ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 344
                                               

Gaussov merski sistem

Gaussov sistem enot je metrični sistem enot. Nekateri ga imenujejo tudi Gaussov sistem cgs ali kar sistem cgs. Osnovan je na sistemu enot CGS. Sestavljajo ga enote za količine, ki opisujejo elektromagnetizem. Imenuje se po nemškem matematiku in f ...

                                               

Imperialna enota

Imperiálne enôte oziroma anglosaški merski sistem je sistem merskih enot, ki se je uporabljal v Združenem kraljestvu in njegovih kolonijah ter v ZDA. V ZDA se sistem imenuje običajne mere ZDA. Danes so vse dežele sveta, razen ZDA, Liberije in Mja ...

                                               

Metrični sistem enot

Uvajanje metričnega sistema se je pričelo v Franciji, ki ga je prevzela v letu 1791. Takrat je bil določen meter kot 1 desetmilijoninka razdalje od severnega pola do ekvatorja po poldnevniku. Kot enoto za maso so takrat določili gram, ki je pomen ...

                                               

Sistem naravnih enot

Naravne enote so določene tako, da so nekatere fizikalne konstante normalizirane na 1. Pojem naravnih enot je osnovan na zamisli, da so meter, sekunda, kilogram itd. umetne enote, ki si jih je izmislil človek. Zaradi tega so vpeljali naravne enot ...

                                               

Planckov čas

Planckov čas je naravna enota za čas, ki meri 5.39124 10 -44 s. Je ena izmed osnovnih enot v Planckovem sistemu enot. Planckov čas določimo na naslednji način: t P = ℏ κ c 5 ≈ 5, 39124 27 ⋅ 10 − 44 s {\displaystyle t_{\rm {P}}={\sqrt {\frac {\hba ...

                                               

Planckov naboj

Planckov naboj je naravna enota za naboj, ki meri 1.8755459 10 -18 C. Je ena izmed osnovnih enot v Planckovem sistemu enot. Planckov naboj določimo na naslednji način: q P = 4 π ε 0 ℏ c = 2 c h ε 0 = e 0 α = 1, 8755459 ⋅ 10 − 18 {\displaystyle q_ ...

                                               

Planckove enote

Planckov sistem enot sestavljajo enote, ki se jih prišteva k naravnim enotam. Sistem je definiran na osnovi petih fizikalnih konstant, ki se jih normalizirao tako, da imajo vrednost enako 1. Te konstante so: Boltzmannova konstanta k B Coulombova ...

                                               

Planckov tok

Planckov električni tok se izračuna na naslednji način: I p = q p / t p = c 6 4 π ε 0 / κ 1 2 {\displaystyle I_{p}=q_{p}/t_{p}=c^{6}4\pi \varepsilon _{0}/\kappa^{\frac {1}{2}}} kjer je: q p {\displaystyle q_{p}\,} Planckov naboj t p {\displaystyl ...

                                               

Planckova gibalna količina

Planckova gibalna količina se izračuna na naslednji način: G P = m P c = ℏ l P = ℏ c 3 κ {\displaystyle G_{P}=m_{P}c={\frac {\hbar }{l_{P}}}={\sqrt {\frac {\hbar c^{3}}{\kappa }}}} kjer je: m P {\displaystyle m_{P}\,} Planckova masa l P {\display ...

                                               

Planckova gostota

Planckova gostota se izračuna na naslednji način: ρ P = m P l P 3 = c 5 ℏ κ 2 {\displaystyle \rho _{P}={\frac {m_{P}}{l_{P}^{3}}}={\frac {c^{5}}{\hbar \kappa ^{2}}}}. kjer je: m P {\displaystyle m_{P}\,} Planckova masa l P {\displaystyle l_{P}\,} ...

                                               

Planckova masa

Planckova masa je naravna enota za maso, ki meri 217644 10 -8 kg. Je ena izmed osnovnih enot v Planckovem sistemu enot. Planckovo maso določimo na naslednji način: m P = ℏ c κ {\displaystyle m_{\rm {P}}={\sqrt {\frac {\hbar c}{\kappa }}}} ≈ 1.220 ...

