ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 379
                                               

Magma

Magma ali žarja je zmes raztaljene kamnine, suspendiranih trdnih snovi in hlapnih snovi, na primer vode in ogljikovega dioksida, ki nastaja pod Zemljino površino in lahko obstaja tudi na drugih zemeljskih planetih. Pogosto se zbira v magmatskih k ...

                                               

Pobočni procesi

Transport gradiva omogoča izravnavanje razlik v razporeditvi gradiva in je pomemben dejavnik preoblikovanja površja. Poteka na različne načine. Najpogostejše je odnašanje gradiva zaradi gravitacije in delovanja vode. Manjše je premeščanje zaradi ...

                                               

Arabah

Arabah ali Arava / Aravah), kot ga poznajo ustrezna arabska in hebrejska imena, je geografsko območje južno od kotline Mrtvega morja, ki je del meje med Izraelom na zahodu in Jordanijo na vzhodu. Stari pomen, ki je bil v uporabi do začetka 20. st ...

                                               

Balvan

Balvan ali Eratični blok je večja gmota kamnine, ki jo je prinesel ledenik v času ledene dobe. Balvani se razlikujejo po velikosti in vrsti od ostalih kamnin na področju v katerem se nahajajo.

                                               

Brandberg

Brandberško gorovje je v Damaralandu v severozahodnem delu puščave Namib v bližini obale in pokriva površino okoli 650 kvadratnih kilometrov. S svojo najvišjo točko Königstein Kraljevi kamen na 2606 m leži na namibskih prodnih ravnicah. Ob jasnem ...

                                               

Brezstropa jama

Izraz brezstropa jama je kraški termin, ki ga je v kraško in geomorfološko terminologijo uvedel slovenski krasoslovec Andrej Mihevc iz Inštituta za raziskovanje krasa v Postojni. Brezstropa jama je jama, ki jo je proces denudacije odprl in je obi ...

                                               

Denudacija

Denudacija je preoblikovalni proces, ki preko ploskovnega odnašanja prepereline znižuje nagnjeno površje. Eksogeni preoblikovalni procesi, kakršni so delovanje vode, ledu in vetra, so glavni povzročitelji denudacije. Denudacija povzroči tudi eroz ...

                                               

Depresija (geologija)

Depresija v geologiji je površinska oblika terena, kotlasto nizko ležeče območje, ki nima površinskega odtoka, ali nizko ležeče območje pod morsko gladino. Poglobitve so lahko nastale zaradi različnih dejavnikov. Nastale z erozijo: deflacijska de ...

                                               

Devils Tower

Devils Tower je lakolitičen osamelec sestavljen iz magmatskih kamnin v gorovju Bear Lodge blizu Huletta in Sundanca v okrožju Crook, severovzhodni Wyoming, nad reko Belle Fourche. Dramatično se dviga nad reko, in meri 265 m od vrha do baze. Vrh l ...

                                               

Dolina reke Jordan

Dolina reke Jordan je del večjega Jordanskega tektonskega jarka. Za razliko od večine drugih rečnih dolin se izraz dolina Jordana pogosto nanaša le na spodnji tok reke Jordan, od mesta, kjer izstopi iz Galilejskega jezera na severu, do konca njeg ...

                                               

Drobirski tok

Drobirski tok je gravitacijski tok mešanice zemljin, hribin vode in/ali zraka, ki je sprožen z nastankom plazu pri velikem vtoku vode. Pri potovanju drobirskega toka nastane po dolini oz. grapi rana v obliki kače. Tok lahko erodira dno in boke do ...

                                               

Erozija

Erozíja je premikanje prsti zaradi vetra, vode, ledu, gravitacije ali delovanja živih organizmov, ki neprestano spreminja obliko zemeljskega površja. Erozija sledi denudaciji, ko se površinsko spiranje spremeni v tokovno, zaradi česar pride do ra ...

                                               

Erozijski krog

Erozijski krog je geomorfološka znanstvena teorija, ki jo je utemeljitelj ameriške geografije William Morris Davis prvič uporabil leta 1889, globlje utemeljil pa leta 1899 v članku The Geographical Cycle revije Geographical Journal. Teorija združ ...

