ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 323
                                               

Mož za vse čase

Mož za vse čase je britanski biografski dramski film iz leta 1966, ki temelji na gledališki igri Človek za vse čase Roberta Bolta iz leta 1960, Bolt je tudi napisal scenarij za film, režiral pa ga je Fred Zinnemann. Zgodba prikazuje zadnja leta T ...

                                               

Očka v krilu

Očka v krilu je ameriški komično-dramski film iz leta 1993, ki ga je režiral Chris Columbus. Scenarij sta napidala Randi Mayem Singer in Leslie Dixon in temelji na romanu Madame Doubtfire Anne Fine iz leta 1987. Robin Williams, ki je pri filmu so ...

                                               

Steze slave

Steze slave, izvirno Paths of Glory, je ameriški protivojni film iz leta 1957, ki ga je režiral Stanley Kubrick. Film so posneli po istoimenskem romanu Humphreyja Cobba. Zgodba je postavljena v čas prve svetovne vojne in prikazuje francoskega pol ...

                                               

Tožilčeva priča (film, 1957)

Tožilčeva priča je ameriški dramski filmski triler iz leta 1957, ki ga je režiral Billy Wilder in zanj napisal scenarij skupaj z Larryjem Marcusom in Harryjem Kurnitzem. Temelji na kratki zgodbi The Witness for the Prosecution Agathe Christie iz ...

                                               

Utemeljeni sum (film)

Utemeljeni sum je filmska drama iz leta 1995, ki jo je režiral Arne Glimcher. Glavni vlogi v filmu sta odigrala Sean Connery in Laurence Fishburne. Film je povzet po istoimenskem romanu Johna Katzenbacha.

                                               

Zamolčani dokumenti

Zamolčani dokumenti je ameriški zgodovinski politični triler iz leta 2017, ki ga je režiral in produciral Steven Spielberg po scenariju Liz Hannah in Josha Singerja. V glavni vlogah nastopata Meryl Streep kot Katharine Graham, prva izdajateljica ...

                                               

Naravno pravo

Naravno pravo so razvijali že antični filozofi Sokrat, Platon, Aristotel. Od Grkov so te ideje prevzeli Latinci/Rimljani, kasneje so te ideje prevzeli in razvijali krščanski in drugi filozofi v Evropi. Najbolj poznani filozofi, ki so se ukvarjali ...

                                               

Pravičnost

Pravičnost je neko načelo katero naj bi predstavljalo neko pravico v kateri vsak dobi tisto kar mu pripada, vpliv imajo številna področja z različnimi stališči in perspektivami, vključno s koncepti moralne korektnosti, ki temelji na etiki, racion ...

                                               

Orožno pravo

Orožno pravo so zakoni, ki urejajo posedovanje, nošenje, prodajo in transport orožja. Orožno pravo je namenjeno predvsem civilnemu področju, saj imajo državne organizacije ločena pravila. Orožno pravo je po navadi zbrano v zakonu. Regulacija stre ...

                                               

Lastninska pravica

Lastninska pravica je pravica imeti stvar v oblasti, jo uporabljati in uživati na najobsežnejši dovoljen način in z njo razpolagati. Lastnina je osrednja pravica ustavnega prava, temeljna človekova pravica in za stvarno pravo temeljna oblastna pr ...

                                               

Predkupna pravica

Predkupna pravica je pravica do nakupa neke stvari pred drugimi interesenti. Predkupna pravica je značilna predvsem za predfevdalne in fevdalne skupnosti, ki so s predkupno pravico do nepremičnin skušale ohraniti premoženje v rokah sorodnikov ali ...

                                               

Stavbna pravica

Stavbna pravica, je omejena stvarna pravca na tuji nepremičnini, ki daje njenemu lastniku pravico, da ima na, nad ali pod tujim zemljiščem zgrajen objekt, ali pravico da isti objekt zgradi. Pravica je vezana na imetnika pravice. Gre za odstop od ...

