ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 342
                                               

Mesedi

Mesedi je bila osebna telesna straža hetitskih kraljev. Poveljeval ji je gal mesedi, ki je v hetitski družbi zasedal zavidljivo visok položaj. Stalna telesne straža je štela dvanajst kopjanikov, ki so spremljali kralja cel dan in kamorkoli je šel ...

                                               

Mingan

Mingan je bila družbeno-vojaška enota 1.000 gospodinjstev, ki jo je ustvaril Džingiskan. Iz mingana se je rekrutiral mongolski polk z enakim imenom, ki je štel 1.000 mož in je bil najpomembnejša taktična in strateška enota v vojski Mongolskega im ...

                                               

Opričnina

Opričnina je bila državna politika, ki jo je v letih 1565 do 1584 izvajal ruski car Ivan IV. Grozni. Politika je vključevala masovno zatiranje bojarjev, vključno z javnimi usmrtitvami in zasegom njihove zemlje in premoženja. V tem kontekstu lahko ...

                                               

Tagma (vojaška enota)

Tagma je bila vojaška enota velikosti bataljona ali polka. Naziv se napogosteje nanaša na elitne enote, ki jih je ustanovil bizantinski cesar Konstantin V. Kopronim in so od 8 11. stoletja tvorili jedro armade Bizantinskega cesarstva.

                                               

Zaseda

Zaseda je nenaden napad na nasprotnikove mirujoče ali premikajoče se vojaške enote, cilj pa je povzročiti čimvečje nasprotnikove žrtve. Čeprav se zasede uporabljajo praktično od začetka zgodovine vojskovanja, je dobro načrtovana zaseda učinkovita ...

                                               

Armadna skupina

Armadna skupina je nestalna vojaška formacija, ki zaradi svoje velikosti izvaja strateško bojevanje. V vojaški terminologiji bivše ZSSR so za izraz armadna skupina v grobem uporabljali izraz fronta. Armadna skupina je sestavljena iz 2-4 armad in ...

                                               

Arsija

Arsija, al-arsija ali as-ja je naziv vojaške enote muslimanskih najemnikov, ki so bili v službi Hazarskega kaganata. Še vedno ni jasno, ali so arsijo sestavljali pripadniki enega muslimanskega plemena ali več plemen. Nejasno je tudi njihovo porek ...

                                               

Flota

Flota je formacija, ki zajema večje število plovil pod enotnim poveljstvom. Glede na sestavo ločimo pomorske flote, sladkovodne flote, zračne flote. Glede na namembnost delimo flote v civilne, raziskovalne, trgovske in vojaške. Glede na lastnika ...

                                               

Hipaspisti

Hipaspist, ščitonosec ali oproda, kasneje pripadnik elitnih vojaških enot Filipa II. Makedonskega, Aleksandra Velikega in njegovih naslednikov. Homer omenja, da je trojanski princ Deifob prodiral "ὑπασπίδια" – pokrit s svojim ščitom. V času Herod ...

                                               

Makedonska falanga

Makedonska falanga, elitna taktična pehotna vojaška enota, ki jo je razvil Filip II. Makedonski in uporabljal njegov sin Aleksander Veliki v vojni proti Perzijskemu cesarstvu in bitkah z drugimi armadami. Falanga je bila v celem helenističnem obd ...

                                               

Ženske v vojski

Ženske v vojski in vojaških sestavih sodelujejo že preko 3.000 let. Sodelujejo v različnih kulturah in pri različnih narodih, kjer so odigrale različne vloge. Od antičnih grških bojevnic pa vse do vojakin moderne dobe, ki trenutno služijo na razl ...

                                               

Okupacija

Okupacija je zasedba ozemlja med ali po oboroženem spopadu, ki ga izvedejo vojaške enote ene države nad suverenim ozemljem druge države. V času okupacije je na zasedenem ozemlju vzpostavljeno stanje, ki ga odredijo okupacijske sile.

