofije M ...

                                               

Župnija Novo mesto - Šmihel

Župnija Novo mesto - Šmihel je rimskokatoliška teritorialna župnija Dekanije Novo mesto Škofije Novo mesto. Do 7. aprila 2006, ko je bila ustanovljena Škofija Novo mesto, je bila župnija del Nadškofije Ljubljana.

                                               

Župnija Odranci

Župnija Odranci je rimskokatoliška teritorialna župnija dekanije Lendava škofije Murska Sobota. Do 7. aprila 2006, ko je bila ustanovljena škofija Murska Sobota, je bila župnija del Pomurskega naddekanata, ki je bil del škofije Maribor. Župnijska ...

                                               

Župnija Osilnica

Župnija Osilnica je rimskokatoliška teritorialna župnija Dekanije Kočevje Škofije Novo mesto. Do 7. aprila 2006, ko je bila ustanovljena Škofija Novo mesto, je bila župnija del Nadškofije Ljubljana.

                                               

Župnija Peče

Župnija Peče je rimskokatoliška teritorialna župnija dekanije Domžale nadškofije Ljubljana. Zgodovina župnije Peče avtorja: Bogomil Brvar, Jelka Lalič Kdaj so Peče dobile prvo cerkev, ni znano, najverjetneje mnogo pred letom 1526, ko je cerkev pr ...

                                               

Župnija Pertoča

Cerkev sv. Helene, Pertoča župnijska cerkev Novembra leta 2009 je svetovnoznani umetnik jezuit Marko Rupnik okrasil celoten prezbiterij z velikanskim mozaikom. V njem je prikazan trpeči Jezus s črnim križem, ki se srečuje z žalostno materjo Marij ...

                                               

Župnija Piran

Župnija Piran je rimskokatoliška teritorialna župnija dekanije Koper, ki je sestavni del škofije Koper. Ker je v župniji tudi italijanska skupnost, se za italijanske vernike redno opravlja bogoslužje v njihovem jeziku, ob velikih praznikih pa se ...

                                               

Župnija Polhov Gradec

Župnija Polhov Gradec je rimskokatoliška teritorialna župnija dekanije Ljubljana - Vič/Rakovnik nadškofije Ljubljana. Župnijska cerkev je cerkev Marijinega rojstva.

                                               

Župnija Poljane nad Škofjo Loko

Župnija Poljane nad Škofjo Loko je rimskokatoliška teritorialna župnija dekanije Škofja Loka nadškofije Ljubljana. Farna cerkev sv. Martina, delo arhitekta Gregorja Mačka je bila med drugo svetovno vojno močno poškodovana zaradi miniranja, kasnej ...

                                               

Župnija Poljčane

Že v letih 1085−1096 se je iz očitno preobsežno zasnovane hočke pražupnije izdvojila najprej konjiška pražupnija, vsaj leta 1146 pa še slivniška pražupnija. Vse tri so leta 1146 kot pražupnije prvič pisno omenjene v isti, do danes ohranjeni listi ...

                                               

Župnija Portorož

Med prvimi cerkvenimi redovniki, ki so prišli na zahodno obalo Istre, so bili benediktinci, na širšem območju današnjega Portoroža so že v 12. stoletju delovali štirje njihovi samostani, zelo veliko pa je bilo tudi cerkva. Med njimi najstarejša j ...

                                               

Župnija Prečna

Župnija Prečna je rimskokatoliška teritorialna župnija Dekanije Novo mesto Škofije Novo mesto. Do 7. aprila 2006, ko je bila ustanovljena Škofija Novo mesto, je bila župnija del Nadškofije Ljubljana. V župniji so postavljene Farne spominske plošč ...

                                               

Župnija Preddvor

Župnija Preddvor je rimskokatoliška teritorialna župnija dekanije Šenčur nadškofije Ljubljana. S 1. januarjem 2020 je bila župniji pripojena Župnija Kokra. Župnijska cerkev se nahaja v središču Preddvora in je posvečena sv. Petru. Po novem ima po ...

