ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 44
                                               

Družina

Družina je osnovna enota človeške družbe, čeprav jo v širšem smislu poznamo tudi v živalskem svetu, in je skupnost članov, ki jih vežejo bivanjske, prijateljske ali sorodstvene vezi. George Peter Murdock človeško družino opredeljuje kot družbeno ...

                                               

Družinsko podjetništvo

Družinsko podjetništvo združuje tako I) družino, ki jo smatramo kot skupino ljudi, v kateri se rodimo, odrastemo, ki skrbi in nas varuje, kot II)podjetje, ki ga prav tako pojmujemo kot skupino ljudi oziroma kolektiv, ki jih povezuje interes do de ...

                                               

Nadomestno materinstvo

Nadoméstno materínstvo je dogovor, s katerim se ženska, ki otroka rodi, zaveže otroka po rojstvu odplačno ali neodplačno prepustiti tretji osebi. Naročnik je praviloma par, ki ne more spočeti otroka po naravni poti. V Sloveniji in v številnih dru ...

                                               

Nasilje v družini

Nasilje v družini je vzorec vedenja, kjer ena oseba izvaja nasilje ali druge oblike zlorabe v domačem okolju nad drugo osebo, npr. v zakonski zvezi ali v zunajzakonski skupnosti. Partnersko nasilje je nasilje, ki ga povzroča zakonec ali partner v ...

                                               

Nosečnost

Nosečnost je obdobje nosečnice od oploditve jajčeca do poroda. Običajno se v maternici razvija le en plod, kadar pa je plodov več, govorimo o večplodni nosečnosti. O nosečnosti govorimo le pri ženskah, pri samicah drugih sesalcev pravimo temu sta ...

                                               

Oče

Oče je otrokov starš moškega spola, del tradicionalno pojmovane družine. Poleg čustvenih vezi ima v večini držav oče pravno odgovornost za skrb in vzgojo otroka ter tudi določene pravice v razmerju do njega. Običajno je oče tisti, ki je otroka sp ...

                                               

Svaška poroka

Svaška poroka lahko v svojem najbolj pozitivnem smislu služi kot zaščita vdove in njenih otrok, ker jim zagotovi moškega skrbnika in zaščitnika. Pozitiven učinek lahko ima v družbah, v katerih ženske niso samozadostne in se morajo zanašati na zaš ...

                                               

Konfederacija

Konfederacija oziroma sodržavje je državna zveza dveh ali več suverenih držav, ki nastane na temelju mednarodne pogodbe. Konfederalne enote, ki tvorijo konfederacijo imajo status suverenih držav in pravico do izstopa iz zveze. Zvezni organi konfe ...

                                               

Aškenazi

Aškenazi so judovska etnična skupina, katere predniki izvirajo z območja severne, zahodne in vzhodne Evrope iz časa zgodnjega srednjega veka. Poleg sefardskih Judov, ki so zgodovinsko naseljevali zlasti Španijo in severno Afriko, Aškenazi predsta ...

                                               

Evropejci

Evropejci so prebivalci Evrope, pod katero se običajno štejejo naslednje države: Albanija, Andora, Avstrija, Belgija, Belorusija, Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Hrvaška, Irska, Islandija ...

                                               

Grmičarji

Grmičarji so etnična skupina domorodnih lovcev, ki živijo v južni Angoli, Bocvani, Mozambiku, Namibiji, Lesotu, Esvatiniju, Zimbabveju in Južni Afriki.

                                               

Ižori

Ižori so skupaj z Voti domorodni finski prebivalci Ingrije. Nekaj Ižorov se še najde v zahodnem delu Ingrije med rekama Narva in Neva v severozahodni Rusiji.

                                               

Jugoslovani

Jugoslovani so bili bodisi državljani Jugoslavije bodisi multinacionalna etnična skupina, ki je zajela posamezne narode in manjše etnične skupnosti na ozemlju Jugoslavije. V prvi Jugoslaviji Kraljevini Jugoslaviji so opredelili narod Jugoslovanov ...

