ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 424
                                               

Usta

Usta ali ustna votlina so odprtina na glavi, skozi katero žival ali človek jé hrano. V ustih se vrši mehanska prebava hrane. V ustni slini je encim ptialin, ki razgrajuje škrob v enostavne sladkorje. Zobje hrano zmeljejo, jezik jo obrača in potis ...

                                               

Amniocenteza

Amniocenteza je prenatalna invazivna diagnostična metoda, s katero se navadno med 16. in 18. tednom nosečnosti testirajo morebitne bolezni ploda. Metoda poteka tako, da se skozi trebušno steno pridobi vzorec plodovnice. Vzorec plodovnice se molek ...

                                               

Anamneza

Anamneza pomeni podatke o bolniku, ki jih zdravnik pridobi s postavljanjem specifičnih vprašanj bolniku ali osebam, ki bolnika poznajo. Z anamnezo zdravnik ugotovi simptome, ki se pojavljajo pri bolniku in bi lahko kazali na določeno bolezen. Zdr ...

                                               

Diagnoza

Diagnoza pomeni v medicini prepoznavanje in poimenovanje bolezni. Beseda izhaja iz grške besede διάγιγνῶσκειν, ki pomeni razpoznavati, razločevati.

                                               

Elektroencefalografija

Elektroencefalografija je merjenje možganske elektične aktivnosti z elektrodami na površini glave. Izmerjeni električni signali so seštevek aktivacijskih in inhibicijskih postsinaptičnih električnih potencialov ter v manjši meri tudi akcijskih po ...

                                               

Elektrokardiografija

Elektrokardiografija je hitra, preprosta in neboleča preiskava, med katero se električni impulzi iz srca ojačijo in zapišejo na tekočem traku papirja. Elektrokardiogram zdravniku omogoči, da analizira srčni center, ki je vodnik, ki sproži vsak sr ...

                                               

Ksenodiagnoza

Ksenodiagnóza je posredna diagnoza nalezljive bolezni, ki temelji na hranjenju laboratorijsko gojenega neokuženega gostitelja na človeku s sumom na to bolezen in kasnejši mikroskopski preiskavi črevesne vsebine gostitelja na mikrobne povzročitelj ...

                                               

Slikanje z magnetno resonanco

Slikanje z magnetno resonanco je tehnika, s katero lahko prostorsko odvisnost obnašanja atomskih jeder v magnetnem polju prikažemo kot dvodimenzionalno sliko. Uveljavila se je kot neinvazivna medicinska diagnostična tehnika, pa tudi kot metoda, s ...

                                               

SOCRATES

SOCRATES je mnemonična kratica v angleškem jeziku, ki jo uporabljajo urgentne medicinske službe, zdravniki, medicinske sestre in drugi zdravstveni delavci za oceno narave bolečine ali drugega simptoma pri bolniku.

                                               

Test skrajšanega proteina

S testom skrajšanega proteina, včasih imenovanim tudi" in vitro synthesized-protein test ", pregledujemo kodirajoče regije genov in iščemo mutacije, ki so odgovorne za predčasno zaustavitev prevajanja mRNA. Začnemo z izolacijo DNK ali RNK, temu s ...

                                               

Tuberkulinski kožni test

Tuberkulinski kožni test ali Mantouxov test je test, ki ga napravimo pri sumu na tuberkulozo. Najpogosteje se izvaja na podlakteh. V kožo, natančneje med plasti dermisa, se vbrizga tuberkulin. Tuberkulin deluje kot antigen, proti kateremu imunski ...

                                               

Deklaracija o terapevtski prekinitvi nosečnosti

Deklaracija o terapevtski prekinitvi nosečnosti je dokument Svetovnega zdravniškega združenja, v katerem so opisana stališča in postavljene smernice glede izvajanja postopka umetne prekinitve nosečnosti. Deklaracija je bila sprejeta na 25. skupšč ...

                                               

Evtanazija

Evtanazija je medicinska pomoč pri umiranju ali medicinska pomoč pri samomoru. Evtanazija pomeni, da nekdo pomaga umreti nekomu drugemu s smrtonosno injekcijo ali s strupom ali preprosto tako, da izklopi naprave, ki ohranjajo pri življenju bolnika.