                                               

Trške pravice

Trške pravice so bile v srednjem veku pravice ne le do letnega sejma temveč še do tedenskih sejmov in do pečata, ne pa tudi do obzidja. Posamezne omembe trgov na Slovenskem sicer segajo v zgodnji srednji vek, vendar beseda trg takrat še ni imela ...

                                               

Državni tožilec

Državni tožilec oz. tožilec je pravnik z opravljenim pravniškim državnim izpitom, ki je imenovan na ta položaj. Poznamo okrožne državne tožilce, okrajne državne tožilce, višje državne tožilce in vrhovne državne tožilce. V Republiki Sloveniji jih ...

                                               

Notar

Notar je oseba imenovana s strani države, ki opravlja javno pravno službo kot svoboden poklic. Notarji so strokovno usposobljeni za sestavljanje javnih in zasebnih listin, zagotavljanje pravne varnosti pri različnih pravnih poslih, nepristransko ...

                                               

Odvetnik

Odvetnik je pravnik s pravniškim državnim izpitom, ki izpolnjuje zakonske pogoje za opravljanje odvetniškega poklica, in je član odvetniške zbornice. Odvetništvo je svoboden poklic, hkrati pa opravlja pomembno funkcijo v okviru pravosodnega siste ...

                                               

Amsterdamska pogodba

Podpisana je bila 2. oktobra 1997, veljati pa je začela 1. maja 1999. Amsterdamska pogodba spreminja Maastrichtsko Pogodbo o Evropski uniji, pogodbe o ustanovitvi vseh treh Evropskih skupnosti in določene povezane akte. Ne odpravlja tempeljske tr ...

                                               

Evropski nalog za prijetje in predajo

Evropski nalog za prijetje in predajo je nalog za aretacijo, ki velja na ozemlju držav članic Evropske unije.

                                               

Priznanje (roman)

Leta 1998 je Travis Boyette v Slonu Teksas ugrabil, posilil in umoril 19. let staro gimnazijsko navijačico Nicole Yarber. Njeno truplo je zakopal v gozdovih pri mestu Joplin, Misuri. Policija ni za njo našla nikakršnih sledi in je zato priznanje ...

                                               

Ubiti ptico oponašalko

Če ubiješ oponašalca je roman ameriške pisateljice Harper Lee, ki je izšel leta 1960 in takoj požel izjemen kritiški in bralski odziv. Bran je po vseh srednjih in osnovnih šolah v Ameriki in je postal klasika ameriške literature. Zaplet in liki t ...

                                               

Zadnji porotnik

Zadnji porotnik je pravniški in kriminalni roman, ki ga je napisal John Grisham, prvič pa je izšel leta 2004, ko ga je izdala založba Doubleday.

                                               

Sodišče

Sodišče je državni organ, ki avtorativno odloča o sporih med posamezniki, skupinami oz. organizacijami. Avtorativna odločitev je dokončna in izvršljiva odločitev. Pridržana je državnim organim, ki edina smejo legitimno razpolagati z nasiljem, sev ...

                                               

Sodna medicina

Sodna medicina je interdisciplinarna veja medicine in sodne stroke, ki deluje na področju ugotavljanja vzroka, načina in okoliščin smrti, kadar mrliški preglednik ob pregledu trupla ugotovi, da je vzrok smrti nasilen. Zdravnik-specialist, ki delu ...

                                               

Družba z omejeno odgovornostjo

Družba z omejeno odgovornostjo je oblika gospodarske družbe v slovenskem pravnem sistemu. Je družba z lastno pravno sposobnostjo, ki za prevzete obveznosti jamči le s premoženjem družbe in ima osnovni kapital razdeljen na poslovne deleže.

                                               

Identifikator pravnih subjektov

Identifikator pravnih subjektov je edinstvena 20-mestna koda, ki se dodeljuje po standardu ISO 17442. LEI omogoča enolično identifikacijo pravnih subjektov ter zagotavlja večjo preglednost na trgu. Globalna uporaba in stalen nadzor kakovosti je j ...

