ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 343
                                               

Dragonci

Dragonec je vojak, ki uporablja konja kot transportno sredstvo, a se bori peš. Ta oblika vojaka je bila značilna za evropski prostor med poznim 17. in zgodnjim 18. stoletjem. Sam naziv izvira iz dragona; karabinke oz. kratke muškete, ki je bila o ...

                                               

Elektronska obveščevalna dejavnost

Elektronska obveščevalna dejavnost ali z angleško kratico ELINT obsega zbiranje obveščevalnih informacij s pomočjo elektronskih sredstev. Osnovni namen elektronskega izvidovanja je pridobivanje podatkov, ki bi bili koristni v primeru spopada. Ta ...

                                               

Eskadrilja

Eskadrilja je letalska taktična enota. Po navadi je v sestavi eskdarilje med 8 in 12 letal, ki se lahko v sklopu izvajanja naloge npr. boja razdelijo v dvojke ali trojke. Je osnovna letalska enota vojnih letalstev, sestavlja pa jo več manjših odd ...

                                               

Eskadron

Eskadron je bila osnovna vojaška taktična enota konjenice, ki je ustrezala ustreza pehotni četi oz. bataljonu. Z ukinitvijo konjeniških enot v 50. letih 20. stoletja se je sam naziv ukinil oz. jih uporabljajo še vedno v enotah, ki so se razvile i ...

                                               

ETA

Euskadi Ta Askatasuna ali ETA je bila paravojaška baskovska teroristična organizacija. Evropska unija, OZN in ZDA so jo prištevale med teroristične organizacije. Etin cilj je bil ustanovitev neodvisne socialistične baskovske države na območju pok ...

                                               

Evzoni

Evzoni je ime za pripadnike zgodovinske lahke pehote in gorskih enot grške vojske, znanih tudi pod imenom Tsoliadi. Danes se ime Evzoni nanaša na pripadnike Proedriki Froura predsedniške garde ki straži parlament v Atenah, grobnico neznanega voja ...

                                               

Finske obrambne sile

Finske obrambne sile so oborožene sile Finske in največji del vojaštva Finske. Delijo se na tri veje: Finska kopenska vojska 27.300 pripadnikov, Finska vojna mornarica 3.000 pripadnikov in Finsko vojno letalstvo 4.400 pripadnikov. Trenutno ima Fi ...

                                               

General

General je tudi film Bustra Keatona. Generál je hkrati najvišja stopnja činov in vojaški čin v Slovenski vojski. Nekatere druge oborožene sile imajo namesto čina general čin generalpolkovnika. V vojni mornarici činu generala ustreza admiral. Neka ...

                                               

General (ZDA)

General je štiri-zvezdni generalski čin in tretji najvišji možni vojaški čin v Kopenski vojski ZDA ter v Vojnem letalstvu ZDA in Korpusu mornariške pehote ZDA, ki spada v plačni razred O-10 ; General je podrejen činu generala armade, nadrejen čin ...

                                               

General armade

General armade je najvišji vojaški čin oboroženih sil ZDA, ki ga lahko podeli predsednik ZDA z odobritvijo kongresa. V vojni mornarici mu ustreza admiral flote. Obstaja še višji čin - general armad, ki pa je bolj častni naziv kot stopnja v vojašk ...

                                               

General divizije (Hrvaška)

General divizije je drugi najvišji vojaški čin v Hrvaški vojski in najvišji vojaški čin, ki ga lahko prejme pripadnik HV v mirnodobni sestavi; v Hrvaški vojni mornarici ustreza čin admirala. V skladu s Natovim standardom STANAG 2116 čin spada v r ...

                                               

Generalmajor (Hrvaška)

Generalmajor je generalski vojaški čin v Hrvaški vojski; v Hrvaški vojni mornarici ustreza čin kontraadmirala. V skladu s Natovim standardom STANAG 2116 čin spada v razred OF-7 in velja za dvozvezdni čin. Višji čin je generalpolkovnik in nižji či ...

