ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 377
                                               

Zapoteki

Predloga:Infobox Ethnic group Zapoteki Zoogocho Zapotec: Didxažoŋ so avtohtoni prebivalci Mehike. Prebivalstvo je zgoščeno v južni zvezni državi Oaxaca, obstajajo pa zapoteške skupnosti tudi v sosednjih državah, kot tudi v tujini. Današnja popula ...

                                               

Helenistično obdobje

Helenizem je bilo grško in sredozemsko zgodovinsko obdobje od smrti Aleksandra Velikega leta 323 pr. n. št. do priključitve Egipta kot zadnje helenistične države rimskemu imperiju leta 30 pr. n. št. Helenizem je politično najbolj zaznamoval razpa ...

                                               

Apel

Apél, starogrški slikar iz obdobja klasičnega helenizma, * 375 pr. n. št./370 pr. n. št. verjetno v Kolofonu, Lidija, † 332 pr. n. št./329 pr. n. št., Kos, Grčija. Znan je tudi kot Apel s Kosa. Zelo verjetno pa je živel v času 112. olimpijade, sa ...

                                               

Stolp vetrov

Stolp vetrov ali Horologion Andronika Kirhškega je osmerokotna stolpna ura iz marmorja iz Pentelika v rimski Agori v Atenah, ki je deloval kot horologion ali časomer. Velja za prvo meteorološko postajo na svetu. Neuradno se spomenik imenuje tudi ...

                                               

Britanski imperij

Britanski imperij je poimenovanje za politično in ekonomsko skupnost kolonialnih držav in ozemelj pod vlado angleške, nato britanske, kraljevine. Sestavljali so ga Združeno kraljestvo ter kolonije, dominioni, protektorati in druga ozemlja pod nad ...

                                               

Dur-Šarukin

Dur-Šarukin, današnji Khorsabad, je bil asirsko glavno mesto v času Sargona II. asirskega. Khorsabad je naselje v severnem Iraku, 15 km severovzhodno od Mosula, kjer še danes živijo Asirci. Veliko mesto je bilo v celoti zgrajeno v desetletju pred ...

                                               

Nimrud

Nimrud je kasnejše arabsko ime za starodavno asirsko mesto Kalhu, ki se je nahajalo južno od reke Tigris v severni Mezopotamiji. Arheologi imenuje mesto Nimrud po svetopisemskem Nimrodu, legendarnem lovskem junaku.Mesto je bilo v Bibliji znano ko ...

                                               

Ninive

Ninive je bilo glavno mesto Asirije v zadnjih nekaj desetletjih Asirskega cesarstva. Skozi celotno asirsko zgodovino je bilo poleg Ašurja, Kalaha in Arbela eno od najpomembnejših mest. Kakšnih petdeset let je bilo največje mesto na svetu, dokler ...

                                               

Portugalski imperij

Portugalski imperij je poimenovanje za zasedbo in izkoriščanje ozemelj, kl si jih je prisvojila Portugalska v času razvoja kot kolonialna država. Ozemeljska posestva imperija so v času največjega obsega zavzemala poleg kraljevine Portugalske še p ...

                                               

Španski imperij

Španski imperij bil je prvi pravi svetovni kolonialni imperij in istočasno prva evropska država v kateri sonce ni nikoli zašlo. Z osvojitvijo Kanarskih otokov in s Kolumbovim odkritjem Amerike leta 1492, kot tudi Magellanovim potovanjem med letom ...

                                               

Kibernetski prostor

Kibernetski prostor je virtualno-omrežni prostor v katerem brskamo po svetovnem spletu, wapu ali beremo elektronsko pošto.

                                               

Poplava informacij

Poplava informacij ali informacijska eksplozija je hitro naraščanje količine objavljenih informacij ali podatkov, posledično tudi neizmerna razširjenost informacij. Poudarek je na količini in ne na kakovosti novonastalih informacij. Ob skokovitem ...

                                               

Splet

Splèt, svetóvni splèt ali z angleško kratico WWW je porazdeljen hipertekstni sistem, ki deluje v medmrežju. Hipertekstne dokumente pregledujemo s programom, imenovanim brskalnik, ki s spletnega strežnika dokument prenese in ga prikaže, navadno na ...

