ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 32
                                               

Dobromil Uran

Osnovno šolo in realko je končal v rojstnem kraju 1915 ter tu nadaljeval visokošolski tečaj na univerzi 1919–1920, nato študiral na Tehniški visoki šoli v Brnu 1920-1923, kjer je 1923 tudi diplomiral. Zaposlen je bil 1923–1926 v ljubljanskih v St ...

                                               

Viljem Urbas

Ljudsko šolo in gimnazijo je obiskoval v Ljubljani, kjer je 1851 maturiral. Kaj in kje je študiral ni znano, v letih 1853–1856 je bil v licejski knjižnici naslednik J. Kosmača, bil na lastno prošnjo razrešen, od 1857 je učil na Mahrovi trgovski š ...

                                               

Milena Uršič

Milena Uršič, slovenska literarna zgodovinarka in leksikografka, * 6. junij 1901, Ljubljana, † 21. januar 1990, Ljubljana. Po končani osnovni šoli in gimnaziji v Ljubljani je na Filozofski fakulteti začela študirati romanistiko. Študij je končala ...

                                               

Stanko Uršič

Urišič je osnovno šolo in italijansko klasično gimnazijo obiskoval v Tolminu ter 1936 maturiral v Gorici; matematiko in fiziko pa je študiral na univerzi v Padovi. Leta 1940 je bil aretiran in zaprt v Padovi, nato v Trstu, 1941 pa poslan v posebn ...

                                               

Florijan Vodopivec

Florijan Vodopivec, slovenski montanist in geodet, * 2. maj 1934, Ljubljana, † julij 2018. Vodopivec je študiral geodezijo na ljubljanski Fakulteti za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo FAGG in 1960 diplomiral. Na FNT je opravil 1972 magister ...

                                               

Boris Aleksandrovič Voroncov-Veljaminov

Boris Aleksandrovič Voroncov-Veljaminov, ruski astronom in astrofizik, * 14. februar 1904, Jekaterinoslav, Ruski imperij, † 27. januar 1994, Moskva, Rusija.

                                               

Bogdan Vovk

Vovk je agronomijo študiral v Pragi 3 semestre in Krakovu, kjer je 1924 diplomiral in prav tam 1929 tudi doktoriral. Služboval je kot agronom 1924–1925 v podjetju Vrt v Mariboru, 1925–1930 kot asistent na visoki poljedelski šoli v Varšavi in kmet ...

                                               

France Vreg

France Vreg, slovenski komunikolog, * 10. september 1920, Ljubljana, † 31. maj 2007, Ljubljana. Obiskoval je realno gimnazijo v Ljubljani, 1940-42 je študiral medicino na ljubljanski univerzi. Od 1938 je bil član SKOJ-a, od 1943 KP. Kot študent j ...

                                               

Sergej Vrišer

Sergej Vrišer, slovenski umetnostni zgodovinar, muzeolog, doktor znanosti, uniformolog in pisatelj, * 9. november 1920, Maribor, † 28. maj 2004, Maribor.

                                               

Alfred Russel Wallace

Alfred Russel Wallace, OM, FRS, britanski naravoslovec, raziskovalec, geograf, antropolog in biolog, * 8. januar 1823, Usk, Monmouthshire, Wales, † 7. november 1913, Broadstone, Dorset, Anglija. Wallace je znan predvsem po tem, da je skoraj istoč ...

                                               

Égide Walschaerts

Égide Walschaerts, belgijski strojni inženir in izumitelj, * 21. januar 1820, Mechelen, Belgija, 1901. Walschaerts je najbolj znan kot izumitelj prenosa za uporabo v parnem stroju. Študiral je v Liègeu in se je leta 1842 zaposlil v delavnicah Bel ...

                                               

William Whiston

William Whiston, angleški teolog, zgodovinar in matematik, * 9. december 1667, Norton, grofija Leicestershire, Anglija, † 22. avgust 1752, Lyndon, grofija Rutland, Anglija. Whiston je verjetno najbolj znan po svojem prevodu Antiquitates Judaicae ...

                                               

Fran Wiesthaler

Fran Wiesthaler, slovenski klasični filolog, literarni zgodovinar in leksikograf, * 23. november 1849, Celje, † 26. januar 1927, Ljubljana.

