ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 339
                                               

Telegraf

Telegraf je električna naprava, ki z električnimi signali prenaša ali pa sprejema sporočila. Namesto električnih signalov so lahko tudi valovi po žicah ali pa gre za prenos z radijskimi valovi. Sporočila, ki jih telegrafist oddaja ali sprejema, s ...

                                               

Teodolit

Teodolít je optično-mehanski ali elektro-optični instrument za natančno merjenje horizontalnih in vertikalnih kotov ali zenitnih razdalj. Primeren je za meritve kotov na večjih razdaljah. Teodolit je posebej razvit instrument za uporabo pri geode ...

                                               

Termoluminiscentni dozimeter

Termoluminiscentni dozimeter je naprava za merjenje ionizirajočega sevanja, ki izkorišča pojav termoluminiscence. Z obsevanjem materiala povzročimo vzbujanje. Elektroni, ujeti v metastabilnih vzbujenih stanjih, se ob segrevanju lahko vrnejo v osn ...

                                               

Termometer

Termométer je priprava za merjenje temperature. Delovanje termometrov temelji na temperaturni odvisnosti neke lastnosti snovi. Termometer je naprava, ki meri temperaturo ali temperaturni gradient. Termometer ima dva pomembna elementa: 1 temperatu ...

                                               

TGV

TGV je francoski sistem hitrih vlakov, ki ga upravljata koncern Alstom in francosko javno podjetje SNCF. Prva železniška proga, po kateri je vozil TGV, je bila proga Pariz - Lyon. Prvi vlak je začel voziti med tema mestoma leta 1981, danes pa je ...

                                               

Tirno vozilo

Tirno vozilo je vsako vozilo, ki se na lastnih kolesih z lastnim pogonom ali brez njega premika po železniških tirih ali drugih tirih Železniška vozila so tirna vozila, ki vozijo ali so usmerjena po eni ali več tirnicah. Vozilo in tirnica sta tes ...

                                               

Tramvaj

Tramvaj ali tudi cestna železnica je tirno vozilo, ki je lažje od vlaka, namenjeno za prevoz potnikov. Tramvaji se od železniških sistemov razlikujejo po tem, da so tiri tramvajske proge postavljeni na mestne ulice, običajno na neko stezo, ki je ...

                                               

Trda litina

Trda litina ima celoten ogljik vezan kot karbid. Litina se torej strjuje po metastabilnem delu Fe-C diagrama. Belo strjevanje litine dosežemo z odgovarjajočo kemično sestavo in zvečano hitrostjo ohlajevanja. Bela litina je trda in krhka, je zelo ...

                                               

Ultrazvok

Ultrazvok je zvok s frekvenco, višjo od zgornje meje slišnega območja, kar je pri človeku približno 20 kHz. Pri nekaterih živalih – med njimi so psi, delfini in netopirji – je zgornja meja slišnega območja višja kot pri človeškem ušesu, zato lahk ...

                                               

Univerzalna stružnica

Univerzalne stružnice uporabljamo praviloma za izdelavo posameznih izdelkov ali majhnih serij. Primerne so za vzdrževalne in podobne manjše delavnice, pa tudi povsod tam, kjer so potrebni stroji, ki naj bodo kolikor je le mogoče vsestranski. Na u ...

                                               

Ura (naprava)

Ura je naprava, ki kaže čas, običajno na številčnici ali z digitalnim zapisom s številkami. Včasih so uporabljali le peščene, mehanske in sončne ure, danes pa se v glavnem uporabljajo ure, ki izkoriščajo visokofrekvenčne mikroskopske pojave. Z ur ...

                                               

Ura sodnega dne

Ura sodnega dne je simbolična številčnica, ki jo od leta 1947 vzdržuje direktorska uprava revije Bulletin of the Atomic Scientists na Univerzi v Chicagu. Na številčnici ure je prikazan čas v" minutah do polnoči ", kjer polnoč predstavlja" pogubno ...

                                               

UV-filter

UV filter je filter, izdelan iz stekla, ki se ga namesti na objektiv fotografskega aparata, da prepreči vstop ultravijolične svetlobe. Fotografi UV-filter pogosto uporabljajo pri vseh posnetkih, saj ne popači barv, predstavlja pa odlično zaščito ...

