ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 367
                                               

Dositej Obradović

Dimitrij" Dositej "Obradović, † 7. april 1811 V času Srbske revolucije je prepoznan kot vpliven člen srbske narodne in kulturne preroditve. Velik zagovornik razsvetljenja in racionalnih idej je ob tem bil velik pristaš Srbske ortodoksne cerkve. Š ...

                                               

Pavel Samosatski

Tudi Feliks - kot njegov predhodnik - se je moral še boriti proti zmoti subordinacionizma. Med njegovim vladanjem je namreč viharno nastopil antiohijski škof Pavel Samosatski. Očitajo mu, da je bil nasilnež in ženskar pod pretvezo platonske ljube ...

                                               

Faradayev paradoks

Faradayev paradoks je pojav, ko nekateri poskusi s homopolarnim generatorjem dajo rezultate, ki so v nasprotju s Faradayevim zakonom magnetne indukcije Ui = -dΦ/dt. Po tem zakonu se ne bi smela pojaviti inducirana napetost v nobenem od navedenih ...

                                               

1 − 2 + 3 − 4 + ···

1 − 2 + 3 − 4 + je neskončna vrsta, katere členi so zaporedna cela števila z alternirajočimi predznaki. Z znakom za vsoto se lahko vsoto prvih m {\displaystyle m} členov vrste zapiše kot: ∑ n = 1 m n − 1 n − 1. {\displaystyle \sum _{n=1}^{m}n-1^{ ...

                                               

Zanikanje

Zaníkanje je v psihologiji obrambni mehanizem, pri katerem se oseba sooči z dejstvom, ki je preveč boleče, da bi ga lahko sprejela, in ga namesto tega zanika ter kljub prepričljivim dokazom o nasprotnem trdi, da je neresnično. Subjekt lahko zanik ...

                                               

Ciper

Ciper, uradno Republika Ciper, je evrazijska otoška država v vzhodnem delu Sredozemlja južno od Turčije, zahodno od Levanta, severno od Egipta in vzhodno-jugovzhodno od Grčije. Ciper je tretji največji otok v Sredozemskem morju in eden najbolj pr ...

                                               

Irska

Irska je parlamentarna republika in otoška država v Britanskem otočju na skrajnem zahodu Evrope, ki pokriva približno pet šestin otoka Irske ob severozahodni obali Evrope, preostala šestina irskega otoka je znana kot Severna Irska in je del Združ ...

                                               

Izrael

Izrael, uradno Država Izrael je visoko razvita bližnjevzhodna država. Leži na jugozahodnem delu Azije ob jugovzhodnem robu Sredozemskega morja. Na severu meji na Libanon, na vzhodu na Sirijo in Jordanijo, na jugozahodu na Egipt, na jugozahodu pa ...

                                               

Malta

Republika Malta je majhna in gosto naseljena otoška država v južni Evropi v osrednjem Sredozemskem morju. Sestavlja jo 20 otokov in čeri, ki ležijo 93 km južno od Sicilije in 288 km severno od Libije v severni Afriki. Stalno naseljena sta samo ot ...

                                               

Nizozemska

Kraljevina Nizozemska je evropska ustavna monarhija z ozemlji tudi izven Evrope. Nizozemska se nahaja v severozahodni Evropi in na severu in zahodu meji na Severno morje, na jugu na Belgijo, na vzhodu pa na Nemčijo. Nizozemska je ena najbolj nase ...

                                               

Slovenija

Slovenija, uradno Republika Slovenija, je evropska država z zemljepisno lego na skrajnem severu Sredozemlja in na skrajnem jugu Srednje Evrope. Slovenija meji na zahodu z Italijo, na severu z Avstrijo, na severovzhodu z Madžarsko in na vzhodu in ...

                                               

Kritika gothskega programa

Kritiko gothskega programa je Karl Marx napisal leta 1875 kot komentar na osnutek programa Socialistične delavske stranke Nemčije, ki je imela svoj ustanovitveni kongres v Gothi med 22. in 27. majem leta 1875. Na tem kongresu sta se združili Soci ...

