ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 330
                                               

Bhakti

Bhakti pomeni v hinduizmu" predanost ", v povezavi s predanostjo določenemu bogu in čaščenju tega boga. Bhakti kot proces se imenuje Bhakti joga in je podrobneje opisan v Bhagavad-giti, kjer je omenjen kot ena izmed glavnih poti do enosti z Brahm ...

                                               

Binkošti

Binkošti ali praznik Svetega Duha so praznični dan v cerkvenem koledarju. Beseda binkošti izvira iz grške besede pentekoste, kar pomeni petdeseti. Na 50. dan po veliki noči, rimokatoličani praznujejo prihod svetega Duha, ki je simboliziran tudi z ...

                                               

Biret

Biret, tudi" bireta ", je pokrivalo katoliških ali judovskih duhovnikov in dostojanstvenikov. Od. 12. stoletja so nosili biret pevci v uglednejših pevskih zborih. Konec 15. stoletja je dobil današnjo štirikotno obliko. Barva bireta kaže stopnjo č ...

                                               

Bodhisatva

Bodhisatva, kitajsko Pu-sa, je sanskrtki izraz, ki pomeni razsvetljeno bitje. Pri budistih je bodhisatva razsvetljeno bitje v mahajani, ki se v desetih stopnjah prizadeva za razsvetlenje in odrešitev, pri čemer se - zaradi zaobljube - zavzema tud ...

                                               

Bog

Za več pomenov glej Bog razločitev. Bóg je izraz, s katerim se označuje edino vrhovno bitje več verstev. Slovensko in tudi splošno slovansko ime za monoteističnega, tudi krščanskega boga, je Bog. Staro hebrejsko ime za Boga je Jahve. Judovska ver ...

                                               

Bog stvarnik

Bog stvarnik, je splošna oznaka za boga ali boginjo, ki iz niča ustvarijo oziroma rodijo ali zaplodijo urejeni svet in ljudi. Bogovi stvarniki so npr. rokodelci, zlasti kovači, lončarji in tkalci, ter ribiči, ki iz morja potegnejo zemljo, ali pa ...

                                               

Bosonogi avguštinci

Red bosonogih avguštincev, kratica ; krajše le bosonogi avguštinci, je avguštinski verski red, ki je bil ustanovljen leta 1610 na pobudo Thomasa de Andrade.

                                               

Božanstvo

Bog ali božanstvo je bitje, ki je v posameznem religioznem izročilu priznano kot nadnaravno in sveto, največkrat tudi nesmrtno, in ki ga verujoči spoštujejo ter verjamejo v njegovo posebno vlogo pri stvarjenju in upravljanju vesolja ali posamezni ...

                                               

Božič

Bôžič je tradicionalni krščanski praznik, ki ga v katoliških in protestantskih državah praznujejo 25. decembra kot spomin na rojstvo Jezusa Kristusa. Praznik zaključuje čas adventa in začenja božični čas, ki se v liturgičnem letu konča na nedeljo ...

                                               

Brahma

Brahma je v hinduizmu najvišji bog, stvarnik sveta in usmerjevalec vesolja v eni svetovni dobi. Brahma spada k tako imenovani božji trojici Trimurti, ki jo sestavljajo poleg njega še Višnu in Šiva. Brahma je pogosto praded Višnujevih sovražnikov, ...

                                               

Brestlitovska unija

Brestlitovska unija je bila odločitev v letih 1595-1596, ki jo je napravila Kijevsko-Halička metropolija, da bo pretrgala odnose s carigrajskim patriarhatom in priznala oblast rimskega papeža, da bi se izognila nadvladi na novo nastalega moskovsk ...

                                               

Budizem v Sloveniji

Budizem spada v Sloveniji med manj zastopane religije, števila pripadnikov te veroizpovedi pa ni mogoče natančno določiti. Kot v večini evropskih držav so prisotne različne veje in šole budizma, ki predstavljajo skupine raznih velikosti. Slovenij ...

