ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 68
                                               

Zen budizem

Zen je šola mahajana budizma, v kitajskem jeziku znana kot čán. Izraz čán izvira iz sanskrtske besede dhjana, ki pomeni" meditacija ". Zen poudarja izvajanje dharme in izkustveno modrost - zlasti v obliki meditacije, poznane kot zazen - v iskanju ...

                                               

Bajalica

Bajalice so radiestezijski instrumenti, ki se uporabljajo za iskanje talne vode, zakopanih kamnin, rud, draguljev, olj ter drugih predmetov in materialov. Metoda z bajalico se prišteva pod psevdoznanost, saj ni znanstvenih dokazov za njeno učinko ...

                                               

Čakra

Čákra so" energetski "centri v človeškem telesu po izročilu vzhodni kultur, predvsem v hinduizmu in duhovnih sistemih joge, kot tudi vedno bolj na Zahodu.

                                               

Eseni

Eseni so bili judovska verska skupnost, ki je nastala okoli leta 150 pr. n. št. in izginila s padcem Jeruzalema in rimsko zadušitvijo judovskega upora leta 70 n. št. Mnoge, sicer ločene, a povezane skupine tistega obdobja, so delile podobna misti ...

                                               

Krija joga

Krija joga je spiritualna vadba, ki temelji na kontroli dihanja. Leta 1861 je Lahiri Mahasaya prenesel znanje krija joge iz Himalaje v Indijo. Na Zahod je to obliko prenesel in v prakso vpeljal učitelj Paramahansa Jogananda in Paramahamsa Harihar ...

                                               

Santerizem

Santerizem ali Regla de Osha-Ifá je sklop verskih sistemov, ki združuje katoliška prepričanja s tradicionalno jorubsko kulturo. Gre torej za versko prepričanje, ki izhaja iz sinkretizma evropskih in afriških elementov. Santerizem so izvajali nekd ...

                                               

Ajurveda

Ajurveda je sistem tradicionalne medicine, ki izvira iz Indije, izvaja pa se tudi v drugih delih sveta kot oblika komplementarne in alternativne medicine zdravilstva. Beseda Ayurveda je v sanskrtu sestavljena iz besede" āyus ", kar pomeni" življe ...

                                               

Satsang

Satsanga, Satsangam, Satsang v indijski filozofiji pomeni druženje z "najvišjo resnico," druženje z gurujem ali druženje s skupino ljudi, ki posluša, govori in asimilira "resnico." To po navadi vsebuje poslušanje ali branje svetih tekstov, odzivo ...

                                               

Islam

Islam je monoteistična religija muslimanov, ki verujejo, da se je bog preko nadangela Gabrijela razodel preroku Mohamedu. To razodetje je zabeleženo v Koranu, sveti knjigi Islama. Islaam pomeni" pokorščino bogu ", s tem pa je povezan tudi izraz d ...

                                               

Adhan

Adhan je islamski klic k obvezni molitvi. Tradicionalno ga z minareta mošeje recitira mujezin. V zadnjem času so mu v pomoč zvočniki in nemalokrat se predvaja kar posnetek. Adhanu običajno sledi klic ikama, ki vernike pozove k postrojitvi tik pre ...

                                               

Ehli Bejt

Ehli-bejt je v arabski izraz, ki pomeni pripadniki družine, mišljena pa je družina preroka Mohameda, preko njegove hčere Fatime in njegovega zeta Alija. Ta dva sta imela dva sinova Hasana in Huseina. Kadar se govori o Ehlul Bejt, je torej mišljen ...

                                               

Hadž

Hadž ali tradicionalno romanje v Meko je peti od petih stebrov sunitske veje Islama ter ena od desetih vej šiitskega islama. Hadža se mora vsaj enkrat v življenju udeležiti vsak odrasel musliman, ki je zdrav in ima dovolj finančnih sredstev, da s ...

                                               

Halal

Halal je izraz iz arabskega jezika, ki pomeni" dovoljeno "oziroma" čisto ", nanaša pa se na obnašanje, komunikacijo, oblačila in živila, ki jih islamsko pravo dovoljuje ali dopušča. Njeno nasprotje je haram.

