ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 75
                                               

Trapisti

Trapisti lat. Ordo Cisterciensium Strictioris Observantiae kratica OSCO so člani strogega cerkvenega reda, ki je nastal leta 1644 kot reformirana veja cistercijanov in izhaja iz normandijskega samostana La Trappe. Trapisti so t.i. koinobiti gr. k ...

                                               

Župnija

Župnija, starejši izraz fara ali duhovnija, tudi cerkvena občina je v Rimskokatoliški cerkvi občestvo vernikov ter temeljna cerkvenopravna enota, ki jo vodi župnik. Verniki, ki ji pripadajo, se imenujejo župljani in predstavljajo člane župnijskeg ...

                                               

Župnija Babno Polje

župnijska cerkev sv.Nikolaja. Vsak božič so v Babnem Polju postavljene jaslice, ki jih naredijo Magda Mrvoš, Fanika Vesel, Darko Vesel, Frančiška Veber, Dušan Poje in Nino Bajec. Pri tem pomagajo tudi drugi vaščani Babnega Polja. Jaslice so na og ...

                                               

Župnija Bevke

Župnija Bevke je rimskokatoliška teritorialna župnija dekanije Vrhnika nadškofije Ljubljana. Kot župnija je od leta 1992. Cerkev je bila zgrajena leta 1782. Njen zavetnik je povišanje Sv. križa.

                                               

Župnija Blagovica

Župnija Blagovica je rimskokatoliška teritorialna župnija dekanije Domžale nadškofije Ljubljana. Zavzema območje Krajevne skupnosti Blagovica. Sedanji župnik je Drago Markus. Področje današnje župnije je bila sprva podružnica župnije Dob, od leta ...

                                               

Župnija Bogojina

Župnija Bogojina je rimskokatoliška teritorialna župnija dekanije Lendava škofije Murska Sobota. Župnijska cerkev je cerkev Gospodovega vnebohoda. Župnija se nahaja na področju, kjer prehaja Ravensko v Goričko. Njena naselja so: Strehovci s kapel ...

                                               

Župnija Boštanj

Prvotno je bil Boštanj v cerkvenopravnem oziru kuracija. Kot tak se omenja že leta 1296. Najprej so vsaj nekateri deli današnje župnije spadali pod Župnijo Laško. Nato je Boštanj pripadal Župniji Šentrupert. Nekatere okoliščine kažejo, da bi lahk ...

                                               

Župnija Branik

Župnija Branik je rimskokatoliška teritorialna župnija dekanije Šempeter škofije Koper. Obsega naselje Branik, naselja Brje, Preserje in Pedrovo ter zaselek Steske.

                                               

Župnija Braslovče

Župnija Braslovče je rimskokatoliška teritorialna župnija dekanije Braslovče škofije Celje. Do 7. aprila 2006, ko je bila ustanovljena škofija Celje, je bila župnija del savinjsko-šaleškega naddekanata škofije Maribor.

                                               

Župnija Brestanica

Župnija Brestanica je rimskokatoliška teritorialna župnija Dekanije Videm ob Savi Škofije Celje. Do 7. aprila 2006, ko je bila ustanovljena Škofija Celje, je bila župnija del Savskega naddekanata Škofije Maribor. Konec 18. stoletja se je iz nje i ...

                                               

Župnija Breznica

Župnija Breznica je rimskokatoliška teritorialna župnija dekanije Radovljica nadškofije Ljubljana. Zavetnica župnije je Žalostna Mati Božja. Od 1. avgusta 2011 je brezniški župnik Marjan Lampret.

                                               

Župnija Brezovica (Nadškofija Ljubljana)

Za istoimensko župnijo v koperski škofiji glej Župnija Brezovica Škofija Koper. Župnija Brezovica je rimskokatoliška teritorialna župnija dekanije Ljubljana - Vič/Rakovnik nadškofije Ljubljana.

                                               

Župnija Brežice

Župnija Brežice je rimskokatoliška teritorialna župnija Dekanije Videm ob Savi Škofije Celje. V župniji je pred 2. svetovno vojno deloval kaplan Franc Orešnik, ki je bil leta 1944 ubit v Koncentracijskem taborišču Jasenovac in je sedaj v teku nje ...

