ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 45
                                               

Mir (družbeno stanje)

Mir opisuje družbo ali razmerje, ki operira harmonično in brez nasilnega konflikta. Pojem je napogosteje razumljen kot odsotnost sovražnosti, kot obstoj zdravih oz. ozdravljenih medsebojnih ali mednarnodnih odnosov, varnost v socialnem in ekonoms ...

                                               

Neubijanje

. Neubijanje angleško nonkilling ali non-killing je izraz, ki se nanaša na odsotnost ubijanja, grožnje za ubijanje in pogoje, ki napeljujejo k ubijanju v človeški družbi. Čeprav se izraz v akademskem svetu večinoma nanaša na ubijanje ljudskih bit ...

                                               

Pacifizem

Pacifizem je ideološko in politično gibanje, ki izhaja iz etične obsodbe uporabe vsake sile in zahteva brezpogojno vzdrževanje mira. Nasprotuje vojni ne glede na njene vzroke, cilje in druge okoliščine. Pacifizem je v svoji zgodovini doživel veli ...

                                               

Partnerstvo za mir

Partnerstvo za mir je program zveze NATO, katerega namen je ustvariti zaupanje in sodelovanje med NATO-m ter drugimi državami v Evropi in azijskem delu bivše Sovjetske zveze. Program je bil ustanovljen leta 1994, kmalu po padcu Vzhodnega bloka. T ...

                                               

Pristajalni sistem SSVP

Pristajalni sistem SSVP ali Sistema Stykovki i Vnutrennego Perekhoda, SSVP je pristajališče za vhod na Mednarodno vesoljsko postajo, ki ga uporabljajo sovjetska in ruska vesoljska plovila. Včasih se ga imenuje tudi Ruski pristajalni sistem. Upora ...

                                               

Simboli miru

Številni simboli miru so bili uporabljeni na različne načine v različnih kulturah in kontekstih. Goloba in oljčno vejo so simbolično uporabljali zgodnji kristjani, nato pa sta postala simbola sekularnega miru, ki ga je po drugi svetovni vojni pop ...

                                               

Status quo

Status quo označuje stanje, pravzaprav pa največkrat trenutno stanje v državi. Termin se največkrat uporablja v diplomaciji, kjer se obe stranki obvežeta, da bosta spoštovali status quo. Druga možnost dogovora je" in statu quo res erant ante bell ...

                                               

Narod

Národ je sociološki izraz, s katerim označimo skupino ljudi, ki ima skupno identiteteto, občutek pripadnosti. Sorodni izrazi so: nacija, ljudstvo, etnična skupina, ki pa imajo vsak svoj pomenski poudarek. V slovenskem kontekstu je pri pojmu narod ...

                                               

Državljanstvo

Državljanstvo označuje članstvo v politični skupini, na katerega je vezan sistem pravic in dolžnosti, ki morajo biti spoštovane tako s strani države kot državljana, drugače lahko privede tudi do različnih pravnih posledic. Državljanstvo v večji m ...

                                               

Naravne dobrine

Naravne dobrote je razširjen gospodarski pojem kapitala za blago in storitve v zvezi z naravnim okoljem. Naravne dobrine so torej zaloga naravnih ekosistemov, ki daje tok dragocenega blaga ali storitev ekosistemov v prihodnost. Na primer: zaloge ...

                                               

Prehranska varnost

Prehranska varnost je merilo razpoložljivosti hrane in posameznikove zmožnosti dostopati do nje. Cenovna dostopnost je le ena od njenih determinant. Dokazi o zaskrbljenosti glede prehranske varnosti segajo več tisoč let v preteklost, saj so že na ...

                                               

Prekomerni turizem

Prekomerni turizem je zaznana preobremenjenost ali prenatrpanost zaradi presežka turistov, kar povzroči konflikte z domačini. Opisuje destinacije, kjer gostitelji ali popotniki, domačini ali obiskovalci ugotovijo, da je preveč obiskovalcev in da ...