                                               

Vojaška knjižica

Vojaška knjižica je po Zakonu o vojaški dolžnosti Republike Slovenije opredeljena kot javna listina, ki nadomešča osebno izkaznico, dokler je vojaški obveznik v vojaški službi. Z njo dokazuje izvršitev vojaške dolžnosti. Vojaški obveznik prejme v ...

                                               

Vojaška prisega

Prisegam in se rotim pri Bogu vsemogočnem in svoji časti, da hočem zvesto in z vso svojo dušo, z vsem svojim srcem, z vso svojo voljo služiti vladi Narodnega sveta Slovencev, Hrvatov in Srbov brezpogojno povsod, v vsakem času izvrševati in da hoč ...

                                               

Vojno stanje

Vojno stanje pomeni uvedbo neposrednega vojaškega nadzora nad običajnimi civilnimi funkcijami ali vladno ukinitev civilnega prava, zlasti v odziv pri začasno nujnih primerih, ko so civilne sile preobremenjene, ali na zasedenem ozemlju. Vojno stan ...

                                               

Kapitulacija

Kapitulacija, tudi vdaja, pomeni v vojaškem izrazoslovju prenehanje oboroženega odpora in podreditev državi zmagovalki. Navadno država poraženka izgubi lastno vlado, ki jo nadomesti nastavljena vlada države zmagovalke.

                                               

Premirje

Premirje je izraz, ki v vojaškem izrazoslovju pomeni začasno prenehanje sovražnosti, za katerega se dogovorijo vse strani, vpletene v spopad. Premirje je lahko razglašeno enostransko ali večstransko. Po navadi se premirje razglasi takrat, ko se v ...

                                               

Seznam vojnih zločincev

To je seznam formalno obtoženih in neoproščenih vojnih zločincev v skladu z ravnanjem in pravili bojevanja, kot so jih določili nürnberški procesi po drugi svetovni vojni kot tudi starejši sporazumi, kot npr. Haaška konferenca v letih 1899 in 190 ...

                                               

Vojni ujetnik

Vojni ujetnik je vojak, mornar, letalec ali marinec, ki je bil ujet in zaprt s strani sovražnika med ali neposredno po oboroženem konfliktu. Mednarodno vojno pravo opredeljuje definicije, kaj je vojni ujetnik, kakšen status imajo in način ravnanj ...

                                               

Obleganje

Obleganje je vojaška ali policijska operacija, v kateri se nasprotnik v utrjenem objektu zadržuje v popolnem ali delnem obroču. Obleganje se lahko izvaja z blokado, se pravi s prekinitvijo zvez z zunanjim svetom, da bi se nasprotnik izčrpal, ali ...

                                               

Bojevanje

minsko bojevanje gorsko bojevanje protigverilsko bojevanje protihelikoptersko bojevanje konvencionalno bojevanje nočno bojevanje biološko bojevanje arktično bojevanje protiletalsko bojevanje protiladijsko bojevanje protiminsko bojevanje gverilsko ...

                                               

Diverzija

Diverzija je vojaška operacija v sovražnikovem zaledju, katere glavni namen je uničenje sovražnikove žive sile in opreme ter strateški cilj odvrnitev pozornosti od glavnega bojišča. Po navadi je diverzija namenjena temu, da se uniči strateško pom ...

                                               

Elektronsko bojevanje

Elektronsko bojevanje je vsaka vojaška akcija, kjer se uporablja elektromagnetno valovanje ali usmerjena energija za nadzor elektromagnetnega spektra za neposreden napad na nasprotnika ali pa onemogočanje nasprotnikove uporabe elektromagnetnega s ...

                                               

Jedrsko vojskovanje

Jedrsko vojskovanje je vrsta vojaškega spopada, v katerem se uporabi jedrsko orožje. Zaradi izredne moči jedrskega orožja in dolgoročnih posledic, ki bi lahko ogrozile obstoj civilizacije, je pojav jedrskega orožja spremenil ravnovesje moči in ta ...

