ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 455
                                               

Kielski sporazum

Kielski mirovni sporazum ali Kielski mir je bil sporazum, sklenjen 14. januarja 1814 v Kielu med Združenim kraljestvom Velike Britanije in Irske in Švedskim kraljestvom na eni in Dansko-Norveško na drugi strani. Z njim so se končale sovražnosti m ...

                                               

Konstantinopelski mirovni sporazum (1479)

Konstantinopelski mirovni sporazum je bil podpisan 25. januarja 1479, s čimer se je končala petnajstletna vojna med Osmanskim cesarstvom in Beneško republiko. Sklenitev sporazuma je bila posledica dejstva, da je Osmansko cesarstvo prodrlo do pred ...

                                               

Krakovski sporazum

Krakovski sporazum ali Krakovski mir je bil mirovni sporazum med Kraljevino Poljsko in velikim mojstrom Tevtonskega reda Albrehtom Hohenzollernom, podpisan 8. aprila 1525 v Krakovu. S sporazumom se je uradno končala triletna poljsko-tevtonska voj ...

                                               

Kučukkajnarški mir

Kučukkajnarški mir je bila mirovna pogodba, ki sta jo 21. julija 1774 v Küçük Kaynarci podpisali Rusko carstvo in Osmansko cesarstvo. Po nedavnem turškem porazu v bitki pri Kozludži se je uradno končala Rusko-turška vojna in označila poraz Osmans ...

                                               

Malmöjski sporazum

Malmöjski sporazum je bil sporazum med Dansko-Norveško in Švedsko, podpisan 1. septembra 1524. Sporazum je bil sklenjen s posredovanjem hanzeatskih mest in je pomenil formalni konec švedske osvobodilne vojne pod vodstvom Gustava Vasa. Sporazum je ...

                                               

Mirovna pogodba z Italijo (1947)

Mirovna pogodba z Italijo je pogodba, podpisana 10. februarja 1947 v Parizu med Italijo in zmagovalcem v drugi svetovni vojni, zavezniškimi silami, s katero so formalno prenehale sovražnosti. Pogodba je stopila v veljavo 15. septembra 1947. Določ ...

                                               

Mirovni sporazum med Egiptom in Izraelom

Mirovni sporazum med Egiptom in Izraelom je bil podpisan v Washingtonu, ZDA, 26. marca 1979, kot posledica sporazumov iz Camp Davida leta 1978. Glavne točke sporazuma so bile medsebojno priznanje obeh držav, prenehanje sovražnosti, ki so trajale ...

                                               

Mosska konvencija

Mosska konvencija je bil sporazum o premirju, sklenjen 14. avgusta 1814 med švedskim kraljem in norveško vlado, s katerim se je končala švedsko-norveška vojna zaradi razglasitve norveške neodvisnosti. Sporazum je postal osnova za personalno unijo ...

                                               

Odrinski sporazum (1568)

Odrinski sporazum je bil mirovni sporazum med osmanskim sultanom Selimom II. in habsburškim monarhom Maksililijanom II., sklenjen 17. februarja 1568 v Odrinu S sklenitvijo sporazuma se je končala avstrijsko-turška vojna 1566-1568 in začelo 25 let ...

                                               

Pax Nicephori

Pax Nicephori je izraz, ki se nanaša na mirovno pogodbo, ki sta jo leta 803 baje sklenila frankovski vladar Karel Veliki in bizantinski cesar Nikifor I. Logotet ali na rezultat pogajanj med istima stranema, vendar drugima cesarjema, ki so potekal ...

                                               

Pljusski sporazum

Pljusski sporazum ali Pljusski mir je bil sporazum med Rusijo in Švedsko, s katerim se je končala livonska vojna. Mir je bil podpisan 10. avgusta 1583 na reki Pljussi severno od Pskova. Veljal naj bi do leta 1586, vendar so ga ob izteku podaljšal ...

                                               

Pozvolski sporazum

Pozvolski mirovni sporazum je bil sporazum o miru in zavezništvu, ki sta ga 5. in 14. septembra 1557 sklenili Livonska konfederacija in Poljsko-Litovska unija. Prva pogodbena stran je prepustila svoje ozemlje pod zaščito druge. Povod za sklenitev ...

