ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 372
                                               

Kodeks novinarjev Slovenije

Kodeks novinarjev Slovenije je bil sprejet 10. oktobra 2002 v Izoli. Vsebuje etične standarde, usmeritve in zavezo za delo novinarjev in drugih ustvarjalcev vsebin, ki so objavljene v slovenskih medijih, ne glede na oblike njihovega razširjanja. ...

                                               

Komunistična partija Slovenije

Z razpadom Socialistične federativne republike Jugoslavije oziroma z ustavno ukinitvijo njene "vodilne vloge" v političnem sistemu je postopno razpadla tudi Zveza komunistov Slovenije. Pred prvimi demokratičnimi volitvami leta 1990 je ZKS napoved ...

                                               

Koroški Heimatdienst

Koroški Heimatdienst je koroška politična organizacija. Za Heimatdienst so značilne skrajno desničarske ideje, spogledovanje z nacizmom in težnje po etnično čisti Koroški. Koroški Heimatdienst je bil v 70. letih gonilna sila tako imenovanega Orts ...

                                               

Kozaki

Kozaki je naziv za skupino več ljudi, ki živijo na južnih stepah Vzhodne Evrope in Azijske Rusije, ki so poznani po samozadostnosti in vojaški spretnosti, še posebej v konjeništvu. Kozak je tako lahko pripadnik take skupine oz. pripadnik kozaške ...

                                               

Kralj

Kralj je vladarski naslov, pridobljen dedno ali z izvolitvijo. Kralj je bil sprva naslov za plemenskega poglavarja, nato pa za vladarja države. Naziv kralj se navadno uvršča med naziva cesar in vojvoda. Naziv najverjetneje izvira iz imena frankov ...

                                               

Kresnik (priimek)

Kresnik je priimek več znanih Slovencev: Kresnik, Krsnik in Kersnik so priimki, ki izvirajo bodisi iz imena boga Kresnika, iz čarovnikov Kresnikov/Krsnikov ali enostavno iz besede kres za obliko ognja.

                                               

Kumani

Kumáni, кума́ны, за́падные кыпчаки́ ali кимаки, turško Kumanlar) so bila nomadska plemena turškega porekla, ki so se leta 1055 začela seliti iz južnoruskih step in okrog leta 1100 prišli v Moldavijo in Vlaško. tod so napadala Kijevsko Rusijo in d ...

                                               

Kvekerji

Kvekerji so privrženci verske sekte" Society of Friends ", ki jo je sredi 17. stoletja v Angliji ustanovil George Fox. Naziv kvekerji so jim slabšalno nadeli sodobniki, izvira pa iz besed ustanovitelja sekte, ki je učil svoje privržence, naj" tre ...

                                               

Lakota

Lakota je občutenje potrebe po hrani. Gre za zapleten mehanizem, ki ga posreduje telo, ko v organizmu pride do pomanjkanja hrane. Lakoto je treba ločiti od teka, ki je želja po posebni hrani in se lahko pojavi brez občutenja lakote.

                                               

Latinskoameriški plesi

Latinskoameriški plesi so se razvili v Braziliji in na Kubi, večinoma ob prihodu kolonialistov. Največkrat so mešanica plesnih ritmov in korakov, ki so jih prinašali afriški črnci, južnoameriški Indijanci in evropski beli priseljenci. Črnci so za ...

                                               

Legebitra

Društvo informacijski center Legebitra je nevladna organizacija neprofitnega značaja s statusom humanitarne organizacije. Glavni namen jedrnega programa društva je zagotavljanje varnega prostora za lezbijke, geje, biseksualne in transspolne osebe ...

                                               

Leonova družba

Leonova družba je bilo na priporočilo papeža Leona XIII. v Ljubljani ustanovljeno katoliško znanstveno društvo. Leonova družba je bila ustanovljena 19. novembra 1896. Prvi predsednik je bil Janez Kulavic, podpredsednik J.E. Krek, tajnik A. Ušenič ...