                                               

Mezdno delo in kapital

Mezdno delo in kapital je delo Karla Marxa, ki je nastalo na podlagi serije petih člankov v časopisu Neue Rheinische Zeitung, podlaga za te članke pa so bila Marxova predavanja v Bruslju. Prvotna verzija dela je izšla leta 1849, Friedrich Engels ...

                                               

Izganjalec hudiča (roman, 1994)

Izganjalec hudiča je postmodernistični zgodovinski roman z elementi metafikcije. Avtor Tone Perčič je zanj leta 1995 prejel nagrado kresnik za najboljši roman leta.

                                               

Bohumil Trnka

Izhajal je iz protestantske družine. Očeta je izgubil, ko je bil zelo mlad. Po očetovi smrti sta se z mamo preselila v Humpolec, potem pa v Prago. Obiskoval je osnovno šolo v Humpolecu. Po končani osnovni šoli je v Žižkovu obiskoval gimnazijo, kj ...

                                               

Sinologija

Sinologija je veda o Kitajski. V prvi vrsti spada h kulturološkim disciplinam, saj gre za kompleksno vedo, ki z uporabo interdisciplinarnih metod obravnava kulturo, zgodovino, sociologijo, jezik, miselnost in politične sisteme L.R. Kitajske ter d ...

                                               

Einsteinova uganka

Einsteinova uganka je logična uganka, ki naj bi jo zastavil Albert Einstein v mladih letih. To sicer zagotovo ne drži, saj nekaterih znamk cigaret, omenjanih v nalogi, še ni bilo v Einsteinovi mladosti. Einstein je nato izjavil, da samo 2 % sveto ...

                                               

KenKen

KenKen ™ je matematično-logična igra oz. številčna uganka nekoliko podobna sudokuju. Izumil jo je japonski učitelj Tetsuya Miyamoto in je bila marca 2008 objavljena v angleškem časopisu The Times. KenKen™ je sicer zaščiteno ime podjetja Nextoy, L ...

                                               

Kriptaritem

Kriptaritem je matematična igra oziroma uganka, kjer imamo s črkami podano enačbo, ki vsebuje neznana števila. Cilj je ugotoviti, katero vrednost predstavlja posamezna črka. Klasičen primer je julija 1924 v časopisu Strand Magazine objavil znani ...

                                               

Križanka vsot

Križanka vsot je vrsta logične uganke. Gre za številsko križanko, ki spominja na običajne križanke, le da so namesto črk uporabljena števila. Podobno kot sudoku je bila uganka najprej zelo razširjena na Japonskem, v letu 2005 pa se je razširila p ...

                                               

Soba pobega

Soba pobega je vrsta detektivske in avanturistične igre, ki poteka v določenem prostoru, v katerem je zaklenjena skupina ljudi. Udeleženci morajo s pomočjo predmetov, ki so jim na voljo v sobi, rešiti uganke, odkleniti ključavnice, dešifrirati ko ...

                                               

Sudoku

Sudoku je logična uganka, katere cilj je zapolniti kvadratno mrežo, običajno velikosti 9 × 9, s števili od 1 do 9. Vsako število se lahko pojavi točno enkrat v vsakem stolpcu, vsaki vrstici in vsakem manjšem kvadratu velikosti 3 × 3. V mreži so n ...

                                               

Uganka o zapornikih in pokrivalih

Uganka o zapornikih in pokrivalih je logična uganka, ki zahteva sklepanje o razmišljanju drugih, kar je sicer značilnost teorije iger. Obstaja več različic, zamisel pa ostaja ista.

                                               

Legalizem (kitajska filozofija)

Šola legalizma oz. legalizem se je kot ena izmed najpomembnejših miselnih struj kitajske filozofije razvila in svoje temelje utrdila v razmeroma dolgem kitajskem obdobju Stotih šol, ki je časovno sovpadalo z dinastijo Vzhodni Zhou. Legalistična m ...

                                               

Nominalizem - šola imen

Nominalizem - šola imen je struja klasične kitajske filozofije, ki se je razvila iz mohistične šole v obdobju vojskujočih se držav, 475–221 p.n.š., in predstavlja eno od struj na zahodu manj znane kitajske logike, v kateri ima aplikativnost predn ...