                                               

Generalmajor (ZDA)

Generalmajor je dvo-zvezdni generalski čin, ki je drugi najnižji generalski čin in spada v plačni razred O-8. Nižji čin je tako brigadni general, medtem ko je višji generalporočnik. Ustreza činu kontraadmirala v drugih uniformiranih službah ZDA. ...

                                               

Generalpolkovnik (Hrvaška)

Generalpolkovnik je generalski vojaški čin v Hrvaški vojski; v Hrvaški vojni mornarici ustreza čin viceadmirala. V skladu s Natovim standardom STANAG 2116 čin spada v razred OF-8 in velja za trizvezdni čin. Višji čin je general divizije in nižji ...

                                               

Generalporočnik (ZDA)

Generalpodpolkovnik, LtGen in LTGR) je tretji-zvezdni generalski čin, ki je tretjii najnižji generalski čin in spada v plačni razred O-9. Nižji čin je tako generalmajor, medtem ko je višji general. Ustreza činu viceadmirala v drugih uniformiranih ...

                                               

Generalski pečatni prstan (Slovenska vojska)

Generalski pečatni prstan je spominsko priznanje Ministrstva za obrambo Republike Slovenije, ki je v obliki pečatnega prstana. Podeli ga minister za obrambo Republike Slovenije, medtem ko ga po navadi izroči predsednik Republike Slovenije, ki je ...

                                               

Gorska divizija

Gorska divizija je lahka pehotna gorska divizija, ki je izurjena, opremljena in oborožena za potrebe gorskega bojevanja, delovanja v gorah in delovanja v zimskem času. Po navadi se moštvo takih divizij rekrutira iz civilistov, ki so se že predhod ...

                                               

Gorski lovci

Gorski lovci je tradicionalni naziv za pripadnike in enote nemških gorskih enot. Samo poimenovanje je sestavljeno iz gorski torej področje delovanja so gore ter lovec, ki označuje enote lahke pehote. Trenutno edina formacija, ki nadaljuje to trad ...

                                               

Gverilsko bojevanje

Gverilsko bojevanje je metoda nekonvencionalnega bojevanja, ki zajema hitre akcije proti nasprotnikovim silam, ki so številčnejše in bolje opremljene, a manj mobilne. Gverilske skupine se borijo bodisi za svoje cilje, bodisi za dosego ciljev večj ...

                                               

Hrvaška vojna mornarica

Hrvaška vojna mornarica je veja hrvaških oboroženih sil, ki varuje hrvaško teritorialno morje in obalo.

                                               

Ilirski polk

Ilirski polk je bil lahek pehotni polk z nabornim območjem v Ilirskih provincah. Polk je bil sestavljen iz petih bataljonov. Ukaz o njegovi ustanovitvi je Napoleon izdal 16. novembra 1810. Za izvajanje ukaza je bil zadolžen guverner Ilirskih prov ...

                                               

Infiltracija (vojaštvo)

Infiltracija v vojaški terminologiji pomeni tih in skriven prihod vojakov ali članov specialnih sil na nasprotnikovo ozemlje z namenom nekonvencionalnega bojevanja ali izvidovanja.

                                               

Iraška vojna

Iraška vojna je bil vojaški spopad med mednarodno koalicijo sil in uporniškimi skupinami v Iraku. 20. marca 2003 so Združene države Amerike in Združeno kraljestvo brez predhodne odobritve napada Varnostnega sveta Združenih narodov s svojimi silam ...

                                               

Irska narodna osvobodilna vojska

Irska narodna osvobodilna vojska je bila irska marksistično-leninistična paravojaška skupina, ki je veljala za najbolj nevarno teroristično organizacijo na Severnem Irskem. Domneva se, da je skupina štela največ 50 pripadnikov. Njena najodmevnejš ...

                                               

Irska republikanska armada

Irska republikanska armada je irska teroristična skupina, ki se bori za priključitev Severne Irske k Republiki Irski in predstavlja oboroženo krilo politične stranke Sinn Fein.

