ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 457
                                               

Svetovna poštna zveza

Svetovna poštna zveza- UPU Svetovne poštne zveze UPU, francosko: Union postale universelle je mednarodna organizacija, ki koordinira poštno politiko med državami članicami, in s tem po vsem svetu poštnega sistema. Vsaka država članica se strinja, ...

                                               

Svetovna zveza za varstvo narave

Mednarodna zveza za ohranjanje narave je organizacija s sedežem v Švici, katere poslanstvo je vplivati, spodbujati in pomagati družbam po vsem svetu ohraniti celovitost in raznovrstnost narave ter zagotoviti, da je kakršnakoli raba naravnih virov ...

                                               

United Kennel Club

United Kennel Club, s kratico UKC je drugi najstarejši register čistokrvnih psov s poreklom v ZDA in drugi največji na svetu. UKC ni del Mednarodne kinološke zveze. UKC je ustanovil Chauncey Z. Bennett leta 1898.

                                               

Zahodnoevropska unija

Zahodnoevropska unija je bila politična organizacija držav Zahodne Evrope, ustanovljena v namen izvajanja določil sporazuma iz Bruslja iz leta 1948. Po koncu hladne vojne je vlogo organizacije počasi prevzemala inštitucija skupne varnostne in obr ...

                                               

Zveza držav Jugovzhodne Azije

Zveza držav Jugovzhodne Azije je geopolitična in gospodarska organizacija desetih držav Jugovzhodne Azije. 8. avgusta leta 1967 so jo ustanovili Indonezija, Malezija, Filipini, Singapur in Tajska. Namenjena je pospeševanju gospodarske rasti, druž ...

                                               

Fronta komunistične mladine

Fronta komunistične mladine je skrajno levo usmerjena italijanska mladinska politična organizacija. FKM je bila ustanovljena 10. junija 2012. Organizacija sodeluje na volitvah predstavnikov dijakov na univerzah. Je med promotorji različnih študen ...

                                               

Hitlerjeva mladina

Hitlerjeva mladina je bila nemška nacistična mladinska organizacija, ki jo je leta 1926 ustanovila nemška nacistična stranka, da bi vzpostavila svoj učni sistem za mlade Nemce. V njem naj bi ti pridobili znanje vojaških veščin in razvili razumeva ...

                                               

Komsomol

Komsomol je zloženka iz polnega ruskega naziva Kom munističeskij so juz mol odeži. Organizacija je bila ustanovljena 29. oktobra 1918. Leta 1922 so njeno ime spremenili v" Vsesovjetska leninistična komunistična zveza mladine ", ime Komsomol je os ...

                                               

Mreža mladinskih društev za Združene narode

Mreža mladinskih društev za Združene narode je mednarodna zveza mladinskih društev za Združene narode in mladinskih sekcij društev za Združene narode. Avgusta 2011 so se predstavniki nacionalnih mladinskih društev za Združene narode iz Avstrije, ...

                                               

Zveza komunistične mladine Jugoslavije

Zveza komunistične mladine Jugoslavije je bila politična mladinska organizacija Komunistične partije Jugoslavije. Pripadnikom SKOJ-a se je reklo skojevci. Že samo dve leti po ustanovitvi zveze je bila ta prepovedana, s svojim delom so nadaljevali ...

                                               

Zveza socialistične mladine Slovenije

Zveza socialistične mladine Slovenije je bila politična organizacija mladih v Sloveniji, ki je delovala od povojnih let vse do devetdesetih let, ko se je z drugimi političnimi subjekti transformirala v stranko Liberalna demokracija Slovenije.

                                               

Neprofitna organizacija

Neprofitna organizacija ali nepridobitna organizacija je organizacija, katere primarni cilj je zagotavljanje storitev, ki so v širšem družbenem interesu. Glavna značilnost neprofitne organizacije je, da ustvarjeni dobiček nameni za razširitev, ra ...