                                               

Yuan Hai Zi Ping

Yuan Hai Zi Ping ali" Morska globina po Zipingu "je prvo celovito in sistematično delo s področja kitajske metafizične vede štirih stebrov usode. Morda gre za predelavo knjige San Ming Yuan Chu iz časa dinastije Yuan. Knjigo nanj bi v času dinast ...

                                               

Katoliški modernizem

Izraz katoliški modernizem označuje teološke poglede, ki so se prvič pojavili ob koncu 19. oziroma ob začetku 20. stoletja in govorijo o tem, da so glavne katoliške dogme zgolj človeške ideje in kot take niso nujno nespremenljive in večne. Modern ...

                                               

Arijanstvo

Arijánstvo je krščanski verski nauk škofa Arija iz Aleksandrije. Arijanstvo se je začelo širiti ob koncu 3. in v začetku 4. stoletja. Arijanstvo je bilo eden od prvih večjih doktrinarnih sporov v krščanstvu. Glavne ideje arijanstva so naslednje: ...

                                               

Transsubstanciacija

Transsubstanciacija je po nauku Katoliške cerkve" sprememba vse snovi kruha v snov Kristusovega telesa in vse snovi vina v snov Kristusove krvi. Ta sprememba je v evharistični molitvi posledica učinkovanja Kristusove besede in delovanja Svetega D ...

                                               

Anatema

Anátema je najvišja cerkvna kazen namenejna za najhujše prestopke proti Cerkvi. Izraz se včasih prevaja v slovenščino kot izobčenje, vendar bi bil ustreznejši prevod večno prekletstvo. Izraz anatema grško ανάθεμα ali ανάθημα je prvotno pomenil Bo ...

                                               

Desetina

Desetina je izraz, ki v najširšem pomenu označuje moralno ali zakonsko obveznost posameznika ali gospodinjstva da deseti del svoje žetve ali prihodkov v določenem obdobju preda določeni cerkveni ali posvetni instituciji v smislu njenega financira ...

                                               

Ekskomunikacija

Ekskomunikácija ali izóbčenje je ukrep, s katerim se osebo izključi iz neke organizacije. Najpogosteje se izraz uporablja za izključitev iz verske organizacije - Cerkve. Izraz ekskomunikacija se uporablja tudi za izključitev iz neverske organizac ...

                                               

Pet cerkvenih zapovedi

Poleg desetih Božjih zapovedi veže rimokatoličane še pet cerkvenih zapovedi, ki so zapisane v Katekizmu Katoliške Cerkve 2042-2043. Dikcija in vsebina se lahko spreminjata, ker gre za cerkvenopravna in ne božjepravna določila." Petere cerkvene za ...

                                               

Sveta Trojica

Za druge pomene glej Sveta Trojica razločitev. Sveta Trojica je eno od poimenovanj Boga v krščanstvu. Druga poimenovanja so še: Bog, Gospod ali tudi Tisti, Ki Je. Izraz Sveta Trojica nikjer v Svetem pismu ni dobesedno uporabljen, a je povezan s k ...

                                               

Binkoštništvo

Bínkoštništvo je protestantsko gibanje. Spada med evangeljske Cerkve, za razliko od druge glavne veje, evangeličanskih cerkva, ki združuje bolj formalne reformirane cerkve luteranske in sorodnih veroizpovedi. Binkoštništvo daje poudarek na neposr ...

                                               

Daniel (svetopisemska knjiga)

Danielova knjiga je svetopisemska apokalipsa iz 2. stoletja pred našim štetjem z navideznim prizoriščem iz 6. stoletja, ki združuje prerokbo zgodovine z eshatologijo, tako kozmičnega kot političnega. Poročilo vsebuje" poročilo o dejavnostih in vi ...

                                               

Evangeljske Cerkve

Evangeljske Cerkve so širša skupina protestantskih Cerkva, ki gradijo svoj verski nauk na evangeliju. Med evangeljske Cerkve v širšem pomenu uvrščamo Evangeličanske Cerkve. Najbolj znana med njimi je Evangeličanska Cerkev Augsburške veroizpovedi ...