                                               

Levičnik (rodbina)

Levičnik, priimek znane slovenska rodbine iz Železnikov, iz katere je izšlo več znamenitih mož. Ker so bile rojstne knjige v Železnikih pri velikem požaru leta 1822 v ognju uničene, je mogoče zasledovati prednike rodbine le do Janeza Anžeta Levič ...

                                               

Lezbijka

Lézbijka je homoseksualna ženska: ženska, ki čuti romantično ljubezen ali spolno privlačnost do druge ženske. Izraz lezbijka se uporablja tudi za izražanje spolne identitete ali spolnega vedenja ne glede na spolno usmerjenost. Ustrezna pridevnika ...

                                               

Liga proti epilepsiji Slovenije

Društvo Liga proti epilepsiji Slovenije je strokovno-humanitarna organizacija, ki vključuje medicinske strokovnjake s področja epileptologije in ljudi z epilepsijo, njihove svojce in prijatelje. Njen namen je izboljševati kakovost življenja ljude ...

                                               

Litovci

Litovci so baltska etnična skupina, katere narodna država je Litva. Znotraj nje živi približno 2.561.300 Litovcev. Diaspora etnične skupine pa vsebuje še okoli milijon pripadnikov, ki prebivajo pretežno v ZDA, Argentini, Braziliji, Kanadi, Kolumb ...

                                               

Ljubljana Street Art Festival

Ljubljana Street Art Festival je mednarodni festival street art ulične umetnosti v Sloveniji, ki se odvija v Ljubljani. Osnovna ideja festivala enotedenskega festivala je združevanje street arta, grafitov in intervencij v javnem prostoru skozi ra ...

                                               

Ljudski hudič

Ljudski hudič je oseba ali skupina oseb, ki so v folklori in množičnih občilih upodobljeni kot odpadniški in sprevrženi in ki se jih krivi za zločine ali drugo vrsto družbenih problemov. Preganjanje ljudskih hudičev se pogosto stopnjuje v množičn ...

                                               

Makedonci

Makedónci so južnoslovanski narod, ki naseljuje zgodovinsko geografsko regijo Makedonije. Največji del Makedoncev živi v Republiki Severni Makedoniji, kjer predstavljajo 64 % prebivalstva. Pomembnejše makedonske manjšine so v Srbiji, Albaniji, Gr ...

                                               

Maori

Maori so domorodno ljudstvo Nove Zelandije, ki govori maorščino. Beseda Maori v maorščini in v nekaterih drugih polinezijskih jezikih pomeni običajno ali navadno osebo. Beseda Maori se nanaša tudi na ljudstvo s Cookovih otokov, za katere pravimo, ...

                                               

Martinovo

Martinovo ali god sv. Martina iz Toursa je dan, na katerega se evropske države na raznolik način spominjajo svetnika, ki je dal svoj plašč beraču, da bi lahko skril svojo revščino.

                                               

Mednarodna organizacija dela

Mednarodna organizacija dela je mednarodna organizacija, ki deluje kot specializirana agencija OZN, s stalnim sedežem v Ženevi. Ustanovljena 11. aprila 1919, je bila sprva ena agencij Lige narodov, dokler ni po razpadu Lige in ustanovitvi OZN ob ...

                                               

Mednarodno policijsko združenje

Mednarodno policijsko združenje je mednarodna stanovska organizacija policistov, ki združuje več kot 300.000 članov v 61 državah.

                                               

Moški, ki imajo spolne odnose z moškimi

Moški, ki imajo spolne odnose z moškimi, so osebe moškega spola, ki se spolno udejstvujejo s pripadniki istega spola, in to ne glede na svojo identiteto; veliko takšnih moških se spolno ne opredeljuje za geje, homoseksualce ali biseksualce. Izraz ...

                                               

Mučenje

Mučenje je vsakršna oblika namernega zadajanja bolečin, bodisi fizičnih ali duševnih, ki so lahko uporabljene kot sredstvo zastraševanja, maščevanja, kaznovanja ali kot sredstvo zasliševanja. Mučenje se uporablja tudi kot manipulativno sredstvo p ...

