ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 41
                                               

Fauna Europaea

Fauna Europaea je podatkovna zbirka o taksonomiji večceličnih živali, prisotnih na ozemlju Evrope. Vključuje znanstvena imena približno 260.000 taksonov, od tega 145.000 vrst in podvrst, ki živijo v kopenskih in sladkovodnih habitatih Evrope. Pod ...

                                               

Fenotip

Fenotip je skupek vidnih in biokemičnih določljivih znakov, ki se razvijejo pri kakem organizmu zaradi njegovega genotipa in vpliva okolja. fenotipožji pomen-stanje izraženih lastnosti osebka v določenih okoljskih razmerah. fenotipširši pomen-zbi ...

                                               

Fiziologija človeka

Fiziologija človeka je veda o življenjskih procesih v zdravem človeškem organizmu in njegovih delih. Tradicionalno obravnava človeka kot skupek medsebojno povezanih organov in organskih sistemov, katerih delovanje in interakcije preučuje. Področj ...

                                               

Fotoavtotrofne bakterije

Fotoavtotrofna bakterija je bakterija, ki s pomočjo svetlobne energije opravlja fotosintezo. Živi v vodi in je zelo trdoživa, saj deluje pri pogojih, ki so neprimerni za zelene rastline. Vsebuje fotosintezne pigmente. Kisik zavira njeno uspevanje ...

                                               

Genetsko spremenjeni organizem

Genetsko spremenjeni organizem je organizem, v katerem je z uporabo sodobnih metod genetskega inženirstva vnesen točno določen gen za točno določeno lastnost iz drugega organizma. GSO so lahko mikroorganizmi, rastline ali živali. V skladu s slove ...

                                               

Gensko prepisovanje

Gensko prepisovanje ali transkripcija je proces pretvorbe informacije iz molekule DNK v molekulo RNK, pri čemer imajo pomembno vlogo transkripcijski faktorji. Vse faze sinteze RNK lahko variirajo. Na osnovi komplementarnosti baznih parov nastane ...

                                               

Giardia intestinalis

Giardia intestinalis je bičkar iz rodu Giardia, ki kot zajedavec naseljuje tanko črevo človeka in nekaterih živali ter lahko povzroči giardiozo. Pritrdi se na epitelne celice tankega črevesa in se tam razmnožuje, ne prenaša pa se v preostale pred ...

                                               

Hermafrodit

Hermafrodit ali dvospolnik je organizem, pri katerem se hkrati pojavijo moški in ženski spolni znaki. Izraz hermafrodit izvira iz grščine. V grški mitologiji je bil Hermafrodit dvospolno božansko bitje, prevzeto iz Orienta in od 4. stoletja pr. n ...

                                               

Heteroseksualnost

Heteroseksualnost je romantična privlačnost, spolna privlačnost ali spolno vedenje med osebami nasprotnega biološkega ali družbenega spola. Kot spolna usmerjenost je heteroseksualnost "dolgotrajen vzorec čustvene, romantične, in/ali spolne privla ...

                                               

Hipertoničnost

Hipertoničnost je pojav, pri katerem je v raztopini koncentracija delcev, ki ne morejo prehajati preko selektivno prepustne membrane, višja kot v raztopini, ki je na drugi strani te membrane. Če je celica v hipertoničnem okolju koncentracija zuna ...

                                               

Homeoreza

Homeoreza je fiziološki proces presnove v telesu, potreben za vzdrževanje fiziološkega stanja: menjava dlake, perja procesi golenja, izpadanja perja in rasti novega stradanje praznjenje telesnih skladišč rast nohtov, kremljev, las procesi urejanj ...

                                               

Humani papilomski virus

Humani papilomski virus je virus iz družine papilomavirusov, ki lahko okuži človeka. Tako kot vsi papilomski virusi tudi HPV povzroča produktivne okužbe le v keratinocitih kože in sluznic. Večina od več kot 200 poznanih tipov HPV pri večini ljudi ...

