ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 320
                                               

Volilni molk

Volilni molk je v državah, ki ga poznajo, zakonsko določeno obdobje pred in med volitvami, ko je strankam, ponekod pa tudi nekaterim fizičnim osebam, prepovedano pozivati volivce, da naj volijo za določeno stranko oz. izvajati volilno kampanjo. S ...

                                               

Volitve poslancev iz Slovenije v Evropski parlament 2009

6. marca 2009 je predsednik Slovenije, dr. Danilo Türk, razpisal volitve za Evropski parlament. Zbiranje kandidatur se bo pričelo 16. marca in končalo 8. maja.

                                               

Volitve poslancev iz Slovenije v Evropski parlament 2014

Volitve poslancev iz Slovenije v Evropski parlament 2014 so potekale 25. maja 2014. Volivci so lahko izbirali med 118 kandidati s 16 list. Mandate so prejele naslednje liste: SDS tri, skupna lista NSi in SLS dva, SD, Desus in Lista Verjamem po en ...

                                               

Volitve poslancev iz Slovenije v Evropski parlament 2019

Glej tudi: Volitve v Evropski parlament 2019 Volitve poslancev iz Slovenije v Evropski parlament 2019 so potekale 26. maja 2019. Volivci so lahko izbirali med 103 kandidati s 14 list. Mandate so prejele naslednje liste: Skupna lista SDS in SLS tr ...

                                               

Volitve predsednika Republike Slovenije 1992

Volitve predsednika republike 1992 so bile prve predsedniške volitve v samostojni Sloveniji. Končale so se v prvem krogu, ki je potekal 6. decembra 1992. Zmagovalec volitev Milan Kučan je prejel več glasov kot katerikoli drug predsedniški kandida ...

                                               

Volitve predsednika Republike Slovenije 2002

Volitve predsednika republike 2002 so bile tretje volitve predsednika v samostojni Slovenije in prve, ki so potekale v dveh krogih. V drugem krogu 1. decembra 2002 je dr. Janez Drnovšek premagal Barbaro Brezigar s 56.52 odstotki glasov. Od 1.610. ...

                                               

Volitve predsednika Republike Slovenije 2012

Volitve predsednika Republike Slovenije 2012 so potekale z namenom izvolitve predsednika Republike Slovenije za petletni mandat. Predsednik Državnega zbora Gregor Virant je volitve razpisal 11. novembra 2012, drugi krog pa 2. decembra 2012.

                                               

Volitve v Evropski parlament 2004

Volitve v Evropski parlament 2004 so potekale med 10. in 13. junijem 2004 v državah članicah Evropske unije. 6. sestava Evropskega parlamenta je štela 723 poslanskih mest, od katerih je največ osvojila Evropska ljudska stranka s predsednikom Hans ...

                                               

Volitve v Evropski parlament 2014

Volitve v Evropski parlament so potekale med 22. in 25. majem 2014 v vseh državah članicah Evropske Unije. V Sloveniji so volitve potekale v nedeljo, 25. maja. Volitve leta 2014 so prve volitve po sprejetju lizbonske pogodbe, tako da je bila prvi ...

                                               

Volitve v Evropski parlament 2019

Glej tudi: Volitve poslancev iz Slovenije v Evropski parlament 2019 Volitve v Evropski parlament 2019 so potekale med 23. in 26. majem 2019 v vseh državah članicah Evropske Unije. V Sloveniji so potekale v nedeljo, 26. maja. Največja stranke parl ...

                                               

Volitve v Skupščino Socialistične Republike Slovenije, 1990

Volitve v skupščino Socialistične republike Slovenije leta 1990 so bile prve demokratične volitve v Sloveniji. Volitve v tridomno Skupščino Socialistične republike Slovenije so potekale v več delih. 8. aprila 1990 so bile obenem z volitvami za pr ...