                                               

Virtualna skupnost

Virtualna skupnost ali spletna skupnost, socialna skupnost,e-skupnost ali online skupnost, vse to so skupine ljudi, katerih interakcija v osnovi poteka prek komunikacijskih medijev kot so pisma, telefon, elektronska pošta ali prek Useneta, zaradi ...

                                               

Era

Êra, dôba ali vék je pododdelek eona, po navadi dolgo, časovno obdobje s skupnimi lastnostmi. Na primer biblijska doba, rimska doba, elizabetinska doba, viktorijanska doba in sovjetska doba. Velikokrat era označuje tudi trajanje krajšega časovneg ...

                                               

Japonska leta po gregorijanskem koledarju

Japonska časovna obdobja po gregorijanskem koledarju. leto - japonsko ime - obdobje 1644 - 正保 - obdobje Shouhou 1848 - 嘉永 - obdobje Kaei 1219 - 承久 - obdobje Joukyuu 1028 - 長元 - obdobje Chougen 1201 - 建仁 - obdobje Kennin 1108 - 天仁 - ob ...

                                               

Olimpijada

Olimpijada je obdobje štirih let, povezano s starodavnimi Olimpijskimi igrami v antični Grčiji. V helenističnem obdobju, začenši od zgodovinarja Efora, so se olimpijade uporabljale kot koaledarska epoha. Po antičnem računanju je prva olimpijada t ...

                                               

Gotščina

Gotščina je izumrl germanski jezik, ki ga je govorilo ljudstvo Gotov in še posebej Vizigotov. Izpričan je v Wulfilovem prevodu Biblije iz 4. stoletja. Vsi ostali znani vzhodnogermanski jeziki so znani le po omembah v zgodovinskih zapisih.

                                               

Živalstvo in rastlinstvo Čila

V Čilu živijo raznovrstne živalske in rastlinske vrste, kar pripisujejo ozki in dolgi obliki države, ki zajema širok spekter zemljepisne širine in tudi nadmorske višine; od vetrovne pacifiške obale na Andov na zahodu in sub-Antarktike ter visokih ...

                                               

Živalstvo in rastlinstvo Jordanije

Rastlinstvo in živalstvo Jordanije je razširjeno v različnih naravnih habitatih. Čeprav je večji del države puščava, ima več geografskih regij, vsaka z raznolikostjo prilagojenih rastlin in živali. Najdbe fosilov kažejo, da so v regiji v obdobju ...

                                               

Živalstvo in rastlinstvo Šrilanke

Živalstvo in rastlinstvo Šrilanke je divji svet, ki vključuje floro in favno ter njihove naravne habitate. Šrilanka ima eno najvišjih stopenj biološkega endemizma in the world) na svetu.

                                               

Prirodoslovni muzej Slovenije

Prirodoslovni muzej Slovenije je osrednji slovenski muzej na področju naravoslovja, ki ima svoje prostore v palači Rudolfinum na Prešernovi ulici v Ljubljani, v neposredni bližini stavbe Državnega zbora Republike Slovenije na drugi strani Trga na ...

                                               

Beljenje koral

Beljenje koral je izguba znotrajceličnega sožitja z algami iz rodu Symbiodinium. Korale, ki tvorijo ekosisteme velikih koralnih grebenov v tropskih morjih, so odvisne od sožitja s fotosintetskimi algami, ki gostiteljskim koralam dajejo hranila, k ...

                                               

Bioindikator

Bioindikator je organizem, ki ga uporabljamo za oceno stanja določenega ekosistema. Izraz se nanaša na organizem ali skupino sorodnih organizmov, katerega številčnost, fiziološko stanje ali vedenje odraža stanje oz. spremembo okolja, v katerem se ...

                                               

Cikel hranil

Cikel hranil je gibanje in izmenjava organskih in anorganskih snovi nazaj v proizvodnjo hranil. Proces je reguliran s hranili, ki se pretvorijo v minerale. Cikel hranil se pojavlja v ekosistemih. Ekosistemi so med seboj povezani sistemi, v kateri ...

