ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 58
                                               

Vztrajnost

Vztrájnost je v fiziki značilnost teles, da vztrajajo v enakomernem gibanju in se upirajo spremembi velikosti ali smeri hitrosti. Merilo za vztrajnost je vztrajnostna masa telesa.

                                               

Vztrajnostna sila

Vztrájnostna síla je navidezna sila, ki deluje na vsa telesa v neinercialnem opazovalnem sistemu, kot je na primer vrteči se opazovalni sistem. Sila F → {\displaystyle {\vec {\mathbf {F} }}\,} ne izhaja od nobene fizikalne interakcije, ampak od p ...

                                               

Zakoni termodinamike

Zakóni têrmodinamike načeloma opisujejo značilnosti prenosa toplote in dela v spremembah stanja. Od njihove uvedbe so ti zakoni postali eni od najpomembnejših v celotni fiziki ter drugih vejah znanosti, ki so povezane s termodinamiko. Velikokrat ...

                                               

Zelena

Zelêna je barva svetlobe z valovno dolžino 490-570 nm. Je ena od aditivnih primarnih barv, njena komplementarna barva je magenta. Številni slikarji še vedno uporabljajo tradicionalno teorijo barv, v kateri je komplementarna barva zelene rdeča. Ze ...

                                               

Zlom simetrije

Zlòm simetríje je pojem, ki sta ga v fiziko uvedla kitajsko-ameriška fizika Tsung-Dao Lee in Chen Ning Franklin Yang. Pojem se uporablja v primerih, ko se za neko telo prekine rotacijska ali translacijska simetrija. Najenostavnejši zgled zloma si ...

                                               

Zračni tlak

Zráčni tlák ali zráčni pritísk je tlak v Zemljinem ozračju nad katerokoli površino, povzroči pa ga teža zraka. V naslednjem delu je govora o standardnem atmosferskem tlaku. Normalen zračni tlak je približno 1013 milibarov. Na zračne mase vpliva s ...

                                               

Zven

Zvèn je zvočni pojav, ki nastane ob pravilnem in periodičnem nihanju prožne snovi – strune, kože ali opne, lesene ali kovinske plošče ali zračnega stebra. Z nihanjem ne oblikuje sinusne krivulje, zato ne nastane ton, ampak obarvani tok – zven. Ba ...

                                               

Zvočni tlak

Zvočni tlak je spreminjajoči se tlak zvočnega valovanja. Oznaka za zvočni tlak je p. S pojmom zvočni tlak je pogosto mišljena tudi amplituda tlaka v zvoku. Razsežnost: d i m p = \;} Zvočni tlak se meri v paskalih Pa. Človeško uho zazna že amplitu ...

                                               

Atlas okolja

Atlas okolja je spletna storitev, v okviru katere Agencija Republike Slovenije za okolje omogoča dostop do prostorskih vsebin najširšemu krogu uporabnikov. Rešitev je zasnovana na uporabi spletnih geoinformacijskih tehnologij. Omogoča pregled zem ...

                                               

Geopedia

Geopedia je spletni interaktivni atlas Slovenije. Brezplačno je na voljo vsakemu, tudi neregistriranim uporabnikom. Spletni interaktivni atlas Slovenije vsebuje različne zemljepisne in druge prostorske podatke, zbrane iz različnih virov, ki so ka ...

                                               

Katalonski atlas

Katalonski atlas, arhaično črkovanje: Atlas Catalan) je najpomembnejši zemljevid srednjeveškega obdobja v katalonskem jeziku. Izdala ga je Majorški kartografski šoli in ga pripisujejo Cresque Abrahamu, židovski iluminator, ki je sebe opisal kot m ...

                                               

Naravovarstveni atlas

Naravovarstveni atlas je informacijski sistem za pregledovanje in urejanje podatkov z naravovarstveno vsebino. Zasnovan je modularno, temelji pa na sodobni GIS tehnologiji. Preko spletne strani so poleg vseh uradnih podatkov dostopni še številni ...