                                               

Kibernetska vojna

Kibernetska vojna je uporaba računalnikov in interneta, ki v sožitju vodita vojno stanje v kibernetskem prostoru. ZDA so bile napadene z računalniki in računalniškimi omrežji lociranimi na Kitajskem in v Rusiji. Ni pa znano ali so napadalci izvir ...

                                               

Psi v vojski

V vojskovanju imajo psi dolgo zgodovino že iz starih časov. Iz "vojne psov" usposobljenih v boju z njihovo uporabo v taborništvu, v straži in sledenju,se je njihova uporaba spreminjala in še vedno obstaja.

                                               

Status quo ante bellum

Status quo ante bellum je latinski izraz, ki v dobesednem prevodu pomeni stanje, kakršno je bilo pred vojno. Izraz se je najprej uporabljal v državnih pogodbah in je pomenil umik sovražne vojske iz države in obnovitev predvojnega državnega vodstv ...

                                               

Strateško bombardiranje

Strateško bombardiranje je vojaška strategija, ki se uporablja z namenom uničevanja nasprotnikove ekonomske ali moralne sposobnosti za nadaljevanje vojne. Pri strateškem bombardiranju gre za načrtno in sistematično bombardiranje ključnih ciljev, ...

                                               

19. svetovno vojaško prvenstvo v kolesarstvu

19. svetovno vojaško prvenstvo v kolesarstvu je potekalo med 27. junijem in 4. julijem 2005 v poljskem Zegrzu.

                                               

20. svetovno vojaško prvenstvo v kolesarstvu

20. svetovno vojaško prvenstvo v kolesarstvu je potekalo med 21. in 29. julijem 2006 v nizozemskem Chaamu.

                                               

81. (zahodnoafriška) divizija (Združeno kraljestvo)

81. divizija Division) je bila pehotna divizija britanske kopenske vojske, sestavljena iz zahodnoafriških vojakov, ki je sodelovala v burmanski kampanji druge svetovne vojne.

                                               

Agencija za napredne obrambne analize ZDA

Agencíja za naprédne obrámbne analíze ZDA je agencija ameriškega Ministrstva za obrambo, ki je zadolžena za razvoj novih vojaških tehnologij. Ustanovljena je bila leta 1958 kot odziv na sovjetski Sputnik. Naloga agencije DARPA je ohraniti vojaško ...

                                               

Michael Allmand

Michael Allmand, angleški častnik, * 22. avgust 1923, † 24. junij 1944. Leta 1944 je prejel Viktorijin križec, britansko najvišje in najbolj prestižno odlikovanje za pogum pred sovražnikom, ki ga je izkazal med operacijo Četrtek burmanske kampanj ...

                                               

Armada Češke republike

Armada Češke republike je naziv za oborožene sile Češke republike. Veje čeških oboroženih sil so: češka logistična podpora. češke specialne sile in češko vojno letalstvo, češka kopenska vojska,

                                               

Armada Republike Severne Makedonije

Armada Republike Severne Makedonije je naziv za oborožene sile Republike Severne Makedonije. ARSM je strateško organizirana kot kopenska vojska z vojnim letalstvom in vojno rečno floto kot podpornima vejama kopenske vojske ne obstajata kot samost ...

                                               

Armadni general

Armadni general je opisni generalski vojaški čin, ki se ga po navadi podeli le v primeru vojne. Armadni general poveljuje armadi in ustreza činu generala oz. generalpolkovnika. Tega čina pa se ne sme zamenjati s podobnim činom generala armade Gen ...

                                               

Artilerija

Artileríja ali topníštvo je naziv za vsa velikokalibrska ognjena strelna orožja na podstavkih in hkrati tudi rod kopenske vojske, ki drugim enotam zagotavlja ognjeno podporo. Njen cilj je neprekinjeno motenje, nevtralizacija in uničenje nasprotnika.