                                               

Varjenje

Varjênje je spajanje dveh ali več delov osnovnega materiala v nerazdružljivo celoto. Spajanje dosežemo s toploto, s pritiskom ali pa s kombinacijo obeh skupaj, z dodajanjem materiala ali brez.

                                               

Varjenje plastičnih mas

Varjenje plastičnih mas je spajanje termoplastov s topljenjem kontaktnih površinin skupaj, z ali brez uporabe polnil, kovine ali žice. Varjenje materialov iz umetnih snovi je opisano v standardu ISO 472 kot postopek za spajanje površin, ki so bil ...

                                               

Vesoljsko izstrelišče

Vesóljsko izstrelíšče je področje za izstreljevanje vesoljskih plovil, podobno kot je pomorsko pristanišče za ladje ali letališče za letala. Izraza vesoljsko izstrelišče, ali kar izstrelišče, in še bolj kozmodrom, sta se tradicionalno rabila za o ...

                                               

Vetrna elektrarna Bate 1

Vetrna elektrarna Bate 1 je mala vetrna elektrarna z eno vetrnico nazivne moči 15 kW, ki jo je februarja 2009 na Banjški planoti postavilo podjetje E3 d.o.o. To je prva vetrna elektrarna v Sloveniji, ki je bila postavljena v naravno okolje. Vetrn ...

                                               

Vetrna elektrarna Dolenja vas

Vetrna elektrarna Dolenja vas na Griškem polju pri Dolenji vasi, blizu Senožeč v občini Divača je prva velika vetrna elektrarna v Sloveniji. Elektrarno zaenkrat sestavlja ena vetrnica tipa E-70 nazivne moči 2.3 MW nemškega proizvajalca Enercon. R ...

                                               

Vijak

Viják je v strojništvu element za ločljive zveze, kot enostaven stroj pa je to naprava, ki spreminja silo vrtenja v vlečno oziroma potisno silo ali pa naprava za transport sipkih materialov ali tekočin.

                                               

Vlak

Vlak je v železniškem transportu definiran kot po predpisih sestavljena in speta skupina železniških potniških in/ali tovornih vagonov z enim ali več vlečnimi vozili. Motornik tudi motorni vlak, je v železniškem transportu samodejno gnana motorna ...

                                               

Vodno steklo

Vodno steklo je steklo, ki je lahko topljivo v vodi. Vodno steklo je po kemični sestavi natrijev ali kalijev silikat. Izdeljujejo ga tako, da topijo kremenčev pesek s sodo ali s pepeliko, nakar raztaljeno in ohlajeno snov zdrobijo in pod pritisko ...

                                               

WAP

WAP je skupek tehnologij in protokolov. Njegov namen je, da nam v mobilni telefoniji omogoča dostop do internetnih vsebin. Zaradi omejitev mobilnega telefona morajo biti WAP strani prilagojene. WAP je neposredni tekmec s servisom i-mode.

                                               

Werra (fotoaparat)

Werra je bila vrsta fotoaparatov z neposrednim iskalom, ki jih je izdelovalo priznano nemško podjetje Zeiss iz Jene v tedanji NDR. V 1950-ih so se iz Rusije začeli vračati nemški optični strokovnjaki, ki so jih po 2. svetovni vojni deportirali v ...

                                               

Zajemalni kopač

Zajemalni kopač je vrsta ekskavatorja z veliko zajemalno žlico. Uporabljajo se v rudarstvu in velikih gradbenih projektih. Po navadi so na dizelski ali električni pogon. So moderni nasledniki parnih kopačev. Kopač je nameščen na rotirajoči platfo ...

                                               

Zračni ležaj

Zračni ležaj je tip ležaja, pri katerem se uporablja stisnjen zrak. Sloj zraka med površinami preprečuje kontakt, kar zmanjša obrabo in ni potrebno mazalno olje. Pri zračnih ležajih ni kotalnega trenja, so pa majhne izgube zaradi viskoznosti zrak ...