                                               

Požarevski mir

Požarevski mir je bila mirovna pogodba, ki so jo 21. julija 1718 v Požarevcu podpisali Osmansko cesarstvo na eni strani in avstrijska Habsburška monarhija in Beneška republika na drugi. V letih 1714 do 1718 se je Osmansko cesarstvo uspešno vojsko ...

                                               

Premirje 11. novembra 1918

Premirje 11. novembra 1918 je bilo premirje, ki je končalo bojevanje na kopnem, na morju in v zraku v prvi svetovni vojni med zavezniki in njihovo nasprotnico Nemčijo. Pretekla premirja so iz vojne že izločila Bolgarijo, Osmansko cesarstvo in Avs ...

                                               

Rapalska pogodba

Rapalska pogodba je bila mirovna pogodba, ki sta jo 12. novembra 1920 v Rapallu podpisali Kraljevina SHS in Kraljevina Italija. S pogodbo je bila določena meja med državama, s čimer je bila tretjina slovenskega etničnega ozemlja, Istra in del Dal ...

                                               

Roskildski sporazumi

Roskildski sporazumi, sklenjeni 18. in 22. novembra 1568, so bili mirovni sporazumi med Dansko-Norveškim kraljestvom in njegovim zaveznikom Svobodnim hanseatskim mestom Lübeck na eni in Švedskim kraljestvom na drugi strani. Sporazumi naj bi konča ...

                                               

Senžermenska mirovna pogodba (1919)

Senžermensko mirovno pogodbo so 10. septembra 1919, po razpustitvi Avstro-Ogrske, podpisali Avstrija in predstavniki antante v kraju Saint-Germain-en-Laye. S podpisom so bile prekinjene sovražnosti med ZDA, Združenim kraljestvom, Francijo, Italij ...

                                               

Szegedski mirovni sporazum

Edirnski in Szegedski mirovni sporazum sta bila dve polovici mirovnega sporazuma med osmanskim sultanom Muratom II., ogrskim kraljem Vladislavom III. Poljskim in srbskim despotom Đurađem Brankovićem. S sklenitvijo sporazuma se je končal krščanski ...

                                               

Ščečinski mir

Ščečinski mirovni sporazum, sklenjen 13. decembra 1570, je končal severno sedemletno vojno med Švedsko in Dansko z njenima zaveznikoma Lübeckom in Poljsko. Poravnal je tudi zahteve Švedske, Danske in Svetega rimskega cesarstva, povezane z livonsk ...

                                               

Utrechtski mir

Utrechtski mir zaobsega vrsto mirovnih sporazumov, sklenjenih v času od aprila 1713 do septembra 1714 v Utrechtu ter Rastattu in Badnu med Francijo, Veliko Britanijo, Španijo, Svetim rimskim cesarstvom in drugimi evropskimi silami; sporazumi so z ...

                                               

Vašvarski mir

Vašvarski mir je bil mirovni sporazum med Habsburško monarhijo in Osmanskim cesarstvom, sklenjen po bitki pri Saint Gotthardu 1. avgusta 1664. S sklenitvijo miru se je končala osmansko-habsburška vojna 1663-1664. Mir je trajal skoraj dvajset let ...

                                               

Versajska mirovna pogodba

Versajska mirovna pogodba je ena od pogodb, s katerimi se je formalno končala prva svetovna vojna. 28. junija 1919, točno pet let po atentatu na avstro-ogrskega prestolonaslednika Franca Ferdinanda, sta jo podpisala nemški zunanji minister Herman ...

                                               

Vestfalski mir

Vestfalski mir, znan tudi kot premirje iz Münstra in Osnabrücka, se nanaša na vrsto političnih dogovorov, ki so končali tridesetletno vojno v Nemčiji in osemdesetletno vojno Nizozemske republike za neodvisnost od Španije. Stranke v pogajanjih so ...

                                               

Zuhabski mir

Zuhabski ali Karsi-Širinski mir je bil mirovni porazum, sklenjen 17. maja 1639 med Osmanskim cesarstvom in Safavidskim cesarstvom, s katerim se je končala osmansko-safavidksa vojna 1623-1639. Vojna je bila zadnje dejanjev nizu 150 let trajajočih ...

                                               

Žitvanski mir

Žitvanski mir je bil mirovni sporazum, s katerim se je 11. novembra 1606 končala trinajstletna vojna med Osmanskim cesarstvom in Habsburško monarhijo. Sporazum je bil hkrati eden od mirovnih sporazumov, s katerim se je končala protihabsburška vst ...

