ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 371
                                               

Apači

Apáči je skupno ime za med sabo več kulturno sorodnih skupin severnoameriških staroselcev naseljenih v ZDA. Ta ljudstva govorijo južnoathabaskanski jezik in so jezikovno povezani z athabaskansko govorečimi ljudstvi na Aljaski in zahodni Kanadi. S ...

                                               

Arabci

Arabci so velika etnična skupina na Bližnjem vzhodu in v severni Afriki, ki izvira z Arabskega polotoka. Arabce je moč definirati z več vidikov, in sicer z etničnega vidika kot ljudi, ki se prištevajo med Arabce ter jih kot take prepoznavajo drug ...

                                               

Begunsko taborišče

Begunsko taborišče je prostor, v katerem so nameščeni begunci. Begunci iz svoje dežele največkrat pribežijo zaradi različnih vojn in lakote. Pri velikem številu beguncev se gre za problem izgnanstva. Po 2. svetovni vojni so v Nemčiji in drugih ev ...

                                               

Bela (kavkazijska) rasa

Bela oz. kavkazijska rasa je geografsko najbolj razširjena rasa na svetu, izvira iz Evrope. Bela rasa prevladuje v Evropi, Severni Ameriki in Avstraliji. Belci pripadniki bele rase imajo naslednje telesne značilnosti: barva oči variira od svetlo ...

                                               

Beneški dož

Dož je naziv beneških vladarjev. Naslov izhaja iz latinske besede dux, ki pomeni vojvoda. Doževa oblast je bila popolnoma odvisna od volje" bogate aristokracije "takrat je obstajala tudi" revna aristokracija "in" zelo revna aristokracija ". Že od ...

                                               

Beneški Slovenci

Beneški Slovenci so pripadniki slovenske manjšine v Italiji, ki živijo v Beneški Sloveniji, pokrajini na zahodni strani meje Slovenije z Italijo. Poseljujejo predalpske doline, ki se odpirajo proti jugu in jadranskemu morju ter Benetkam. Območje ...

                                               

Berberi

Berberi so prevladujoča muslimanska etnična skupina, ki živi v Severni Afriki v Maroku, Alžiriji, Tuniziji, Libiji in Egiptu. Izhajajo iz skupine ljudi, ki so se razširila na zahod iz vzhoda, po južnem robu Sredozemskega morja pred kakimi 50 tiso ...

                                               

Biseksualnost

Biseksualnost je spolna usmerjenosti oseb, ki jih lahko privlačijo ljudje moškega in ženskega spola. Biseksualnost je obstajala v različnih kulturah v človeški zgodovini in se pojavlja pri številnih živalskih vrstah, vendar pa termin biseksualnos ...

                                               

Born (družina)

Born je bila nemško- judovska rodbina podjetnikov in industrijalcev, ki je konec 19. in v 20. stoletju delovala na Tržiškem. Na Slovensko se je preselila iz Berlina, ko je bančnik Julij Born, specialist za saniranje gospodarskih podjetij v težava ...

                                               

Bušido

Bušido, dobesedno se prevede kot" pot bojevnika ", je japonski kodeks, po katerem so se ravnali samuraji in določa njihov način življenja. Bušido se je razvil med 11. in 14. stoletjem. Sodeč po japonskem slovarju Shogakukan Kokugo Daijiten, je Bu ...

                                               

Civilizacija

Civilizacija je pojem, ki je nastal v 18. stoletju in je skozi čas spremenil pomen. Najprej je predstavljal nekakšno razsvetljensko antitezo fevdalni družbi srednjega veka. Tako so jo razumeli zlasti francoski enciklopedisti. Danes je to obsežnej ...

                                               

Čarovniški proces

Čarovniški proces je naziv za sodni postopek proti osebam, ki so bile obtožene čarovništva. Čarovništvo je bilo hujše kaznivo dejanje, ki se je pojavilo v Evropi v srednjem veku, v katerem so bile obtožbe večinoma povezane z zlobnimi duhovi, hudi ...