                                               

Vrhovni svet Oboroženih sil Egipta

Vrhovni svet Oboroženih sil Egipta je nestalni vojaški organ Oboroženih sil Egipta, ki se sestane samo v primeru izrednih razmer v državi; pred egiptovsko revolucijo leta 2011 se je sestal le dvakrat in to med vojno z Izraelom

                                               

Wormški konkordat

Wormški konkordat je bil konkordat med papež Kalistom II. in rimsko-nemškim cesarjem Henrikom V. sklenjen 23. septembra, 1122, blizu Wormsa. S tem sporazumom se je končala prva faza konflikta med Svetim sedežem in Svetorimskim cesarstvom glede im ...

                                               

Zeleni Slovenije

Zeleni Slovenije je politična stranka iz Slovenije, ki je bila ustanovljena 11. junija 1989 v ljubljanskem Mostecu. Leta 2018 se je stranka iz "Zeleni Slovenije" preimenovala v "Andrej Čuš in Zeleni Slovenije", po volitvah pa se je vrnila k prvot ...

                                               

Zveza kmetijcev

Zveza kmetijcev je bila politična stranka, ki se je konstituirala v letih 1919–1920 v Kraljevini SHS. Strankin program je slonel na razumevanju kmečkega prebivalstva kot posebnega družbenega razreda in na zahtevah po izgrajevanju države na zadruž ...

                                               

Zveza komunistične mladine Slovenije

Zveza komunistične mladine Slovenije je bila politična mladinska organizacija Komunistične partije Slovenije. Začetki organizacije segajo v leto 1919, ko so v Zagrebu po zgledu sovjetske boljševistične mladinske organizacije Komsomol ustanovili Z ...

                                               

Zveza komunistov Jugoslavije

Zveza komunistov Jugoslavije je bila družbenopolitična organizacija, ki je nastala novembra 1952 s preimenovanjem dotedanje Komunistične partije Jugoslavije.

                                               

Zveza reformnih sil Jugoslavije

Zveza reformnih sil je bila politična stranka, ki jo je ustanovil zadnji jugoslovanski predsednik vlade Ante Marković. Ustanovljena je bila leta 1990, po volitvah v Sloveniji in na Hrvaškem. Njen prvotni cilj so bile morebitne vsejugoslovanske ve ...

                                               

Delo

Delo je zavestno uporabljanje telesne ali duševne energije za pridobivanje rezultatov. Delo je na splošno vsaka smotrna človekova dejavnost, ki zadovoljuje materialne ali duhovne potrebe posameznika ali skupnosti. Od igre in športa se delo razlik ...

                                               

Brezposelnost

V letu 2016 so dolgotrajni brezposelni predstavljali največji delež v skupini brezposelnih po posameznih mesecih. Natančneje, največji del predstavljajo tisti, ki so v evidenco vpisani že vsaj 24 mesecev. V zadnjih letih narašča število tistih, k ...

                                               

Ceh

Ceh je bilo obrtno stanovsko in socialno združenje, ki je bilo značilno za obdobje srednjega veka. Različni obrtni poklici so imeli svoje cehe. Vsako mesto je imelo en ceh vsakega poklica. Vsi obrtniki so morali biti člani ceha, drugače niso dobi ...

                                               

Delavec

Delavec je oseba, ki opravlja kako delo. Delavec je oseba, ki: kdor sploh dela s prilastkom kdor poklicno ali tudi ljubiteljsko opravlja kako delo, ki ni fizično; npr.: družbeni, duševni, gledališki, filmski, kulturni, javni, politični, športni i ...

                                               

Delo na daljavo

Delo na daljavo je način dela, pri kateri oseba delo v celoti ali delno opravlja na lokaciji, ki je oddaljena od njegove delovne organizacije, pri tem pa uporablja telekomunikacijsko in informacijsko tehnologijo. Sorodni izrazi delu na daljavo so ...

                                               

Delo na domu

Delo na domu je proizvodnja določenih izdelkov doma po naročilu podjetja. Delo na domu je delo, ki ga delavci po naročilu podjetja opravljajo doma, morebitno nadaljnjo predelavo, dodelavo, prodajo in tveganje pa prevzane naročnik. Takega dela ni ...

                                               

Deloholizem

Pojem deloholizem je prisoten že 30 let, vendar še vedno ni dogovora glede splošno veljavne definicije. Skupno vsem definicijam je vložek v delo. Deloholiki s tem, ko delajo, prejmejo izpopolnitev, imajo notranjo potrebo po delu in si želijo čust ...