                                               

Mutilacija ženskih genitalij

Mutilacija ženskih genitalij ali ženska cirkumcizija ali žensko obrezovanje je postopek, pri katerem ženski odrežejo nekatere bistvene dele spolovila. Svetovna zdravstvena organizacija za ta postopek uporablja tudi ime genitalno pohabljenje žensk ...

                                               

Nakit

Nakit je skupno ime za predmete iz kristalov, plemenitih kovin ali drugih materialov, namenjene okraševanju telesa. Poleg kamnov se v te namene uporabljajo tudi predmeti rastlinskega in živalskega izvora ter neplemenite kovine. Oblikovno je nakit ...

                                               

Naturizem

Naturizem je življenjski slog v sožitju z naravo, ki se izraža skozi socialno goloto. Spekter ljudi, ki živijo ta slog, sega od ljudi ki občasno uživajo v goloti na dopustu do družbeno aktivnih posameznikov, ki se zavzemajo za večjo svobodo in pr ...

                                               

Neguš

Néguš, oziroma néguš negasti je bil dedni naslov vladarja Etiopije do abolicije monarhije leta 1975. Neguš je bil šef države in vlade, z odločilno izvršno, sodno in zakonodajno oblastjo. National Geographic je označil imperialno Etiopijo kot" ust ...

                                               

Neheteroseksualnost

Neheteroseksualnost je spolna usmerjenost ali spolna identiteta, ki ni heteroseksualna. Izraz nam pomaga definirati "koncept, kaj je norma in kako se določena skupina ljudi od te norme razlikuje". Neheteroseksualnost se uporablja na področju femi ...

                                               

Njiva (klub)

Njiva je bil akademski študentski klub ljubljanske univerze. Njiva je bila slovenski agrarni klub študentov ljubljanske univerze med obema svetovnima vojnama. Leta 1923 ga je ustanovila skupina študentov po vzoru na takratno slovansko gibanje na ...

                                               

Obešanje

Obešanje je obesitev osebe z zanko ali vrvjo okoli vratu. Oxford, angleški slovar navaja, da obešanje v tem smislu vključuje posebej smrt, čeprav se je prej navajalo tudi na križanje. Obešanje je bila običajna metoda smrtne kazni že od srednjeveš ...

                                               

Oligarhija

Oligarhija = malo in ἀρχή = vlada ; torej "vlada nekaterih") je oblika vladavine, kjer je politična moč v rokah peščice ljudi. Običajno na podlagi sorodstvenih vezi, bogastva ali vojaške moči. Oligarhija se lahko razvije iz monarhije, ko skupina ...

                                               

Organizacija držav izvoznic nafte

Organizacija držav izvoznic nafte je mednarodno interesno združenje najpomembnejših izvoznic nafte, ki je bilo ustanovljeno leta 1960 v Bagdadu. Organizacijo sestavlja devet držav v razvoju, katerih osrednje gospodarstvo je izvoz nafte. Poslanstv ...

                                               

Panseksualnost

Panseksualnost je spolna, romantična ali čustvena privlačnost do ljudi ne glede na njihova spol ali spolno identiteto. Panseksualni ljudje včasih sebe imenujejo spolno slepe, saj družbeni in/ali biološki spol nista odločilna dejavnika za njihovi ...

                                               

Parti

Parti je bilo iransko ljudstvo, ki je v 1. tisočletju pr. n. št. naseljevalo področje jugovzhodno od Kaspijskega jezera in jugozahodno od Amu Darje. Parti so sčasoma asimilirali sosednja srednjeazijska nomadska plemena in se v 6. in 7. stoletju s ...

                                               

Pečenegi

Pečenegi je bilo nomadsko ljudstvo turškega porekla, ki je v 8. stoletju naseljevalo ozemlje severno od Kaspijskega jezera. V 9. stoletju so začeli prodirati proti Črnemu morju in izrivati Madžare iz Besarabije proti zahodu. V 10. in 11. stoletju ...

                                               

PEN

PEN je tudi mednarodna kratica za valuto Perujski novi sol ISO 4217. PEN je kratica za mednarodno združenje književnikov: pesnikov, esejistov in pisateljev. Združenje je sestavljeno iz posameznih enot, ki delujejo v okviru posameznih držav in kom ...