                                               

Čop (rodbina)

Čop je priimek pomembne kranjske kmečke rodbine, iz katere je izšlo več znamenitih mož. Prvi, ki se je lotil raziskovanja izvora svoje rodbine je bil dvorni svetnik Anton Tschopp di San Maurelio. Pri svoji raziskavi družinskega drevesa je ugotovi ...

                                               

Črna rasa

Črna oz. negroidna rasa izvira iz tropske Afrike, a se je kasneje razširila tudi v Ameriko in na Bližnji vzhod. Črnci pripadniki črne rase imajo naslednje telesne značilnosti: moški niso izrazito poraščeni, nimajo brade, telesna višina obsega naj ...

                                               

Črnogorci

Črnogorci so pripadniki južnoslovanskega naroda, ki prvenstveno živi na območju Črne gore. Črnogorci govorijo črnogorski jezik, ki je po veljavni ustavi uradni jezik v tej državi. Meja med Črno goro in Srbijo je ena najstarejših nepremaknjenih me ...

                                               

Dačani

Dačani so bili pleme na območju zgodovinske in zemljepisne pokrajine Trakije. Njihova domovina se je razprostirala na področju današnje Transilvanije v Romuniji. Živeli so strnjeno na ozemlju Transilvanije. Rudni revirji so jim dajali gospodarsko ...

                                               

Dan mladosti

Dan mladosti je bil v času Socialistične federativne republike Jugoslavije praznik jugoslovanske mladine. Obeleževal se je 25. maja, na dan, ko se je praznoval rojstni dan predsednika države Josipa Broza Tita. Glavni simbol praznika je bila Štafe ...

                                               

Dan neodvisnosti (ZDA)

Dan neodvisnosti je zvezni praznik v Združenih državah Amerike, ko Američani praznujejo spomin na sprejetje Deklaracije neodvisnosti ZDA od Združenega kraljestva 4. julija 1776. Tradicionalno se na ta dan po vsej državi prirejajo parade, ognjemet ...

                                               

Dan žena

Dan žena je mednarodni praznik žensk, ki ga v približno 100 državah praznujejo vsako leto 8. marca. Je dan praznovanja ekonomske, politične in socialne enakopravnosti in dosežkov žensk, praznujejo pa ga predvsem v bivših komunističnih in socialis ...

                                               

Democid

Democid je vsak uboj človeka oziroma ljudi s strani vlade oziroma vladajočega dela skupnosti; to vključuje genocid, politicid in množične poboje. Izraz je skoval R. J. Rummel in v njem skušal zajeti širši pomen kot genocid.

                                               

Diarhija

Diarhija ali duumvirat je hkratna vladavina dveh oseb, bodisi po zakonu, bodisi s prisilo, kjer si eden od posameznikov prilasti položaj ob obstoječem vladarju. Zgodovinsko se izraz uporablja predvsem za razne duumvirate v Rimski republiki, ki st ...

                                               

Diktator

Diktátor je vladar države, ki odloča o vseh državnih zadevah. Ne upošteva demokracije, ne sestavlja vlade in državnega zbora. Večina diktatorjev se na oblast povzpne s terorjem. Izraz izhaja iz antičnega Rima, kjer je bil diktator naslov magistra ...

                                               

Diktatura

Diktatura, tudi diktatorstvo, je politična ureditev, v kateri ima vladajoči razred, največkrat pa posameznik, neomejeno oblast. Avtokratski vodja tovrstne države oziromavlade je diktator. Nekateri znanstveni pristopi opredeljujejo diktatorstvo ko ...

                                               

Diskriminacija

Diskriminacija pomeni neenako obravnavanje posameznika oz. posameznice v primerjavi z nekom drugim zaradi narodnosti, rase, etničnega porekla, spola, zdravstvenega stanja, invalidnosti, jezika, verskega prepričanja, starosti, spolne usmerjenosti, ...

                                               

Dren (društvo)

Dren, je bilo prvo slovensko organizirano alpinistično društvo. Društvo je bilo ustanovljen 1906 v Ljubljani. Njegovi najpomembnejši člani so bili Rudolf Badjura, fotografa Bogumil Brinšek in Ivan Tavčar, profesor Josip Cerk, geograf in naravoslo ...