                                               

CIPRA

Mednarodna komisija za varstvo Alp je nevladna krovna organizacija, ki šteje več kot sto članskih organizacij s celotnega območja Alp in ima svoja predstavništva v vseh alpskih državah. Poglavitna naloga CIPRE je zavzemanje za varstvo in trajnost ...

                                               

Eko krog

Eko krog je slovensko društvo za naravovarstvo in okoljevarstvo, ki se zavzema za čistejši zrak v Zasavju in širše ter za trajnostno ravnanje z odpadki. Bori se proti sežigalnicam komunalnih odpadkov in sežigalnicam nevarnih odpadkov, kjer strogo ...

                                               

Ekologi brez meja

Ekologi brez meja je slovenska nevladna organizacija, ki si prizadeva za izboljšanje stanja okolja s poudarkom na učinkoviti rabi virov in aktivnem državljanstvu. Društvo ima aktivno vlogo pri oblikovanju nacionalne strategije za preprečevanje ne ...

                                               

Focus, društvo za sonaraven razvoj

Focus društvo za sonaraven razvoj je samostojna, nevladna, nepolitična in nepridobitna okoljska organizacija, ki deluje na področju podnebnih sprememb. Obstaja od leta 2002 z dejavnostmi na lokalni in nacionalni, kot tudi na mednarodni ravni in r ...

                                               

Friends of the Earth

Hong Kongška podružnica Friends of the World ni članica Friends of the World International. Friends of the World International FOEI je mednarodna mreža okoljevarstvenih organizacij v 76 državah. FOEI je vodena iz majhne pisarne stacionirane v Ams ...

                                               

FIDES

FIDES je reprezentativni panožni sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije. FIDES je bil ustanovljen 3. oktobra 1990 v Novem mestu kot samostojni območni sindikat in se do leta 1992 razvil v državnega s sedežem v Ljubljani. Nastal je iz pri ...

                                               

Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij

Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij je fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij Slovenije Njena osnovna dejavnost, s katero uresničuje svoj namen, je financiranje oziroma sofinanciranje izvaj ...

                                               

Gorska reševalna zveza Slovenije

Gorska reševalna zveza Slovenije je organizacija, katere osnovna naloga je preventivna dejavnost in pomoč ponesrečenim ter onemoglim obiskovalcem gora. Vsebina in obseg dela sta se iz leta v leto širila z razvojem množičnega planinstva in gorništ ...

                                               

Inštitut za politike prostora

Inštitut za politike prostora je neodvisen raziskovalni zavod ter nevladna in neprofitna organizacija na področju prostorskega in urbanističnega načrtovanja. Ustanovljen je bil leta 2006 v Ljubljani z namenom povezovanja znanja in izkušenj različ ...

                                               

Kmečka zveza (zgodovinska)

Kmečka zveza je bila slovenska kmečka stanovska organizacija v prvi polovici 20. stoletja, ki je delovala v okviru slovenskega katoliškega političnega tabora. Njeni začetki segajo v Avstro-Ogrsko, ko je bila 21. januarja 1907 v Mariboru ustanovlj ...

                                               

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije

Obrtno – podjetniška zbornica Slovenije je združenje, ki združuje vse pravne in fizične osebe, ki opravljajo obrtno in obrti podobno pridobitno dejavnost v republiki Sloveniji. Za obrtno dejavnost velja, da je tradicionalno povezana z obrtjo in j ...

                                               

Slovenski glasbenoinformacijski center

Nastal je leta 2004 in bil izbran na razpisnem projektu za vzpostavitev glasbenoiformacijskega centra v Slovenji, ki sta ga pripravila Ministrstvo za kulturo in Ministrstvo za informacijsko družbo. V kratkem času od svojega nastanka je SIGICu usp ...

                                               

Študentska organizacija Univerze v Ljubljani

Študentska organizacija Univerze v Ljubljani je avtonomna organizacija, ki zastopa interese in pravice študentov ter se zavzema za njihovo uresničitev, hkrati pa z organizacijo številnih športnih, kulturnih, izobraževalnih ter zabavnih dogodkov i ...