                                               

Cerkev Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni

Cerkev Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni, včasih poimenovana kar Mormónska cérkev, je najštevilčnejša in najbolj poznana religijska denominacija, izšla iz Gibanja svetih iz poslednjih dni. Ustanovil jo je Joseph Smith mlajši, njen sedež pa ...

                                               

Kardinalski zbor

Kardinalski zbor predstavljajo kardinali, ki volijo novega papeža kot člani rimskega klera. To volilno telo se neprestano povečuje od svojega nastanka. V začetku jih je bilo vsega petnajst, pozneje pa je njihovo število neprestano naraščalo; Pave ...

                                               

Cvetna nedelja

Cvetna nedelja je zadnja nedelja pred veliko nočjo, ko krščanski verniki blagoslavljajo v šope ali butare povezano pomladansko zelenje ali oljčne veje, kar je razširjeno po vsej Evropi že od 9. stoletja dalje. Za praznik so ljudje lomili oljčne v ...

                                               

Četrti koncil v Konstantinoplu (pravoslavni)

Četrti koncil v Konstantinoplu je vesoljni cerkveni zbor, ki je potekal v Konstantinoplu, glavnem mestu Bizantinskega cesarstva, od 879 do 880. Pravoslavne Cerkve ga štejejo za osmi ekumenski koncil; katoliška Cerkev ga ne priznava, marveč ga ime ...

                                               

Demon

Demon v religiji, folklori in mitologiji predstavlja nadnaravno bitje, ki je večinoma označeno kot zlobni duh. Običajno je opisan kot težko obvladljiva pojava, ki jo je mogoče priklicati z uroki." Dobri "demoni so pretežno literarna domena pretek ...

                                               

Derviš

Derviš je izraz, ki označuje muslimanskega mistika, privrženci tasavufa, mističnega nauka o islamu, disciplina ki se bavi z najglobljim bistvom." Ni Boga razen Alaha, ni ničesar razen Alaha, samo Bog je stvaren. "Derviš je beseda perzijskega izvo ...

                                               

Dharmapala

Dharmapala, kitajsko hu faji, tudi hu fa, je sanskrtski izraz, ki pomeni varuh nauka. Pri budistih v Tibetu izraz dharmapale pomeni osem bogov zaščitnikov nauka in njegovih institucij pred sovražnimi silami ter poosebitev naravnih sil, ki spadajo ...

                                               

Družba svetega Vincencija Pavelskega

Družba svetega Vincencija Pavelskega je mednarodna katoliška dobrodelna organizacija, ustanovljena leta 1833 v Parizu. Ime je dobila po svetniku Vincenciju Pavelskem. Leta 1833 je Frédéric Ozanam kot študent z ostalimi mladimi v Parizu ustanovil ...

                                               

Durga

Durga je izraz, ki pomeni nedoumljiva. V hinduizmu je Durga boginja mati, boginja zmage, zaščitnica in Šivova žena. Imenujejo jo tudi Maa Durga Mati Durga. V višnuizmu pa je Krišnova in Balaramova sestra in je enaka Subhardi. Durga se je bojevala ...

                                               

Džihad

Džihad je verska dolžnost islamskih vernikov. Džihad v islamu pomeni bodisi osebni napor za moralno in versko izboljšanje, bodisi, manj pogosto, sveto vojno.

                                               

Efremov kodeks

Efremov kodeks je eden starejših ohranjenih svetopisemskih kodeksov. Napisan je bil v 5. stoletju v grščini in v uncialni pisavi, fizično meri 33 x 27 cm. Kodeks zajema Staro in Novo zavezo. To je palimpsest. Trenutno ga hrani Bibliothèque nation ...

                                               

Ekumensko gibanje

Ekuménsko gíbanje ali ekumenízem je gibanje za enotnost vseh kristjanov. Pri tem ne gre za združenje vseh kristjanov v eno Cerkev, pač pa za medsebojno povezovanje in upoštevanje enakovrednosti različnih Cerkva. Izraz ekumenizem izhaja iz grške b ...

                                               

Evangeličanska cerkev augsburške veroizpovedi v Sloveniji

Evangeličanska cerkev augsburške veroizpovedi v Sloveniji je največja protestantska denominacija v Sloveniji in je s približno 18.000 verniki 4. največja veroizpoved v Sloveniji. Septembra 2019 je bil za škofa izvoljen murskosoboški pastor Leon N ...