                                               

Kelti

Kelti, skupno ime za ljudstva in plemenske skupnosti mlajše železne dobe v srednji Evropi, ki so govorile keltske jezike in imele podobno kulturo. Najstarejša arheološka kultura, ki se upravičeno prišteva k prakeltski kulturi, je kultura žarnih g ...

                                               

Narodna manjšina

Narodna manjšina je etnična skupnost, ki je večinoma zaradi političnih razlogov ostala zunaj svoje matične države. Po navadi so manjšine zavarovane s strani večinskega prebivalstva s posebnimi zakoni. V preteklosti do druge polovice 20. stoletja ...

                                               

Palóci

Palóci so etnična skupina Madžarov, ki so se po prihodu v Panonsko nižino naselili v severni Madžarski od Matre do Bükka v sedanjih županijah Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Gömör in Nógrád s skupnim imenom Palócföld ali Gömörországh. Njihova najpom ...

                                               

Pleme

Plême je skupnost ljudi, ki jih druži skupen izvor, preteklost, skupen jezik; večinoma tudi skupni običaji. Pleme je vrsta družbene skupnosti, ki je prevladovala v človeškem razvoju pred razvojem državnosti. V sodobnem svetu je izraz pleme včasih ...

                                               

Samarijani

Samarijáni, v judovskih Talmudskih tekstih znani poimenovani tudi Kutimci, so etnično-religijska skupina na območju današnjega Izraela. Bili naj bi etnični nasledniki Hebrejcev iz obdobja pregona Babiloncev. V slovenščini se včasih pojavlja tudi ...

                                               

Sefardski Judje

Sefardski Judje ali Sefardi, so Judje, ki so živeli v Španiji do leta 1492 ter vsi njihovi potomci, ki živijo na Iberskem polotoku ali drugih koncih sveta, vendar ostajajo povezani s špansko kulturo. Danes sefardsko skupnost sestavlja okoli dva m ...

                                               

Staroselci

Starosélci, tudi domoródci so prvotni naseljenci države, pokrajine, v kateri so se kasneje naselila druga ljudstva. Sopomenka Aborigini ali Aboridžini, kar izvira iz latinskega ab origine - od začetka, se kot lastno ime uporablja za prvotne nasel ...

                                               

Škoti

Pleme Škotov izhaja iz Irske; natančneje iz okrožij Antrim in Down. Leta 500 so Škoti pod vodstvom kralja Fergusa zavzeli Argyll in ustanovili državo Dalriada Dál Riata v piktski pokrajini; Rimljani so to ozemlje poimenovali Kaledonija. Povezava ...

                                               

Tainska civilizacija

Ljudstvo Taino je bilo ena izmed prvih civilizacij predkolumbovske Amerike, ki so živeli na ozemlju današnjega Portorika, poseljevali pa so tudi Hispaniolo, vzhodni predel Kube in del Jamajke. Veljajo za potomce prvotnih prebivalcev Venezuele, im ...

                                               

Valižani

Valižani so etnična skupina in narod, ki izvira iz Walesa in je povezan z valižanščino. V zgodovinskem pogledu je bila ta njihov prvi jezik, vendar jo v zadnjih letih v večini Walesa izpodriva angleščina. Zgodovinar John Davies meni, da lahko" Va ...

                                               

Altruizem

Altruizem v najširšem smislu obsega psihično dispozicijo oziroma pripravljenost žrtvovati se za druge, specifična dobrodelna dejanja ali normo, etično vrednoto, ki določa, da se je potrebno žrtvovati za druge. V ožjem smislu pomeni altruizem etič ...

                                               

Biološki terorizem

Biološki terorizem je oblika terorizma, pri kateri teroristi namerno uporabijo biološko orožje oz. biološke agente. Med bolj znane bioteroristične napade 20. stoletja sodijo: biološki napad v Dallesu leta 1984 s strani privržencev Rajneesha; z sa ...

