ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 319
                                               

Prezidij Ustavodajne skupščine Ljudske republike Slovenije

Prezidij Ustavodajne skupščine Ljudske republike Slovenije je bil vodstveno telo Ustavodajne skupščine Ljudske republike Slovenije, ki je bil izvoljen iz članov skupščine 19. novembra 1946. 17. januarja 1947 je skupščina sprejela Ustavo Ljudske r ...

                                               

Prva legislatura Italijanske republike

Prva legislatura Italijanske republike je bilo obdobje rednega zasedanja parlamenta Italijanske republike med 8. majem 1948 in 24. junijem 1953. V tem času je parlament izvršil 1114 zasedanj, parlamentarne komisije pa 3223 zasedanj, od katerih 14 ...

                                               

Referendum o arbitražnem sporazumu

Referendum o arbitražnem sporazumu je bil naknadni zakonodajni referendum o arbitražnem sporazumu med Slovenijo in Hrvaško, ki ga je Državni zbor Republike Slovenije ratificiral v aprilu 2010; potekal je 6. junija 2010. Pobudo za referendum je po ...

                                               

Republikanska stranka (ZDA)

Republikanska stranka je ena od dveh glavnih političnih strank v Združenih državah Amerike. Druga je Demokratska stranka. Stranka je bila ustanovljena leta 1854. Prvič je prišla na oblast leta 1861 z izvolitvijo Abrahama Lincolna za predsednika Z ...

                                               

Resolucija (pravo)

Resolucija je na sestanku, zborovanju ali kongresu sprejeta javna izjava o pomembnem vprašanju. Resolucija je lahko: Resolicija je navadno kratek sklep, tudi pismeni sklep, ki izraža v zgoščeni navadno slovesni obliki odločitev, zahteve ali mnenj ...

                                               

Reška država

Reška država je bila samostojna državna enota, ki jo je v letih 1920–1924 sestavljalo mesto Reka z najbližjo okolico. Po razpadu Avstro-Ogrske je reški italijanski Narodni svet Consiglio nazionale prevzel oblast in 30. oktobra 1918 razglasil anek ...

                                               

Reški legionarji

Reški legionarji, italijanski vojaški prostovoljci, ki so se 1919-1920 bojevali na Reki za njeno priključitev k Italiji. Po razpadu Avstro-Ogrske so Reko zasedle antantne sile, ker je londonski tajni sporazum in pogajanja na ministrski konferenci ...

                                               

Rimska pogodba

Rimska Pogodba, uradno Pogodba o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti za jedrsko energijo, sta bila mednarodna sporazuma, s katerima sta bili ustanovljeni Evropska gospodarska Skupnost in Evropska ...

                                               

Russel-Einsteinov manifest

Russell–Einsteinov manifest je mirovni manifest, ki je nastal leta 1955 kot posledica dejstva, da so se vodilni znanstveniki zavedli, da bi z razvijanjem in kopičenjem jedrskega orožja lahko prišlo do katastrofalne vojne, v kateri bi bil ogrožen ...

                                               

Samostojna kmetijska stranka

Samostojna kmetijska stranka je bila liberalna kmečka stranka. Nastala je 1919 ob podpori Jugoslovanske demokratske stranke, njeni pripadniki pa so postali predvsem veleposestniki, večji kmetje, podeželski obrtniki, trgovci in gostilničarji, ki s ...

                                               

Savska banovina

Savska banovina je bila banovina Kraljevine Jugoslavije, ki je obstajala med leti od 1929 in 1939. Banovina je obsegala področje večjega dela današnje Hrvaške, ime pa je dobila po reki Savi. Administrativni center banovine je bil v Zagrebu. Leta ...

                                               

Sekretariat Združenih narodov

Sekretariat Združenih narodov izvršuje programe in politiko organov OZN, ki jih ti prenesejo nanj. Na čelu Sekretariata je generalni sekretar, ki ga imenuje Generalna skupščina po priporočilu Varnostnega sveta. Ena izmed njegovih mnogih nalog je ...

                                               

Senat Romunije

Senat Romunije je zgornji dom Parlamenta Romunije, ki ga sestavlja 137 senatorjev. Nahaja se v Palači parlamenti v Bukarešti; do leta 2005 pa se je nahajal v Palači senata. Trenutni predsednik senata je Mircea Geoană.

                                               

Senat Ruskega imperija

Senat Ruskega imperija je bil najvišji javni organ v Ruskem imperiju, ki je bil podrejen carju. Imel je tako izvršno kot pravosodno oblast. 22. februarja 1711 ga je ustanovil Peter Veliki, ukinjen pa je bil po oktobrski revoluciji leta 1917.

                                               

Senat Združenih držav Amerike

Senat Združenih držav Amerike je zgornji dom dvodomnega kongresa Združenih držav Amerike. Sestavo in pooblastila senata določa prvi člen ameriške ustave, čeprav ne opredeljuje obeh domov kot" zgornjega "in" spodnjega ". To poimenovanje izvira iz ...