                                               

Mašniško posvečenje

Sveto mašniško posvečenje ali zakrament svetega reda oziroma ordinacija je krščanski sveti zakrament, pri katerem dobi kandidat Božjo milost za opravljanje duhovne službe v Cerkvi. Zakrament se podeljuje s polaganjem rok, zato se imenuje tudi hir ...

                                               

Sveta pokora

Spôved ali zakramênt pokóre in sprave je krščanski zakrament, pri katerem Bog grešniku odpusti njegove grehe. Zakrament sprave je eden od sedmih zakramentov, ki ga je Jezus Kristus dal za duhovno ozdravljenje in posvečenje. Postavil ga je na veli ...

                                               

Zakrament

Sveti zakrament je v krščanstvu sveto znamenje, ki ga je postavil Jezus Kristus, da nas posvečuje. Zakramenti se imenujejo tudi svete skrivnosti. Zakramente redno delijo škofje in duhovniki, v izjemnih primerih pa jih lahko podelijo tudi verniki. ...

                                               

Zakramentali

Za Jezusova sveta znamenja glej Zakrament Zakramentali so sveta znamenja, ki jih je ustanovila Cerkev v pastoralno dobro božjega ljudstva. Kot bogoslužna dejanja vernike spodbujajo k češčenju Boga in jih pripravljajo, da dosežejo glavne učinke za ...

                                               

Rabindranath Tagore

Rabindranat Tagore / r ə ˈ b i n d r ə ˈ n ɑː t ˈ t ɑː ɡ ɔr / ; tudi Rabīndranāt Thākur), vzdevek Gurudev, * 7. maj 1861, Kolkata, Britanska Indija, † 7. avgust 1941, Kolkata, bengalski polihistor, nobelovec," Bengalski bard "je preoblikoval beng ...

                                               

Anunaki

Anunaki so skupina božanstev v mitologiji starodavnih Sumercev, Akadcev, Asircev in Babiloncev. Število Anunakov in njihove vloge so neskladne in pogosto kontradiktorne. V najstarejših sumerskih besedilih iz po-akadskega obdobja so bili Anunaki n ...

                                               

Julijansko leto

Julijansko leto je v astronomiji enota za merjenje časa, ki obsega natančno 365.25 dni od katerih ima vsak po 86.400 sekund. To je povprečna dolžina leta v Julijanskem koledarju. Z Julijanskim letom merimo dolžino časa, nikakor pa ne označujemo z ...

                                               

Lunin mesec

V luninih koledarjih je lunin mesec čas med dvema sizigijema. Natančna definicija se spreminja, še posebej na začetku meseca. Članek opisuje definicije meseca, ki so velikega pomena za astronomijo. Za ostale definicije, skupaj z definicijami mese ...

                                               

Sekunda

Sekúnda je osnovna enota SI časa, enaka trajanju 9.192.631.770 nihajev valovanja, ki ga odda nevzbujen atom cezija 133 na absolutni ničli pri prehodu med nivojema hiperfinega razcepa osnovnega stanja. Sekunda je šestdesetina minute, ki je šestdes ...

                                               

Ura

Dvanajstina časa med sončnim vzhodom in sončnim zahodom. Ker so dnevi poleti daljši kot pozimi, so s tem tudi poletne ure daljše. Grki in Rimljani so uporabljali takšno definicijo ure, noč pa so razdelili na tri ali štiri nočne straže. Pozneje so ...

                                               

Horologija

Horologija je proučevanje merjenja časa. Stolpne ure, ročne ure, urni mehanizmi, sončne ure, peščene ure, klepsidre, merilniki časa, snemalniki časa, pomorski kronometri in atomske ure so vsi primeri instrumentov, ki se uporabljajo za merjenje ča ...

                                               

Lunina ura

Lunina ura je ura, podobna sončni uri. Osnovna izvedba lunine ure, ki je enaka izvedbi sončne ure, je točna le ponoči in ob mlaju. Vsako noč po mlaju v povprečju postane 48 minut počasnejša, vsako noč pred mlajem pa je v povprečju za 48 minut hit ...

                                               

Sončev dan

Sončev dan je čas, v katerem za opazovalca na površini Zemlje Sonce enkrat navidezno obkroži Zemljo. Poznamo dve obliki Sončevega dne: pravi Sončev dan srednji Sončev dan