                                               

Hidžra (islam)

Za socialno skupino v Indiji z istim imenom glej hidžra Indija. Hidžra je selitev Mohameda in njegovih privžencev v Medino leta 622. To arabsko besedo včasih imenujejo hidžrah ali hegira v latinščini. V začetku prerok Mohamed, ki je naznanjal nau ...

                                               

Kalif

Kalif je naziv vladarja kalifata ali naziv duhovnega poglavarja islamske skupnosti, ki živi po šeriatskem pravu. Naziv je prevedena različica arabske besede خليفة, ki pomeni naslednik oz. predstavnik. Vsi kalifi so se imeli za Mohamedove nasledni ...

                                               

Madhab

Madhab je arabski izraz, ki se nanaša na islamsko versko šolo, pravno šolo ali šolo fikha – islamskega prava znotraj sunitskega islama. V prvih 150 letih obstoja islama oziroma v času, ko je bil prerok Mohamed še živ, je bilo mnogo takšnih šol, k ...

                                               

Malikijski madhab

Malikijski madhab je ena od štirih glavnih šol pravoznanstva oziroma verske zakonodaje znotraj sunitskega islama. Ustanovil jo je Malik Ibn Anas v 8. stoletju. Učenje temelji na Koranu in" tistem, kar je prerok Mohamed rekel, naredil ali videl, d ...

                                               

Ashabi

Za ashabe, veljajo za večino muslimanov vsi tisti, ki so v svojem življenju poznali ali videli preroka Mohameda, bili njegovi bližnji, mu sledili kot preroku in umrli kot muslimani. Vendar je najbolj okvirna in groba definicija ta, da so to vsi t ...

                                               

Preroki islama

Prerok oz., arabsko Resulullah, je v Islamu človek ki je dobil objavo od Boga preko svojega angela Gabrijela. Je človek kateremu je bila poslana objava oz., Božja beseda, napotki, nasveti, navodila za določen narod oz., ves svet. Preroki so objav ...

                                               

Sufizem

Asketske skupnosti v islamu so od 8. stoletja dalje skušale preprečiti grozeče propadanje verskih vrednot. Njihovi člani so si nadeli spokorniška oblačila iz volne in pridigali pravi pomen verzov iz Korana. Ljudje so jih zaradi oblačil kmalu zače ...

                                               

Šah Džalal

Hazrat Šah Džalal je bil znana oseba iz sufističnega islama v Bengaliji. Džalalovo ime je povezano z islamskim gibanjem v severovzhodni Bengaliji. Povezan je tudi s širitvijo islama na območje sedanjega Bangladeša skozi Sufizem. Džalal je bil roj ...

                                               

Umaja ibn Abd Šams

Umaja ibn Abd Šams, pripadnik arabskega klana Banu Umajad, po katerem se imenuje dinastija Umajadov, ki je vladala v Umajadskem kalifatu od leta 661 do 750. Umaja je bilsin Abd Šams ibn Abd Manafa, oče Harba ibn Umaja in Abu al-Asa ibn Umaja in p ...

                                               

Vahabizem

Vahabizem je skrajna oblika islama, ki ga je v 18. stoletju zasnoval Muhamad Ibn Abd Al Vahab. Po pisanju bosanskega tiska je pripadnikov vahabizma na Balkanu okoli 4000, največ prav v Bosni, pa tudi na Kosovu in v Sandžaku. Glavno oporo imajo v ...

                                               

Vakuf

Vakuf je institucija islamskega prava, ki se je razvijala od 11. do 19. stoletja in je v mnogočem podobna fundaciji v evropskem pravu. Vakuf je bil islamskem pravu dobrina, ki jo je neka oseba vakif po lastni volji izdvojila iz svojega premoženja ...

                                               

Abraham

Abraham je ključna oseba v religioznih besedilih judovstva in krščanstva, kakor tudi v Koranu, sveti knjigi muslimanov. Najprej se je imenoval Abram. Ime Abraham je dobil po sklenitvi zaveze z Bogom, kakor je opisana v 17. poglavju 1. Mojzesove k ...