                                               

Župnija Preloka

Župnija Preloka je rimskokatoliška teritorialna župnija dekanije Črnomelj škofije Novo mesto. Do 7. aprila 2006, ko je bila ustanovljena škofija Novo mesto, je bila župnija del nadškofije Ljubljana.

                                               

Župnija Preserje

Ozemlje današnje župnije je v zgodovini pripadalo različnim strukturam: do leta 1751 jo spadala pod Patriarhat Oglej, nato do leta 1787 pod Nadškofijo Gorica, takrat pa je bila dodeljena Škofiji Ljubljana. Sprva je bilo ozemlje del župnije Cerkni ...

                                               

Župnija Prevalje

Župnija Prevalje je rimskokatoliška teritorialna župnija dekanije Dravograd-Mežiška dolina koroškega naddekanata, ki je del nadškofije Maribor. Najstarejši pisni vir o cerkvi Device Marije na jezeru izhaja iz leta 1335. Prvotno romansko cerkev so ...

                                               

Župnija Prežganje

Župnija Prežganje je rimskokatoliška teritorialna župnija dekanije Litija nadškofije Ljubljana. V župniji Prežganje so postavljene Farne spominske plošče, na katerih so imena vaščanov iz okoliških vasi, ki so padli na protikomunistični strani v l ...

                                               

Župnija Raka

Župnija Raka je rimskokatoliška teritorialna župnija Dekanije Leskovec Škofije Novo mesto. Do 7. aprila 2006, ko je bila ustanovljena Škofija Novo mesto, je bila župnija del Nadškofije Ljubljana.

                                               

Župnija Renče

Župnija Renče je rimskokatoliška teritorialna župnija dekanije Šempeter škofije Koper. Obsega naselje Renče z zaselki in naselje Gradišče nad Prvačino.

                                               

Župnija Ribnica

Za drugo istoimensko župnijo glej Župnija Ribnica na Pohorju. Župnija Ribnica je rimskokatoliška teritorialna župnija dekanije Ribnica nadškofije Ljubljana. V župniji Ribnica so postavljene Farne spominske plošče, na katerih so imena vaščanov iz ...

                                               

Župnija Sečovlje

Župnija Sečovlje je rimskokatoliška teritorialna župnija dekanije Koper škofije Koper, ustanovljena 11. novembra 1940. Tedanji župnik naj bi bil Guido Bortuzzo.

                                               

Župnija Sela pri Šumberku

Župnija Sela pri Šumberku je rimskokatoliška teritorialna župnija Dekanije Žužemberk Škofije Novo mesto. Do 7. aprila 2006, ko je bila ustanovljena Škofija Novo mesto, je bila župnija del Nadškofije Ljubljana.

                                               

Župnija Senovo

Župnija Senovo je rimskokatoliška teritorialna župnija Dekanije Videm ob Savi Škofije Celje. Župnija je bila ustanovljena 1. januarja 1964 z odcepitvijo od Župnije Brestanica. Prvi župnijski upravitelj je postal brestaniški kaplan Janez Nanut, ki ...

                                               

Župnija Senožeče

cerkev sv. Antona Padovanskega, Gabrče - podružnica cerkev sv. Urha, Laže - podružnica cerkev sv. Jerneja, Senožeče - župnijska cerkev cerkev Žalostna Mati Božja, Dolenja vas - podružnica cerkev sv. Duha, Senadole - podružnica cerkev sv. Jurija, ...

                                               

Župnija Sežana

Župnija Sežana je rimskokatoliška teritorialna župnija kraške dekanije, ki je del Škofije Koper. Sedež župnije je naselje Sežana, župnija pa obsega še zaselke Orlek, Dane pri Sežani in Šmarje pri Sežani ter Povir.