                                               

Planckova moč

Planckova moč je izpeljana enota v Planckovem sistemu enot. Izračuna se na naslednji način: P = E P t P = ℏ t P 2 = c 5 κ {\displaystyle P_{P}={\frac {E_{P}}{t_{P}}}={\frac {\hbar }{t_{P}^{2}}}={\frac {c^{5}}{\kappa }}} kjer je E P {\displaystyle ...

                                               

Planckova sila

Planckova sila je izpeljana enota v Planckovem sistemu enot. Planckova sila je enaka naravni enoti Planckove gibalne količine, deljeni z naravno enoto za čas. Izračuna se na naslednji način: F P = m P c t P = c 4 G {\displaystyle F_{P}={\frac {m_ ...

                                               

Planckova temperatura

Planckova temperatura je naravna enota za temperaturo, ki meri 1.416785 10 32 K. Je ena izmed osnovnih enot v Planckovem sistemu enot. Planckovo temperaturo določimo na naslednji način: T P = m P c 2 k B = ℏ c 5 κ k B 2 = 1, 416785 71 ⋅ 10 32 {\d ...

                                               

Sistem MKS

Sistem enot MKS je metrični sistem merskih enot, ki vsebuje kot osnovne enote meter za dolžino, kilogram za maso in sekundo za čas. Sistem MKS je nasledil sistem enot CGS. Pozneje so mu dodali še enoto za merjenje električnega toka amper oznaka A ...

                                               

Sistem geometriziranih enot

Sistem geometriziranih enot tudi geometrijski sistem enot je sistem enot, ki ga prištevamo k naravnim enotam. Geometriziran sistem enot je določen tako, da lahko vse fizikalne količine določimo z geometrijskimi količinami kot so površina, dolžina ...

                                               

Tablice iz Eble

Tablice iz Eble so zbirka 1.800 nepoškodovanih glinastih tablic, 4.700 fragmentov in več tisoč majhnih žetonov, ki so jih izkopali v arhivih dvorne palače v starodavni Ebli, Sirija. Tablice so leta 1974–1975 odkrili italijanski arheolog Paolo Mat ...

                                               

Bibcode

Za Wikipedijino predlogo, ki povezuje na članke z bibcode, glej predloga:bibcode Bibcode je zgoščen identifikator, ki ga uporablja več astronomskih podatkovnih sistemov za poenotene referenčne vire. Bibliographic Reference Code so izvirno razvili ...

                                               

Identifikator digitalnega objekta

Identifikator digitalnega objekta je enolična in stalna oznaka za dokumente, ki obstajajo v elektronski obliki. Uporablja se za iskanje dokumentov, ki so stalno dostopni na internetu, so intelektualna lastnina in so zanimivi za neko znanstveno po ...

                                               

Naslov MAC

Vsaka omrežna naprava ima poleg programske oznake, s katero se loči od drugih naprav v omrežju, še dodatno oznako, imenovano naslov MAC, ki je vpisana v strojno opremo omrežne naprave. Naslovi MAC so navadno zaporedje črk in številk, različni za ...

                                               

ORCID

Open Researcher and Contributor ID, krajše ORCID, je storitev dodeljevanja enoličnih in trajnih identifikatorjev avtorjem akademskih prispevkov, prek katerih dodeljevalec spremlja tudi strokovne objave vključenih avtorjev. Z registrom upravlja ne ...

                                               

Extensible Messaging and Presence Protocol

Extensible Messaging and Presence Protocol je zbirka odprtih protokolov in tehnologij, ki temeljijo na XML-u in so namenjeni takojšnjemu sporočanju ter izmenjavi podatkov o prisotnosti. Jabber omogoča tudi izmenjavo ostalih strukturiranih podatko ...

                                               

Digitalno procesiranje signalov

Digitalno procesiranje signalov je področje elektrotehnike, ki se ukvarja s pretvorbo analognih signalov v digitalne, z obdelavo in analizo v digitalnem svetu in rekonstrukcijo digitalnih signalov v zvezne.

                                               

Pasovna širina

Pasóvna širína podaja relativni frekvenčni razpon, ki v telekomunikacijah pove, kakšen je spekter frekvenc, ki se lahko prenaša preko prenosne poti. Pasovna širina je v neposredni povezavi s hitrostjo prenosa informacij. Količina prenosa podatkov ...