                                               

Bar in Bat micva

Z dopolnjenim trinajstim letom in enim dnem, se judovski deček šteje za odraslega in sposobnega v duhovnem smislu prenašati judovsko tradicijo, pravo in etiko. Pravico imajo do sodelovanja v vseh socialnih sferah judovskega življenja. Dolžni so s ...

                                               

Barcelonski disput

Barcelonski disput je bil uradno sklicana teološka razprava med predstavniki krščanstva in judovstva o tem ali je bil Jezus mesija ali ne. Potekala je v palači kralja Jakoba I. Aragonskega v prisotnosti kralja, njegovega dvora, številnih cerkveni ...

                                               

Brit mila

Brit mila je judovski verski obred opravljen pri moškem potomcu osmi dan po rojstvu. Skozi obrezanje novorojenec simbolično sprejme zavezo sklenjeno med Bogom in Abrahamom in postane otrok Izraela.

                                               

Esterina knjiga

Esterina knjiga je knjiga v tretjem delu judovske Tanake in ena od knjig Stare zaveze krščanskega Svetega pisma. Esterina knjiga pripoveduje zgodbo o Judinji v Perziji, rojeni kot Hadasa, vendar bolj znani kot Estera. Postala je kraljica Perzije ...

                                               

Farizeji

Farizeji so bili judovska versko politična skupina, ki je delovala v starem Izraelu od 2. stoletja pr. n. št. do konca 1. stoletja n. št. Znana pripadnika te skupine sta bila rabina Hilel in Šamaj, ustanovitelja dveh znanih judovskih šol Postave. ...

                                               

Haredi

Haredsko ali charedsko judovstvo je najkonzervativnejša oblika ortodoksnih Judov. Pripadnik te skupine je imenovan Haredi Jud. Poimenovanje izvira iz hebrejske besede charada, kar v prevodu pomeni" tisti, ki se trese od spoštovanja pred Bogom ". ...

                                               

Havdála

Havdála je judovski verski recital, ki simoblizira konec šabata in najavlja prihod novega tedna. V judovskem izročilu časovno mejo predstavlja sobotni sončni zahod. Citat Havdále se lahko prične brati po sončen zahodu, ko so na nočnem nebu razloč ...

                                               

Humanistično judovstvo

Humanistično judovstvo je judovska verska ločina, ki z vidika judovske identitete poudarja, da sta kultura in zgodovina skupnosti pomembnejši od čaščenja Boga. Obredi ne vključujejo molitev. Filozofski pogled izvira iz klasičnega humanizma, ki je ...

                                               

Ime Boga v judovstvu

V Judovstvu ime Boga ne označuje le njegovega poimenovanja, naziva, temveč razmerje Judov do Boga in svetosti narave. Bog je v judovski kulturi poimenovan različno. Najpomembnejše med imeni je Tetragrammaton, kar v neposrednem prevodu pomeni Bese ...

                                               

Jemenski Judje

Jemenski Judje so judovska skupnost, katero sestavljajo priseljeni Judje iz Jemna in njihovi potomci. Skoraj celotna judovska skupnost se je iz Jemna preselila med junijem 1949 in septembrom 1950.

                                               

Ješiva

Ješiva je talmudska šola za študente od najstniških do začetka dvajsetih let. Obiskujejo jo naporočeni Judje, oženjeni se tradicionalno preselijo v Kolel.

                                               

Jud ali Žid

Izrazi kot Jud, judovski itd. so bili v knjižni slovenščini v rabi od Trubarja do druge polovice 19. stoletja, ko so začeli Slovenci iz knjižnega jezika sistematično odstranjevati nemške jezikovne prvine in jih nadomeščati s prvinami slovanskega ...

                                               

Judovska poroka

Med ženinom Chatan in nevesto Kallah je pred poroko podpisana poročna pogodba Ketubah, ki sestoji iz pravic in dolžnosti obeh posameznikov. Izpostaviti velja, da se večina temeljnih izpolnjevanj dolžnosti nanaša na ženina. Nevesta v primeru prene ...