                                               

Iskanje in reševanje

Izraz iskanje in reševanje označuje operacijo iskanja in nudenja pomoči ljudem v stiski oz. neposredni nevarnosti. Zajema vrsto postopkov, ki so odvisni predvsem terena, na katerem se operacija izvaja, npr. v gorah, na morju in v urbanih okoljih. ...

                                               

Islamistične brigade ponosa Egipta

Islamistične brigade ponosa Egipta je islamska, fundamentalistična teroristična skupina, ki deluje v Egiptu.

                                               

Islamska vojska v Iraku

Islamska vojska v Iraku je islamska, baathska teroristična skupina, ki deluje v Iraku od pričetka iraške vojne leta 2003. Skupina, ki deluje na principu islamizma in iraškega nacionalizma, je sestavljena primarno iz pripadnikov bivše iraške vodil ...

                                               

Išči in uniči

Išči in uniči je vojaška taktika, katere začetki segajo v vietnamsko vojno. Ker med vojno ni bilo ustaljenih bojnih črt in so bili pripadniki Vietkonga zelo gibljivi ter prikriti v džungli, je začela KOV ZDA izvajati vojaške operacije, v katerih ...

                                               

Italijanska vojna mornarica

Italijanska vojna mornarica je veja italijanskih oboroženih sil, ki skrbi za varovanje italijanskega teritorialnega morja in obale.

                                               

Izraelska kopenska vojska

1 zračnoprevozna inženirska divizija v rezervi, 1 artilerijska brigada v rezervi, 5 inženirskih brigad, 8 inženirskih divizij v rezervi 1 zračnoprevozna inženirska divizija, 1 specialna brigada, 3 oklepne divizije + 9 oklepnih divizij v rezervi, ...

                                               

Izvidništvo

Izvidništvo je vojaški termin za zbiranje informacij o nasprotniku s pomočjo opazovanja, kar pripomore k načrtovanju lastnih vojaških operacij. Izvidovanje lahko izvajajo pripadniki specialno izvidništvo, vojaških enot za frontnimi linijami, dane ...

                                               

Jedrska vojna

Jedrska vojna je vrsta vojne, pri kateri se uporabi jedrsko orožje na množični ravni. Najbližje jedrski vojni smo bili med hladno vojno, natančneje med kubansko krizo. Jedrsko orožje so že uporabili v omejenem obsegu na koncu druge svetovne vojne ...

                                               

Jedrsko bombardiranje Hirošime in Nagasakija

Med zaključkom druge svetovne vojne so Združene države Amerike leta 1945 izvedle jedrsko bombardiranje Hirošime in Nagasakija, dveh japonskih mest. Po ukazu predsednika Harryja Trumana so ZDA 6. avgusta odvrgle jedrsko bombo" Deček "na Hirošimo, ...

                                               

Jurišne enote

Jurišne enote je po navadi naziv za lahko-pehotne enote, ki so posebej izurjene in opremljene za napad na utrjene sovražnikove položaje. Za prvotne jurišne enote veljajo grenadirji, ki so bili izurjeni za metanje ročnih bomb, s čimer so se sovraž ...

                                               

Koalicija voljnih

Koalicija voljnih je izraz za skupino držav, ki delujejo izven nadzora OZN. Najbolj znana uporaba tega izraza je za koalicijo držav, ki so sodelovale v invaziji na Irak 2003 pod vodstvom ZDA. Ta koalicija se je odločila za tako delovanje zaradi p ...

                                               

Komandant

Komandant je lahko naziv za poveljnika vojaške enote, ki je večja od čete. Naziv se ne nanaša na konkreten vojaški čin in lahko predstavlja tako npr. komdandanta bataljona, divizije kot komandanta združenih oboroženih sil, brigade, itd.

                                               

Komandir

Komandir je naziv za poveljnika vojaške enote, ki je manjša od bataljona. Naziv se ne nanaša na konkreten vojaški čin in lahko predstavlja tako npr. komandirja čete, voda ali ustrezne ustanove.

