ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 433
                                               

Poliakrilamidna gelska elektroforeza v prisotnosti natrijevega lavrilsulfata

Poliakrilamidna gelska elektroforeza v prisotnosti natrijevega lavrilsulfata, je separacijska metoda, s katero ločujemo proteine na osnovi mase. V splošnem je elektroforezna mobilnost odvisna od razmerja med nabojem in maso delca, a zaradi stohio ...

                                               

Polihistidinski podaljšek

Polihistidinski podaljšek ali repek je aminokislinski motiv v beljakovinah, ki je sestavljen iz najmanj šestih histidinskih ostankov, ki se običajno nahajajo na N- ali C- koncu beljakovine. Znan je tudi pod imeni heksahistidinski podaljšek, 6xHis ...

                                               

Retrovirusi

Retrovirusi so kroglasti virusi s premerom od 80 do 100 nm, imajo ovojnico z 8 nm velikimi peplomeri, notranjo vijačno nukleokapsido obdaja ikozaedrična kapsida. Genom je iz dveh enakih molekul linearno pozitivne polarne enovijačne RNK. Virus HIV ...

                                               

Southernov prenos

Southernov prenos ali prenos po Southernu je tehnika, pri kateri se molekule DNK med seboj ločijo z elektroforezo, denaturirajo in prenesejo ter fiksirajo na najlonsko ali nitrocelulozno membrano. Izraz Southernov prenos se nanaša na metodo, medt ...

                                               

Transfekcija

Transfekcija je proces vstavljanja nukleinskih kislin v celice s pomočjo brezvirusnih metod. Pojem" transformacija "se uporablja za opis brezvirusnega DNK prenosa v bakterijo in v neživalske evkariontske celice;" transdukcija "pa se pogosto upora ...

                                               

Transformacija (genetika)

V molekularni biologiji je transformacija genetska sprememba celice, do katere pride zaradi neposredne absorpcije in vključitve eksogenega genskega materiala iz njegove okolice skozi celično membrano. Za transformacijo morajo biti bakterije, ki p ...

                                               

Telo

Teló je snovni del živih bitij in ga razlikujemo od duše, osebnosti ali obnašanja. Včasih površinske elemente telesa kot je na primer las ne obravnavamo kot njegove sestavne dele, tudi če so pritrjeni nanj. Podobno velja za izločene snovi, kot so ...

                                               

Nevroergonomija

Nevroergonomija je znanost, ki preučuje človeške možgane v povezavi z opravljanjem kognitivnega in fizičnega dela ter izvajanjem vsakodnevnih opravil. Ukvarja se z integracijo človeka in sistema, pri čemer upošteva dejansko izvedbo dela in spozna ...

                                               

Nevronska mreža

Nevronska mreža, tudi umetna nevronska mreža je naprava za obdelavo informacij, ki deluje po vzoru človeških oz. živalskih možganov. Sestavljena je iz množice umetnih nevronov. Nevroni, osnovni gradniki nevronskih mrež, so t. i. pragovne funkcije ...

                                               

Pobuda BRAIN

Pobuda BRAIN, pogosto imenovana tudi Projekt Zemljevid možganske aktivnosti, je predlagana kolaborativna raziskovalna pobuda s ciljem mapiranja aktivnosti vsakega nevrona v človeških možganih, ki jo je 2. aprila 2013 razglasila vlada predsednika ...

                                               

Živčni prenašalec

Živčni prenašalci ali nevrotransmitorji so skupina heterogenih biokemičnih snovi, ki prenašajo informacije med nevroni preko sinaps. Živčni prenašalec se sintetizira v presinaptičnem nevronu, se skladišči v mešičkih in se v sinaptično špranjo spr ...

                                               

Živčni sistem

Žívčni sistém ali žívčevje pri živalih usklajuje dejavnosti mišičja, nadzira delovanje organov, konstruira in procesira podatke, ki jih posredujejo čutila, ter inicira akcijo. Bistvena lastnost živčevja je vzdražnost. Glede na delovanje delimo: - ...