                                               

Društvo invalidov Maribor

Društvo invalidov Maribor je invalidska in humanitarna organizacija s sedežem v Mariboru. Kot društvo je bilo ustanovljeno leta 1969. Prvi predsednik društva je bil Ivan Gajšt. Leta 2003 je društvo dobilo status invalidske organizacije. Danes dru ...

                                               

Društvo slovenskih pisateljev

Društvo slovenskih pisateljev je neprofitno stanovsko združenje slovenskih književnikov s sedežem v Ljubljani. Društvo je bilo ustanovljeno 21. aprila 1872 v Ljubljani. Pobudnik in prvi predsednik je bil Davorin Trstenjak. Tekom zgodovine se je d ...

                                               

Duh časa (društvo)

Društvo Duh časa je prostovoljna, neprofitna in nevladna organizacija. Društvo deluje na področju iskanja in implementacije trajnostnih rešitev na vseh nivojih sodobne družbe.

                                               

Dvojno merilo

Dvojno merilo je uporaba različnih načel za podobno situacijo ali za različne ljudi v isti situaciji. Kadar se določeni koncepti smatrajo za sprejemljive pri eni skupini ljudi, a nesprejemljive za drugo skupino, je govora o dvojnem merilu. Dvojno ...

                                               

Elamiti

Elamiti so bili pripadniki ljudstva, ki je živelo na področju današnjega jugozahodnega Irana, v državi Elam. Glavno mesto Elama je bilo Suzami. Izvor Elamitov še danes ni popolnoma pojasnjen, pa tudi njihov jezik še ni do konca razvozlan in ga zn ...

                                               

Etnocid

Etnocid je kulturno uničevanje etnične skupine. Za razliko od genocida skupnost preživi, prizadeta je njena kultura. Etnocid največkrat prizadene šibkejše domorodske, plemenske skupnosti. Pri etnocidu gre za kulturno dezintegracijo in nasilno sto ...

                                               

Festival Lent

Festival Lent je največji mednarodni medkulturni festival v Sloveniji. Začne se konec junija in od leta 2016 traja en teden. Odvija se v Mariboru, na obrežju Drave, ki se imenuje Lent oziroma Pristan. Prvi festival je bil organiziran leta 1986, p ...

                                               

Gandizem

Gandizem je poimenovan po Indusu Gandiju, bolj znanem kot Mahatma Gandi in je oznaka gibanja za politično osvoboditev in za socialno ter moralno obnovo Indije. Gandi je bil močan vodja indijskega naroda, ki je uspel za boj proti britanskemu imper ...

                                               

Gej

Gej ali gay je izraz, ki se v prvi vrsti nanaša na homoseksualne osebe ali za značilnosti glede homoseksualnih zadev. Beseda gay se je v angleščini prvotno uporabljala v pomenu za "brezskrben", "vesel" ali "svetel in ponašajoč se". Izraz kot nana ...

                                               

Gerontokracija

Gerontokracija je oblika oligarhične vladavine, kjer so voditelji bistveno starejši od večine odrasle populacije. Pogosto gre za politično strukturo, kjer se politična moč veča s starostjo, tako da imajo najstarejši največ vpliva. Gerontokracija ...

                                               

Geto

Te četrti so se pojavile v poznem srednjem veku in so ločevale judovsko prebivalstvo od krščanskega. Sprva so tovrstne četrti samo označili, od 3. lateranskega koncila, leta 1179, pa so začeli te dele mest ločevati od ostalih z jarki, zidovi ali ...

                                               

Gibanje proti splavu

Gibanje proti splavu je civilno družbeno gibanje, ki nasprotuje umetnemu splavu, pogosto iz verskih vzrokov. Gibanja si po navadi prizadevajo vplivati na zakonodajo.