                                               

Župnija Slivnica pri Celju

Župnija Slivnica pri Celju je rimskokatoliška teritorialna župnija dekanije Šmarje pri Jelšah škofije Celje. Do 7. aprila 2006, ko je bila ustanovljena škofija Celje, je bila župnija del kozjanskega naddekanata škofije Maribor. Župnijska cerkev j ...

                                               

Župnija Stara Cerkev

Župnija obsega tudi naslednje kapele: Sv. Jožef v Gorenju Device Marije dobrega sveta v Slovenski vasi Device Marije Pomočnice v Starem Logu

                                               

Župnija Strunjan

Prvotna cerkvica je stala na tem mestu že okoli leta 1200. Zanjo so skrbele redovnice benediktinke, ki so imele svoj samostan pri cerkvici sv. Bassa kjer je danes vila Tartini. Po njihovem odhodu iz teh krajev okoli leta 1221, so zanjo skrbeli pa ...

                                               

Župnija Sv. Jurij v Prekmurju

Župnija Sv. Jurij v Prekmurju je rimskokatoliška teritorialna župnija dekanije Murska Sobota škofije Murska Sobota. Do 7. aprila 2006, ko je bila ustanovljena škofija Murska Sobota, je bila župnija del Pomurskega naddekanata, ki je bila del škofi ...

                                               

Župnija Sv. Jurij v Slovenskih goricah

Župnija Sveti Jurij v Slovenskih goricah je rimskokatoliška teritorialna župnija, dekanije Lenart v Slovenskih goricah, Ptujsko-Slovenjegoriškega naddekanata, ki je del nadškofije Maribor.

                                               

Župnija Sv. Trojica v Slovenskih goricah

Župnija Sv. Trojica v Slovenskih goricah je rimskokatoliška teritorialna župnija,dekanije Lenart v Slovenskih goricah, Ptujsko-Slovenjegoriškega naddekanata, ki je del nadškofije Maribor.

                                               

Župnija Sv. Venčesl

Župnija sv. Vencesl na Zgornji Ložnici je rimskokatoliška teritorialna župnija dekanije Slovenska Bistrica, v okviru Bistriško-Konjiškega naddekanata, ki je del nadškofije Maribor.

                                               

Župnija Sv. Vid nad Cerknico

Župnija Sv. Vid nad Cerknico je rimskokatoliška teritorialna župnija dekanije Cerknica nadškofije Ljubljana. Zavetnik župnije je sv. Vid, mučenec. Župnija ima štiri podružnice: Sv. Jakob, Sv. Jurij, Sv. Andrej in Sv. Primož in Felicijan. Župnija ...

                                               

Župnija Šentjernej

Župnija Šentjernej je rimskokatoliška teritorialna župnija Dekanije Leskovec Škofije Novo mesto. Do 7. aprila 2006, ko je bila ustanovljena Škofija Novo mesto, je bila župnija del Nadškofije Ljubljana. V župniji Šentjernej že vrsto let deluje Ant ...

                                               

Župnija Šentvid pri Stični

Župnija Šentvid, ki ima sedež v naselju Šentvidu pri Stični, leži sredi kotline na Dolenjskem podolju. Na severu vas meji na Metnajsko planoto, na jugu pa postopoma pokrajina prehaja pod kraški svet Suhe krajine. Sama župnija sodi med eno izmed n ...

                                               

Župnija Škofja Loka

Za drugo istoimensko župnijo glej Župnija Škofja Loka - Suha Župnija Škofja Loka je rimskokatoliška teritorialna župnija dekanije Škofja Loka nadškofije Ljubljana. Župnijska cerkev je cerkev sv. Jakoba. podružnične cerkve so; Cerkev Gospodovega v ...

                                               

Župnija Šmarje pri Jelšah

Župnija Šmarje pri Jelšah je rimskokatoliška teritorialna župnija dekanije Šmarje pri Jelšah škofije Celje. Do 7. aprila 2006, ko je bila ustanovljena škofija Celje, je bila župnija del kozjanskega naddekanata škofije Maribor.

