ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 47
                                               

Gibanje Me Too

Gibanje Me Too je družbeno gibanje proti spolnim zlorabam in spolnemu nadlegovanju z javnim objavljanjem obtožb spolnih prestopkov. Frazo" Me Too "je v tem kontekstu leta 2006 na družbenem omrežju Myspace prva uporabila žrtev spolnega nasilja in ...

                                               

Pederastija

Pederastija je homoseksualno razmerje med odraslim moškim in pubertetnikom ali mladostnikom. Beseda pederastija izhaja iz grške besede παιδεραστία "ljubezen do dečkov", zloženka iz παῖς "otrok, fant," in ἐραστής "ljubimec". V francoščini se je iz ...

                                               

Seksualna revolucija

Seksualna revolucija, znana tudi kot čas seksualne osvoboditve, je bila družbeno gibanje, ki je izpodbijalo tradicionalne vzorce vedenja, povezane s spolnostjo in z medosebnimi odnosi v celotnem Zahodnem svetu od leta 1960 do leta 1980. Seksualna ...

                                               

Spolna objektifikacija

Spolna objektifikacija je vseprisoten fenomen, kjer so ženske zreducirane na status" predmetov ", v tem smislu, da so žensko telo, deli telesa ter spolne funkcije ločene od njene osebne identitete ženske in mentalnega življenja. Seksualiziran nač ...

                                               

Spolno nadlegovanje na delovnem mestu

Spolno nadlegovanje in nadlegovanje zaradi spola na delovnem mestu predstavljata velik problem današnje družbe. Najbolj pogosto je spolnega nadlegovanja deležna ženska populacija, pojav pa lahko prizadene tudi moške. Vzroke za spolno neenakost la ...

                                               

Suzana (Danielova knjiga)

Suzana, imenovana tudi Suzana in starešini, je pripoved, ki sta jo v Danielovo knjigo vključili Rimskokatoliška in Pravoslavna cerkev. Je eden od dodatkov k Danielu, ki ga protestanti štejejo za apokrifnega. V členu VI. od 39. členov angleške cer ...

                                               

Množično občilo

Množična občila, množični mediji oz. sredstva množičnega obveščanja so občila, posebej namenjena doseganju široke javnosti. Izraz je nastal v 1920. letih na Zahodu s pojavom velikih radijskih omrežij in časopisov ter revij z veliko naklado. Danes ...

                                               

Družbeni mediji

Družbeni mediji je splošno poimenovanje za nabor internetnih tehnologij spleta 2.0, ki omogočajo interaktivno izmenjavo informacij, interoperabilnost in uporabniško-orientirano načrtovanje. Uporabnikom omogočajo interaktivno sodelovanje in prevze ...

                                               

Gutenbergova galaksija

Gutenbergovo galaksijo: Nastajanje tipografskega človeka je leta 1962 napisal kanadski profesor in filozof Marshall McLuhan. V njem analizira učinke množičnih medijev, še posebej tiska, na evropsko kulturo in človeško zavest. V tem kontekstu osnu ...

                                               

Podcast

Podcast ali poslovenjeno poddaja je digitalna vsebina, ki jo je mogoče s spleta v obliki avdio ali video datotek prenašati na računalnik ali prenosno napravo. Podobno kot pri blogih se vsebina nalaga periodično, edina razlika je, da je ta posneta ...

                                               

Radio

Rádio je tehnologija, ki omogoča prenos signalov s prilagajanjem elektromagnetnih valov, ki imajo manjše frekvence kot svetloba. Izraz radio hkrati pomeni tudi radijski oddajnik, radijski sprejemnik in ustanovo, ki ustvarja radijski program. Frek ...

                                               

Televizija

Televizíja je tehnologija prenosa negibnih ali gibajočih se slik in zvoka na daljavo. Tehnične zasnove so bile razvite že v 19. stoletju, praktično uporabne izvedbe pa so se pojavile okoli leta 1930. Na olimpiadi v Berlinu leta 1936 so že oddajal ...