                                               

Evangelij po dvanajsterih

Evangelij po dvanajsterih je fragmentarno ohranjeno besedilo novozaveznih apokrifov. Omenja ga kar nekaj cerkvenih očetov, med njimi sveti Ambrož, sveti Hieronim in Origen. Edini ohranjeni deli besedila, ki se lahko nedvomno identificirajo z Evan ...

                                               

Evangelij po Judu Iškarijotu

Evangelij po Judu je apokrifni gnostični evangelij iz 2. stol. po Kr., besedilo, ki je nastalo v gnostični sekti kajnitov. Omenja ga Irenej Lyonski v svojem delu Zoper krivoverstva. Koptski prevod izvirno grškega besedila je bil najden okrog leta ...

                                               

Evangelij po Petru

Evangelij po Petru je apokrifni evangelij, izrazito pasijonske narave v zgodnji krščanski zgodovini, vendar je kasneje šel iz splošne uporabe. V novejših časih je znan iz pričevanja, še posebno iz med ljudstvom zelo razširjenega pisma Serapiona, ...

                                               

Faravahar

Faravahar, tudi Farohar, Forouhar, Firavarti in Fravahar, eden od najbolj znanih simbolov zoroastrstva, državne religije Starega Irana. Ta versko-kulturni simbol je Pahlavijska dinastija privzela za simbol iranskega naroda. Krilati disk ima dolgo ...

                                               

Frančiškanski samostan Ljubljana - Center

Frančiškanski samostan Ljubljana - Center je eden izmed samostanov Reda manjših bratov v Sloveniji, ki se nahaja na področju, ki ga omejujejo Prešernov trg, Čopova ulica, Knafljev prehod, Miklošičeva cesta in Nazorjeva ulica v Ljubljani.

                                               

Gandhavre

Gandharve so v hinduizmu duhovna bitja obeh spolov, ki kot duhovi plodnosti prinašajo srečo in blagor in kot nebeški glasbeniki pojejo in plešejo na gostijah bogov. Po njih glasbeni nauk imenujejo gandharvaveda. S apsarami, ki so njihove partnerk ...

                                               

Goljat

Goljat je bil v stari zavezi filistejski vojak, ki se je na bojnem polju spopadel z Davidom. Goljat je bil ogromen človek, David pa je bil v času spopada še deček. V zgodovini je bilo pogosto, da so se spopadi odločali tako, da sta se namesto cel ...

                                               

Gregorijanska reforma

Gregorijanska reforma je vrsta reformnih ukrepov, ki jih je začel papež Gregor VII. in njegov krog, zbran v papeški kuriji, okrog 1050-1080, ki so zadevali neodvisnost duhovnikov in obnovo njihove moralne integritete. Kljub temu, da je cerkev ref ...

                                               

Herezija

Herezíja je izraz za krivoverstvo, krivo vero. Kdor uči ali zagovarja krivo vero, je herétik. Izraz herezija najpogosteje uporabljamo za krivo vero v okviru krščanstva - torej za krščansko verovanje, ki se ne sklada s prepričanjem večine kristjan ...

                                               

Hidžab

Hidžab, dobesedno" zaslon "oz." pokrivalo "je tradicionalno pokrivalo za glavo, ki ga nosijo muslimanske ženske, beseda pa se lahko nanaša tudi na skromen slog oblačenja pri muslimanih na splošno; tega večina islamskih pravnih sistemov določa kot ...

                                               

Hostija

Hostija, sveto rešnje telo ali najsvetejši zakrament, krajše najsvetejše, je tanek okrogel kruh iz nekvašenega testa. V številnih krščanskih Cerkvah se jih uporablja namesto pravega kvašenega kruha pri zakramentu svete evharistije. Hostija se je ...

                                               

Hugenoti

Hugenoti so bili francoski protestanti kalvinistične veje iz 16. in 17. stoletja. Njihovo ime je neznanega izvora, predvideva se, da izhaja iz besede aignos, ki izhaja iz nemške besede eidgenossen, ki pomeni združenje povezano s prisego. Hugenoti ...