                                               

Dinozavri

Dinozavri so izumrli vretenčarji, ki so na Zemlji kraljevali več kot 100 milijonov let. Neleteči dinozavri so izumrli konec krede, pred 65 milijoni let. Danes jih poznamo po fosilnih in nefosilnih ostankih, kot so fosilizirane kosti, zobje, iztre ...

                                               

Fosil

Fosili so ostanki odmrlega organizma okamnelih rastlin in živali, ki so se ohranile v zemljini skorji, sedimentu ali kamenini iz starejših geoloških obdobij. Po odmrtju se mora takšen organizem dovolj hitro znajti v primernem okolju, kjer je onem ...

                                               

Fosilno gorivo

Fosilna goriva ali mineralna goriva so goriva, ki vsebujejo ogljikovodike. Med takšna goriva spadajo premog, nafta ter zemeljski plin. Uporaba fosilnih goriv je omogočila razvoj industrije in je večinoma izrinila vodne mline ter kurjavo lesa in š ...

                                               

Konzervacija

Konservacija pomeni ohranitev in beseda se v tem smislu uporablja predvsem v arheologiji za postopek ohranitve organizmov, pri kateri se organizmi popolnoma ohranijo v ledu, zemeljskem vosku, jantarju, fosforitu itd. Za razliko od mumij, ohranijo ...

                                               

Lazarski takson

Lazarski takson je izraz iz paleontologije in označuje takson, ki se pojavlja v več nepovezanih obdobjih zemeljske geološke zgodovine. Na videz je takson v nekem trenutku izumrl, nato pa se ponovno pojavil kasneje. Izraz izhaja iz biblijske zgodb ...

                                               

Naravni spomenik Cueva del Milodón

Naravni spomenik Cueva del Milodón je naravni spomenik v čilski Patagoniji, 24 km severozahodno od Puerto Natales in 270 km severno od Punta Arenasa. Spomenik je ob pobočju Cerra Benitez. Sestavljen je iz več jam in kamnitih tvorb, imenovanih Sil ...

                                               

Buba

Buba je stopnja v razvoju tistih žuželk, ki gredo v prehodu med ličinko in odraslo živaljo skozi proces popolne preobrazbe. V tem stadiju se v ličinki, ki je črvaste oblike, zgodijo obsežne spremembe telesne zgradbe; nekateri organski sistemi se ...

                                               

Levitev

Levitev je proces, pri katerem žival odvrže trdno zunanjo plast kože, pod katero ji je predhodno zrasla nova. Izraz se nanaša na nesorodna, na zunaj podobna procesa pri dveh skupinah živali: prvega pri plazilcih in dvoživkah, drugega pa pri členo ...

                                               

Ličinka

Ličinka je stopnja v razvoju tistih organizmov, pri katerih v kasnejšem življenju nastopi preobrazba. Gre za mladostniško stopnjo, ki se začne z izvalitvijo iz jajca in konča z nastopom spolne zrelosti. Tako kot" preobrazba "tudi" ličinka "ni pov ...

                                               

Menarha

Menárha je prva menstruacija, do katere pride v prvih letih pubertete. Večina deklet dobi prvo menstruacijo med 11. in 16. letom. S prvo menstruacijo se lahko za dekle začne tudi obdobje plodnosti, vendar ob menarhi praviloma še ne pride do ovula ...

                                               

Mnogoceličar

Mnogoceličarji ali mnogocelični organizmi so organizmi, ki sestojijo iz več kot ene celice in imajo diferencirane celice, ki opravljajo točno določene naloge. Mnogocelična je večina s prostim očesom vidnega življenja in vsi člani kraljestva rastl ...

                                               

Nimfa (biologija)

Nimfa je razvojna stopnja v razvoju tistih organizmov, pri katerih v kasnejšem življenju nastopi nepopolna preobrazba. Gre za mladostniško stopnjo, ki se začne z izvalitvijo iz jajčeca in konča z nastopom spolne zrelosti, s tem izrazom opisujemo ...