                                               

Ikra

Ikre so jajčeca rib in nekaterih drugih nevretenčarjev kot so raki, morske zvezde, morski ježki. Nekatere vrste morskih nevretenčarjev nosijo ikre zunaj telesa, pri ostalih, med drugim pri ribah, pa so ikre" spravljene "v posebnih organih znotraj ...

                                               

Incertae sedis

Incertae sedis, okrajšano inc. sed. je v biološki taksonomiji oznaka za takson, katerega uvrstitev v sistem živih bitij je neznana ali nejasna. Frazo pogosto zapisujejo tudi kot incertae cedis. Negotovost v konkretnih taksonomskih kategorijah se ...

                                               

Kapsida

Kapsída je beljakovinski plašč virusov, ki obdaja virusni genom in je sestavljen iz kapsomer, urejenih v poliedre ali vijačnico. Kapside na splošno razvrščajo glede na njihovo zgradbo. Večina virusov ima kapsido v obliki vijačnice ali ikozaedra. ...

                                               

Karantena

Karantena je začasna prisilna osamitev živega bitja ali predmeta, zaradi suma okuženosti, z namenom preprečitve širjenja nekega nevarnega pojava. Najpogosteje se ukrep nanaša na osamitev ljudi zaradi preprečitev širjenja nalezljive bolezni, upora ...

                                               

Klad

Klád je taksonomska skupina, ki obsega skupnega prednika in vse njegove potomce. Vsaka taka skupina je monofiletska in jo lahko predstavimo tako s filogenetsko analizo, npr. s shemo drevesa, kot tudi s kladogramom ali pa preprosto kot taksonomsko ...

                                               

Koralni greben

Koralni greben je aragonitna struktura, ki jo ustvarjajo živi organizmi in nastane v morski vodi, revni s hranilnimi snovmi. V večini koralnih grebenov prevladujejo kamene korale, skupina kolonijskih ožigalkarjev, obdanih s trdnim zunanjim skelet ...

                                               

Krvni razmaz

Krvni razmaz je mikroskopski preparat v obliki tanke plasti krvi na objektniku z razprostrtimi, fiksiranimi in pobarvanimi celicami. Uporablja se za enostavne citološke oziroma hematološke preglede krvnih telesc ter za dokazovanje prisotnosti bak ...

                                               

Lasnična zanka

Lasnična zanka je sekundarni strukturni element v enoverižni DNK ali pogosteje RNK, ki nastane s parjenjem komplementarnih baz. Najpogosteje se nahajajo v molekulah sporočilne RNK, v strukturi tRNK pa se praviloma nahajajo 3 lasnične zanke, ki da ...

                                               

Limfokriptovirus

Limfokriptovirusi so rod virusov iz družine herpesvirusov, kamor spada med drugimi virus Epstein-Barr. V tem rodu najdemo tudi viruse, ki okužijo opice.

                                               

Membranski potencial

Membranski ali transmembranski potencial je električna napetost oz. razlika električnega potenciala med notranjostjo in zunanjostjo celice {\displaystyle } Ta količina je posledica razlike v koncentracijah različnih nabitih ionov na obeh straneh ...

                                               

Mikroflora

Mikroflora so majhni organizmi, vidni pod mikroskopom ki živijo v določenem okolju. Med te organizme prištevamo bakterije, kvasovke, plesni, aktinomicete in alge. Večina teh organizmov živi na odmrlih ostankih rastlin in živali. Omenjeni organizm ...

                                               

Mikroorganizem

Míkroorganízem, mikrób, klíca ali drobnoživka je organizem, ki je tako droben, da ni viden s prostim očesom, in ga lahko opazujemo le skozi mikroskop. Mikroorganizmi so navadno enocelični organizmi in kot taki vsak zase večinoma niso vidni, ker p ...

                                               

Mimikrija

Mimikrija je pojav, pri katerem se skozi evolucijo razvije podobnost med organizmom in nekim modelom, ki je pogosto organizem druge vrste. Lahko se nanaša na podobnost med vrstami ali podobnost med osebki iste vrste. Pogosto je njena vloga varova ...