                                               

Artilerijske enote

Artilerijske enote so vse vojaške enote, ki so oborožene s artilerijskim orožjem, izurjene za artilerijsko bojevanje. Glede na način premikanja, artilerijske enote razdelimo na: stacionarne/nepremične so del fortifikacij in niso sposobne premikov ...

                                               

Atentat

Atentát je vsakršno načrtovano dejanje, katerega končni cilj je usmrtitev/umor vidnejšega oz. pomembnega predstavnika neke skupine, države. v javnosti/skrito. S tem nasilnim dejanjem tako odstranijo osebo, ki jo smatrajo za najbolj nevarno oz. ki ...

                                               

Bimbaša

Bimbaša je vojaški čin v turški Kopenski vojski in bil čin v egiptovskih oboroženih silah; tudi tu je ustrezal činu majorja.

                                               

Blokada

Blokada je kakršnokoli dejanje, s katerim ena stran poskuša preprečiti dostavo hrane, oskrbe, okrepitev, komunikacij. nasprotni strani na določenemu prostoru z uporabo sile. Blokada po navadi označuje vojno dejanje in se tako razlikuje od embarga ...

                                               

BMEWS

BMEWS je vojaška kratica, ki označuje Sistem za zgodnje opozarjanje pred balističnimi raketami. Velja za prvi operativni radar ZDA/Kanade za odkrivanje balističnih raket. Izvirni sistem je bil zgrajen leta 1959 in je bil namenjen za zgodnje opoza ...

                                               

Bojni inženirci

Bojni inženirci so vojaški inženirci, ki izvajajo inženirske, gradbene, demolicijske in druge naloge med bojem oz. za potrebe oboroženih sil; ostale vrste vojaških inženircev izvajajo svoje dejavnosti v nebojnem okolju. Bojni inženirci tako poleg ...

                                               

Brigade Abu Hafs al Masri

Brigade Abu Hafs al Masri je islamska fundamentalitična teroristična skupina, ki deluje na ozemlju Turčije. Po navedbah članov te teroristične skupine naj bi bili v tesnih stikih z Al Kaido. Skupina je poimenovana po bivšem egiptovskem policistu ...

                                               

Brigade Islambuli

Brigade Islambuli je islamistično-fundamentalistična teroristična skupina, ki se zavzema za osamosvojitev Čečenije. Poimenovana je po egiptovskem častniku Kalidu Islambuliju.

                                               

Brigadni general (Hrvaška)

Brigadni general je najnižji generalski vojaški čin v Hrvaški vojski; v Hrvaški vojni mornarici ustreza čin komodorja. V skladu s Natovim standardom STANAG 2116 čin spada v razred OF-6 in velja za enozvezdni čin. Višji čin je generalmajor in nižj ...

                                               

Bundeswehr

Bundeswehr je naziv za oborožene sile Nemčije, ki se delijo na: vojna mornarica Bundesmarine kopenska vojska Heer vojno letalstvo Luftwaffe Streitkräftebasis skupna podporna služba in Zentraler Sanitätsdienst saniteta.

                                               

Ciprska nacionalna garda

Ciprska nacionalna garda je kombinirana oborožena sila Republike Ciper, ki jo sestavljalo zračni, kopenski, pomorski in specialno-operacijski elementi. Trenutno Grčija na Cipru vzdržuje garnizijo z imenom Helenske sile na Cipru grško Ελληνικές Δυ ...

                                               

Čečenske črne vdove

Čečenske črne vdove je zahodni novinarski naziv za Čečenske vdove, skupino muslimanskih žensk, ki izvajajo samomorilske teroristične napade in atentate in delujejo v sklopu Čečenskih mučenikov, ki se borijo za osamosvojitev Čečenije.

                                               

Demilitarizacija

Demilitarizacija je prepoved oz. omejitev namestitve oboroženih sil na neko področje in, da se na tem ozemlju ne smejo vzdrževati in graditi vojaških objektov; to je določeno z mednarodnim pravom oz. meddržavnimi pogodbami.