                                               

Fjord

Fjord je potopljena ledeniška dolina, ki jo je zalilo morje. Značilnosti fjorda so strma pobočja, ki prepadno obrobljajo ozek, podolgovat zaliv. Nad fjordi so ledeniške uravnave, ki jih na norveškem imenujejo fjel. Dno je praviloma najplitvejše p ...

                                               

Izvir

Izvir je kraj, kjer se stalno ali začasno na naraven način pojavi vodonosnik na zemeljski površini. V večini primerov se ti napajajo iz padavin nastalo podtalnico. Le v redkih primerih voda prihaja iz globljih delov notranjosti Zemlje. Voda pride ...

                                               

Južnopatagonsko ledeno polje

Južnopatagonsko ledeno polje leži v južnih patagonskih Andih med Čilom in Argentino in je drugo največje nepretrgano ledeno polje na svetu izven polarnih območij. Večji je od dveh ostankov patagonskega ledenega pokrova, ki sta v zadnji ledeni dob ...

                                               

Kalaharijska kotlina

Kalaharijska kotlina ali Kalaharijska depresija je veliko nižinsko območje, ki zajema več kot 2.5 milijona km² in pokriva večino Bocvane, del Namibije, Južno Afriko, Angolo, Zambijo in Zimbabve. Velika Kalaharijska puščava je izjemen fizični poja ...

                                               

Kontinentalna polica

Kontinentalna polica je potopljeno območje okrog celin, ki ga prekriva med 100 in 200 metrov globoko morje. Takšna polica se pričenja na stiku kopnega z morjem, končuje pa na točki začetka spusta v globoko morje, tj. kontinentalnega pobočja, ki s ...

                                               

Korintski zaliv

Korintski zaliv grško Κορινθιακός Kόλπος, Korinthiakόs Kόlpos je globoka zajeda v Jonskem morju, ki ločuje Peloponez od zahodne celinske Grčije. Na vzhodu je omejen s Korintsko ožino, čez katero je zgrajen Korintski prekop, in na zahodu z ožino R ...

                                               

Liman (geologija)

Liman je vrsta rečnega ustja, najpogostejša in značilna za obale Črnega in Azovskega morja. Pojavlja se na obalah, kjer učinek plimovanja ni izrazit, zato tok reke blokirajo sedimenti. Po izvoru je lahko morski - kadar sedimente prinaša morski to ...

                                               

Masiv

Masiv tudi gorska gmota je ime za različne večje tektonske enote večjih razsežnosti oziroma kompaktne povišane oblike reliefa, in / ali ime za določena območja na zemeljskem površju, ki se geološko razmeroma ostro razlikujejo od njihove okolice.

                                               

Meander

Meander je izrazit rečni zavoj v obliki zanke, ki nastane v delu reke z zelo majhnim strmcem, pri čemer ima rečni tok kačasto obliko. Meander se ustvari, kadar premikajoča voda v strugi erodira zunanje bregove in razširi svojo dolino, notranji de ...

                                               

Mineralni vrelec

Mineralni izviri so naravni izviri, ki proizvajajo vodo, ki vsebuje minerale ali druge raztopljene snovi, ki spremenijo njen okus ali ji dajo domnevno zdravilno vrednost. Sol, žveplove spojine in plini so med snovmi, ki se lahko raztopijo v izvir ...

                                               

Monolit

Monolit je geološka tvorba, sestavljena iz enega samega obsežnega kamna ali skale, kot so nekatere gore ali en velik kos skale postavljen kot spomenik ali stavba. Erozija pogosto izpostavlja geološke formacije, ki so običajno narejene iz zelo trd ...

                                               

Namib

Namib je obalna puščava v južni Afriki. Njeno ime v jeziku Namov pomeni "prostranstvo" ali "praznina". Razprostira se na več kot 2000 km ob obalah Atlantika, od Angole, Namibije do Južne Afrike, natančneje južno od reke Karunjamba v Angoli, vzdol ...