                                               

Slovanski lingvistični atlas

Slovanski lingvistični slovar, poznan s kratico ОЛА, je mednarodni znanstveni projekt raziskovanja in jezikoslovnega kartografiranja fonetike, leksike in gamatike vseh slovanskih jezikov.

                                               

Država

Držáva je geografsko območje in neodvisna politična enota s svojo lastno vladavino, zakoni, pogosto tudi z ustavo, policijo, oboroženimi silami, davčnimi pravili in prebivalstvom. Nekaterim državam, kot so Slovenija, Francija in Izrael, rečemo na ...

                                               

Pavzanij (geograf)

Pavzanij je bil grški popotnik in geograf, ki je živel v času Hadrijana, Antonina Pija in Marka Avrelija. Znan je po svojem delu Opis Grčije, obsežnem delu, ki opisuje antično Grčijo na podlagi svojih opazovanj in je bistvena povezava med klasičn ...

                                               

Geografski informacijski sistem

Geografski informacijski sistem information system) je računalniško podprt podatkovno procesni sistem za učinkovito zajemanje, shranjevanje, vzdrževanje, obdelavo, analize, porazdeljevanje in prikazovanje prostorskih podatkov.

                                               

GeaBios

GeaBios je slovenski brezplačni geoinformacijski spletni servis. Ime je akronim, ki izhaja iz angleške besedne zveze G eo E nabled A nd B etter I nternet O riented S ervices. GeaBios združuje skupino ljudi, ki prihajajo iz različnih poslovnih oko ...

                                               

Geografski informacijski sistem imen

Geografski informacijski sistem imen oz. Geographic Names Information System je podatkovna baza, ki vsebuje imena in informacije o lokacijah več kot dveh milijonov fizičnih in kulturnih objektov in lokacij v Združenih državah Amerike. GNIS je raz ...

                                               

Google Zemljevidi

Google Zemljevidi je prosto dostopen strežnik z geografskimi podatki in zemljevidi, ki ga ponuja podjetje Google. Dosegljivi so zemljevidi držav sveta, zemljevidi večjih mest, satelitske slike celega sveta ter pogled iz talne perspektive. Z njimi ...

                                               

NASA World Wind

NASA World Wind je odprtokodno kartografsko orodje – virtualni globus, ki ga razvija ameriška vesoljska agencija NASA. Dostopno je v obliki software development kita za delo s plastmi kartografskih podatkov, pridobljenimi s satelitskim in letalsk ...

                                               

QGIS

QGIS je prost in odprtokodni večplatformni namizni geografski informacijski sistem, ki podpira ogled, urejanje in analizo prostorskih podatkov.

                                               

Wikimapia

WikiMapia je internetni vir zemljevidov in satelitskih slik, ki kombinira Google Maps s sistemom wiki in omogoča uporabnikom, da dodajajo informacije v obliki poimenske oznake katerekoli lokacije na Zemlji. Avtorja projekta WikiMapia sta Aleksand ...

                                               

Senovo

Senovo je naselje v Občini Krško. Gre za središčni kraj, ki leži v sredi senovskega podolja ob cesti Brestanica-Podsreda. Skozi tečeta Belški in Dovški potok, ki se združita v Senovski potok. Senovo se je v večji kraj razvilo šele po 1. svetovni ...

                                               

Seznam slovenskih krajev v Tržaški pokrajini

Seznam zajema kraje po občinah v Tržaški pokrajini. Trst Sv. Ivan Greta Sv. Jakob-Čarbola Rojan Škorklja-Kolonja Sv. Marija Magdalena Škedenj Barkovlje Kjadin-Rocol Trst okolica Kontovel Padriče Katinara Križ Ferlugi Lonjer Prosek Grljan-Miramar ...

                                               

Področja geografije

Veje geografije so fizična oziroma naravna geografija, družbena geografija in vede, pri katerih se fizična in družbena geografija dopolnjujeta. Fizična oz. naravna geografija geografija krasa klimatogeografija pedogeografija hidrogeografija bioge ...