                                               

Modelni organizem

Modelni organizem je vrsta živih bitij, ki je iz praktičnih razlogov posebej priročna za preučevanje ali pomembna za človeka, zato biologi intenzivno raziskujejo različne biološke procese pri njej. Uporaba modelnih organizmov temelji na ideji, da ...

                                               

Nacionalni center za biotehnološke informacije

Nacionalni center za biotehnološke informacije je oddelek ameriške Nacionalne medicinske knjižnice, ki spada pod Nacionalne inštitute za zdravje. Center upravlja z različimi podatkovnimi zbirkami s poudarkom na molekularni biologiji in medicini t ...

                                               

Načelo zamenjave, zmanjšanja in izboljšanja

Načelo zamenjave, zmanjšanja in izboljšanja, tudi načelo 3R je v znanosti vodilo za etično ravnanje z živalmi v poskusih. Načelo sta prvič objavila W.M.S. Russell in R.L. Burch leta 1959. Določbe načela so naslednje: Zmanjšanje: Število živali, u ...

                                               

Natura Sloveniae

Natura Sloveniae je slovenska znanstvena revija s področja biologije, ki jo izdajata Biotehniška fakulteta v Ljubljani in Nacionalni inštitut za biologijo. Izhaja od leta 1999 dvakrat letno v nakladi 300 izvodov. Revija objavlja znanstvene prispe ...

                                               

Nefron

Nefron je osnovna funkcionalna in morfološka enota ledvic. Sestavljen je iz ledvičnega telesca in ledvične cevke. V vsaki ledvici se nahaja okoli milijon nefronov. V nefronu se v ledvično telesce iz krvi prefiltrira primarni seč, nato pa se v tub ...

                                               

Nespolno razmnoževanje

Nespolno razmnoževanje je način razmnoževanja, ki ne vključuje mejoze, zmanjšanja plodnosti ali oploditve. Natančnejši izraz za nespolno razmnoževanje je agamogeneza, saj pri njem ne pride do zlivanja gamet. Hčerinski osebek ima pri tem načinu sa ...

                                               

Okus

Okús je vrsta in rezultat neposredne kemorecepcije in je eden od petih tradicionalnih čutov. Gre za sposobnost zaznavanja arome snovi, npr. hrane ali strupov. Pri ljudeh in številnih drugih vretenčarjih je okušanje v zaznavi tesno povezano s posr ...

                                               

Ontogenija

Ontogenija, tudi ontogeneza ali morfogeneza, je razvoj in spreminjanje organizma od oplojene jajčne celice do odrasle oblike in nato smrti. Študij ontogenije poteka v sklopu razvojne biologije.

                                               

Oploditev

Oploditev je v biološkem smislu nastanek novega organizma z združitvijo dveh gamet v zigoto, čemur sledi razvoj zarodka. Najbolj znan primer je združitev semenčice in jajčeca pri nekaterih živalih in človeku. Odvisno od vrste lahko ta proces pote ...

                                               

Organizem

V biologiji in ekologiji je organizem živeč kompleksni adaptivni sistem organov, ki drug na drugega vplivajo tako, da delujejo kot bolj ali manj stabilna celota. Organizem je v stanju termodinamskega neravnotežja. Ker ohranja homeostatsko notranj ...

                                               

Partenogeneza

Pártenogéneza, tudi jalorodnost ali deviškorodnost, je vrsta nespolnega razmnoževanja, pri katerem pride do razvoja zarodka iz jajčne celice brez oploditve. Tak način se pojavlja pri zelo različnih skupinah organizmov, kot so nižje rastline, člen ...

                                               

Plankton

Plankton" postopač ", klatež ") je združba, ki jo sestavljajo organizmi, ki lebdijo v vodi in niso aktivni plavalci. Lebdenje jim omogočajo njihova zgradba - povečana telesna površina, oljne kapljice itd. Velikost organizmov niha od 1 μm, kar pom ...