                                               

Študentska organizacija Univerze v Mariboru

Študentska organizacija Univerze v Mariboru je stanovska skupnost študentov mariborske univerze. Organizirana je na podlagi Zakona o skupnosti študentov, sprejetega leta 1994. ŠOUM skrbi za izvajanje študentskih interesnih in obštudijskih dejavno ...

                                               

Združenje vojaških gornikov Slovenije

Združenje vojaških gornikov Slovenije je bilo ustanovljeno 23. novembra 2007, na Dan generala Maistra v Poljčah. Združenje je član mednarodne federacije vojakov gorskih enot – International federation of Mountain Soldiers IFMS, v katero so poleg ...

                                               

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije je neprofitna, prostovoljna in demokratična organizacija, neodvisna od političnih strank, parlamenta, vlade in verskih skupnosti. Osnovana je bila 7. aprila 1990 ob razpadu enostrankarskega sistema v Sloveniji ...

                                               

Županska zveza

Županska zveza je bila stanovska organizacija slovenskih županov pred drugo svetovno vojno. Župani slovenskih občin so bili v Kraljevini SHS najprej organizirani v Županski zvezi za Slovenijo. Po ustanovitvi Ljubljanske in Mariborske oblasti se j ...

                                               

Elektrotehniška in računalniška konferenca

Elektrotehniška in računalniška konferenca je mednarodna znanstvena konferenca. Leta 2009 se je zvrstila že osemnajstič. Organizator je slovenska sekcija Inštituta inženirjev elektrotehnike in elektronike. Prispevki objavljeni na konferenci so ob ...

                                               

Free Software Foundation

Free Software Foundation je neprofitna organizacija. Ustanovil jo je Richard Matthew Stallman 4. oktobra 1985 v podporo pri promociji svobodnega programja. Organizacija promovira univerzalno svobodo pri ustvarjanju, distribuciji in spreminjanju r ...

                                               

Mednarodna organizacija za standardizacijo

Mednarodna organizacija za standardizacijo je mednarodno združenje organizacij za standardizacijo iz preko 140 držav. Ustanovljena je bila 23. februarja 1947 ISO izdeluje mednarodne standarde za vsa področja, razen za elektrotehniko in elektronik ...

                                               

Mladi v sindikatu

Ko je govora o mladih in njihovem delovanju v sindikatu se velikokrat srečamo s predstavami, da so mladi razočarani in obupani nad trenutnim stanjem politike, družbe in tradicionalnimi oblikami politične in socialne participacije. To naj bi bili ...

                                               

Zveza sindikatov Jugoslavije

Družbeno-politična organizacija v času Socialistične federativne republike Jugoslavije. Njena vloga je bila borba za pravice delavcev. Načelno naj bi bila samostojna in prostovoljna organizacija, a je bila podrejena zvezi komunistov. Sindikat je ...

                                               

ERSTE Sklad

ERSTE Sklad je sklad največje avstrijske hranilnice. Ustanovljena je bila l. 2003 na temeljih Prve avstrijske hranilnice iz leta 1819. Kot sklad zasebne avstrijske hranilnice deluje v smeri splošne blaginje družbe, obenem pa ima tudi posebno vlog ...

                                               

Bluetooth Special Interest Group

Bluetooth Special Interest Group je pravna oseba, ki nadzira razvoj standardov bluetooth in zainteresiranim izdelovalcem izdaja licence za tovrstne tehnologije in blagovne znamke. Skupina je bila ustanovljena leta 1998 in je v zasebni lasti s sed ...

                                               

Ecma International

Ecma International je zasebna neprofitna standardizacijska organizacija za informacijske in komunikacijske sisteme. Sedanje ime je pridobila v letu 1994, ko je organizacija European Computer Manufacturers Association spremenila ime, da bi to bolj ...

                                               

Inštitut inženirjev elektrotehnike in elektronike

Inštitut inženirjev elektrotehnike in elektronike, znan tudi pod angleško kratico IEEE je svetovno združenje inženirjev omenjenih strok, ki promovira inženirstvo, ustvarjanje, razvoj, integracijo in pridobivanje znanja na področju električnih, el ...