                                               

Geodezija

Geodezíja je veda o merjenju, dimenziji in določitvi oblike Zemlje kot celote ali njenega dela. Je predvsem tehnična veda, ki se ukvarja z določitvijo velikosti in oblike površja Zemlje v celoti ali pa njegovih manjših delov. Ime izhaja iz grške ...

                                               

Geomorfologija

Geomorfologija spada med vede o Zemlji, saj preučuje relief zemeljskega površja na kopnem in morskem dnu. Poimenovanje izhaja iz grških besed geo, morphe ter logos. Zanimajo jo reliefne oblike, njihova razširjenost, vzroki in procesi nastanka ter ...

                                               

Kartografija

Kartografíja je znanstvena veda, ki se ukvarja s proučevanjem, metodami in procesom konstruiranja in sestavljanja zemljevidov. Proučuje zgodovino, sistematiko, klasifikacijo, tehnike sestavljanja, risanja in izdelovanja zemljevidov. Namen kartogr ...

                                               

Polarno območje

Polarno območje se nahaja severno od 66˚33 tečajnika, pa vse do Severnega tečaja oziroma na jugu do Južnega tečaja. Za to območje je značilno izrazito pomanjkanje padavin, ter večni sneg in led. Najnižja izmerjena temperatura na tem območju je bi ...

                                               

Arktika

Arktika je območje, ki obdaja severni zemljepisni tečaj. Njene meje je izredno težko določiti, v glavnem pa pokriva Arktični ocean, sever Kanade, Aljasko, Grenlandijo in Evrazijo. V večini primerov je območje Arktike omejeno s severnim tečajnikom ...

                                               

Južni tečaj

Júžni tečáj ali júžni pól je najjužnejša točka na Zemlji. Leži na Antarktiki. Zanimivo je, da se južni magnetni tečaj ne nahaja na južnem geografskem tečaju, ampak na severnem. Zemljepisna širina južnega tečaja je –90°. V Severnem in Južnem tečaj ...

                                               

Polarni sij

Polárni síj ali avróra je sijaj vidne svetlobe v zgornjih delih ozračja, viden ponoči. Ta čudoviti naravni pojav je aurora borealis ali severni sij verjetno poimenoval francoski astronom Pierre Gassendi leta 1621 po rimski boginji jutranje zarje ...

                                               

Zgodovina Antarktike

Po odcepitvi od Gondvane je Antarktika počasi polzela na njen sedanji položaj okrog južnega tečaja. Z ledom je bila pokrita približno od začetka pliocena pred 5 milijoni let.

                                               

Avtonomno podvodno vozilo

Avtonomno podvodno vozilo je robot, ki potuje pod vodo, ne da bi zahteval informacije od operaterja. APV je sestavni del večje skupine podmorskih sistemov, znanih kot brezpilotna podvodna vozila, ki vključujejo neavtonomna daljinsko upravljana po ...

                                               

Batisfera

Batisfera je tlačna komora z notranjim atmosferskim tlakom, ki se uporablja za potapljanje. Beseda je sestavljena iz dveh grških besed bathys in sphaira. Debele stene so tesne in zdržijo pritisk vode, tako da se tlak v kabini v vodi ne spremeni, ...

                                               

Batiskaf

Batiskaf je prosto potopljiva globokovodna podmornica na lastni pogon, ki sestoji iz kabine za posadko, ki je podobna batisferi, vendar visi pod plovcem namesto iz površinskega kabla kot pri klasični obliki. Plovec/trup je kot balast napolnjen z ...

                                               

Batiskaf Trieste

Trieste je bil batiskaf švicarske proizvodnje, s katerim je bil dosežen rekord v globinskem potopu s človeško posadko. Ta rekord, 10.900 metrov, je bil dosežen 23. januarja 1960 v Marianskem jarku, v Izzivalčevem breznu. Batiskaf je zasnoval Augu ...

                                               

Globinomer

Globinomer je priprava za merjenje vodnih globin, najpogosteje morja. Ročni globinomer ali svinčnica se je uporabljala od vsega začetka plovbe in ga sestavlja vrv z utežjo. Dolžina vrvi, ki je potrebna da se utež spusti na dno pokaže globino. Ult ...