                                               

Franz Xaver Wilde

Wilde je bil od 1788 profesor na ljubljanskem liceju in od 1789 hkrati tudi kustos licejske knjižnice. Wildejevo ime je tesno povezano z nastajanjem in ureditvijo ljubljanske licejske knjižnice ustanovljene 1774, predhodnice NUK. Aprila 1789 je z ...

                                               

William Tritton

William Tritton je bil predsednik podjetja William Foster & Co. v Lincolnu od leta 1911 do leta 1936. V prvi svetovni vojni je dobil naročilo za izdelavo goseničnega vozila za vleko topov. Tritton je to znanje kasneje uporabil pri izdelavi prvega ...

                                               

Alexander Wilson (ornitolog)

Alexander Wilson, ameriški naravoslovec, ornitolog in risar škotskega rodu, * 6. julij 1766, Paisley, grofija Renfrewshire, Škotska, † 23. avgust 1813, Filadelfija, Pensilvanija, ZDA. Wilson je bil izučen za krojača, ga ta poklic ni zanimal. Po e ...

                                               

Benjamin Wilson (slikar)

Wilson se je rodil v družini premožnega krojača. Za umetnost so ga navdušile freske Jacquesa Parmentierja, ki so krasile njihov dom. Vendar pa je oče kmalu po tistem obubožal, zato je odšel od doma v London, kjer se je zaposlil kot uradnik. Sčaso ...

                                               

Walter Gordon Wilson

Leta 1919 je bil skupaj z Williamom Trittonom proglašen za izumitelja tanka. Walter Gordon Wilson je skupaj z Williamom Trittonom sodeloval tudi pri tanku Mark I. Ko se je ta projekt zaključil je William Tritton začel načrtovati tank Medium Mark ...

                                               

Artur Winkler-Hermaden

Na Dunaju in v Gradcu je študiral geologijo, paleontologijo in geografijo. Po odsluženju vojaškega roka na južnem Tirolskem, kjer ga je prevzel gorski svet, se je posvetil izključno geologiji. Po končanem študiju 1916 je bil vpoklican k vojakom n ...

                                               

Iztok Winkler

Iztok Winkler, rojen v družini pisatelja Venceslava Winklerja, je ljudsko šolo obiskoval na Krki pri Ivančni Gorici in Ljubljani, kjer je končal tudi gimnazijo 1949–1957. Po diplomi na ljubljanski Biotehniški fakulteti 1963 je 1977 doktoriral na ...

                                               

Charles Tyson Yerkes

Leta 1881 se je Yerkes iz rodne Filadelfije preselil v Chicago, ko se mu je pri prodaji občinskih obveznic nasmehnila sreča. Nekaj časa je preživel v ječi zaradi dolgov in tudi zaradi gospodarske krize, ki je zajela Chicago po velikem požaru leta ...

                                               

Josip Zabavnik

Ljudsko šolo je obiskoval na Kogu 1880–1888, kmetijsko šolo v Grottenhofu pri Gradcu 1890–1892 in enološko-pomološki zavod v Klosterneuburgu 1896–1898. V letih 1893–1894 je opravil prakso na veleposestvih v Zajezdi in Konščini Hrvaško Zagorje, na ...

                                               

Marijan Zadnikar

Marijan Zadnikar se je rodil v Novem mestu, a je vse od leta 1922 živel v Ljubljani, kjer je obiskoval osnovno šolo na Grabnu in leta 1940 maturiral na takratni I. državni realni gimnaziji v Vegovi ulici. Njegov oče je izhajal iz stare ljubljansk ...

                                               

Štefan Zagoričnik

Štefan Zagoričnik, slovenski rudarski inženir, * 24. januar 1921, Zabukovica, † 1. november 1991, Ljubljana. Zagoričnik je leta 1953 diplomiral na ljubljanski Fakulteti za rudarstvo, metalurgijo in kemijsko tehnologijo in se nato za kratek čas za ...

                                               

Janez Zajec (naravoslovec)

Po končani gimnaziji, ki jo je obiskoval v Novem mestu 1857–1864 je v Gradcu študiral naravoslovje, bil suplent na klasični gimnaziji v Ljubljani 1868/1869 in na gimnaziji v Kranju 1869, profesor na gimnaziji v Vinkovcih Hrvaška, 1869/1870 in Nov ...