                                               

Župnija Celje - Blaženi Anton Martin Slomšek

Župnija Celje - Blaženi Anton Martin Slomšek je rimskokatoliška teritorialna župnija dekanije Celje škofije Celje. Župnijska cerkev je cerkev bl. Antona Martina Slomška.

                                               

Župnija Celje - Sv. Danijel

Do 7. aprila 2006, ko je bila ustanovljena škofija Celje, je bila župnija del celjskega naddekanata škofije Maribor. Že v prvih stoletjih se je v Celju oblikovala močna kršcanska skupnost. Po legendi naj bi takrat v Celju deloval duhovnik Oranius ...

                                               

Župnija Celje - Sv. Duh

Župnija Celje - Sv. Duh je rimskokatoliška teritorialna župnija dekanije Celje škofije Celje. Več o zgodovini župnije si lahko preberete na njeni spletni strani. Župnijska cerkev je cerkev Svetega Duha.

                                               

Župnija Čadram - Oplotnica

Župnija Čadram - Oplotnica je rimskokatoliška teritorialna župnija dekanije Slovenske Konjice Bistriško-Konjiškega naddekanata, ki je del nadškofije Maribor.

                                               

Župnija Črešnjice

O svojem obisku v Črešnjicah Chersteten, ko se je 30. maja 1485 tu ustavilo odposlanstvo oglejskega patriarha, je Paolo Santonino v svoj popotni dnevnik COBISS zapisal, da je škof Pietro Carli nad cerkvijo Blažene device in pokopališčem opravil s ...

                                               

Župnija Črmošnjice

Župnija Črmošnjice je rimskokatoliška teritorialna župnija dekanije Novo mesto škofije Novo mesto. Župnijska cerkev je cerkev Vnebovzetja Device Marije.

                                               

Župnija Dobova

Župnija Dobova je rimskokatoliška teritorialna župnija Dekanije Videm ob Savi Škofije Celje. Do 7. aprila 2006, ko je bila ustanovljena Škofija Celje, je bila župnija del Savskega naddekanata Škofije Maribor. Župnijska cerkev je cerkev Marijinega ...

                                               

Župnija Dobrnič

Župnija Dobrnič s sedežem v Dobrniču je rimskokatoliška teritorialna župnija v jugovzhodni Sloveniji. Pripada dekaniji Žužemberk in Škofiji Novo mesto. Poleg župnijske cerkve sv. Jurija je v župniji še osem podružnih cerkva: Korita, Šahovec, Šmav ...

                                               

Župnija Dobrova

Cerkev Marijinega vnebovzetja, Dobrova, župnijska cerkev, Cerkev sv. Janeza Krstnika, Gabrje, Cerkev sv. Jurija, Hruševo, Cerkev sv. Martina, Podsmreka, Cerkev sv. Neže, Brezje,

                                               

Župnija Dol pri Ljubljani

Župnija Dol pri Ljubljani je rimskokatoliška teritorialna župnija dekanije Ljubljana - Moste nadškofije Ljubljana. Župnijska cerkev je cerkev sv. Marjete Antiohijske.

                                               

Župnija Dolnji Logatec

Župnija Dolnji Logatec je rimskokatoliška teritorialna župnija dekanije Vrhnika nadškofije Ljubljana. Župnija Dolenji Logatec je bila v ustanovljena leta 1910.

                                               

Župnija Gornja Radgona

Kapela Brezmadežne, Orehovski Vrh Kapela Svete družine, Črešnjevci Zemljičeva kapela Kapela Svete družine, Police Kapela srca Jezusovega, Črešnjevci Šantlova kapela Kapela Svetega križa, Stavešinski Vrh Kapela matere Božje, Podgrad Marijina kapel ...

                                               

Župnija Gotovlje

Župnija Gotovlje je rimskokatoliška teritorialna župnija dekanije Žalec škofije Celje. Do 7. aprila 2006, ko je bila ustanovljena škofija Celje, je bila župnija del celjskega naddekanata škofije Maribor. Župnijo je ustanovila Žovneška gospoda - k ...