                                               

Spermatogeneza

Spermatogenéza je proces zorenja semenčic oziroma spermijev - moških spolnih celic. Sestoji iz treh faz: spermiogeneze. spermatocitogeneze, mejotske delitve in

                                               

Toksikologija

Toksikologija je veda o strupih. Toksičnost je lastnost neke snovi, da v že majhnih količinah povzroči škodljive učinke na živem organizmu. Delovanje strupa je medsebojen proces, v katerem delujeta dva osnovna faktorja: strup kot aktivni faktor i ...

                                               

Alternativne metode za napovedovanje toksičnosti

Alternativne metode za napoved toksičnosti so metode, s katerimi nadomestimo, zmanjšamo ali spremenimo testiranja toksičnosti na živalih. Sledijo koncepu zamenjave, zmanjšanja in izboljšanja, ki zajema tri načela:" reduction "ali zmanjšanje," ref ...

                                               

Amonijak

Amonijak je brezbarven plin neprijetnega vonja. Zlahka se zgosti v brezbarvno tekočino, ki močno lomi svetlobo. Svoje ime je dobil po oazi Amonij v severni Afriki, saj so ga pridobivali najprej iz živalskih iztrebkov.

                                               

Ekscitotoksičnost

Ekscitotóksičnost je toksična okvara ali nekroza oz. odmrtje nevronov v možganih zaradi močne ekscitacije oz. vzbujenosti in posledičnega vdora kalcijevih ionov. Ekscitotoksičnost je oz. naj bi bila udeležena v številnih patološki procesih, kot s ...

                                               

Ergotizem

Ergotízem je kronična zastrupitev z rženimi rožički ali njihovimi alkaloidi, za katero so značilni spazmi arterij spodnjih udov, redkeje rok, lahko z gangrenami, ter znaki vzburjenja ali depresije osrednjega živčevja. V zgodovinskih zapisih je op ...

                                               

Kemično orožje

Kemično orožje je vsako bojno sredstvo v obliki naravnega ali umetnega strupa ali zažigalnega sredstva, namenjeno za začasno onesposobitev ali povzročitev hudih poškodb ter smrti ljudi in/ali živali, ali pa za uničenje rastlin in s tem onemogočan ...

                                               

Koturnizem

Koturnizem je zastrupitev z mesom prepelic, ki se kaže predvsem z razkrojem skeletnega mišičja, posledično pa lahko pride do smrti zaradi šoka in odpovedi ledvic. Navadno se pojavi na območju Mediterana med jesensko selitvijo prepelic.

                                               

Latrodektizem

Latrodektizem je klinični sindrom, ki ga povzroča ugriz katerekoli vrste pajka iz rodu črnih vdov. Najbolj znane vrste so L. mactans, L. hasselti, L. geometricus, L. tredecimguttatus in L. katipo. Za pojav sindroma je odgovoren nevrotoksin, imeno ...

                                               

Mitohondrijska toksičnost

Mitohondrijska toksičnost je stanje, ko so mitohondriji telesnih celic uničeni ali pa njihovo število znatno upade; do tega prihaja pri uporabi določenih protivirusnih zdravil, ki se uporabljajo za zdravljenje okužbe z virusom HIV.

                                               

Nevrotoksičnost

Nevrotoksičnost je lastnost naravnih ali umetnih snovi, ki se imenujejo nevrotoksini in spremenijo normalno delovanje živčnega sistema tako, da poškodujejo živčno tkivo, kar sčasoma pripelje do motenj v delovanju ali celo do uničenja nevronov, kl ...

                                               

Ototoksičnost

Ototoksičnost je strupeno delovanje na receptorje in živce v notranjem ušesu. Običajno sta prizadeta koščeni polž ali slušni živec, včasih tudi preddvor ušesa. Po navadi gre za neželeni učinek zdravil; med ototoksična zdravila sodijo antibiotiki, ...

                                               

Protisredstvo

Glede na mehanizem delovanja jih lahko razdelimo na: zmanjšajo toksične stranske učinke strupov kisik pri zastrupitvi s cianidi kompetitivno inhibirajo strupe fiziološka protisredstva zavirajo biotransformacijo strupa v toksične presnovke npr. et ...

                                               

Reyev sindrom

Reyev sindrom je redka akutna in včasih smrtna otroška bolezen, ki je posledica noric ali virusne okužbe dihalnih poti, lahko v povezavi z jemanjem acetilsalicilne kisline. Kaže se kot ponavljajoče se bruhanje z naraščanjem koncentracije serumski ...