                                               

Vpliv nanotehnologije

Vpliv nanotehnologije sega od zdravstvenih, etičnih, mentalnih, pravnih in okoljskih področij, vse tja do inženirstva, biologije, kemije, računalništva in komunikacij. Glavne prednosti nanotehnologije vključujejo izboljšane proizvodne procese, si ...

                                               

Organizacija

Organizacija je sociokulturni sistem, v cilj usmerjena skupina ljudi, ali pa na delitvi dela temelječ kolektiv, ki ima enake funkcionalne cilje in različne socialne interese. Razlikujemo gospodarske organizacije, politične, družbene organizacije ...

                                               

Avstrijsko socialno delo

Avstrijska socialna služba je neprofitna organizacija, ki jo je ustanovil Dr. Andreas Maislinger leta 1998, na podlagi 12 zakona o alternativnih službah. Ponuja možnost nadomeščanja devetmesečne obvezne civilne službe z 12 mesečnim delom v tujini ...

                                               

BPMI

BPMI je neodvisna, neprofitna organizacija, ustanovljena leta 2000, ki združuje strokovnjake iz raznih področij in iz vodilnih IT podjetij. Zavzema se za možnost razvoja in vodenje poslovnih procesov, ki sežejo preko meja posamezne organizacije. ...

                                               

Delovno telo

Delovno telo je politični izraz za notranjo organizacijsko obliko delovanja državnega zbora, ki deluje kot komisija ali odbor. Tako delovno telo obravnava posamezne zadeve iz pristojnosti državnega zbora ter pripravlja predloge, o katerih se odlo ...

                                               

Mladinski center

Najširše so definirali mladinske centre sami mladinski delavci, ki so na" Srečanju mladinskih centrov Urada RS za mladino "v Tolminu oktobra 2005 dorekli, da je mladinski center: prostor, ki ponuja mlademu kvalitetno preživljanje prostega časa ob ...

                                               

Politična stranka

Politična stranka je organizacija, ki si prizadeva priti na oblast ali vsaj dobiti čim večji vpliv na izvajanje državne oblasti. Večino kandidatov/kandidatk za opravljanje državnih funkcij predlagajo politične stranke. V parlamentarnih demokracij ...

                                               

Sindikat

Sindikat je prostovoljna množična organizacija zaposlenih, katere namen je zaščita zaposlenih, zastopanje njihovih interesov in boj za delavske pravice.

                                               

Državljanska nepokorščina

Državljanska nepokorščina je oblika nenasilnega protesta oziroma upora proti oblasti z zavračanjem družbeno nepravičnih ali nelegitimnih zakonov, odlokov in ostalih političnih dejanj. Ker je glavna vsebina državljanske nepokorščine nenasilje, je ...

                                               

Grand Tour

Grand Tour je bilo ime za potovanje sinov evropskega plemstva, kasneje tudi višjega srednjega razreda, skozi srednjo Evropo, Italijo, Španijo in prav tako obvezno od renesanse dalje do Svete dežele. V širšem smislu so temu rekli tudi izobraževaln ...

                                               

Knez

Knez ; ženska oblika kneginja - княгиня) je označitev za predstojnika večje plemenske ali ozemlje enote, pa tudi vladarski ali plemiški naziv, ki se v romanskih jezikih in angleščini prevaja kot princ.

                                               

Olimpia Maidalchini

Donna Olimpia – s celotnim imenom Olimpia Maidalchini Pamphilj, Gospa Olimpija, *26. maj 1591 Viterbo, Papeška država – 27. september 1657). Njen priimek po drugem možu je Pamphilj, pa tudi Pamphili oziroma Pamfili. Olimpia Pamphili je bila torej ...

                                               

Poroka

Poroka ali sklenitev zakonske zveze je dejanje in svečan obred, ko ženska in moški postaneta mož in žena. Ponekod obstajajo tudi istospolne poroke, vendar je to področje v Sloveniji z zakonom urejeno kot istospolna partnerska skupnost, katere par ...