                                               

Pogreb

Pogreb je obred, ki se izvaja po smrti osebe. Pogrebne običaje sestavljajo prepričanja in dejanja s katerimi se ljudje spomnijo na preminulega. Te običaje sestavljajo pogreb, različni spomeniki, molitve in rituali, ki se izvajajo, postavijo v spo ...

                                               

Poklicna segregacijska politika v Južni Afriki

Poklicna segregacijska politika v Južni Afriki je koncept v poklicni terapiji, da so različni posamezniki, skupine in skupnosti prikrajšane o smiselni in odločni aktivnosti skozi segregacijo/krojitev do socialnih, političnih in ekonomskih dejavni ...

                                               

Poliamorija

Poliamorija se prakticira iz želje po sprejemanju po več kot enem intimnem razmerju v soglasju z ostalimi udeleženci. Poliamorija, pogosto skrajšano kot poli, se pogosto opisuje kot sporazumno, etično, ali ne-odgovorno monogamijo. Beseda se včasi ...

                                               

Posilstvo

Posilstvo spada pod kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost in je v Kazenskem zakoniku Republike Slovenije opredeljeno v 180. členu: Če sta bili dejanji iz prvega ali tretjega odstavka tega člena storjeni proti osebi, s katero storilec živi v ...

                                               

Posvojitev

Posvojitev je postopek, s katerim oseba prevzame starševstvo nad nekom, s katerim ni v bližnjem sorodstvu. Hkrati je to pravni akt, ki vzpostavi družinsko razmerje med vpletenimi osebami, z enakimi dolžnostmi in pravicami kot izhajajo iz naravneg ...

                                               

Princ

Princ je naziv, ki ga nosijo nevladajoči člani nekaterih cesarskih, kraljevskih,velikovojvodskih in vojvodskih rodbin, vladajoči in nevladajoči člani nekaterih knežjih dinastij ali pa člani nekaterih knežjih družin,ki nikoli niso vladale. Prinčev ...

                                               

Quaker Peace and Social Witness

Kvekerske priče miru in socialnosti, včasih bili imenovani tudi Svet prijateljev služnosti pa tudi Kvekerji miru in služnosti, so eden od osrednjih odborov Verske družbe prijateljev, nacionalne organizacije kvekerjev v Veliki Britaniji. Odbor pro ...

                                               

Radiestezija

Radiestezija je zmožnost zaznavanja" sevanja "živih organizmov, mrtvih organizmov in predmetov ter mineralov. Spada v področje paranormalnih ali parapsiholoških pojavov pri določenem številu ljudi. Pojav je bil znan že pri najstarejših ljudstvih, ...

                                               

Rdeči križ

Rdeči križ je mednarodna organizacija, ki je bila ustanovljena 23. oktobra 1863 v Ženevi, ko so se srečali predstavniki 16 držav in na pobudo Jeana Henrija Dunanta ustanovili človekoljubno organizacijo Mednarodni Rdeči križ. Organizacija je dokon ...

                                               

Rdeči križ Slovenije

Rdeči križ Slovenije je neodvisna, humanitarna organizacija nacionalnega pomena, ki deluje na območju Republike Slovenije. Je sestavni del Mednarodnega gibanja Rdečega križa in Rdečega polmeseca, največje humanitarne organizacije na svetu, ki šte ...

                                               

Rekreacija

Rekreácija pomeni dejavno preživljanje časa na način, ki osvežuje človekovo telo ali duh. Ker je življenje na bogatih območjih sveta čedalje bolj sedeče, se je potreba po rekreaciji povečala. Zgled tega so tako imenovane aktivne počitnice. Čas, k ...

                                               

Revni zaposleni

Revni zaposleni so tisti posamezniki, katerih razpoložljiv dohodek ne presega praga tveganja revščine. Ali nekoga štejemo med revne, je odvisno od same definicije" delovni "in" revščina ". Medtem, ko se revščino pogosto povezuje z brezposelnostjo ...