                                               

Delovna učinkovitost

Analiza plač, ki jih je naredil OECD, kaže, da za 17 od 19 držav, da imajo ljudje najvišjo bruto plačo med 45-54 leti OECD 1998. Plače se z leti višajo, dosežejo vrh in se nato za malenkosti znižajo v zadnjih letih pred upokojitvijo. 25- do 29-le ...

                                               

Konflikt na delovnem mestu

Konflikt je v širšem pomenu besede vsako srečanje neusklajenih dejavnikov oziroma soočenje neusklajenosti ali neharmonija. V organizacijah je to pogost pojav, nastane pa zaradi nezdružljivih ciljev, misli, čustev v posamezniku ali med člani, v sk ...

                                               

Mladinske delovne brigade

Mladinske delovne brigade so bile delovne skupine, ki so bile dejavne zlasti v povojnem obdobju na področju nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije. Delovne skupine so bile organizirane na prostovoljni ravni ter so izvajale dela ...

                                               

Odmor na delovnem mestu

Odmor na delovnem mestu je različno dolgo in omejeno obdobje, kjer je uslužbencu dovoljeno, da si vzame čas za počitek od dela. Obstajajo različne vrste odmora, njihova dolžina in plačljivost pa sta odvisni od politike podjetja. Z okrevanjem od d ...

                                               

Prisilno delo

Prisilno delo ali obvezno delo zajema vse vrste dela ali storitev, ki zahtevajo od posameznika opravljanje dela, za katerega se ta ni prostovoljno odločil, pod grožnjo kakršnekoli kazni ali sankcije. Pomembno je omeniti, da na tem mestu mislimo p ...

                                               

Spanje

Spánje je ena izmed fizioloških funkcij živih bitij, katere funkcija še ni povsem znana. Med spanjem so nekateri deli možganov bolj aktivni kot med budnostjo, spremenjeno je dihanje, bitje srca, izločanje hormonov. Spalna količina se nanaša na ko ...

                                               

Strast pri delu

Danes je na delovnem mestu zelo pomembna strast do dela, ki ga opravljamo na delovnem mestu. Strokovnjaki so strast največkrat opredelili kot močno nagnjenje do nečesa, kar je cenjeno in ljubljeno in v katerega ljudje vložijo veliko dela in truda ...

                                               

Suženjstvo

Suženjstvo je pravni in ekonomski družbeni sistem, po katerem so ljudje obravnavani kot lastnina oziroma stvar. Četudi se zakoni in sistemi različni, je v smislu lastninske pravice suženj predmet pravnih poslov razpolaganja s premoženjem. Sužnji ...

                                               

Trg dela

Trg dela je trgovanje z delovnimi storitvami. Uspešno delovanje trga delovne sile v poljubni državi lahko razumemo kot optimalno uravnavanje ujemanja med ponudbo in povpraševanjem po delovni sili. Pomembnost trga dela je določena s posamezniki in ...

                                               

Delovne vrednote

Delovne vrednote so dolgotrajna mnenja in občutki, ki opisujejo vedenje delavca na delovnem mestu in njegovo osebno prepričanje o svojih rezultatih. Lahko gre za prepričanja zaposlenega o tem, kako se mora obnašati na delu in kaj lahko pričakuje ...

                                               

Poslovna etika

Kot oznako za filozofsko disciplino je pojem" Etika "uvedel Aristotel, ki je hotel iz znanstvenega vidika proučiti navade, običaje in tradicije. Tudi pri Sokrat-u je bila postavljena etika v sredino filozofskega razmišljanja. Poslovna etika govor ...

                                               

Enron

Enron je razvpita ameriška energetska družba s sedežem v Houstonu, v ameriški zvezni državi Teksas, najbolj znana po odmevnem stečaju, ki se je pričel 30. novembra 2001. Tik pred stečajem je imela 21.000 zaposlenih po celem svetu in je poslovala ...