                                               

Smrtni odmerek

Smrtni odmerek je indikator smrtnosti določene snovi ali vrste sevanja. Ker se osebki organizmov razlikujejo med seboj po odpornosti, smrtni odmerek dejansko predstavlja odmerek snovi ali sevanja, pri katerem bo določen odstotek testiranih osebko ...

                                               

Spekter fetalnih alkoholnih motenj

Spekter fetalnih alkoholnih motenj je skupina bolezni, ki se lahko pojavijo pri osebah, katerih matere so med nosečnostjo uživale alkohol. Težave so lahko med drugim nenavaden videz, nizka rast in nizka telesna teža, majhna glava, slaba koordinac ...

                                               

Strup

Strúp je biološko gledano snov, ki zaradi svoje kemijske zgradbe škoduje določenemu biološkemu sistemu. Marsikateri strup je lahko v manjših količinah zdravilo ali pa določenemu organizmu tudi v velikih količinah ne škoduje. Za poenostavitev in l ...

                                               

Strup (živalski)

Strup je oblika toksina ki ga uporabljajo živali zato da bi poškodovale druge živali. Strup vbrizgajo v žrtve s pomočjo ugriza, uboda z želom ali kakšnim rugim ostrim delom telesa. Jakost različnih strupov varira ; za smrtonosne strupe je pogosto ...

                                               

Svinec

Svinec je kemični element s simbolom Pb in vrstnim številom 82. Spada med težke kovine. Je mehka, strupena in kovna šibka kovina z relativno nizkim tališčem, na svežem prerezu modrikasto bele barve, ki na zraku hitro potemni v bolj znano temno si ...

                                               

Teratogenost

Teratogénost je lastnost neke snovi oziroma drugega dejavnika, da povzroča strukturne, funkcijske, presnovne in vedenjske nepravilnosti pri zarodku oziroma plodu, če je nosečnica izpostavljena takemu dejavniku. Pojem se uporablja tudi za nepravil ...

                                               

Zastrupitev z gobami

Zastrupitev z gobami ali micetizem se nanaša na škodljive učinke zaradi zaužitja strupenih gob. Znanih je približno 100 različnih vrst strupenih gob, ki povzročajo raznoliko klinično sliko zastrupitev, kar je odvisno predvsem od tega, na kateri o ...

                                               

Zastrupitev z vodo

Zastrupitev z vodo je motnja v možganih, ki nastane zaradi možganske otekline po čezmernem pitju vode ali hipotonične raztopine. Kaže se predvsem z nespecifičnimi spremembami, kot so motnje razpoloženja in glavobol, v hujših primerih pa pride do ...

                                               

Zastrupitev z živim srebrom

Zastrupitev z živim srebrom je bolezen, katere vzrok je izpostavljenost živemu srebru ali njegovim spojinam. Živo srebro je težka kovina, ki se pojavlja v več oblikah, od katerih vse v dovolj velikih količinah povzročajo zastrupitve. V oksidacijs ...

                                               

Arahnologija

Arahnologija - pajek + λόγος - veda, znanje) je znanstvena disciplina, ki se ukvarja s preučevanjem pajkovcev - pajkov in sorodnih organizmov, kot so ščipalci, paščipalci, klopi, suhe južine idr. Znanstvenik, ki deluje na področju arahnologije, j ...

                                               

Bergmannovo pravilo

Bergmannovo pravilo je pravilo, prvič zapisano leta 1847, in se imenuje, po v 19. stoletju živečemu, nemškem biologu Christianu Bergmannu. V zoologiji je Bergmannovo pravilo, ekogeografsko pravilo,ki primerja zemljepisno širino s telesno maso pri ...

                                               

Biotremologija

Biotremologija je znanstvena veda, ki preučuje produkcijo, razširjanje in zaznavanje mehanskih vibracij podlage pri organizmih ter vpliv vibracij na njihovo vedenje. To vključuje nevrofiziološke in anatomske osnove produkcije in zaznavanja vibrac ...