                                               

Župnija Gozd

Župnija Gozd je rimskokatoliška teritorialna župnija dekanije Kamnik nadškofije Ljubljana. Župnijska cerkev je cerkev sv. Ane. Na mestu starejše predhodnice sezidana poznobaročna cerkev posvečena 1838. Osmerokotna ladja s kupolo,prezbiterij s pol ...

                                               

Župnija Griže

Župnija Griže je rimskokatoliška teritorialna župnija dekanije Žalec škofije Celje. Do 7. aprila 2006, ko je bila ustanovljena škofija Celje, je bila župnija del celjskega naddekanata škofije Maribor. Današnji župnik je g. Jože Planinc, ki trenut ...

                                               

Župnija Hoče

Že v letih 1085−1096 se je iz očitno preobsežno zasnovane hočke pražupnije izdvojila najprej konjiška pražupnija, vsaj leta 1146 pa še slivniška pražupnija. Vse tri so leta 1146 kot pražupnije prvič omenjene v isti, do danes ohranjeni listini pat ...

                                               

Župnija Hotiza

Župnija Hotiza je rimskokatoliška teritorialna župnija dekanije Lendava škofije Murska Sobota. Župnijska cerkev je cerkev sv. Petra in Pavla. Iz cerkvene kronike je razvidno, da je župnija Hotiza dolgo spadala pod Lendavsko župnijo, katere začete ...

                                               

Župnija Izola

Župnija Izola je rimskokatoliška teritorialna župnija dekanije Koper škofije Koper. Ker je v župniji tudi italijanska skupnost, se za italijanske vernike redno opravlja bogoslužje v njihovem jeziku, ob velikih praznikih pa se obhaja maša dvojezično.

                                               

Župnija Jarše

Župnija Jarše je rimskokatoliška teritorialna župnija, ena izmed 18 župnij Dekanije Domžale Nadškofije Ljubljana. Župnijska cerkev je cerkev sv. Mohorja in Fortunata. Župnija je bila ustanovljena 1. decembra 1975. Od leta 1991 v župniji izhaja žu ...

                                               

Župnija Javor

Župnija Javor je rimskokatoliška teritorialna župnija dekanije Ljubljana - Moste nadškofije Ljubljana. Duhovnijo so ustanovili leta 1787, župnijo pa leta 1875. Župnijska cerkev je cerkev sv. Ane v Javorju; staro župnijsko cerkev, sedaj pokopališk ...

                                               

Župnija Komen

Župnija Komen je rimskokatoliška teritorialna župnija kraške dekanije Škofije Koper. Središče župnije je Komen, obsega pa še vasi Brje pri Komnu, Brestovica pri Komnu, Coljava, Gabrovica pri Komnu, Gorjansko, Ivanji Grad, Klanec pri Komnu, Mali D ...

                                               

Župnija Komenda

Najverjetneje je bila v Komendi lastniška cerkev v okviru mengeške pražupnije. V kraju je bil sedež župnije in župnik Altvin se omenja v neki listini za Vetrinj, datirani med 1147 in 1154. Malteški red, naseljen 1223, se prvič omenja 1403, in v n ...

                                               

Župnija Krka

Župnija Krka je rimskokatoliška teritorialna župnija Dekanije Žužemberk Škofije Novo mesto. Do 7. aprila 2006, ko je bila ustanovljena Škofija Novo mesto, je bila župnija del Nadškofije Ljubljana.

                                               

Župnija Krško

V srednjem veku je trg Krško spadal pod Župnijo Leskovec pri Krškem, ta pa je do 13. stoletja spadala pod Župnijo Bela Cerkev. Na krškem gradu, ki je bil od leta 1373 v lasti Celjskih grofov, je bila kapela sv. Nikolaja. Tu sta grofa Herman I. in ...

                                               

Župnija Laško

Župnija Laško je rimskokatoliška teritorialna župnija dekanije Laško škofije Celje. Do 7. aprila 2006, ko je bila ustanovljena škofija Celje, je bila župnija del savskega naddekanata škofije Maribor.