                                               

Načrtovana zastarelost

Zgodnji primer načrtovane zastarelosti je dogovor znotraj industrije svetil iz leta 1924, znan pod imenom kartel Phoebus. Pojem načrtovana zastarelost je postal znan leta 1932, ko je Bernard London v New Yorku objavil besedilo Ending the Depressi ...

                                               

Poslovni bonton

Poslovni bonton je trenutno družbeno sprejemljivo vedenje, ki ga določajo moralne norme časa in prostora v poslovnem svetu. Je torej veščina, ki jo morajo obvladovati vsi, ki so del poslovnega sveta. S tem soustvarjajo ustrezno delovno vzdušje in ...

                                               

Apartma (film)

Apartma je ameriški romantično komični film iz leta 1960, ki ga je režiral in produciral Billy Wilder ter zanj tudi napisal scenarij skupaj z I. A. L. Diamondom. V glavnih vlogah nastopata Jack Lemmon in Shirley MacLaine, v stranskih vlogah pa Fr ...

                                               

Državljan Kane

Državljan Kane je ameriški dramski film iz leta 1941. Režiral ga je Orson Welles, ki je igral tudi glavno vlogo. Po nekaterih anketah filmskih kritikov velja za najboljši film vseh časov. Film je požel pohvale zaradi inovativne zgradbe, glasbe in ...

                                               

Volk z Wall Streeta

Volk z Wall Streeta je ameriška biografska kriminalna črna komedija iz leta 2013, ki jo je režiral Martin Scorsese po scenariju Terencea Winterja. Film je posnet po spominih Jordana Belforta The Wolf of Wall Street iz leta 2007, kjer opisuje svoj ...

                                               

EBITDA

Prihodek pred obrestmi, davki in amortizacijo, običajno s kratico EBITDA, je poslovni izid podjetja pred upoštevanimi stroški obresti, davkov in amortizacije. Je sinonim za uspešnost poslovanja gospodarske družbe v osnovni dejavnosti. Negativna E ...

                                               

Ekonomska renta

Ekonómska rénta je v ekonomski teoriji pojem za razliko med prodajno ceno in stroški za vpoklic potrebnih proizvodnih dejavnikov, kot so naravni viri, delo, kapital. Rénta v vsakdanji rabi pomeni tudi stalen dohodek od naložbe ali lastnine, v nek ...

                                               

Investicija

Investicija ali investiranje je termin s številnimi tesno povezanimi pomeni v gospodarstvu, trgovini, financah, in ekonomiji. Povezan je tudi z ohranjanjem, oženjem ali razširitvijo potrošnje. Investicija ima veliko vlogo pri širitvi osebne potro ...

                                               

Kreativno oglaševanje

Kreativno oglaševanje je oglaševanje, pri katerem je poudarjen element kreativnosti, s katero z upoštevanjem pravil privabimo in obdržimo ciljno skupino potrošnikov ter ji predstavimo koristi, ki jih izdelek zanjo prinaša. Na osnovi kreativnih st ...

                                               

Ponzijeva shema

Ponzijeva shema je vrsta poslovne goljufije, ki privablja investitorje z neuresničljivimi obljubami o zaslužku in do propada vzdržuje zunanjo podobo tako, da izplačuje obljubljen zaslužek začetnim investitorjem iz vplačil novih investitorjev. Ime ...

                                               

Posojilo

Posojilo je vrsta dolga. Predstavlja materialna sredstva, ki jih da upnik dolžniku z obveznostjo kasnejše vrnitve. Pri posojilu posojilojemalec od posojilodajalca prejme oziroma si sposodi vsoto denarja, ki jo mora v določenem časovnem obdobju vr ...

                                               

Globalizacija

Globalizacija je sklop sprememb v družbi, politiki in ekonomskem sistemu, ki so posledica razširjenega trgovanja in kulturnih izmenjav na globalni ravni. V specifično ekonomskem kontekstu se nanaša na posledice trgovanja, še zlasti liberalizacije ...

                                               

Svetovna razstava

Svetovna razstava je množična prireditev, namenjena predstavljanju dosežkov človeštva mednarodni javnosti. Razstave, ki se med seboj razlikujejo po tematikah, prirejajo v različnih mestih po vsem svetu, običajno trajajo od nekaj tednov do pol let ...