                                               

Henrietta Lacks

Henrietta Lacks, temnopolta Američanka rojena 1. avgusta 1920 v zvezni državi Virginija, umrla 4. oktobra 1951, v bolnišnici Johns Hopkins v ZDA za nenavadno agresivno obliko raka materničnega vratu. Znana je po celicah HeLa.

                                               

Hipokratova prisega

Hipokratova prisega je prisega zdravnikov, ki jo izrečejo ob koncu izobraževanja. Splošno prepričanje je, da jo je napisal Hipokrat, pogosto imenovan tudi Oče zahodne medicine, ali eden izmed njegovih učencev. Prisega je zapisana v jonski grščini ...

                                               

Kodeks medicinske deontologije Slovenije

Kodeks medicinske deontologije Slovenije je temeljno besedilo ZZS, ki ureja dolžnosti zdravnikov in zobozdravnikov na področju Republike Slovenije. Sestavlja ga 64 členov, ki z upoštevanjem etičnih načel natančno opredeljujejo sprejemljiva zdravn ...

                                               

Komisija Republike Slovenije za medicinsko etiko

Komisija Republike Slovenije za medicinsko etiko je posvetovalno telo ministra za zdravje, ki obravnava vprašanja s področja medicinske etike in deontologije ter daje soglasja, mnenja in pojasnila o posameznih vprašanjih s tega področja. Pristojn ...

                                               

Resolucija o sodelovanju zdravnikov pri izvrševanju smrtne kazni

Resolucija o sodelovanju zdravnikov pri izvrševanju smrtne kazni je dokument Svetovnega zdravniškega združenja, v katerem so opisana stališča SZZ glede zdravnikovega sodelovanja pri izvrševanju smrtne kazni. Resolucija je bila sprejeta na 34. sku ...

                                               

Tokijska deklaracija

Tokijska deklaracija, uradno Tokijska deklaracija o mučenju, grozodejstvih in drugih nečloveških dejanjih, je dokument Svetovnega zdravniškega združenja, v katerem so opisana stališča SZZ glede zdravnikovega sodelovanja pri mučenju in trpinčenju ...

                                               

Ženevska deklaracija

Ženevska deklaracija je listina, ki jo je sprejela Skupščina Svetovnega zdravniškega združenja leta 1948 in spreminjala v letih 1968, 1984, 1994, 2005 in 2006. Je deklaracija o zdravnikovi vdanosti humanitarnim ciljem medicine. Posebno pomembna j ...

                                               

Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani

Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani je fakulteta, ki je članica Univerze v Ljubljani. Na fakulteti poteka dodiplomsko in podiplomsko izobraževanje. Dodiplomsko izobraževanje doktorjev medicine in doktorjev dentalne medicine poteka v okviru ...

                                               

Agonist

Agonist je spojina, ki se selektivno veže na specifične receptorje in sproži biološki odziv v celici. Agonist na ta način posnema delovanje endogeno prisotne molekule, ki se veže na istovrstni receptor. Agoniste pogosto nahajamo med zdravilnimi u ...

                                               

Antagonist

Antagonist je v farmakologiji eksogena molekula, ki se specifično veže na nek receptor in prepreči delovanje endogeno prisotne snovi, zlasti hormona ali živčnega prenašalca, ki se veže sicer na ta receptor. Številni antagonisti sodijo med zdravil ...

                                               

Biološka tarča

Biološka tarča je določena struktura v organizmu, na katero lahko selektivno vplivamo z ustreznim dejavnikom. Najpogosteje se v farmakologiji kot tarče uporabljajo encimi, receptorji in druge beljakovine v telesu, čedalje več učinkovin pa kot tar ...

                                               

Farmakodinamika

Farmakodinamika je veda, ki preučuje učinke zdravil na organizem ter mehanizme njihovega delovanja in ugotavlja razmerje med koncentracijo zdravila in učinkom. Za farmakodinamiko lahko poenostavljeno rečemo, da preučuje, kako zdravilo deluje na t ...