                                               

Nagrada Karla Velikega

Nagrada Karla Velikega je priznanje, ki nagrajuje prispevke k evropski integraciji. Nagrada obuja spomin na zapuščino Karla Velikega, ki je bil pokopan v Aachnu. Tradicionalno se nagrada dodeli prejemniku na praznik Vnebohoda. V aprilu 2008 so or ...

                                               

Nobelova nagrada za mir

Nobelova nagrada za mir je ena od Nobelovih nagrad, ki jih od leta 1901 podeljuje švedski Nobelov sklad za dosežke pri vzpostavljanju miru v mednarodni politiki. Nagrajence izbira petčlanska komisija, ki jo imenuje Parlament Norveške. Je ena od p ...

                                               

Organizacija združenih narodov

Organizacija združenih narodov, krajše Združeni narodi, s kratico OZN ali ZN, je mednarodna organizacija, katere članice so skoraj vse države sveta. Ustanovljena je bila 25. oktobra 1945 v San Franciscu, med ustanovnimi članicami pa je bila tudi ...

                                               

Atlantska listina

Atlantska listina je dokument, sprejet na Atlantski konferenci 14. avgusta 1941, ki sta ga podpisala takratni ameriški predsednik Franklin D. Roosevelt in ministrski predsednik Združenega kraljestva Winston Churchill. V njem sta se zavezala za un ...

                                               

Društvo za Združene narode za Slovenijo

Društvo za Združene narode za Slovenijo je bilo ustanovljeno leta 1951 kot organizacija, ki podpira Združene narode v njihovi vlogi varuha globalnega miru in stabilnosti. Po razglasitvi neodvisnosti, 25. junija 1991, je bila Slovenija nato 22. ma ...

                                               

Generalna skupščina ZN

Generalna skupščina Združenih narodov, krajše Generalna skupščina ZN, je najpomembnejši izmed petih organov OZN. Zaseda enkrat letno na rednem zasedanju, ki traja približno 3 mesece. Zaseda lahko tudi ad hoc. V Generalni skupščini nastopajo vse d ...

                                               

Medvladni forum za podnebne spremembe

Medvladni forum za podnebne spremembe je znanstveno in medvladno telo pod okriljem Združenih narodov. Forum obstaja na zahtevo držav članic in naj bi zagotavljal kvalitetno, objektivno in znanstveno podlago za opazovanje podnebnih sprememb in ugo ...

                                               

Mirovne misije OZN

Mirovne sile OZN so poseben, edinstven in dinamični instrument, kot ga je razvil Oddelek mirovnih operacij OZN, da bi državam, "raztrganim zaradi konfliktov, pomagala ustvariti pogoje za trajen mir." Pripadniki mirovnih sil spremljajo in opazujej ...

                                               

Razvojni cilji novega tisočletja

Razvojni cilji novega tisočletja so množica uradno določenih svetovnih problemov, predlaganih rešitev in pokazateljev napredka. Sprejeli so jih Združeni narodi na Zboru tisočletja leta 2000, hkrati z Deklaracijo novega tisočletja. Cilji, njih nam ...

                                               

Resolucija varnostnega sveta Združenih narodov št. 47/181

Resolucija varnostnega sveta Združenih narodov št. 47/181 je 29. novembera 1947 Generalna skupščina na srečanju Združenih narodov v New Yorku sprejela Resolucijo 181, ki je predlagala načrt za rešitev spora med Judi in Arabci v Palestini, ki je b ...

                                               

Resolucija varnostnega sveta Združenih narodov št. 1325

Resolucija varnostnega sveta Združenih narodov št. 1325 je soglasno sprejel Varnostni svet Združenih narodov dne 31. oktobra 2000, po tem, ko opozarja resolucije 1261, 1265, 1296 in 1314 je Svet pozval k sprejetju vidika spola, ki je vključeval p ...

                                               

Standby Force High Readiness Brigade

SHIRBRIG je mednarodna brigada, ki deluje pod okriljem Organizacije združenih narodov z namenom posredovati na kriznih žariščih.

                                               

Svetovni dan hrane

Svetovni dan hrane se praznuje vsako leto 16. oktobra. Uvedla ga je Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo. Omenjen datum je bil izbran, ker je bila organizacija na ta dan leta 1945 ustanovljena. Glavni namen svetovnega dneva hr ...