                                               

Komunikacijske enote

Komunikacijske enote so vojaške enote, ki so posebej usposobljene za prenos sporočil med posameznimi enotami, štabi. Glede na orodje, ki ga uporabljajo, se delijo na: telefonske enote golobi pismonoše radijsko-telegrafske enote radijske enote . t ...

                                               

Kopenska vojska Združenih držav Amerike

Kopenska vojska Združenih držav Amerike je del Oboroženih sil Združenih držav Amerike, ki je v glavnem zadolžena za vojaške operacije na kopnem. Zgodovinsko so vojsko oblikovali pred ustanovitvijo ZDA 14. junija 1775 zaradi zahtev med ameriško os ...

                                               

Korejska ljudska armada

Korejska ljudska armada je naziv za oborožene sile Demokratične ljudske republike Koreje. KLA je bila ustanovljena 8. februarja 1948 istočasno z Ministrstvom za Korejsko ljudsko armado. Po korejski ustavi je KLA revolucionarna oborožena sila Kore ...

                                               

Kraljeva švedska akademija vojnih znanosti

Kraljeva švedska akademija vojnih znanosti je švedska kraljeva akademija, ki jo je leta 1739 ustanovil kralj Frederik I. Švedski. Akademija, ki ima okoli 400 članov iz vseh rodov Švedskih oboroženih sil, je samostojna organizacija, ki deluje kot ...

                                               

Kraljeva vojna mornarica

Kraljeva vojna mornarica je vojna mornarica Združenega kraljestva. Je najstarejša veja oboroženih sil in hkrati tudi najstarejša delujoča vojna mornarica na svetu. Danes je v sestavi Pomorske službe.

                                               

Kriegsmarine

Kriegsmarine je naziv nemške vojne mornarice Tretjega rajha v letih od 1935 do 1945. S tem izrazom je bila poimenovana 1. junija, ko je nasledila prejšnjo Reichsmarine. Kriegsmarine je bila ena od treh rodov nemških oboroženih sil, Wehrmachta, dr ...

                                               

Kriptoanaliza

Kriptoanaliza je znanstvena disciplina, ki raziskuje postopke dešifriranja skritega besedila brez predhodnega poznavanja ključa. Predstavlja eno od temeljnih vej kriptologije. Njeno nasprotje je kriptografija. Za začetnike kriptoanalize veljajo A ...

                                               

Kronologija Slovenske vojske

Slovenska vojska sodeluje v mednarodni vojaški vaji Partnerstva za mir - Esperia 1997 Slovenska vojska sodeluje v mednarodni vojaški vaji Partnerstva za mir - Cooperative Nugget 1997

                                               

Legija smrti

Legija smrti je bila slovenska protikomunistična vojaška enota velikosti polka, ki je bila med drugo svetovno vojno del Prostovoljne protikomunistične milice in se bojevala na strani italijanskih okupacijskih sil. Legija je bila sestavljena iz tr ...

                                               

Let 11 American Airlines

Let 11 American Airlines je bil redni komercialni let potniškega letala Boeing 757-223 družbe American Airlines, ki se je 11. septembra 2001 zaletel v severni stolp WTC - ja v New Yorku. Pri tem je na letalu umrlo vseh 92 ljudi vključno z petimi ...

                                               

Let 77 American Airlines

Let 77 American Airlines je bil redni komercialni let potniškega letala Boeing 757-223 družbe American Airlines, ki se je 11. septembra 2001 zaletel v sedež ameriškega obrambnega ministrstva v Pentagonu blizu glavnega mesta Washington D.C. Pri te ...

                                               

Let 175 United Airlines

Let 175 United Airlines je bil redni komercialni let potniškega letala Boeing 757-223 družbe United Airlines, ki se je 11. septembra 2001 zaletel v južni stolp WTC - ja v New Yorku, pri tem pa je na letalu umrlo vseh 65 ljudi vključno z petimi te ...