                                               

Judovska verska načela

Judovska verska načela so osnovna teološka prepričanja, na katerih temelji judovska veroizpoved. Ta ne premore osrednjega posameznika, ki bi predstavljal in zastopal religijo. Slednja se deli na več podskupin, katere se v podrobnostih razlikujejo ...

                                               

Mesija (judovstvo)

Mesija v prevodu pomeni maziljenec. V judovski kulturi se izraz nanaša na prihodnjega kralja Izraela, ki bo ponovno združil Jude in ustvaril mir ter sožitje na Zemlji. V hebrejski bibliji Mesija označuje izraelske svečenike, preroke in kralje, ki ...

                                               

Midraš

Midraš je metoda tolmačenja verskih besedil Biblije, primerjujoč te z drugimi verskimi teksti. Filozofija Midraša razlaga, da imata vsak stavek in vsaka beseda v Tori svojevrsten in edinstven pomen. Tehniko so razvili rabini v 1. do 2. stoletju.

                                               

Mišna Berura

Mišna Berura je besedilo iz halahe, ki ga je napisal rabi Izrael Meir Kagan, znan tudi po knjigi Hofec Haim. Knjiga je bila prvič objavljena leta 1904. Kaganova Mišna Berura je komentar Orah haima, prvega dela Šulhan aruha, ki obravnava zakone, p ...

                                               

Moderno ortodoksno judovstvo

Moderno ortodoksno Judovstvo je gibanje znotraj skupnosti ortodoksnih Judov, ki združuje tradcionalne in konzervativne judovsko predstave z modernejšimi, sodobnejšimi. Moderno ortodoksnost opisuje več samostojnih proučevanj, zaradi česar se giban ...

                                               

Mojzes

Mojzes je bil, glede na Biblijo, Koran in bahajstvo, verski vodja, zakonodajalec in prerok. Tradicionalno mu je pripisano avtorstvo Tore. Verjetno je živel v 13. stoletju pr. n. št. V hebrejščini ga imenujejo Moshe Rabbenu hebrejsko מֹשֶׁה רַבֵּנ ...

                                               

Obnovljeno judovstvo

Obnovljeno judovstvo je versko gibanje znotraj judovske religije, ki si prizadeva modernemu judovstvu prispevati versko mistiko, glasbo, meditacijo in vplive hasidijskega gibanja.

                                               

Pariški disput

Pariška disputacija, znana tudi kot Presojanje Talmuda, je potekala leta 1240 na dvoru francoskega kralja Ludvika IX. Vzrok zanjo je bilo delo judovskega spreobrnjenca v krščanstvo Nicholasa Donina, ki je prevedel Talmud in papežu Gregorju IX. pr ...

                                               

Reformirano judovstvo

Reformirano Judovstvo je najbolj liberalna smer sodobnega Judovstva. Gibanje je prisotno predvsem v ZDA, kjer v prek 900 sinagogah združuje več kot milijon članov.

                                               

Saduceji

Saduceji so bili judovska versko politična skupina, ki je delovala v starem Izraelu približno od leta 150 pr. n. št. do leta 70 n. št. Ime saduceji hebrejsko צדוקים izvira iz imena velikega duhovnika Cadóka, ki so ga šteli za svojega vzornika. Im ...

                                               

Šabat

Šabat je v judovski kulturi dan počitka. Versko obeleževanje šabata se prične v petek ob sončnem zahodu in konča ob sobotnem zahodu sonca. Tedenski judovski praznik simbolizira dan Gospodovega počitka, po tem ko je svet ustvarjal šest dni.

                                               

Taharot

Taharot je šesti in zadnji del Mišne, Tosefte in Talmuda. Taharot obsega 12 razprav, ki obravnavajo razlike med čistim in nečistim in družinsko čistost: Jadajim ידיים, Roke, tri poglavja. Razprave o umivanju rok, vodi za umivanje, o samem umivanj ...