                                               

PLoS Biology

PLoS Biology je ameriška znanstvena revija z mednarodnim uredniškim odborom, ki objavlja članke s celotnega področja bioloških znanosti. Od leta 2003 jo izdaja Public Library of Science, neprofitna organizacija, ki se ukvarja z izdajanjem znanstv ...

                                               

Poljub

Poljub je dotikanje z ustnicami. Zaradi izredne občutljivosti ustnic je poljub ena od najbolj čutnih oblik dotika, ki lahko izraža naklonjenost, spoštovanje, pozdrav ali spolno slo.

                                               

Poskusi na živalih

Poskusi na živalih so eksperimentalna metoda v biologiji, ki temelji na uporabi živih živali za preučevanje bioloških procesov. Izraz obsega široko paleto eksperimentalnih tehnik, od opazovanja vedenja živali v umetno spremenjenem okolju do secir ...

                                               

Praživali

Praživali so enocelični evkarionti. Večina je mikroskopsko majhnih, nekateri so vidni s prostim očesom. Prostoživeče praživali se prehranjujejo z razpadajočimi organskimi snovmi ali pa so plenilci drugih praživali. Parazitske praživali povzročajo ...

                                               

Prehranjevanje

Prehranjevanje je najpomembnejša dejavnost vsakega živega organizma, njegove glavne funkcije pa so požiranje, prebava in absorbiranje hrane.Prehranjevanje je nujno potrebno za preživetje vsakega živega organizma, saj z vnosom hrane pridobiva nujn ...

                                               

Presnova

Presnova ali metabolizem zajema kemične in fizikalne procese, pri katerih nastajajo ter se razgrajujejo snovi v organizmu. V presnovo so prav tako vključeni procesi, v katerih pridobiva organizem potrebno energijo. Pogosto govorimo o presnovi tel ...

                                               

Protisti

Protisti so heterogena skupina organizmov, v katero uvrščamo tiste evkarionte, ki niso živali, rastline ali glive. Skupino je opisal nemški biolog Ernst Haeckel kot kraljestvo Protista, pred tem so razlikovali samo kraljestvi rastlin in živali. D ...

                                               

Razred (biologija)

Razred je v biološki taksonomiji rang v klasifikaciji živih bitij in hkrati ime taksona na tem rangu. V taksonomski hierarhiji je uvrščen pod deblo in nad red. Bolj v grobem lahko razrede delimo še v podrazrede, kamor so uvrščeni redovi z več sku ...

                                               

Red (biologija)

Za druge pomene glejte red. Réd je v biološki taksonomiji enota v njeni sistematiki živalskega in rastlinskega kraljestva, ki je nižja od razreda. Z drugim redom ali podredom imajo njegovi člani značilnosti, ki označujejo skupnega evolucijskega p ...

                                               

Refleks

Refleks je najenostavnejša oblika vedenja, pri katerem pride do hitrega, stereotipnega in nehotenega odziva na dražljaj. Živčni mreži, ki je za to odgovorna, pravimo refleksni lok. V najenostavnejši obliki sestavljata refleksni lok samo dva nevro ...

                                               

Rod (biologija)

Ród je ena od osnovnih taksonomskih kategorij v sistemu znanstvene klasifikacije živih bitij. Med osnovnimi kategorijami je nižja od rodu samo še vrsta, enega ali več sorodnih rodov pa uvrščamo v družino. Že odkar je Charles Darwin objavil svojo ...

                                               

Rojstvo

Rojstvo označuje pri živalih zaključek obdobja zarodka, ko postane osebek neodvisen od materinega telesa oz. zalog, nakopičenih v jajcu, in se začne samostojno gibati ter prehranjevati. Glede na to, ali pride zarodek iz materinega telesa ali jajc ...

                                               

Serotip

Serotíp ali serovár je antigenska različica mikroorganizma iste vrsta vrste, dokazljiva s specifičnimi protitelesi. Določanje serotipa serotipizacija virusa ali bakterije lahko temelji na različnih opazovanih lastnostih, npr. osnovi na virulence, ...