                                               

In pectore

In pectore je izraz, ki ga uporabljajo v Rimskokatoliški cerkvi za razmere, ki nastanejo, kadar papež imenuje novega kardinala, toda javno ne razglasi njegovega imena. Pravice, da imenujejo kardinala in pectore, se papeži redko poslužujejo.

                                               

Independenti

Independenti se imenujejo pripadniki kalvinistične puritanske verske ločine, ki je nastala na Nizozemskem leta 1610. Od tam se je razširila v Anglijo, kjer se je leta 1642 prijelo ime Independenti. Beseda izvira iz angleške besede independence in ...

                                               

Islamska skupnost v Republiki Sloveniji

Islamska skupnost v Republiki Sloveniji je največja muslimanska skupnost v Sloveniji in druga največja verska skupnost.

                                               

Jahve

Jahve so različice imena hebrejskega in kasneje judovskega in izraelskega Boga, ki naj bi se po tem imenu razodel Mojzesu. V Bibliji ali Svetem pismu se pojavlja v starih zvitkih v obliki tetragrama JHWH v hebrejskih črkah יהוה‎, ker Judje v tist ...

                                               

Jaslice

Jaslice so kipci ali slike, postavljeni za božične praznike kot ponazoritev Kristusovega rojstva. Značilne so za Rimskokatoliško cerkev in Katoliške cerkve vzhodnega obreda.

                                               

Jōdo

Jōdo je japonska budistična nunska šola v Kjotu. Njene članice razlagajo nauk Bude Amide. 16 let je na tej šoli kot nuna učila kasnejša spreobrnjenka v krščanstvo, Julija Naitō.

                                               

Joga

Jóga je družina starodavnih hindujskih duhovnih urjenj, pri kateri z dihalnimi vajami, telesnimi položaji oz. asanami in mentalnim osredotočanjem dosežemo telesno in duševno uravnovešenost. Izvira iz Indije, kjer ostaja močna življenjska tradicij ...

                                               

Judovstvo

Júdovstvo, žídovstvo ali judaízem je abrahamska religija; vera in kultura Judov. Je prvo izpričano monoteistično verstvo. Velikokrat se zmotno razlaga, da se judovski bog imenuje Jahve, čeprav se v judaizmu božjega imena nikoli ne izgovarja. Znan ...

                                               

Juge

Juge je sanskrtki izraz, ki pomeni doba. V hinduizmu so juge svetovne dobe, ki se periodično ponavljajo. Pred vsako jugo je obdobje jutranjega svita imenovanega sandhja, sledi pa ji obdobje sandhjanša, to je obdobje večernega somraka. Vsako od te ...

                                               

Jugoslovanska škofovska konferenca

Jugoslovanska škofovska konferenca je bila ustanova škofov na področju bivše Jugoslavije, z začetki že na področju Avstro-Ogrske, ki so se shajali vsaj letno, da bi obravnavali tekoča vprašanja. Delovala je do razpada Jugoslavije 1991. Takrat so ...

                                               

Kabala

Kabala dobesedno pomeni" prejemanje ", včasih pa je prečrkovana kot Cabala, Kabbala, Kabbalah, Qabalah ali drugače. Kabala je z mistiko prežeta ezoterična smer oz. z okultno razlago prežet judovski filozofski in verski nauk, po katerem je iz dese ...

                                               

Kadilnica

Za druge pomene glej Kadilnica razločitev Kadílnica je priprava, ki jo uporabljajo v večini krščanskih Cerkva za blagoslavljanje s kadilom. Aromatični dim, ki se dviga iz kadilnice proti nebu, simbolizira povezavo med ljudmi in Bogom. Kadilnica j ...

                                               

Kalvinizem

Reformacija je zajela tudi Švico. Pod vodstvom Francoza Jeana Calvina, ki je pribežal v Švico, se je oblikovala posebna smer reformacije- kalvinizem. Calvin je trdil, da so ljudje že po naravi grešni in da je Bog že pred stvarjanjem nekatere dolo ...