                                               

Pravna oseba

Med pravne osebe uvrščamo gospodarske družbe, zavode, društva, organe in organizacije, ki z vpisom v konstitutivni register, ustrezno evidenco, razvid ali z zakonom pridobijo status pravne osebe. Pravne osebe javnega in zasebnega prava morajo kom ...

                                               

Civilno policijski odnosi

Civilno policijski odnosi opisujejo odnos med civilisti, kot celoto in policijsko silo, ki jo zaposluje vlada države. Policisti so uslužbenci organov pregona, katerih naloga je zagotavljanje miru v družbi. Med vsemi drugimi javnimi uslužbenci, je ...

                                               

Izredno stanje

Izredno stanje je situacija, v kateri je vlada pooblaščena, da lahko zaradi varnosti in zaščite svojih državljanov oblikuje politike, ki jih običajno ne bi smela izvajati. Vlada lahko takšno stanje razglasi ob naravni nesreči, državljanskih nemir ...

                                               

Kriminalistika

Kriminalistika oziroma kriminologija je veda, ki preučuje kriminal in deviantno vedenje. Kriminalistika je interdisciplinarno področje tako vedenjskih kot družbenih ved, ki temelji predvsem na raziskavah sociologov, psihologov, filozofov, psihiat ...

                                               

Organ pregona

Organ pregona v severnoameriški angleščini je katera koli vladna agencija, odgovorna za izvrševanje zakonov. Zunaj Severne Amerike se takšne organizacije običajno imenujejo policijske službe. V Severni Ameriki nekatere od teh služb imenujejo poli ...

                                               

Policijska država

Policijska država je izraz, ki označuje vodenje države skozi policijo. Prvotno je pojem predstavljal vodenje države, ki je usmerjeno skozi civilno administracijo, vendar v začetku 20. stoletja pridobi čustveno, žaljiv pomen – torej stanje, ki je ...

                                               

Policijska psihologija

Policijska psihologija je področje forenzične psihologije, ki se ukvarja z uporabo psiholoških spoznanj in metod pri delu policistov in policije kot organizacije. Njen namen je narediti policijsko delo učinkovitejše, usposobiti policiste za uspeš ...

                                               

Tanka modra črta

"Thin blue line" ali "tanka modra črta" je pojem, ki se uporablja v policijski kot civilni družbi. Njena oblika se pojavlja na zastavah, našitkih in vozilih, ki so močno opazni v Združenih državah Amerike. Simbolizira tanko modro črto, ki ločuje ...

                                               

Uporaba prisilnih sredstev

O uporabi prisilnih sredstev, govorimo takrat, kadar uradna pooblaščena oseba za rokovanje le teh, uporabi zakonito predpisano ter tipizirano prisilno sredstvo za preprečitev ali odvrnitev nevarnosti za uspešno izvedbo naloge. Oseba, ki sme prisi ...

                                               

Zasebno varovanje

Zasebno varnostno podjetje je poslovna družba, ki zasebnim in javnim strankam zagotavlja oborožene in neoborožene varnostne storitve ter strokovno znanje. Ameriški urad za statistiko dela določa podjetja za zasebno varovanje kot podjetja, ki se u ...

                                               

Deželna deska

Deželna deska je naziv za evidenco o pravnem prometu z nepremičninami, ki se je uveljavila v habsburških dednih deželah v 18. stoletju, uporabljala pa se je do nastavitve nove zemljiške knjige leta 1871. V evidenci so bila vodena zemljiška gospos ...

                                               

Deželna pravda

Deželna pravda je pojav absolutizma v habsburških dednih deželah, in pojem iz pravne zgodovine. Deželne pravde so bila sodišča za privilegirane osebe, ki so nastala na podlagi sodnih reform vladarice Marije Terezije v letih 1747-49, in so združev ...

                                               

Evrikov zakonik

Evrikov zakonik je zbirka vizigotskih zakonov, ki so jo zbrali na ukaz vizigotskega kralja Evrika malo pred letom 480, verjetno v Toulousu ali morda v Arlesu. Zakonik je eden od najzgodnejših primerov zgodnje germanske zakonodaje. Uredil ga je ri ...