                                               

Oceanska kotlina

V hidrologiji je lahko oceanska kotlina kjerkoli na Zemlji, ki je zalita z morsko vodo, vendar je geološko oceanska kotlina velika geološka kotlina pod morsko gladino. Geološko, obstajajo tudi druge podvodne geomorfološke značilnosti, kot so kont ...

                                               

Orogeneza

Orogeneza je postopek nastajanja gora skozi tektonske strukturne spremembe. Takšni postopki se dogajajajo izključno zaradi tektonike litosferskih plošč; njihovo preučevanje je v veliki meri pripomoglo k nastanku teorije o tektoniki plošč ter nast ...

                                               

Peščeno morje

Peščeno morje ali erg je široka, ravna površina puščave, pokrita s peskom z malo ali nič vegetativnega pokrova, ki ga je oblikoval veter. Ime je dobil po arabski besedi ʿarq, kar pomeni "polje sipin". Nedvoumno je erg puščava, ki ima več kot 125 ...

                                               

Pogorje Naukluft

Pogorje Naukluft je gorovje v osrednji Namibiji. Južni del pogorja je vzhodni del narodnega parka Namib - Naukluft. Kmetija v zasebni lasti vključuje severne gore. Znano je po divjih živali, tudi gorskih zebrah in leopardih. V pogorju je več manj ...

                                               

Porečje

Poréčje, tudi hidrográfski bazén, je geografsko območje, ki zavzema celotni tok reke in vseh njenih pritokov. Tako se vsa voda iz porečja steka v isto reko. Porečja so med seboj ločena z razvodji. Reke se sicer lahko napajajo z vodami iz izvirov, ...

                                               

Preperevanje

Preperevanje je proces razpadanja kamnin pod vplivom atmosferskih pojavov in humusnih kislin. Poteka v vrhnjih predelih zemeljske skorje in tako tam povzroča nastajanje prepereline oziroma eluvija ter nadalje prsti. Preperevanje je proces nastaja ...

                                               

Prepletena reka

Prepletena reka je ena od številnih vrst rek, ki ima strugo, ki je sestavljena iz mreže manjših korit, ločenih z majhnimi in pogosto začasnimi rečnimi otoki, sipinami in predstavljajo prepletajoče sipinske komplekse. Prepletene reke se pojavljajo ...

                                               

Puščava

Puščáva je površinska oblika ali pokrajina, ki prejme zelo malo padavin, torej izjemno suho območje z redkimi oblikami življenja. V drugih pogledih so to raznolika območja, zato enotna definicija puščave ne obstaja, njihova osnovna značilnost pa ...

                                               

Puščavski lak

Puščavski lak ali skalni lak je rjavo-črna prevleka iz železovega ali manganovega oksida na izpostavljenih kamnitih ali skalnih površinah v puščavah in je učinkovita zaščita pred razpadanjem. Puščavski lak je običajno debel okrog en mikrometer in ...

                                               

Razvodje

Razvodje je v geomorfologiji izraz za mejno ozemlje med porečji, od koder vode tečejo v različne smeri in včasih oddajajo vode v različna morja. Vsako porečje je zaključena celota, ki ga od drugih porečij ločuje razvodje. Črto, ki razdeljuje dve ...

                                               

Rečna delta

Rečna delta je reliefna oblika, ki se ustvari z odlaganjem snovi, ki jih nosi reka kot tok, ko zapusti ustje in se začne počasneje premikati ali ko voda stoji. To se zgodi, ko se reka izlije v ocean, morje, ustje, jezero, umetno jezero ali v drug ...

                                               

Reka

Réka je velik naravni vodni tok. Po navadi vodni slap odvaja del padavinske vode in najde svojo pot z reko ali z vodotokom do oceana ali do velike stoječe vodne površine, kot sta morje ali jezero. Reke so sestavljene iz nekaterih osnovnih delov. ...