                                               

Tretja svetovna vojna

Tretja svetovna vojna je domnevna svetovna vojna, ki naj bi se bíla v svetovnih razsežnostih nekoč po 2. svetovni vojni. Največkrat je pojmovanje povezano z oboroženim konfliktom, ki bi vseboval uporabo orožij za množično uničevanje v veliki meri ...

                                               

Populizem

Populízem je oznaka za način političnega delovanja, pri katerem politik poudarja, da je na strani" ljudstva "proti" elitam "in daje obljube, všečne čim širšim družbenim slojem. Populizem je protielitistična politična doktrina, ki obstaja tako na ...

                                               

Komunikacija na delovnem mestu

Beseda komunikacija izhaja iz latinščine in pomeni" deliti ". Je aktivnost prenašanja informacij z izmenjavo misli, sporočil ali informacij skozi govor, signale, slike, pisano besedo ali vedenje. S komunikacijo izmenjujemo informacije in prenašam ...

                                               

Komunikacija v interdisciplinarnih ekipah

V interdisciplinarnih ekipah se srečujejo strokovnjaki iz različnih področij, kar je lahko tako prednost kot tudi vir težav. Prednost se kaže v širokem razponu znanj, kar prispeva k boljšemu reševanju problemov. Pojavljajo pa se tudi težave, saj ...

                                               

Komunikacija z organizacijami v tujini

Komunikacija z organizacijami v tujini vključuje vse elemente komunikacije, na katere vplivajo značilnosti kulture. Ta vrsta komunikacije je torej vrsta medkulturne komunikacije, s poudarkom na razlikah v poslovnih navadah drugih kultur. Poznavan ...

                                               

Nekonferenca

Nekonferenca je konferenca, pri kateri vsebino in vodenje srečanja določajo udeleženci, običajno za vsak dan posebej, torej je ne določajo organizatorji že pred samim dogodkom. Tehnika odprtega prostora je najbolj pogosta metoda izvajanja nekonfe ...

                                               

Občilo

Občilo ali medij je vsako komunikacijsko sredstvo ali orodje, na primer knjiga, slika, fotografija, letak, plakat ali časopis. V sodobni komunikaciji pa tudi radio, televizija in internet. Medijem, ki so dostopni širši javnosti, pravimo, da so mn ...

                                               

Povratna informacija v organizaciji

Povratna informacija se nanaša na proces, ki spremlja posameznika pri njegovem delu ter mu tako omogoča izpopolnjevanje dela in doseganje zastavljenih ciljev. Pri tem ne gre za golo ocenjevanje ali evalvacijo posameznika in njegovega dela. Povrat ...

                                               

Teorija informacij

Teoríja informácij je veja uporabne matematike in elektrotehnike, ki se ukvarja z informacijami in njihovimi merljivostmi. Matematične osnove teorije sta razvila Ralph Hartley in Claude Elwood Shannon. Shannon je našel osnovne meje stiskanja in v ...

                                               

Transakcijsko vodenje

Transakcijsko vodenje je stil vodenja, pri katerem se vodja in zaposleni dogovarjata o materialnih, kadrovskih, socialnih in drugih ugodnostih. Prvi se je s konceptom transakcijskega vodenja ukvarjal James Macgregor Burns, ki ga opisoval v svoji ...

                                               

Učeča se organizacija

Učečo se organizacijo je zasnoval Peter Senge. Učeče se organizacije so tiste, v katerih je omogočeno širjenje znanja z namenom, da dosežejo želene rezultate, v katerih spodbujajo nove vzorce mišljenja, skupinsko delovanje in omogočajo kontinuira ...

                                               

Civilni nered

Civilni nered, poznan tudi pod imenom civilni nemir je obširen pojem s katerim sile za varovanje zakona opisujejo nemir, ki ga povzroči skupina ljudi. Civilni nered je tudi opisan kot vsakršna javna motnja, ki vključuje nasilno dejanje treh ali v ...