                                               

Infrastruktura

Infrastruktura je temeljna naprava ali objekt, ki omogoča gospodarsko dejavnost določene skupnosti. V širšem pomenu je infrastruktura tudi organizacija te dejavnosti, vključno z osebjem in zadevno zakonodajo. Primeri: prometna infrastruktura: pro ...

                                               

Pugwash Conferences on Science and World Affairs

Pugwash konference o znanosti in svetovnih razmerah so strokovne konference daljše tradicije in veljajo za pomembno mednarodno organizacijo, ki združuje strokovnjake in javne osebnosti za delo v smeri zmanjševanja nevarnost oboroženih spopadov in ...

                                               

Umetna inteligenca

Na področju računalništva se naziv umetna inteligenca, včasih tudi umetni um ali strojna inteligenca, uporablja za inteligenco strojev, v nasprotju z" naravno "inteligenco ljudi in drugih živali. Računalniška znanost opredeljuje raziskovanje umet ...

                                               

INCOTERM

Incoterms je okrajšava za International Commerce Terms, zbirko mednarodnih terminov za določanje cene blaga, ki so veljavni po celem svetu za sporazumevanje med kupci in prodajalci. Trenutno veljajo pravila Incoterms 2010. Navedene kratice so pri ...

                                               

La Llotja de la Seda

Llotja de la Seda Llotja de la Seda špansko: Lonja de la Seda je pozno gotska profana stavba v Valenciji v Španiji, zgrajena med letoma 1482 in 1548 in ena od glavnih turističnih znamenitosti v mestu. UNESCO jo obravnava kot svetovno kulturno ded ...

                                               

Mrežni marketing

Mrežni marketing imenovan tudi piramidna prodaja, je poslovni model, pri katerem prihodek podjetja izhaja iz direktne prodaje izdelkov ali storitev, ki jo opravljajo zunanji pogodbeni delavci, prihodek delavcev pa lahko izhaja iz dveh virov: nepo ...

                                               

Outlet trgovina

Outlet trgovina, tovarniški outlet ali specializirana outlet trgovina je trgovina, v kateri proizvajalec ponuja svoje izdelke neposredno končnim kupcem. Lahko je v fizični obliki ali pa spletna trgovina. V začetkih outlet prodaje je bilo sicer zn ...

                                               

Pravična trgovina

Pravična trgovina je trgovinsko partnerstvo, katerega temelj je dialog, transparentnost in spoštovanje ter si prizadeva za večjo enakopravnost v mednarodni trgovini. S ponujanjem boljših pogojev prodaje in zagotavljanjem pravic marginaliziranih p ...

                                               

Spletna trgovina

Spletna trgovina je aplikacija,ki je dostopna s spletnim brskalnikom prek računalniškega omrežja. V zadnjem času postaja spletna trgovina čedalje bolj priljubljena med kupci. Prednosti na strani kupca so predvsem hitro primerjanje cen in lastnost ...

                                               

Starinarna

Antikvariat je tujka, ki je na Slovenskem v uporabi od 19. stoletja, prevzeta iz nemške besede Antiquariat, kar je izpeljano iz francoščine antiquaire /starinar, antiquité /starina, antique /starodaven, antičen/.

                                               

Tržna znamka

Tržna znamka je izraz, ki se v sodobni tržnokomunikacijski teoriji uporablja kot širši pomen izraza blagovna znamka, saj zajema korporativne, izdelčne in storitvene znamke.

                                               

Varnost

Trije elementi psihične varnosti: alarmi, varnostne luči, varnostniki, kamere, ki omogočajo, da bodo napadalci opaženi in prepoznavni ovire ", ki zadržujejo in omejujejo napadalca; varnostni ukrep; ujamejo napadalca, ko zaznajo napad V dobro orga ...

                                               

Varnostna Policija

Varnostna policija so v nekaterih državah osebe, zaposlene v vladni agenciji ali korporacijah z velikimi kampusi, ki zagotavljajo policijske in varnostne storitve na območju nepremičnin teh agencij. Varnostna policija varuje objekte, nepremičnine ...