                                               

Reliefne oblike

Rez - stik dveh pobočij v zelo ostrem grebenu. Teme - tudi gorska višina - vršni del vzpetine, zadnji najvišji vršnji del, pokrov gore. Grič - majhna, bolj ali manj priostrena vzpetina kjerkoli do približno 500 m relativne višine nad okolico. Sre ...

                                               

Rias

Rias je obalni zaliv, ki je nastal z delno potopitvijo nekdanje ledeniške rečne doline. Rias ima značilno dendritično ali drevesasto obliko, čeprav je lahko tudi raven in brez pomembnih krakov. Potopitev rečnih dolin vzdolž delov obale in oblikov ...

                                               

Seznam puščav

Prazna četrt Puščava Al-Dahna Rub al-Hali Ramlat al-Sab`atayn Velika arabska puščava – puščavski kompleks na Arabskem polotoku obsega Wahiba Puščava Nefud Judejska puščava – leži v vzhodnem Izraelu in na Zahodnem bregu Dasht-e Lut – slana puščava ...

                                               

Slanišče

Naravna slanišča ali solne kotanje so ravna prostrana tla, prekrita s soljo in drugimi minerali, ki se na sončni svetlobi močno bleščijo. Najdemo jih v puščavah in so naravne tvorbe.

                                               

Soliflukcija

Soliflukcija je oblika površinskega odnašanja oziroma denudacije, kjer se z vodo prepojena preperelina na neprepustnem materialu počasi premika po pobočju navzdol. Do pojava utegne priti v različnih okoljih, a je daleč najpogostejši v polarnih al ...

                                               

Tektonski jarek

V geologiji je tektonski jarek depresija dela zemlje, obrobljena z vzporednimi prelomi. Tektonski jarek je rezultat udora bloka zemlje, ki ustvari dolino s posebnimi kamnitimi škarpami na vsaki strani. Jarki se pogosto pojavljajo drug ob drugem s ...

                                               

Trojane

Razloženo naselje z zaselki se nahaja na višini okoli 561 m.n.m., pod 609 m visokim prelazom Učak, ob magistralni cesti Ljubljana-Celje. Na prometni točki ob cestnem križišču proti Zagorju ob Savi so se razvili objekti izletniškega turizma. Čez n ...

                                               

Vadi

Vadi je arabski izraz za dolino. Običajno označuje suho rečno dolino na področju puščav severne Afrike, zahodne Azije in deloma v Španiji. Vadi se občasno napolni z vodo po obilnem deževju. V vadijih z velikim prispevnim območjem lahko tudi zelo ...

                                               

Vela draga

Vela draga je kanjon in naravni spomenik na severozahodnem podnožju Učke v Istri. Je med najlepšimi in edinstvenimi geomorfološkimi značilnostmi na Hrvaškem. Nastala je zaradi delovanja vode v apnenčasti kamnini. Je del Naravnega parka Učka.

                                               

Velika arabska puščava

Velika arabska puščava je velika puščava v zahodni Aziji oziroma na Bližnjem vzhodu. Razteza se od Jemna do Perzijskega zaliva in Omana do Jordanije in Iraka. Zaseda večino Arabskega polotoka, s površino 2.330.000 kvadratnih kilometrov. Je peta n ...

                                               

Abrazija (geologija)

Abrazija pomeni mehanično zajedanje v skalnato podlago. Nastane zaradi korazije - mehaničnega delovanje na podlago z delci, ki jih prenašajo voda, veter, led, morski valovi, pobočni procesi, gravitacija ali erozija. Po nastanku trenja premikajoči ...

                                               

Krnica

Krnica je amfiteatru podobna dolina, ki jo je ustvarila ledeniška erozija. Podobne oblike krnica lahko nastane tudi zaradi rečne erozije. Konkavna oblika ledeniške krnice je odprta na spodnjem koncu, medtem ko je zgornja skodela na splošno strma. ...

                                               

Ledena doba

Ledena doba je obdobje dolgotrajne ohladitve Zemljinega podnebja, katere posledica je razširitev kontinentalnih, polarnih in gorskih ledenikov. V geološki zgodovini Zemlje je bilo več nihanj temperature. Najstarejša dobro dokumentirana poledenite ...