                                               

Zrcalnorefleksni fotoaparat

Zrcalnorefleksni fotoaparat je vrsta fotoaparata, ki s pomočjo sistema zrcal in leč omogoča uporabniku, da vidi sliko natančno tako, kot pade na sistem za zajemanje svetlobe. Pred iznajdbo zrcalnorefleksnih fotoaparatov so imeli vsi fotoaparati d ...

                                               

Zvezdna ladja

Zvezdna oz. medzvezdna ladja je vesoljska ladja, namenjena potovanju med zvezdami, za razliko od orbitalnih in medplanetarnih plovil, ki potujejo na mnogo krajše razdalje. Človek še ne pozna tehnologije, ki bi mu omogočila potovanje med zvezdami ...

                                               

Žaganje

Žaganje je poseben postopek rezanja, ki ga uporabljamo v večini za izdelovanje polizdelkov v obliki profilov, palic in cevi ter za izdelovanje manjših kosov. Žaganje je vedno priprava za nadaljnjo obdelavo. Žaganje ima večji pomen v lesni industr ...

                                               

Železnica v Sloveniji

Železnica v Sloveniji je ena izmed najbolj pogostih oblik prometa in transporta v Sloveniji. Celotno železniško omrežje je v lasti in upravljanju podjetja Slovenske železnice.

                                               

Železniška proga

Železniška proga je umetno zgrajena pot za tirna vozila, sestavljena iz spodnjega in zgornjega ustroja, objektov in naprav ob progi, zemljišč in železniških zgradb. Po progah vozijo železniška vozila in vlaki. Progo predstavlja en ali več tirov, ...

                                               

Železniški tir

Železniški tir je podlaga, po kateri vozi vlak. Skupaj z ostalimi elementi železnice usmerja vlake. Sestavljen je iz dveh vzporednih tirnic, ki ju utrjujejo prečno postavljeni pragovi. Danes je razdalja med tirnicama v večini Evrope 1435 mm. To j ...

                                               

Železniški vagon

Železniški vagon je tirno vozilo brez pogona, namenjeno prevozu tovora ali pa potnikov in njihove prtljage. Vagoni se lahko spnejo skupaj v vlak, ki ga vleče ali potiska ena ali več lokomotiv.

                                               

Žerjav (stroj)

del, ki je med sprednjim in zadnjim delom žerjava. Tam je kabina, v katero se lahko usede človek in žerjav upravlja. zadnji del žerjava, ki je tudi iz jekla in je vzporeden na del, ki poteka od tal do vrha žerjava. Nanj je privezano breme, ki ima ...

                                               

Žičnica

Žičnica je prometna naprava za prevoz potnikov ali tovora iz doline na goro ali vrh pobočja oziroma obratno preko težko prehodnega površja, pri čemer se breme pomika po viseči jekleni vrvi napeti med postajama in podprti z nosilnimi stebri. Žični ...

                                               

Ciborij

Cibórij je lahko: posoda, ki jo v Rimskokatoliški cerkvi in v nekaterih drugih cerkvah uporabljajo za shranjevanje posvečenih hostij ali kamnit oltarni nastavek na stebrih ali stenski tabernakelj.

                                               

Državica Ptičjestrašilna

Državica Ptičjestrašilna je večplastno umetniško delo Milene Kosec, izraženo kot izmišljena država v obliki javnih dogodkov, razstav in v pisani besedi. Gre za preplet resničnosti in domišljije, družbenega in osebnega, ženskega in moškega. Zanjo ...

                                               

Kropilnik

Kropilnik je posoda v katoliški cerkvi za blagoslovljeno vodo. Imele so jih že romanske cerkve. Sestavljen je iz različnih materialov in ima različne oblike. Krstilniki so lahko preprosti ali namensko oblikovani, lahko pa sodijo med zelo stilizir ...

                                               

Portlandska vaza

Portlandska vaza je rimska vaza iz kameja stekla, ki je datirana med leto 1 in 25, čeprav imajo starejši datumi pred našim štetjem nekaj znanstvene podpore. Je najbolj znan kos rimskega kameja stekla in je bila od začetka 18. stoletja naprej navd ...