                                               

Evakuacija

Evakuacija je takojšen in hiter premik ljudi stran od grožnje ali dejanskega pojava nevarnosti. Primeri segajo od evakuacij majhnega obsega v zgradbah zaradi grožnje z bombnim napadom ali požara, do obsežnih evakuacij večjih območij zaradi poplav ...

                                               

Hišno varovanje

Hišno varovanje je storitev, pri kateri lastnik nepremičnine prostovoljcu začasno zaupa svoje imetje in v večini primerov tudi hišne ljubljenčke, medtem ko je odsoten zaradi počitnic ali potovanja. Prostovoljec oz. hišni varovalec lahko v bivališ ...

                                               

Izhod v sili

Znak" izhod v sili "na objektu je poseben izhod za nujne primere, kot so ogenj: kombinirana uporaba rednih in posebnih izhodov omogoča hitrejšo evakuacijo, medtem prav tako ponuja tudi alternativni izhod, če je pot do rednega izhoda onemogočena z ...

                                               

Model švicarskega sira

Model švicarskega sira za vzroke nesreč ali Reasonov patogeni model je model, ki se uporablja pri analizi in obvladovanju tveganja na različnih področjih, vključno z letalsko varnostjo, inženirstvom, zdravstvom in službami nujne pomoči, in kot po ...

                                               

Nevarnost / potencialna nevarnost sredstev

Potencialno nevarna sredstva so tista, katerih tehnične lastnosti so takšne, da ta postanejo za okolico dejansko nevarna izključno na podlagi ravnanja uporabnika. Nevarna sredstva so tista, a) katerih tehnične lastnosti so takšne, da so ta za oko ...

                                               

Notranja varnost

Notranja varnost je zaščitna tehnika za varno delovanje električne opreme v eksplozivnih in nepravilnih obratovalnih pogojih. Koncept je bil razvit za varno delovanje procesov za nadzor na nevarnih območjih, zlasti v Severnem morju na naftnih plo ...

                                               

Pasivna požarna zaščita

Pasivna požarna zaščita je sestavni del predpisov, ki urejajo požarno zaščito in požarno varnost v stavbah. Cilj pasivne požarne zaščite je omejitev požara in preprečitev širjenja ognja, z uporabo ognjevarnih tal, sten in požarnih vrat. Sistemi p ...

                                               

Pravica do osebne varnosti

Pravica do osebne varnosti je osnovna človekova pravica, ki jo zagotavlja Splošna deklaracija o človekovih pravicah, ki so jo leta 1948 sprejeli Združeni narodi. Prav tako je človekova pravica, ki jo izrecno opredeljujejo in zagotavljajo Evropska ...

                                               

Snežna ograja

Snežne ograje so naprave, ki prisilijo sneg, da se nakopiči na željenem mestu. Gibanje snega je odvisno tako od vetra kot od naklona in zaraščenosti brežine. Namenjene so predvsem varovanju cest in železnic pred snežnimi zameti kot tudi pred snež ...

                                               

Splošna uredba o varstvu podatkov

Splošna uredba o varstvu podatkov 2016/679, angleško General Data Protection Regulation, GDPR) je uredba Evropske unije, na podlagi katere so Evropski parlament, Evropski svet in Evropska komisija okrepili in poenotili zaščito podatkov o vseh ose ...

                                               

Telesni stražar

Telesni stražar je osebni varnostnik ali vladni agent, ki ščiti oziroma varuje osebe. Običajno so to premožne ali politično pomembne osebe, katere potrebujejo osebno zaščito pred: ugrabitvijo, napadom, tatvino, umorom, nadlegovanjem, izgubo zaupn ...

                                               

Varnost ljudi

Varnost ljudi je nastajajoča paradigma za razumevanje globalnih ranljivosti, katerih pobudniki izzivajo tradicionalni pojem nacionalne varnosti s trditvijo, da mora biti za varnost poskrbljeno na strani posameznika in ne države. Varnost ljudi pom ...