                                               

Dekompozicija

Dekompozicija oziroma mineralizacija je razkroj mrtvih organskih snovi v enostavne anorganske spojine. Do razkroja teh mrtvih organskih snovi pride predvsem zaradi delovanja mikroorganizmov. Pri tem se sprostijo mineralne snovi, ki se v praksi up ...

                                               

Dekontaminacija

Dekontaminacija je postopek, s katerim iz določenega prostora ali območja odstranimo kontaminante – škodljive snovi in tako preprečimo negativne vplive za okolje in zdravje ljudi.To je postopek uničenja patogenih mikroorganizmov na uporabljenem m ...

                                               

Denitrifikacija

Denitrifikacija je kemijska reakcija, pri kateri se v nitratu vezan dušik pretvori v prosti dušik. Reakcijo povzročajo določene heterotrofne, redko tudi avtotrofne bakterije v odsotnosti kisika. Pri reakciji se sprosti energija, ki jo bakterije i ...

                                               

Deževni gozd

Deževni gozd je območje z vročim in vlažnim podnebjem, kamor še ni posegel človek. Za tropski deževni gozd je značilno, da je zimzelen in ima veliko biotsko raznovrstnost. Predvideva se, da je v gozdu še veliko neodkritih vrst rastlin, žuželk in ...

                                               

Ekogeografsko pravilo

Ekogeografsko pravilo opredeljuje odvisnost med podnebjem ter morfološkimi in fiziološkimi lastnostmi živalskih organizmov. Najbolj znana ekogeografska pravila so: Glogerjevo pravilo: živali, ki živijo na suhem in hladnem območju imajo svetlejša ...

                                               

Ekokritika

Ekokritika je interdisciplinarna metodološka usmeritev znotraj literarne vede, ki preučuje povezave med literaturo in fizičnim okoljem. Izraz ekokritika je leta 1978 v smislu prenosa ekoloških pojmov v literarno vedo ustvaril William Rueckert v r ...

                                               

Ekologija dela

Ekologija dela je veda, ki raziskuje, ocenjuje, ureja in spremlja vse delovne postopke in pojave, ki so lahko zdravju škodljivi. Večji del raziskovanj na področju ekologije dela opravljajo multidisciplinirani timi, sestavljajo jih specialisti kot ...

                                               

Ekologija ekosistemov

Ekosistemi so kompleksno prilagodljivi sistemi, v katerih življenjski procesi potekajo kot samo-organiziranje vzorcev po različnih merilih časa in prostora. Ta del predstavlja ključna področja ekologije ekosistema, ki se uporabljajo v primeru, da ...

                                               

Ekološka katastrofa

Ekološka katastrofa v sestavi in delovanju ekosistemov povzroča spremembe, ki ovirajo ali preprečujejo samoobnovo in samočiščenje življenjskih združb. Če okolje ne izpolnjuje svojih temeljnih fukcij, če ne more zadovoljevati človeških potreb in č ...

                                               

Ekološka nesreča

Ekološka nesreča je dogodek oz. več zaporednih dogodkov, ki nastanejo zaradi negativnih vplivov in/ali posegov v okolje, katerih posledica so lahko ogrožanje okolja in ljudi. Ekološke nesreče imajo kratkoročni ali dolgoročni vpliv na kmetijstvo, ...

                                               

Ekološka niša

Ekološka niša je fizični prostor, ki ga naseljujejo vrste in funkcijska vloga, ki jo imajo te vrste. V življenjski družbi vsak organizem potrebuje temeljno prehrano in varstvo živega in neživega okolja, za stalno preživetje določene rastlinske al ...

                                               

Ekološka sukcesija

Sukcesija je v ekologiji usmerjeno spreminjanje združbe organizmov v času na nekem prostoru, ki jo povzroča vpliv rastlinstva na okolje. Je usmerjen proces, ki vodi iz združbe z malo medvrstnimi povezavami v kompleksno združbo, kakršna je značiln ...