                                               

Farmakofor

Farmakofor je v farmakologiji zbirka steričnih in elektronskih lastnosti dela molekule, ki so potrebne za zagotovitev optimalnih molekularnih interakcij s specifično biološko tarčo, kar vodi do biološkega odziva. Ne gre za skupek konkretnih funkc ...

                                               

Farmakokinetika

Farmakokinétika je veja farmakologije, ki proučuje dogajanje učinkovine v telesu: absorpcijo, porazdelitev, presnovo učinkovine v telesu ter izločanje iz telesa. Farmakokinetične študije so v tesni povezavi s farmakodinamičnimi – slednje ugotavlj ...

                                               

Glikoprotein P

Glikoprotein P, P-glikoprotein ali protein MDR1 je vrsta ABC-prenašalca v celičnih membranah, ki črpa hidrofobne toksine in ksenobiotike iz celic in tako deluje kot nekakšna biološka bariera pred potencialno škodljivimi snovmi za celice. Ima pa t ...

                                               

Inotropni učinek

Inotropni učinek je učinek, ki ga ima neka snov ali dejavnik na moč mišične kontrakcije, zlasti srčne mišice. Poznamo pozitivni in negativni inotropni učinek: negativni inotropni učinek – pride do zmanjšanja moči mišične kontrakcije srčne mišice. ...

                                               

Izčistek

Izčistek, očistek ali klirens je v farmakologiji teoretična prostornina krvne plazme, ki se v določenem času pri prehodu skozi ledvice popolnoma očisti določene snovi. Izčistek je merilo za hitrost izločanja neke substance iz krvi v seč. Nižji ko ...

                                               

Izločanje

Izločanje je proces, s katerim se odpadni produkti presnove odstranijo iz organizma. Nanaša se predvsem na odstranjevanje dušika, ki se sprošča v obliki aminoskupine pri razgradnji aminokislin in je ob kopičenju strupen za organizem, še posebej a ...

                                               

Klinično preskušanje

Klinično preskušanje je klinična študija, s katero na bolnikih ali zdravih prostovoljcih preskušajo učinkovitost in varnost zdravila ali drugega medicinskega izdelka oziroma postopka. Klinična preskušanja se izvajajo z namenom strokovnega ovredno ...

                                               

Kronotropni učinek

Kronotropni učinek je učinek, ki ga ima neka snov ali dejavnik na frekvenco ritmično ponavljajočih se pojavov, zlasti število udarcev srca na minuto. Poznamo pozitivni in negativni kronotropni učinek: pozitivni kronotropni učinek – zvišanje frekv ...

                                               

Medsebojno delovanje zdravil

Medsebojno delovanje zdravil, součinkovanje zdravil ali interakcija zdravil je pojav pri sočasnem prejemanju več različnih zdravil, ko eno zdravilo pomembno vpliva na učinek drugega. Medsebojno delovanje zdravil je po navadi neželen pojav in se m ...

                                               

Odpornost proti zdravilu

Odpornost proti zdravilu pomeni zmanjšano odzivnost določenega mikroorganizma na protimikrobno zdravilo ali celic oziroma tkiv na antineoplastično zdravilo. Odpornost proti zdravilom je treba ločevati od tolerance za zdravilo, ki pomeni pojemajoč ...

                                               

Podobno biološko zdravilo

Podóbno biolóško zdravílo, tudi biolóško primerljívo zdravílo, je biološko zdravilo, ki pridobi dovoljenje za promet po preteku patentne zaščite referenčnega originatorskega biološkega zdravila, ki mu ni identično, saj je zaradi zapletenosti biol ...

                                               

Pomožna snov

Pomóžna snôv je vsaka sestavina v zdravilu, ki ni zdravilna učinkovina. Je nosilka fizikalno-kemijskih lastnosti končnega zdravilnega pripravka, medtem ko je učinkovina nosilka farmakokinetičnih lastnosti. Lahko je nosilka zdravilne učinkovine, i ...

                                               

QSAR

QSAR je kratica za kvantitativno razmerje med strukturo in delovanjem. Gre za iskanje povezav med strukturo kemijske substance in njenim delovanjem v organizmu ter kvantifikacijo teh povezav, kar v farmakologiji in sorodnih področjih omogoča napo ...