                                               

Porazdelitev delta

Porazdelítev délta, pogosto imenovana tudi fúnkcija délta ali Diracova fúnkcija), je v matematiki posplošena funkcija, definirana tako, da velja δd x = 1, kadar interval d x vsebuje točko 0, in δd x = 0, kadar je ne. Porazdelitev delta se lahko d ...

                                               

PSNR

Pojem PSNR izhaja iz angleškega tehničnega izraza peak signal-to-noise ratio, kar pomeni razmerje maksimalne vrednosti signala napram šumu, ki izvorni signal popači. Ker ima večina signalov širok dinamičen razpon, PSNR običajno izrazimo v decibel ...

                                               

Pulzno širinska modulacija

Pulzno-širinska modulacija je metoda za zmanjšanje povprečne moči, ki jo oddaja električni signal, z učinkovitim sekanjem na diskretne dele. Dlje ko je stikalo vklopljeno v primerjavi z obdobji izklopa, večja je skupna moč, ki se dovaja bremenu. ...

                                               

Signal

Signál je funkcija, ki prenaša informacije o stanju in obnašanju fizikalnih sistemov. Matematično tako funkcijo predstavimo kot zvezo neodvisnih spremenljivk, stvarno pa signali pomenijo niz časovnih sprememb neke veličine ali pa sprememb stanj v ...

                                               

Zajem podatkov

Zajem podatkov je postopek zbiranja podatkov in vzorčenja signalov, ki merijo fizične razmere v resničnem svetu. Postopek vključuje tudi pretvorbo dobljenih vzorcev v digitalne številčne vrednosti, s katerimi lahko računalnik komunicira. Instrume ...

                                               

HDMI

HDMI je lastniški avdio/video vmesnik za prenos nestisnjenih video podatkov in stisnjenih ali nestisnjenih digitalnih zvočnih podatkov iz izvorne naprave, združljive s HDMI, kot je krmilnik zaslona ​​na združljiv računalniški monitor video projek ...

                                               

PCI Express

PCI Express je visoko zmogljivo serijsko vodilo, zasnovano z namenom nadomestiti starejša vodila PCI, PCI-X in AGP. PCIe prinaša precej izboljšav glede na svoje predhodnike, npr. višjo maksimalno prepustnost, manjše število V/I nožic in s tem man ...

                                               

Programski jezik C sharp

C# je večparadigmski programski jezik za splošno uporabo, ki obsega močno tipizacijo ter imperativno, deklarativno, funkcijsko, generično, komponentno orientirano in objektno orientirano programiranje z zmožnostjo refleksije. Upravljanje s pomnil ...

                                               

SyncML

SyncML je starejše ime za platformno neodvisen standard za sinhronizacijo informacij. Različne sinhronizacijske tehnologije so bile mnogokrat lastniške in zaprte, omejene samo na izdelke določenega proizvajalca ali določen operacijski sistem ali ...

                                               

LoRa

LoRaWAN je odprt nelicenčni brezžični IoT komunikacijski standard, ki ga upravlja združenje LoRa Alliance. Nastal je namensko za vzpostavitev zmogljivih in učinkovitih javnih in zasebnih LPWAN IoT omrežij znotraj in zunaj prostorov. Multitech Con ...

                                               

Požarni zid

Požárni zíd ali zaščitni zid je verjetno najpogostejši varnostni izdelek s področja omrežne varnosti. Potrebuje ga že skoraj vsaka naprava, povezana v internet. Požarni zidovi so namenjeni ločevanju dveh odsekov omrežij, pogosto enemu odseku zaup ...

                                               

Sistem brezžičnega zaznavanja vdorov

Sistem brezžičnega zaznavanja vdorov je omrežna naprava, ki pregleduje frekvence radijskega spektra za prisotnost nepooblaščenih dostopnih točk. Sistem uporablja frekvenco radijskega spektra značilnega, za brezžična lokalna omrežja in takoj opozo ...

                                               

HSDPA

HSDPA. Gre za tretjo generacijo telekomunikaciskega protokola, ki omogoča mreži UMTS hitrejši in večji prenos podatkov. Trenutno komunikacija HSDPA omogoča naslednje hitrosti prenosa podatkov: 1.8, 3.6, 7.2 in 14.4Mbit/s. Za prihodnost se načrtuj ...