                                               

ISO/IEC JTC 1

ISO/IEC JTC 1 je skupno tenično telo dveh organizacij za standardizacijo, ISO in IEC, zadolženo za razvoj, vzdrževanje in promocijo standardov na področju Informacijske tehnologije in Informacijske in telekomunikacijske tehnologije.

                                               

Evropska zveza za hokej na travi

Evropska zveza za hokej na travi je evropsko krovno telo hokeja na travi. Ustanovljena je bila leta 1969 v Cardiffu, njen prvi predsednik je bil španec Pablo Negre. EHF danes združuje triinštirideset evropskih nacionalnih zvez za hokej na travi. ...

                                               

FIBA Evropa

FIBA Evropa je evropska kontinentalna konfederacija, oziroma cona pod okriljem Mednarodne košarkarske zveze - FIBA. Zadolžena je za urejanje pravil v košarki za Evropo, poleg tega pa redno prireja tekmovanja in prireditve, tako na reprezentančni ...

                                               

FIFA

Mednarodna nogometna federacija je mednarodno krovno telo za nogomet, mali nogomet in nogomet na mivki. FIFA je odgovorna za organizacijo večjih mednarodnih nogometnih turnirjev, predvsem svetovnega prvenstva, ki se je prvič začelo leta 1930 in s ...

                                               

Konfederacija strelskih zvez za praktično streljanje

Konfederacija strelskih zvez za praktično streljanje je konfederacija strelskih zvez za praktično streljanje. Pri tem športu, katerega geslo je DVC, torej natančnost, moč, hitrost), gre za dinamičen prikaz veščine uporabe orožja večjih kalibrov n ...

                                               

Mednarodna floorball zveza

Mednarodna floorball zveza je bila ustanovljena leta 1986 v Huskvarni, Švedska s strani floorball zvez Finske, Švedske in Švice. Prvi uradni kongres Mednarodne floorball zveze je bil leta 1992 v Zürichu, Švica. Prvo svetovno prvenstvo za moške je ...

                                               

Mednarodna košarkarska zveza

Mednarodna košarkarska zveza, ali FIBA, je združenje nacionalnih organizacij, ki ureja mednarodna tekmovanja v košarki. Prvotno se je imenovala Fédération Internationale de Basketball Amateur, leta 1989 je Amateur izpadel iz njenega uradnega imen ...

                                               

Mednarodna smučarska organizacija

Mednarodna smučarska organizacija je krovna organizacija, ki že vse od leta 1924 skrbi za vsa zimska športna tekmovanja. Sedež organizacije je v Oberhofnu v Švici.

                                               

Mednarodna veslaška zveza

FISA je bila ustanovljena leta 1892, ustanovili pa so jo predstavniki Francije, Švice, Belgije, Avstro-Ogrske in Italije. Ustanovljena je bila z namenom standardizacije pravil vse bolj popularnega veslaškega športa. Istega leta so bila prejeta pr ...

                                               

Svetovna šahovska federacija

Svetóvna šáhovska federácija, bolj pogosto kar s kratico FIDE je bila ustanovljena v Parizu 20. julija 1924. Združuje nacionalne šahovske zveze, od leta 1999 je priznana tudi od Mednarodnega olimpijskega komiteja. Predsednik FIDE je od leta 1995 ...

                                               

Združenje teniških profesionalcev

Združenje teniških profesionalcev je bilo ustanovljeno leta 1972 z namenom da zaščiti interese moških poklicnih teniških igralcev. Od leta 1990 do januarja 2009 se je turneja v organizaciji Združenja ATP imenovala "ATP Turneja" sedaj pa je preime ...

                                               

Veteransko društvo Sever

Veteransko društvo Sever je prostovoljno, nepolitično in domoljubno združenje policijskih veteranskih društev Sever. Združuje pripadnike policije in druge državljane Republike Slovenije, ki so aktivno sodelovali pri demokratizaciji Slovenije in/a ...