                                               

Součinkovanje zdravil z grenivkinim sokom

Součinkovanje zdravil z grenivkinim sokom je posledica vsebnosti furanokumarinov v grenivki, ki zavirajo ključne encime, zlasti citokrom P450 3A4, odgovorne za presnovo nekaterih zdravilnih učinkovin. Pride lahko do oslabitve ali okrepitve želene ...

                                               

Spojina vodnica

Spojina vodnica je naravna, polsintezna ali sintezna spojina s farmakološkim in biološkim delovanjem, ki izkazuje določene neželene lastnosti, in je izhodišče v procesu načrtovanja zdravilnih učinkovin ter se uporablja za nadaljnjo optimizacijo.

                                               

Subkutana aplikacija

Subkutana ali podkožna aplikacija je dajanje zdravila z injiciranjem pod kožo. Subkutana aplikacija je sicer enostavnejša kot dajanje zdravila v veno, vendar je resorpcija zdravila iz podkožja v sistemski krvni obtok počasnejša ter velikokrat nep ...

                                               

Tahifilaksija

Tahifilaksíja je zmanjšana odzivnost organizma na kako zdravilo po večkratnem dajanju ali že po prejetju začetnega odmerka. Bistvena razlika med tahifilaksijo in toleranco za zdravila je ta, da se lahko prva razvije razmeroma hitro po ponavljajoč ...

                                               

Učinkovina

učinkovina ali aktivna snov je vsaka snov, ki že v relativno majhni količini vpliva na biokemične oziroma biofizikalne procese v organizmu in povzroči določen farmakološki odziv. V farmacevtski obliki je zdravilna učinkovina nosilka terapevtskega ...

                                               

Učinkovitost (medicina)

Učinkovitost pomeni sposobnost zdravila, medicinskega pripomočka, medicinskega posega ali drugega zdravstvenega ukrepa za doseganje terapevstke koristi pri bolniku in se običajno ugotavlja v kliničnih študijah. Novo zdravilo, medicinski pripomoče ...

                                               

Vezava na plazemske beljakovine

Vezava na plazemske beljakovine je nespecifična, reverzibilna interakcija učinkovine z vezavnimi mesti na plazemskih beljakovinah, torej beljakovinskih molekulah, prisotih v krvni plazmi. Gre zlasti za vezavo na albumin, v manjši meri pa tudi glo ...

                                               

Brahiterapija

Brahiterapija oz. brahiradioterapija ali bližinsko obsevanje, tudi notranje obsevanje in radioterapija z zaprtimi viri sevanja, je oblika radioterapije, pri kateri vir sevanja vstavimo v notranjost telesa. Brahiterapijo najpogosteje uporabljamo k ...

                                               

Dozimetrija

Dozimetríja je področje fizike, ki se ukvarja z obravnavanjem sprememb v snovi pri obsevanju z ionizirajočim sevanjem ter z merjenjem doze ionizirajočega sevanja v snovi in tkivih. Absorbirana doza je na enoto mase preračunana energija, ki jo ion ...

                                               

Pozitronska emisijska tomografija

Pozitronska emisijska tomografija je vrsta nuklearno-medicinskega slikanja, ki ustvari tridimenzionalno sliko funkcijskih procesov v telesu. Postopek slikanja poteka tako, da preiskovancem vbrizgajo v krvni obtok radioaktivno snov, imenovano ozna ...

                                               

Radiologija

Radiologija je veja medicine, kjer s pomočjo naprav, ki proizvajajo rentgenske žarke oz. radioaktivno sevanje, postavljajo diagnozo oz. izvajajo zdravljenje. Radiološke preiskave pri katerih se uporablja rentgenske žarke imenujemo rentgenologija. ...

                                               

Aktivni transport

V celični biologiji je aktivni transport definiran kot gibanje molekul skozi celično membrano z območja manjše koncentracije na območje večje koncentracije. Poteka torej v smeri naraščajočega koncentracijskega gradienta. Za svoj potek aktivni tra ...