                                               

Karijev prašek

Kárijev prašek je mešanica začimb, ki se tradicionalno uporablja v kuhinji Južne in Jugovzhodne Azije, pogosto je pikanten. Pradomovina curryja je Indija.

                                               

Moka

Moka je v prah zmleta snov, navadno žito, namenjena peki ali kuhanju. Moka je osnovna sestavina za pripravo testa in s tem osnova za mnoge jedi, kot so kruh, testenine, potice idr. Moka vsebuje največ škroba, rastlinskega polisaharida, pšenična i ...

                                               

Slanikova pojedina (Hotel Union, Ljubljana)

Slanikovo pojedino so začeli pripravljati leta 1908 na pepelnično sredo v ljubljanskem hotelu Union. To kulinarično prireditev pripravljajo že vrsto let in je postala tradicionalna. V minulih letih je prireditev bila postavljena v starem restavra ...

                                               

Sneg (kulinarika)

Sneg se v kulinariki imenuje stepeni jajčni beljak. Beljak je sestavljen iz 90 % vode in 10 % beljakovin, te pa pri stepanju tvorijo gosto peno. Pri postopku stepanja v beljak vnašamo zrak, kar denaturalizira beljakovine, ki koagulirajo in se raz ...

                                               

Afriške migracijske poti

Migracije v Afriki so v veliki večini medcelinske, oziroma s podeželja v mesta ali iz ene države v drugo. Cilji priseljevanja so predvsem Južna Afrika in države Magreba, natančneje Libija, ki ima skoraj 2 milijona priseljencev. Veliko je tudi šte ...

                                               

Begunec

Begunec je oseba, ki beži iz domovine pred nevarnostjo, preganjanjem ali neprijetnostmi zaradi vojnih, političnih, religioznih ali rasnih razlogov.

                                               

Migrantski delavec

Migrantski delavec ima različne uradne pomene in konotacije v različnih delih sveta. Definicija Združenih narodov je široka in vključuje vse ljudi, ki delajo zunaj svoje domovine. Nekateri od teh so izseljenci. Več držav ima na milijone tujih del ...

                                               

Diaspora

Diaspora je skupina oseb z isto etnično ali versko pripadnostjo, ki živi kot priznana manjšina v deželi, kamor se je preselila iz domovine zaradi ideoloških razlogov ali ki je bila prisilno izgnana iz rodnih krajev. Zaradi nepravilne interpretaci ...

                                               

Evropska begunska kriza

Evropska begunska kriza je bila humanitarna in politična kriza v Evropski uniji in njenih članicah, ki je izbruhnila leta 2015. Takrat se je močno povečalo število beguncev in drugih priseljencev, ki so vstopali v EU in zaprosili za azil. Glavna ...

                                               

Nomadi

Nomadi so ljudje in družba, ki zaradi kulturnih, ekonomskih ali drugih razlogov niso prevzeli stalnega načina življenja. Nomadski način življenja je pogojen z živinorejo, lovom in ribolovom, obstajajo pa tudi morski nomadi. Niz sodobnih načinov ž ...

                                               

Notranja migracija

Notranja Migracije je človeška migracija znotraj ene geopolitične entitete, običajno nacionalne države. Notranje migracije so ponavadi potovanja za izobraževanje ali za gospodarsko izboljšanje ter preseljevanja zaradi naravnih nesreč ali civilnih ...

                                               

Potna listina za begunce

Potna listina za begunce je potna listina, ki jo beguncu izda država, v kateri običajno prebiva, kar mu omogoča, da potuje zunaj te države in se tam vrne. Verjetno begunci ne morejo dobiti potnih listov iz svojega državljanstva in zato potrebujej ...

                                               

Preseljevanje Švedov v Združene države Amerike

Med preseljevanjem Švedov v Združene države Amerike je Švedsko zapustilo okoli 1.3 milijona Švedov. Preseljevanje se je začelo po ameriški državljanski vojni. Večina teh priseljencev se je naselila v preriji kot pionirji. Preostanek se jih je nas ...