                                               

Istospolna zakonska zveza

Istospolna zakonska zveza je zakonska zveza med dvema pripadnikoma istega spola, ki je izenačena z raznospolno zakonsko zvezo. Sicer številne države omogočajo istospolnim partnerjem istospolne partnerske zveze, vendar te niso povsem enakopravne p ...

                                               

Kmečka ohcet

Kmečka ohcet v Bohinju je turistično-folklorna prireditev, ki jo Turistično društvo Bohinj vsako leto organizira ob koncu meseca julija. Prikazuje stare, tradicionalne življenjske navade prebivalcev Bohinja, med katerimi imajo ženitovanjski običa ...

                                               

Konkubinat

Konkubinat se največkrat nanaša na družbeno stanje ženske, ki je v zakonskem razmerju z moškim, čeprav z njim ni poročena, saj le ta ne more biti poročen z njo, pogosto zaradi razlike v socialnem statusu.

                                               

Oklici pred poroko

Oklici pred poroko so uradno naznanilo, da se dve osebi želita in nameravata poročiti. Oklici so običajni pred sklenitvijo zakramenta zakona v Rimskokatoliški Cerkvi in tudi v nekaterih drugih krščanskih Cerkvah. V nekaterih državah so potrebni j ...

                                               

Sveti zakon

Zakramênt svétega zakóna je poročna zaveza med ženinom in nevesto, ki ima po krščanskem verovanju status zakramenta med poročenima. Zakon velja za zakrament v Rimskokatoliški Cerkvi in v pravoslavnih Cerkvah pri protestantih velja samo za obred b ...

                                               

Informacijska družba (konferenca)

Informacijska družba je letna mednarodna znanstvena konferenca, kjer strokovnjaki iz Slovenije in tujine obravnavajo teme s področij umetne inteligence, jezikovnih tehnologij, evolucijskih algoritmov, kognitivnih znanosti, demografije in izobraže ...

                                               

Ognjemet

Ognjemet je skupina raznobarvnih svetlečih se delcev, ki nastanjejo ob eksploziji pirotehničnih izdelkov, npr. raket, bomb, fontan ipd. Hkrati izraz ognjemet lahko predstavlja sam dogodek, ki poteka ob različnih svečanih priložnostih, ob novem le ...

                                               

Parada ponosa

Parada ponosa je dogodek, ki obeležuje kulturo LGBT in praznuje ponos skupnosti LGBT. Odvija se v mnogih državah po vsem svetu in v večini držav predstavlja najpomembnejši večji dogodek LGBT skupnosti. Običajno se odvija junija, v spomin na stone ...

                                               

SIRIKT

SIRIKT - Splet izobraževanja in raziskovanja z IKT je mednarodna konferenca, ki povezuje dolgoletno tradicijo konferenc MIRK z širšimi vsebinami: Vodenje informatizirane šole pa zadeva vse, ki jih zanima načrtovanje informatizirane šole. Srečanje ...

                                               

Downov sindrom

Za rumeno mongolidno raso glej Rumena mongolidna rasa. Downov sindrom ali trisomija 21 je kromosomska motnja, ki jo povzroči dodaten 21. kromosom. Upočasnjeni razvoj je posledica kromosomske nepravilnosti; 21. kromosomu je namreč dodan še eden. V ...

                                               

Društvo za pravice invalidov Slovenije

Društvo za pravice invalidov Slovenije je društvo, katerega cilj je uresničiti Mednarodno konvencijo o pravicah invalidov v zakonodaji in praksi ter zastopati invalide pri uveljavljanju njihovih pravic v individualnih in kolektivnih postopkih. Dr ...

                                               

Groningenski protokol

Protokol Groningena je naslov dokumenta, ki ga je septembra 2004 objavila univerzitetna klinika v Groningenu na Nizozemskem. V ti. Protokolu Groningena so naštevani pogoji, pod katerimi lahko izvajajo zdravniki evtanazijo nad novorojenimi otroki ...

                                               

Invalidnost

Invalidnost je trajna telesna ali duševna okvara posameznika, ki je z medicinskim zdravljenjem ali rehabilitacijo ni mogoče odpraviti. Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju RS razvršča invalidnost v tri kategorije: kategorija: če zavaro ...