                                               

Egon Zakrajšek

Egon Zakrajšek, slovenski matematik in računalnikar, * 7. julij 1941, Ljubljana, † 19. september 2002, Ljubljana. Zakrajšek je osirotel v zgodnji mladosti, še preden je postal šoloobvezen. Že v mladosti je pokazal nadarjenost za matematiko, obisk ...

                                               

Stojan Zalar

Zalar je leta 1947 diplomiral na metalurškem oddelku ljubljanske Tehniške fakultete. Sprva je bil zaposlen v tovarni aluminija v Lozovac nad Krko pri Skradinu in kasneje v Kemični tovarni Moste v Ljubljani. Leta 1954 je odšel na podiplomski študi ...

                                               

Bojan Zaletel

Po diplomi iz kemije 1943 na ljubljanski Tehniški fakulteti je bil predstojnik inštituta za operativno tehniko pri Ministrstvu za notranje zadeve FLRJ v Beogradu 1945-1950 in znanstveni sodelavec Inštituta za nuklearne vede Boris Kidrič v Vinči p ...

                                               

Janez Zaplotnik

Ljudsko šolo je obiskoval v rojstnem kraju, gimnazijo v Kranju 1913-1921, agronomijo pa je študiral v Zagrebu, kjer je 1925 tudi diplomiral. Prakso je opravil na selekcijskem in semenarskem posestvu Kosančič v Bački 1926-1928, specializacijo iz s ...

                                               

Fran Ivan Zavrnik

Leta 1914 je doktoriral na dunajski Visoki veterinarski šoli. Do 1921 je služboval na Vranskem, Ptuju in Murski Soboti, ko je bil imenovan za rednega profesorja histologije in embriologije na Visoki veterinarski šoli v Zagrebu; tu je bil med drug ...

                                               

Vlasto Zemljič

Zemljič je leta 1951 diplomiral na ljubljanski FGG in prav tam 1974 doktoriral, tu je bil od 1952 tudi zaposlen, od 1975 kot redni profesor. Strokovno se je izpopolnjeval v Nemčiji in na več univerzah v ZDA. Leta 1960 je bil je med soustanovitelj ...

                                               

Jana Zemljarič Miklavčič

Jana Zemljarič Miklavčič je na Filozofski fakulteti v Ljubljani diplomirala iz slovenskega jezika in primerjalne književnosti. Po letu 1991, po temeljiti prestrukturizaciji Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik FF v Ljubljani, se je zaposlil ...

                                               

Marijan Zemljič

Zemljič je končal 6. razredov gimnazije v Celju 1935-1941 in bil skupaj z družino 1941 izseljen na Hrvaško. Decembra 1944 se je na Papuku pridružil partizanom in se boril v enotah 15. divizije na pohodu do Maribora. Po demobilizaciji je 1946 opra ...

                                               

Josip Zhishman

Gimnazijo 1832–1837 in licej je obiskoval v Ljubljani. Leta 1839 je peš odšel na Dunaj kjer je študiral pravo 1840 je bil Knafljev štipendist in ga je 1843 končal. Nadaljeval je s študijem orientalskih jezikov, bil 1848 promoviran za dr. filologi ...

                                               

Josip Zidanšek (agronom)

Josip Zidanšek, slovenski agronom zootehnik, * 23. februar 1883, Špitalič pri Slovenskih Konjicah, † 27. januar 1944, Špitalič pri Slovenskih Konjicah.

                                               

Viktor Ziernfeld

Gimnazijo je obiskoval v Gorici, kjer je 1904 maturiral in leta 1910 diplomiral na dunajski Visoki šoli za kmetijstvo in gozdarstvo Hochschule für Bodenkultur kjer je 1914 opravil tudi strokovni izpit iz gozdarstva in lovstva. Leta 1910 je stopil ...

                                               

Luka Zima

Po končanem študiju v Pragi in Gradcu 1856 je iz panslavističnega navdušenja odšel na Hrvaško in Srbijo, kjer je bil v Sremskih Karlovcih in Varaždinu gimnazijski profesor, v letih 1893−1897 pa prvi profesor grščine na beograjski univerzi. Bil je ...

                                               

George Kingsley Zipf

George Kingsley Zipf, ameriški jezikoslovec in filolog, * 7. januar 1902, Freeport, Illinois, ZDA, † 25. september 1950, Newton, Massachusetts, ZDA. Zipf je raziskoval statistične pojavitve v različnih jezikih. Je eponim za Zipfov zakon, ki pravi ...