                                               

Gortinski zakonik

Gortinski zakonik je zakonik antičnega polisa Gortin z juga Krete, ki so ga odkrili leta 1884. Ohranjenih in do zdaj odkritih 12 kamnitih plošč naj bi bilo vklesanih v 5 stoletju pr. n. št. Ohranjene plošče naj bi bile del mnogo obširnejšega zako ...

                                               

Hamurabijev zakonik

Hamurabijev zakonik iz Mezopotamije iz 18. stol. pr. n. št. je z 282 členi ena prvih zbirk zakonov. V klinopisu ga je dal zapisati kralj Hamurabi in je najpomembnejši pravni spomenik v taki obliki. Ohranjen je na skoraj tri metre visoki dioritni ...

                                               

Juridična stela

Juridična stela ali Kairska juridična stela JE 52453 je staroegipčanska stela, postavljena okoli leta 1650 pr. n. št. Njen namen je bil dokumentirati prodajo položaja guvernerja El Kaba.

                                               

Kurultaj

Kurultaj, turško: kurultay) je bila politična in vojaška skupščina nekdanjih mongolskih in turških poglavarjev in kanov. Koren besede "kural" ali "hural" pomeni v mongolskem in turškem jeziku "srečanje" ali "zborovanje". Beseda kurultaj je v sodo ...

                                               

Lex Salica

Salijski zakonik latinsko Lex Salica je zakonik Salijskih Frankov, ki ga je okoli leta 500 zbral prvi frankovski kralj Klodvik I. Napisan je v latinskem jeziku. Nizozemski jezikoslovci trdijo, da je eden od najstarejših, če ne najstarejši, znani ...

                                               

Naditu

Nadītu je bil naziv pravnega položaja žensk v babilonski družbi in sumerskih sužnjev templjev. Slednji so bili vključeni predvsem v poslovne dejavnosti in jim je bilo dovoljeno imeti v lasti nepremičnine. Naditu so bile večinoma ženske, ki niso ž ...

                                               

Nomokanon Svetega Save

Nomokanon Svetega Save, srbsko Zakonopravilo, Krmčija ali Nomokanon, je zbornik bizantinskih cerkvenih in civilnih predpisov, ki jih je za srbske razmere priredil sveti Sava na začetku 13. stoletja. Nomokanon se šteje za najstarejši ohranjeni srb ...

                                               

Pariški edikt

Klotarjev edikt, bolj znan kot Pariški edikt, je edikt, ki ga je 18. oktobra 614 objavil frankovski kralj Klotar II. Z njim je poskusil urediti državno upravo oziroma pravice in obveznosti svojih podložnikov po skoraj pol stoletja trajajoči držav ...

                                               

Privilegij

Privilegij je posebna pravica, ugodnost, ki omogoča določenemu družbenemu sloju, skupini ljudi ali posamezniku poseben, boljši položaj. Je tudi listina, s katero se daje, potrjuje taka pravica. Pooblastilo za izdajo privilegija normalno podeli na ...

                                               

Rižanski zbor

Rižanski zbor je naziv za zgodovinski dogodek, ki se je leta 804 zgodil na odprtem prostoru v bližini Rižane. Na zboru so bili prisotni predstavniki frankovskega cesarja Karla Velikega, ter na drugi strani predstavniki istrskih mest in kaštelov. ...

                                               

Saško zrcalo

Saško zrcalo je najstarejša in najpomembnejša nemška pravna knjiga srednjega veka. V letih 1224-31 ga je sestavil v latinskem jeziku saški vitez Eike von Repgow in ga potem še prevedel v spodnjenemški jezik. Temelji na ostfalskem pravu avtorjeve ...

                                               

Sintagma Matije Vlastarja

Sintagma Matije Vlastarja je zbornik bizantinskega prava, napisan leta 1335. v Solunu. Ime je dobil po svojem sestavljalcu, svetogorskem menihu Matiji Vlastarju, starogrška beseda sintagma pa pomeni zbornik predpisov. Sintagma spada v kategorijo ...