                                               

Varnost na letališču

Varnost na letališču oz. pojem varnost na letališču oz. letališka varnost se nanaša na tehnike in metode, ki se uporabljajo pri zaščiti potnikov, osebja in letala, ki uporabljajo letališča. Nevarnosti na letališču so lahko naključnega izvora, zlo ...

                                               

Varnostna kultura

Varnostna kultura je del organizacijske kulture, in se kaže v pristopu oz. odnosu, prepričanju in vrednotah zaposlenih do varnosti v delovnem okolju. Varnostna kultura opisuje način delovanja v organizaciji. Študije so pokazale, da so nesreče, po ...

                                               

Varnostni alarm

Varnostni alarm je sistem namenjen odkrivanju vlomov, t.i. nepooblaščenih vstopov v stavbo ali prostor. Varnostni alarmi se uporabljajo v stanovanjskih, poslovnih, industrijskih in vojaških objektih z namenom zaščite pred vlomilci ter za prepreče ...

                                               

Varnostni pečat

Varnostni pečati so mehanizmi, ki se uporabljajo za pečatenje ladijskih zabojnikov na način, ki preprečuje nedovoljeno spreminjanje in zagotavlja določeno stopnjo varnosti. Takšni pečati lahko pomagajo pri odkrivanju kraje ali kontaminacije, tako ...

                                               

Varnostno tiskanje

Varnostno tiskanje je področje tiskarske industrije, ki se ukvarja s tiskanjem predmetov, kot so bankovci, čeki, potni listi, nalepke, varnostni trakovi, poštne znamke in osebne izkaznice. Glavni cilj varnostnega tiskanja je preprečiti ponarejanj ...

                                               

Zaščita prič

Zaščita prič je varovanje osebe, ki bo pričala dokazom za pravosodni sistem, ki vključuje obdolžence in druge stranke, pred, med in po sojenju. Po navadi se priča za policijo. Priča katero se zavaruje z strani policije lahko zahteva varovanje le ...

                                               

Vojna

Vôjna ali arhaično vojska je izredno zaostren družbeni spopad, v katerem se družbene skupnosti kontinuirano in organizirano borijo za uveljavitev svojih ciljev, ob pretežni uporabi množičnega oboroženega boja, ki po obsegu in posledicah bistveno ...

                                               

Avtomobil bomba

Avtomobil bomba oz. vozilo bomba je improvizirana eksplozivna naprava, nameščena v avtomobilu oziroma drugem prevoznem sredstvu, ter sprožena. Zelo pogosto se uporablja za atentate, terorizem in gverilsko bojevanje, z namenom usmrtitve potnikov v ...

                                               

NOB-literatura

NOB-literatura je oznaka za odporniško literaturo v Sloveniji in Jugoslaviji v letih 1941–1945. Ustvarjali so jo najvidnejši pesniki ter pisatelji tistega časa, pa tudi anonimni avtorji.

                                               

Animacija

Animácija je iluzija gibanja, ki se doseže s hitrim prikazovanjem sličic. Vsaka sličica je nekoliko drugačna od predhodne. Običajno posnamejo 24 ali 12 sličic na sekundo, kar presega sposobnost človeškega vida razločiti posamezne sličice. Glavni ...

                                               

Anime

Anime je ročno narisana animacija ali računalniška animacija, ki izhaja iz Japonske. V japonščini anime, izraz, ki izhaja iz angleške besede animacija, opisuje vsa animirana dela, ne glede na slog ali izvor. Zunaj Japonske se anime nanaša posebej ...

                                               

Igrano-animirani film

Igrano-animirani film je film, ki združuje igrani film z animacijo. Filmi, ki so igrani in računalniško animirani, po navadi vsebujejo izmišljene like ali figure, ki jih predstavljajo in igrajo igralci preko motion captura, nato pa jih animirajo ...

                                               

Beneški filmski festival

Beneški mednarodni filmski festival je najstarejši festival te vrste na svetu. Od leta 1932 naprej se vsako leto odvija konec avgusta, začetek septembra v Benetkah. Filmski festival je del Beneških festivalov za sodobno umetnost.