                                               

Ekološka toleranca

Ekološka toleranca je sposobnost organizma, da v določenih mejah prenaša spremembe abiotskih dejavnikov okolja, npr. vlage, toplote, jakosti svetlobe. Vsak organizem lahko živi in se razmnožuje samo ob določenih abiotskih dejavnikih okolja. Prema ...

                                               

Ekološki dejavnik

Ekološki dejavnik je celota življenjskih razmer ter vsa živa in neživa narava, ki v celoti, neposredno ali posredno vplivajo na organizem. Z njenim vplivom povzročajo spremembe v njegovem razvoju, vedenju, življenjski aktivnosti ter povzročajo po ...

                                               

Ekološko ravnovesje

Ekološko ravnovesje je stabilno stanje v ekosistemu. O ravnovesju govorimo, kadar so organizmi v okolju usklajeni z razvojnimi potrebami in preživetvenimi možnostmi. Ekološko ravnovesje se vzpostavlja v nenehnem tekmovanju organizmov za obstoj v ...

                                               

Ekoregija

Ekoregije so geografsko opredeljena področja z značilno kombinacijo dejavnikov okolja. Vsaka ekoregija predstavlja geografsko področje z relativno homogeno obliko vegetacije, ki je rezultat homogenih medsebojnih vplivov klime, orografije in tal.

                                               

Ekosistem

Ekosistem je ekološki sistem v ekosferi, zemeljski plasti, ki jo tvorijo vsi organizmi in deli neživega okolja, s katerimi so povezani. Ekosistem tvori življenjska združba in življenjski prostor. Organizmi biocenoze nenehno tekmujejo med seboj in ...

                                               

Ekotip

Ekotip je populacija neke vrste organizmov, ki se fenotipsko razlikuje od druge populacije iste vrste živeče v drugačnih razmerah okolja, kot so drugačna sestava biocenoze in drugačne talne ter podnebne razmere. Predstavniki različnih ekotipov se ...

                                               

Ekoton

Ekoton je območje na meji med dvema ali več različnimi ekosistemi, ki je lahko razmeroma dolgo, a je ožje od stikajočih se ekosistemov. Značilnost ekotona je posebna vrstna sestava organizmov ter posebne lastnosti biotopa; tu so zastopane vrste i ...

                                               

Fenologija

Fenologija je veja ekologije, ki proučuje zakonitosti periodičnih pojavov v razvojnem ciklu rastlin in živali ter ugotavlja njihovo odvisnost od sezonskih in letnih nihanjh podnebnih dejavnikov okolja. Primera tega sta čas razvoja listov in cveto ...

                                               

Fitocenologija

Fitocenologija je veja ekologije, ki proučuje rastlinske združbe. Ideja, da bi rastlinske združbe opisali in jih poimenovali, je zelo priročna za statistične namene in namene evidentiranja narave. Ali so rastlinske združbe res tako jasno ločene m ...

                                               

Fototrofni organizem

Fototrofni oz. fotoavtotrofni organizem je organizem, ki energijo sonca s pomočjo fotosinteze pretvarja v kemično energijo za svoje potrebe. Energija sončne svetlobe se porabi za sintezo energijsko bogatih organskih molekul iz vode in ogljikovega ...

                                               

Globinska ekologija

Globinska ekologija je nekoliko sodobna ekološka filozofija, ki smatra človeštvo kot bistven del okolja. Filozofija poudarja enako vrednost človeškega in nečloveškega življenja, kakor tudi pomen ekosistema in naravnih procesov. Zagotavlja temelj ...

                                               

Gozdna ekologija

Gozdna ekologija je znanstvana študija o medsebojno povezanih vzorcih, procesih, flori, favni in ekosistemih v gozdu. Gozdni ekosistem je naravna enota gozda, sestavljena iz vseh rastlin, živali in mikroorganizmov na tem območju, skupaj z vsemi n ...

                                               

Habitat

Habitat pomeni življenjsko okolje rastlin in živali, pravzaprav njihovo domovanje oziroma bivališče. Živa bitja so naselila vse kotičke na Zemlji in niti dva habitata nista med seboj popolnoma enaka. Habitat ptice ujede je obsežno območje travišč ...