                                               

UMTS

Universal Mobile Telecommunications System je ena ključnih tehnologij in sestavni del tretje generacije mobilnih sistemov GSM. Najbolj razširjena je uporaba W-CDMA kot brezžičnega vmesnika in je evropski odgovor na ITU IMT-2000 zahteve za mobilne ...

                                               

Mobilna telefonija

Mobilna telefonija je komunikacijski sistem, ki zagotavlja mobilne storitve, saj temelji na uporabi radijskih frekvenc in omogoča uporabo telekomunikacijskih storitev z mobilnim telefonom brez žične povezave s telefonskim omrežjem. S prvimi mobil ...

                                               

VoIP telefonija

Storitev VoIP je telefonija preko internetnega protokola. VoIP omogoča prenos komunikacijskih podatkov govor in faks preko internetnega omrežja z uporabo internetnega protokola IP. Prenos temelji na podatkovnem prenosu preko omrežja, kjer se anal ...

                                               

Sojina omaka

Sojina omaka je vzhodnoazijska začimbna omaka, ki se izdeluje iz vode, sojinih zrn, žit in soli. Sojina zrna zmeljejo, skuhajo in pomešajo z namočenimi zdrobljenimi zrni riža in pšenice, ki so pomešani s plemenito plesnijo Aspergillus oryzae. Po ...

                                               

Musaka

Najbolj znana različica jedi se je danes pojavila v dvajsetih letih z objavo kulinarične knjige Nikolaos Tselementes v Grčiji. Veliko različic ima zgornjo plast, narejeno iz mlečne omake, ki je zgoščena z jajcem ali moko. V Grčiji je posoda večpl ...

                                               

Torta Sacher

Torta Sacher je vrsta čokoladne torte z nadevom iz marelične marmelade in čokoladno glazuro, ki jo je iznašel Franz Sacher. Velja za eno izmed najbolj znanih specialitet dunajske kuhinje in se uvršča na seznam avstrijskih nacionalnih jedi.

                                               

Zavitek

Zavitek je jed, pripravljena iz listnatega ali vlečenega testa z nadevom. Lahko je sladek ali slan. Jed je postala priljubljena v 18. stoletju na območju habsburške monarhije. Čeprav je zavitek najpogosteje povezan z avstrijsko kuhinjo, je nacion ...

                                               

Burek

Burek ali Börek je jed, ki izvira iz turške kulinarike, vendar je zelo priljubljena v mnogih državah balkanske regije, katere priljubljenost se je najverjetneje razširila v obdobju Otomanskega imperija. V Izraelu je ta jed tudi razmeroma priljubl ...

                                               

Čevapčiči

Čevapčiči so klasična balkanska jed z žara, pripravljena iz mletega mesa, oblikovanega v večje ali manjše svaljke. K čevapčičem se običajno servira ajvar, sesekljana čebula, kajmak, mleta paprika. Beseda je v bistvu manjšalnica od čevap, slednja ...

                                               

Kajmak

Kajmak je sveži sir, ki ga pozna balkanska kuhinja. Pridobivajo ga iz kravjega ali ovčjega mleka, ki ga po molži segrejejo, nastalo zgornjo smetanasto plast pa posnamejo. Posneto smetano, ki mora imeti najmanj 50% maščobe nato osolijo in jo dajo ...

                                               

Foie gras

Foie gras je kulinarična specialiteta, ki jo dobijo iz jeter pet do šest mesecev stare gosi ali race. Po francoskem zakonu je foie gras opredeljen kot jetra race ali gosi, ki se jih goji s siljenjem koruze s hranilno cevjo, postopek znan tudi kot ...

                                               

Frika

Frika je tradicionalna jed, ki značilna za zgornje Posočje, izvira pa iz sosednje Furlanije – Julijske krajine. Posebnosti jedi je, da se jo pripravlja na več različnih načinov oziroma z različnimi kombinacijami sestavin. Glavne sestavine so star ...

                                               

Piadina

Piadina Romagnola je tip italijanske ulične hrane, značilen za deželo Emilijo - Romanjo. Piadina je tanek, nevzhajan kruh, ki ga napolnijo z različnimi nadevi, tako slanimi kot sladkimi.