                                               

Janez Zor

Janez Zor je diplomiral leta 1949 iz ruskega jezika s književnostjo, stare cerkvene slovanščine in srbohrvaškega jezika s književnostjo. Po diplomi je postal asistent pri Inštitutu za slovansko filologijo. Med 1950–1952 je bil na izpopolnjevanju ...

                                               

Alojz Zorc

Diplomiral je leta 1939 na ljubljanski Tehniški fakulteti. Po diplomi je v letih 1939−1946 služboval v Zenici na Jesenicah, v Ljubljani in Köflachu Avstrija, nato do 1956 v mežiškem rudniku, kjer je med drugim ustanovil in vodil geološko službo. ...

                                               

Anton Zorc

Diplomiral je leta 1943 na takratni zagrebški Agronomsko-gozdarski fakulteti. Leta 1947 je končal specializacijo iz živinoreje in se zaposlil na živinorejski šoli in posestvih na Kočevskem. Od 1961-1966 je bil zaposlen na Zbornici za kmetijstvo i ...

                                               

Zinka Zorko

Zinka Zorko, roj. Lep, slovenska jezikoslovka in akademikinja, * 24. februar 1936, Spodnja Kapla; † 22. marec 2019, Selnica ob Dravi. Zorkova je leta 1961 diplomirala na ljubljanski Filozofski fakulteti iz slovenskega in ruskega jezika ter iz slo ...

                                               

Josip Zupanc

Zupanc je končal kmetijsko šolo na Grmu pri Novem mestu. Službovati je začel na Ptuju kot deželni žitni nadzornik ter vinarski inštruktor in nadzornik, po 1. svetovni vojni pa je bil do upokojitve 1935 kmetijski referent na okrajnem glavarstvu Pt ...

                                               

Franc Zupančič

Zupančič je gimnazijo obiskoval v Ljubljani 1899–1905 in nato nadaljeval s študijem gradbeništva v Gradcu. Kot inženir se je zaposlil v Trstu Betonbaufirma Janesch & Schnell in projektiral po Krasu razne objekte od šol do mostov. Do 1914 je v Šti ...

                                               

Črtomir Zupančič

Črtomir Zupančič, slovenski fizik, * 28. november 1928, Ljubljana, † 28. september 2018. Črtomir Zupančič, sin novinarja J. Zupančiča je v Ljubljani obiskoval klasično gimnazijo 1939-47 ter študiral fiziko in matematiko na ljubljanski Prirodoslov ...

                                               

Ivan Zupančič

Zupančič je leta 1955 diplomiral na ljubljanski Prirodoslovno-matematično-filozofski fakulteti in 1965 doktoriral na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo v Ljubljani. Strokovno se je izpopolnjeval v Cambridgeu Združeno kraljestvo. Leta 1954 s ...

                                               

Ivo Zupanič

Ljudsko šolo je obiskoval v Jareninskem Dolu 1897–1902, klasično gimnazijo v Mariboru 1902–1910, agronomijo pa je študiral na visoki kmetijski šoli na Dunaju 1911–1914 in v Zagrebu 1920–1921. Leta 1914 je bil mobiliziran v avstro-ogrsko vojsko, n ...

                                               

Bogdan Žagar

Žagar je v letih 1912−1917 in 1918-1920 v Idriji obiskoval realko, vmes vojaško šolo v Pragi. Zaradi italijanske zasedbe se je družina 1920 preselila v Brežice. Žagar je 1924 diplomiral na Gospodarsko-gozdarski fakulteti v Zagrebu. Leta 1927 v Be ...

                                               

Jože Žagar

Žagar se je po končani tehniški srednji šoli v Ljubljani zaposlil v velenjskem premogovniku kot nadzornik za elektro opremo. Leta 1958 je diplomiral na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani in se zaposlil na železnici, kjer je bil najprej inšpekto ...

                                               

Miroslav Žakelj

V Ljubljani je obiskoval klasično gimnazijo 1847–1854 in nato na Dunaju študiral klasično filologijo ter postal 1858 suplent za latinščino in slovenščino na klasični gimnaziji v Ljubljani, od leta 1860 do 1871 je poučeval na Reki in se 1871 vrnil ...