                                               

Grof

Grof je visoki plemiški naziv, ki izvira iz nemščine Graf. Grof je v zgodnjem srednjem veku upravitelj določenega področja, ki mu ga v upravljenje podeli kralj oz. cesar;kasneje,v visokem srednjem veku pa postane dedni naziv visokih fevdalcev. Po ...

                                               

Hausa

Prvotno država Hausa, vključno z mestoma Kano in Zaria, je bila v 14. in 15. stoletju vazalna država sosednjega Bornuja na severovzhodu. V 14. stoletju so prispeli muslimanski misijonarji in v poznem 15. stoletju uvedli šeriatsko pravo in mističn ...

                                               

Heteroseksizem

Heteroseksízem je sistem stališč, predsodkov in diskriminacije v korist raznospolne usmerjenosti in raznospolnih razmerij. To lahko vključuje predpostavljanje, da so vsi drugi ljudje heteroseksualni ali da so spolna privlačnost do osebe nasprotne ...

                                               

Hidalgo (plemič)

Hidalgo je bil predstavnik nižjega plemstva v srednjeveški Španiji in na Portugalskem. Hidalgi so imeli pravico nositi orožje, uporabljati besedo" don "v imenu, bili so oproščeni davkov in uživali določen ugled. Beseda naj bi izvirala iz izraza" ...

                                               

Homofobija

Homofobíja označuje sovražnost do homoseksualnosti. Beseda ne pomeni dejansko fobije kot bolezenski strah, marveč neutemeljeno averzijo do istospolnosti. Gre za eno pogostih oblik diskriminacije v družbi. Izraz" homofobija "je skoval ameriški psi ...

                                               

Homoseksualnost

Homoseksualnost "je sestavljena iz grške besede" homos ", ki pomeni" enak, isti "in latinskega korena" sex ". Homoseksualnost je spolna usmerjenost, seksualno nagnjenje do oseb istega spola. Izraz homoseksualnost je prvi uporabil borec za človeko ...

                                               

Iboji

Iboji so etnična in jezikovna skupina v Nigeriji. Iboji so stara sudanska črnska etnična skupnost, ki govori isti jezik in jo sestavlja okoli 30 plemen. Danes živijo največ v jugovzhodni Nigeriji in štejejo okoli 4.5 milijona ljudi. Iboji, ki so ...

                                               

Imperator

Imperátor je latinska beseda za poveljnika. Glede na različna področja in države so se razvili naslednji imperatorski nazivi: cesar šah šahanšah Perzija neguš negasti ንጉሠ ነገሥት Etiopija, 13. stoletje - 1975 car царь, цар kaiser Nemčija teno Japons ...

                                               

Institut de France

Institut de France je francosko strokovno združenje, ki so ga ustanovili 26. oktobra 1795. Danes ga sestavlja 5 akademij, približno 1000 fundacij, kot tudi nekateri muzeji in dvorci.

                                               

Istospolna partnerska zveza

Istospolna partnerska zveza je življenjska skupnost dveh odraslih moških ali žensk, ki partnerjema zagotavlja določene pravice, ki jih sicer imajo pari, ki sklenejo zakonsko zvezo. Vendar pa ne govorimo o istospolnih porokah, ker pravice niso pop ...

                                               

Jorubi

Jorubi so pleme sudanskih črncev v zahodni Nigeriji, Togu in Dahomeju. Živijo v Jugozahodni Afriki. Jorubi, ki jih je okoli 25 milijonov, govorijo sudanski jezik. Danes živijo v več Afriških državah. Ukvarjajo s poljedelstvom in živinorejo. Znani ...

                                               

Judje

Júdje so etnično-verska skupina, ki je nastala na območju Bližnjega vzhoda in je v genetskem jedru sorodna ljudstvom Rodovitnega polmeseca. V judovstvu je razmerje med genetsko, versko in kulturno komponento kompleksno. Poleg samoopredelitve prip ...

                                               

Kamfest

Kamfest je kamniški poletni glasbeni festival, ki ga vsako leto organizira Kulturno društvo Priden možic s so-producenti, ob pomoči mednarodne ekipe prostovoljcev.