                                               

Župnija Št. Ilj pri Velenju

Župnija Št. Ilj pri Velenju je rimskokatoliška teritorialna župnija dekanije Šaleška dolina škofije Celje. Do 7. aprila 2006, ko je bila ustanovljena škofija Celje, je bila župnija del savinjsko-šaleškega naddekanata škofije Maribor.

                                               

Župnija Tolmin

Župnija je bila od njenega začetka v 9./10. stoletju do leta 1297 patriarhova lastniška župnija, saj je tu bil od sredine 11. stol. pa do 15. stol. letni sedež Curia minor Oglejskih patriarhov. Župnija je bila v času od 1297 do 1782 v sklopu Tolm ...

                                               

Župnija Tržič

Za drugo istoimensko župnijo glej Župnija Tržič - Bistrica. Župnija Tržič je rimskokatoliška teritorialna župnija dekanije Tržič nadškofije Ljubljana.

                                               

Župnija Turnišče

Župnija Turnišče je rimskokatoliška teritorialna župnija dekanije Lendava škofije Murska Sobota. K župniji poleg Turnišča spadajo še vasi: Renkovci, Nedelica, Gomilica, Brezovica in Lipa. Župnijska in romarska cerkev je posvečena Marijinemu vnebo ...

                                               

Župnija Vavta vas

Župnija Vavta vas je ena od župnij v dekaniji Novo mesto. Župnija Vavta vas pokriva zahodni del občine Straža, manjši vzhodni del občine pa je v župniji Prečna. Naselja v župniji Vavta vas so po abecednem redu: 1. Dolenje Mraševo 2. Drganja sela ...

                                               

Župnija Videm ob Savi

Župnija Videm ob Savi je rimskokatoliška teritorialna župnija Dekanije Videm ob Savi škofije Celje. Je ena izmed dveh župnij s sedežem v Krškem, pri čemer Župnija Krško pokriva področje desnega brega Save, Videm ob Savi pa področje levega savskeg ...

                                               

Župnija Višnja Gora

Ozemlje današnje župnije Višnja Gora se prvič omenja kot vikariat Šentviške pražupnije leta 1389, ko je bil vikariat skupaj z župnijo Šentvid inkorpiriran Stiškemu samostanu. Vikariatska cerkev, ki je bila posvećena Lavretanski Materi Božji, se p ...

                                               

Župnija Vitanje

Prvo cerkev na tem mestu so postavili grofje Breško-Selški, na posestvu, ki jim ga je leta 980 z listino v Konstanci podaril cesar Oton II. Domneva se, da jo je uničil potres leta 1201, kajti sedanja župnijska cerkev ima poznoromansko ladjo iz za ...

                                               

Župnija Vrhnika

Cerkev Marije vnebovzete, Lesno Brdo Cerkev spreobrnitve sv. Pavla, Vrhnika župnijska cerkev Cerkev sv. Lenarta, Stara Vrhnika Cerkev sv. Joba, Sinja Gorica Cerkev sv. Antona Puščavnika, Verd Cerkev sv. Jurija, Velika Ligojna Cerkev sv. Lenarta, ...

                                               

Župnija Vrhpolje (Škofija Koper)

Za istoimensko župnijo ljubljanske nadškofije glej Župnija Vrhpolje Nadškofija Ljubljana. Župnija Vrhpolje je rimskokatoliška teritorialna župnija dekanije Vipavska škofije Koper.

                                               

Župnija Vurberk

Župnija na Vurberku je stara preko 200 let. Cerkev, ki je posvečena Devici Mariji Vnebovzeti, pa je bila zgrajena v letih 1776 - 1779. Pred tem je na istem mestu stala manjša cerkev, sezidana v 14. stoletju in posvečena Sv. Miklavžu, zavetniku sp ...