                                               

Župnija Limbuš

Župnija Limbuš je rimskokatoliška teritorialna župnija dekanije Maribor mariborskega naddekanata, ki je del nadškofije Maribor. Nastanek župnije svetega Jakoba starejšega, apostola v Limbušu je povezan z župnijo svete Magdalene na Bregu sedaj Mar ...

                                               

Župnija Litija

Župnija Litija je rimskokatoliška teritorialna župnija dekanije Litija nadškofije Ljubljana. Središče župnije predstavlja razširjena in prenovljena cerkev, ki stoji v centru mesta in je posvečena sv. Nikolaju Miklavžu. Farno žegnanje se vrši na n ...

                                               

Župnija Ljubljana - Bežigrad

Župnija Ljubljana - Bežigrad je rimskokatoliška teritorialna župnija dekanije Ljubljana - Center nadškofije Ljubljana. Župnijska cerkev je cerkev sv. Cirila in Metoda. Za župnijo skrbijo frančiškani.

                                               

Župnija Ljubljana - Črnuče

Župnija Ljubljana-Črnuče je rimskokatoliška teritorialna župnija dekanije Ljubljana - Moste nadškofije Ljubljana. Zajema območje naselij Črnuče ter Nadgorica v Četrtni skupnosti Črnuče. Župnijska cerkev je cerkev sv. Simona in Juda Tadeja, v Nadg ...

                                               

Župnija Ljubljana - Ježica

Župnija Ježica je bila ustanovljena leta 1803, pred tem pa je bila podružnica Župnije Sv. Petra, od leta 1787 pa kot lokalija. Prva cerkev, ki se je imenovala Sv. Kancijan v Savljah in je bila večkrat omenjena v srednjeveških in kasnejših dokumen ...

                                               

Župnija Ljubljana - Marijino oznanjenje

Župnija Ljubljana - Marijino oznanjenje je rimskokatoliška teritorialna župnija dekanije Ljubljana - Center nadškofije Ljubljana. Župnijska cerkev je posvečena Marijinemu oznanjenju. Za župnijo skrbijo frančiškani že skoraj od same ustanovitve. I ...

                                               

Župnija Ljubljana - Trnovo

Župnija Ljubljana - Trnovo je rimskokatoliška teritorialna župnija Dekanije Ljubljana - Center Nadškofije Ljubljana. Zavetnik župnije je sveti Janez Krstnik. V Trnovem je od ustanovitve do danes delovala cela vrsta duhovnikov, med katerimi je got ...

                                               

Župnija Loče pri Poljčanah

Župnija Loče pri Poljčanah je rimskokatoliška teritorialna župnija Dekanije Slovenske Konjice v okviru Bistriško-Konjiškega naddekanata, ki je del Nadškofije Maribor. Župnijska cerkev sv. Duha se nahaja v središču naselja.

                                               

Župnija Lucija

Leta 1968 je bila ustanovljena skupna župnija Lucija-Portorož, za prvega župnika je bil imenovan Franc Prelc. Pred tem so ta del župnije Piran duhovno oskrbovali patri frančiškani iz Pirana. Leta 1976 je bila ustanovljena samostojna župnija Lucij ...

                                               

Župnija Lučine

Župnija Lučine je rimskokatoliška teritorialna župnija Dekanije Škofja Loka Nadškofije Ljubljana. Sedanji župnik župnije Lučine je Jože Kovačič iz Župnije Prečna pri Novem mestu. Lučinska župnija teritorialno obsega naslednja naselja: Brebovnica, ...

                                               

Župnija Maribor - Sv. Janez Bosko

Župnija Maribor - Sv. Janez Bosko je rimskokatoliška teritorialna župnija dekanije Maribor mariborskega naddekanata, ki je del nadškofije Maribor. Župnijska cerkev je posvečena sv. Janezu Bosku, ustanovitelju salezijancev. Župnijo imajo v lasti i ...

                                               

Župnija Maribor - Sv. Janez Krstnik

Župnija Maribor - Sv. Janez Krstnik ali tudi Stolna župnija Maribor je rimskokatoliška teritorialna župnija Dekanije Maribor Mariborskega naddekanata, ki je del Nadškofije Maribor. Župnija je najbolj poznana po blaženem škofu Antonu Martinu Slomš ...