                                               

Mednarodna konvencija o pravicah invalidov

Mednarodna konvencija o pravicah invalidov je mednarodna pogodba za človekove pravice, katere namen je zaščita pravic in dostojanstva invalidov. Pogodbenice konvencije morajo spodbujati, varovati in zagotoviti polno uživanje človekovih pravic inv ...

                                               

Mikrocefalija

Mikrocefalíja ali drobnoglávost pomeni v medicini nenormalno majhnost glave, ki nastane najpogosteje zaradi motenega razvoja možganov in je pogosto povezana z umsko manjzmožnostjo. Lahko je primarna ali sekundarna. Pri primarni mikrocefaliji vzro ...

                                               

Načrtovanje za vse (v IKT)

Obstaja več definicij termina načrtovanje za vse, npr.: "Načrtovanje proizvodov in okolij, ki so brez vsakršnih sprememb ali prilagoditev uporabni za kar najširši krog ljudi." The Trace Center, "Načrtovanje proizvodov, storitev in okolij, ki jih ...

                                               

Nezmožnosti prilagojena leta življenja

Nezmožnosti prilagojena leta življenja so merilo za celotno breme bolezni, izraženo kot število izgubljenih let zaradi slabega zdravja, invalidnosti ali prezgodnje smrti. Razvili so ga leta 1990 kot merilo za primerjave med dolžino zdravega življ ...

                                               

Osebe s posebnimi potrebami

Osebe s posebnimi potrebami so tiste osebe, ki odstopajo od pričakovanih značilnosti in zmožnosti, definiranih v določenem okolju, in potrebujejo dodatno pozornost in skrb.

                                               

Patauov sindrom

Patauov sindrom ali sindrom trisomije 13 je sindrom, ki ga povzroči kromosomska nepravilnost, pri kateri nekatere ali vse telesne celice vsebujejo dodaten genetski material iz 13. kromosoma. Odvečni genetski material ovira normalen razvoj in povz ...

                                               

Poškodbe zaradi ponavljajočih se gibov

Poškodbe zaradi ponavljajočih se gibov ter dolgotrajni in nepravilni položaji telesa in okončin. Tipi poškodb zaradi ponavljajočih se gibov, ki zadevajo uporabnike računalnikov so: nespecifične bolečine v rami ali z delom povezane bolečine zgornj ...

                                               

Rehabilitacija

Rehabilitacija, je proces bio-psihosocialnega prilagajanja telesno ali duševno prizadete osebe, za ponovno vključevanje v družbeno življenje in delo. Končni cilj vsake rehabilitacije je razvoj preostalega potenciala organizma do take mere, ki zag ...

                                               

Sluh

Slúh je sposobnost zaznavanja zvoka. Pri ljudeh je čutilo za sluh uho, ki hkrati opravlja še vlogo ravnotežnega centra, ki ga Aristotel ni uvrstil na tradicionalni seznam petih čutov. Podobno velja za vse sesalce. Tudi številni drugi organizmi po ...

                                               

Slušna prizadetost

Slušna prizadetost, tudi okvara sluha, pomeni, da oseba ne more tako dobro slišati kot oseba brez težav s sluhom. Gluhec sliši le malo ali sploh nič. Do izgube sluha lahko pride le na enem ušesu ali pa na obeh. Pri otrocih lahko težave s sluhom v ...

                                               

Starši s posebnimi potrebami

Starši invalidi so tisti, ki vzgajajo otroke in imajo motnje v zdravju, na primer duševne, fizične itd. Obstaja natančnejša klasifikacija različnih vrst invalidnosti, ki temelji na fizičnem in duševnem stanju staršev invalidov. Invalidnost starše ...

                                               

Korupcija

Korupcija v pravnem smislu pomeni zlorabo zaupanega položaja v izvršilni, zakonodajni in sodni veji oblasti ter v političnih in celo neekonomskih organizacijah z namenom pridobiti si materialno ali nematerialno korist, ki ni pravno utemeljena. Ko ...