                                               

Iranska umetnost

Perzijska umetnost ali Iranska umetnost ima eno najbogatejših umetnostnih dediščin v svetovni zgodovini in zajema veliko disciplin, vključno arhitekturo, slikarstvo, tkanje, lončarstvo, kaligrafijo, obdelavo kovin in kamnoseštvo. Obstaja tudi zel ...

                                               

Erotična umetnost

Erotična umetnost je široko področje likovne umetnosti, vključno z umetniškimi deli, namenjenimi vzbujanju erotičnega vznemirjenja, ki po navadi prikazujejo človeško goloto in / ali spolno aktivnost. Vključuje dela v skoraj vseh vizualnih medijih ...

                                               

Nadežda von Meck

Nadežda Filaretovna von Meck, ruska baronica, * 10. februar 1831, † 13. januar 1894; oba datuma po ruskem koledarju. Nadežda von Meck je bila premožna ruska vdova, najbolj poznana kot mecen Petra Iljiča Čajkovskega. Prav tako je finančno podpiral ...

                                               

Apneničarstvo

Apneničarstvo je nekdaj predstavljalo pomembno vrsto domače obrti. Razvito je bilo na področjih, kjer je bil pogost apnenec. Naloga apneničarjev je bila, da so žgali ali kuhali apno, ki so ga potrebovali v velikih količinah v gradbeništvu, stroja ...

                                               

Domača obrt

Domača obrt je pojem, ki se je izoblikoval proti koncu 19. stoletja. Bila je znana kot postransko kmetovo delo. Največkrat je bila v povezavi z osnovno dejavnostjo kmetije, ter je ponujala dodatno delo prebivalcem. V današnjem času pa je domača o ...

                                               

Kamnoseštvo

Obrt kamnoseštvo obstaja od kar je človeštvo začelo uporabljati svoj um in svoje roke. Iz kamna si je naredil prve pripomočke za vsakdanjo delo – nož, kladivo … To obdobje se imenuje kamena doba. Človek si je tako ustvarjal prva orodja in bivališ ...

                                               

Klekljanje

Klekljanje je obrt pri kateri klekljar-ica, s kleklji izdeljuje čipko. Pripomočki za klekljanje so: blazina, ki je napolnjena z žagovino, košarica, ki se prilega blazini, klekeljni, sukanec, nerjaveče bucike, papir na njem je bila s svinčnikom na ...

                                               

Kovaštvo

Kovaštvo je obrtno obdelovanje kovin, zlasti železa in jekla, v toplem ali hladnem stanju z različnimi tehnološkimi postopki. Prvotno je povezovalo obrtne zvrsti, ki so se postopno osamosvojile. V kovaški obrti razlikujemo podkovno, orodno, stavb ...

                                               

Krznarstvo

Krznarstvo je obrt, ki se ukvarja s predelavo krzna in/ali usnja v oblačila. Obrtniki se imenujejo krznarji. Krznarstvo je uvrščeno v obrtno sekcijo predelovalcev kož pri Obrtni zbornice Slovenije.

                                               

Oglarstvo

Óglarstvo je obrtna dejavnost, ki se ukvarja s pridobivanjem lesnega oglja. Danes je ta obrt že skoraj zamrla, z njo se ukvarja le še peščica oglarjev. Kuhanje oglja poteka v oglarskih kopah na kopiščih. Na Slovenskem so bile do 19. stoletja glav ...

                                               

Sedlarstvo

Sedlarstvo je usnjarska obrt za izdelovanje različne konjske opreme. V preteklosti je bilo sedlarstvo vedno mestna oziroma trška obrt, prepletalo se je z jermenarstvom in torbarstvom ter imelo med obrtmi zaradi premožnih naročnikov posebno ugledn ...

                                               

Studenčarstvo

Studenčarstvo je bila domača obrt povezana z iskanjem vode, kopanjem vodnjakov in nameščanjem vodnih črpalk za črpanje vode iz vodnjakov. Ta obrt je bila najdlje ohranjena v severozahodnem delu Slovenije. Studenčarji so bili med prebivalstvom zel ...