                                               

Globokomorsko raziskovanje

Globokomorsko raziskovanje je raziskava fizikalnih, kemijskih in bioloških razmer na morskem dnu, v znanstvene ali komercialne namene. Tovrstne raziskave je relativno mlado človekovo delovanje v primerjavi z drugimi področji geofizikalnih raziska ...

                                               

Humboldtovska univerza

Slovensko visokošolsko izobraževanje je bilo pritiskom s strani države prvič izpostavljeno v tridesetih letih 20. stoletja protagonist upora je bil srednješolski profesor s šentviške škofijske gimnazije Jakob Šolar, drugič v šestdesetih letih odp ...

                                               

Poskus

Poskus ali eksperiment je korak v znanstveni metodi, ki dá najprimernejšega med modeli ali domnevami. Uporablja se tudi za potrditev oziroma zavrnitev obstoječe teorije ali nove domneve. Pri poskusu se v nadzorovanih pogojih preverja veljavnost d ...

                                               

Zgodnji zemljevidi sveta

Najstarejši znani zemljevidi sveta segajo v klasično antiko, najstarejši primeri od 6. do 5. stoletja pred našim štetjem pa še vedno temeljijo na paradigmi ploske Zemlje. Zemljevidi sveta, ki predvidevajo sferično Zemljo, se najprej pojavijo v he ...

                                               

Seznam slovenskih plezališč

Seznam slovenskih plezališč. Radovna Bohinj Kamnitnik Čreta Burjakova stena Burjakove peči Lutne Skale Osp Colnišce Zadnjiški Ozebnik Plezališce Lavorček Klemenča peč Gornji Ig Florjan pri Šoštanju Šnitov rob Rudnica Risnik Mišja peč Gromberg Rad ...

                                               

Seznam geografskih vsebin

Seznam geografskih vsebin podaja vse članke, ki se v Wikipediji nanašajo na geografijo, geologijo in sorodne vede o Zemlji in nam prvenstveno služi za nadzorovanje sprememb. Naslovi člankov so izpisani z malo začetnico tam kjer je potrebno, druga ...

                                               

Seznam slovenskih dvatisočakov

Seznam slovenskih dvatisočakov obsega le vrhove z imenom in izmerjeno višino, ki se nahajajo v Sloveniji ali so na njeni meji. Bolj subjektivni kriteriji za uvrstitev na seznam pa so pomembnost vrha, vizualna definiranost vrha in njegova relativn ...

                                               

Društvo učiteljev geografije Slovenije

Društvo učiteljev geografije Slovenije je bilo ustanovljeno 6. novembra 1998 v Kranjski Gori. Pobudo za ustanovitev društva je po mednarodnih zgledih udejanjil Jurij Kunaver. Društvo ima sedež v Ljubljani in je član Zveze geografov Slovenije. Skr ...

                                               

Geografski inštitut Antona Melika

Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU je inštitut za geografska vprašanja, ki ga je leta 1946 ustanovila Slovenska akademija znanosti in umetnosti. Leta 1976 je dobil ime po prvem predstojniku, akademiku Antonu Meliku, slovenskem geografu. O ...

                                               

Geografski vestnik

Geografski vestnik je najstarejša publikacija slovenskih geografov. Letno izideta dve številki knjižnega formata. Objavlja izvirne znanstvene članke ter poročila in obvestila. Prva številka je izšla leta 1925 s slovenskim podnaslovom časopis za g ...

                                               

Geografsko društvo Slovenije

Prvo Geografsko društvo Slovenije je nastalo leta 1922. Zasluge za njegovo ustanovitev so imeli prvi študentje in diplomanti slovenske Univerze v Ljubljani. To so bili: Valter Bohinc, Franjo Baš, Ivo Rubič, kasneje pa so se tej skupini pridružili ...

                                               

Ljubljansko geografsko društvo

Ljubljansko geografsko društvo je bilo ustanovljeno za strokovno povezovanje geografov in krepitev njihovega ter geografske stroke v družbi. Nadaljuje tradicijo Geografskega društva Slovenije, ustanovljenega leta 1922. V stoletju svojega delovanj ...