                                               

Ustanovna listina Združenih narodov

Ustanovna listina Združenih narodov je pogodba o ustanovitvi mednarodne organizacije z imenom Združeni narodi. 26. junija 1945 jo je v Vojnospominskem in scenskoumetnostnem centru v San Franciscu v Združenih državah Amerike podpisalo 50 od 51 prv ...

                                               

Visoki komisariat Združenih narodov za begunce

Urad visokega komisarja Združenih narodov za begunce, znan tudi kot Agencija ZN za begunce, je organ Organizacije združenih narodov, pooblaščen za zaščito in podporo beguncem, ki ukrepa na prošnjo posameznih držav ali zahtevo samih Združenih naro ...

                                               

Emily Greene Balch

Emily Greene Balch, ameriška ekonomistka, nobelovka, mirovnica in pacifistka, * 8. januar 1867, † 9. januar 1961, Cambridge, Massachusetts, ZDA. Kot akademik Wellesley kolidža pa tudi kot javna intelektualka se je posvečala družbenim vprašanjem k ...

                                               

Alfred Hermann Fried

Alfred Hermann Fried, avstrijski pacifist, novinar in pisatelj judovskega rodu, nobelovec, * 11. november 1864, Dunaj, Avstro-Ogrska, † 5. maj 1921, Dunaj. Je začetnik nemškega mirovnega gibanja. S Tobiasom Asserjem je leta 1911 prejel Nobelovo n ...

                                               

Mahatma Gandhi

Mohandás Karamčand Gándhi, splošno znan kot Mahatma Gandhi, indijski politik, odvetnik in aktivist, * 2. oktober 1869, Porbandar, Gudžarat, Britanska Indija, † 30. januar 1948, New Delhi, Indija. Gandhi je bil eden od tvorcev sodobne Indije in vp ...

                                               

Otto Hahn

Otto Hahn je bil nemški kemik in pionir na področju radioaktivnosti in radiokemije. Rodil se je 8. marca 1879 v Frankfurtu in umrl v Göttingenu 28. julija 1968. V njegovih 89 letih je dosegel veliko odkritij in nagrad. V letu 1938 sta Otto Hahn i ...

                                               

Aldous Huxley

Aldous Leonard Huxley, angleški pisatelj, pesnik, scenarist, kritik in filozof, * 26. julij 1894, Godalming, Surrey, Anglija, † 22. november 1963, Los Angeles, ZDA. Huxley se je rodil v ugledni angleški rodbini Huxley kot sin angleškega pisatelja ...

                                               

Martin Luther King mlajši

Za druge osebe z istim imenom glej Martin Luther razločitev. Častiti Martin Luther King mlajši, ameriški baptistični duhovnik in borec za državljanske pravice, * 15. januar 1929, Atlanta, Georgia, ZDA, † 4. april 1968, Memphis, Tennessee. Martin ...

                                               

Ernesto Teodoro Moneta

Ernesto Teodoro Moneta, italijanski novinar, nacionalist, revolucionarni vojak, pacifist in nobelovec, * 20. september 1833, Milano, Lombardije, † 10. februar 1918, Milano, Italija. Izbral si je življenjski moto In varietate unitas, V različnosti ...

                                               

Carl von Ossietzky

Ossietzky je rojen v Hamburgu, sin protestanta Carla Ignatiusa von Ossietzkya 1848–1891 in katoličanke Rosalie dekliško Pratzka, ki je želela, da Carl postane redovnik. Njegov oče je delal kot stenograf za pisarno odvetnika in politika, a pri Car ...

                                               

Ludwig Quidde

Quidde je rojen v bogato meščansko družino v severnonemškem mestu Bremen. Že mlad je družbeno aktiven, bere zgodovino in je član nemškega mirovnega društva. Že mlad je tudi nasprotoval Bismarckovi politiki. Leta 1881 doktorira v univerzi v Göttin ...

                                               

Bertha von Suttner

Bertha Sophia Felicita baronica von Suttner, avstrijsko- bohemijska/češka pacifistka in pisateljica, * 9. junij 1843, Praga, † 21. junij 1914, Dunaj. Bertha von Suttner je leta 1905 kot prva ženska druga nobelovka za Marie Curie in Avstrijka prej ...