                                               

Senator Italijanske republike

Senator Italijanske republike je član italijanskega senata. Lahko je senator po zakonu ali dosmrtni senator. Člen 59 italijanske ustave predvideva, da so senatorji po zakonu vsi člani ustavodajne skupščine in vsi bivši predsedniki republike, ki p ...

                                               

Seznam kongresov Zveze komunistov Jugoslavije

5. kongres Komunistične partije Jugoslavije 1948 - Beograd 11. kongres Zveze komunistov Jugoslavije 20 23. junij 1978 6. kongres Zveze komunistov Jugoslavije 1952 - Zagreb preimenovanje 7. kongres Zveze komunistov Jugoslavije 1958 - Ljubljana 3. ...

                                               

Skrajna desnica

Skrajna desnica je umestitev političnih nazorov na političnem spektru. Skrajno desnico še posebej zaznamujejo skrajen nacionalizem, nativizem, avtoritarna nagnjenja in splošen organističen pogled na svet. Tekom zgodovine se je kot skrajno desne i ...

                                               

Skupščina Socialistične republike Slovenije

Skupščina Socialistične Republike Slovenije je bila ustanovljena z Ustavo SRS iz leta 1963 in je nasledila Ljudsko skupščino Ljudske republike Slovenije;? 1990 je bila preimenovana v Skupščino Republike Slovenije) je bilo parlamentarno telo bivše ...

                                               

Slovenska deklaracija

Slovenska deklaracija je bila narodnopolitična izjava oz. politična deklaracija, nekdanje SLS s konca 1932, ki so jo v Sloveniji ilegalno širili v obliki letakov, 31. decembra pa jo je objavilo tržaško glasilo Il Piccolo. S to deklaracijo se je t ...

                                               

Slovenska demokratična zveza

Slovenska demokratična zveza je bila slovenska politična stranka. Stranka je bila ustanovljena 11. januarja 1989. Med soustanovitelji so bili Janez Janša, France Bučar, Dimitrij Rupel. SDZ se je decembra 1989 pridružila DEMOSu, ter po prvih povoj ...

                                               

Slovenska demokratska mladina

Slovenska demokratska mladina je slovenska mladinska politična organizacija, ki je podmladek Slovenske demokratske stranke. SDM je bila ustanovljena 31. oktobra 1989 kot prva demokratična politična organizacija mladih v Sloveniji. Trenutno v okvi ...

                                               

Slovenska ljudska stranka

Slovenska ljudska stranka je slovenska politična stranka, ki je bila uradno ustanovljena 12. maja 1988. 27. junija 1992 se je preimenovala iz dotedanje Slovenske kmečke zveze - Ljudske stranke. Leta 2000 se je na kongresu v Ljubljani združila s S ...

                                               

Slovenska nacionalna stranka

Slovenska nacionalna stranka je slovenska desna parlamentarna politična stranka, katere predsednik je Zmago Jelinčič Plemeniti. Je članica AEMN - Alliance of European National Movements in Zavezništva za mir in svobodo. Stranka je znana po svojih ...

                                               

Slovenska unija

Slovenska unija je neparlamentarna politična stranka v Sloveniji, ki je bila ustanovljena 12. decembra 2009 v Hotelu Mons v Ljubljani" na temeljih razmišljanj in pogledov ustanoviteljev o sedanjem in prihodnjem stanju slovenske družbe in države " ...

                                               

SLS+SKD Slovenska ljudska stranka

SLS+SKD Slovenska ljudska stranka je slovenska politična stranka, ki se je kasneje preimenovala v SLS. Decembra 1999 so v SLS izkazali zanimanje za v javnosti že večkrat predstavljeno idejo združitve SKD in SLS. To možnost sta že od začetka 90. l ...

                                               

Socialistična zveza delovnega ljudstva Slovenije

Socialistična zveza delovnega ljudstva Slovenije je bila" prostovoljna demokratična fronta vseh delovnih ljudi in občanov kot posameznikov in njihovih družbenopolitičnih in drugih interesnih oblik združevanja z namenom graditve socialistične samo ...

                                               

Sovjet

Sovjet je naziv za politično organizacijo, ki se je uveljavila v Rusiji v času ruske revolucije. To so bile sprva politična združevanja delavcev v industriji, ki so v okviru enega industrijskega objekta npr. tovarne vzpostavili predstavniški orga ...

                                               

Stranka Alenke Bratušek

Stranka Alenke Bratušek je uradno ime politične stranke, ki jo je ustanovila nekdanja predsednica vlade mag. Alenka Bratušek. Na evropski ravni je stranka članica Stranke zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo. Ko Alenke Bratušek v nekdan ...

                                               

Stranka mladih - Zeleni Evrope

Stranka mladih - Zeleni Evrope je politična stranka, katere program temelji na štirih stebrih, imenovanih" zelena in trajnostna usmeritev ";" mladi in socialna pravičnost za vsakogar ";" družbeno odgovorna in pametna ekonomija "ter" prava demokra ...

                                               

Stranka modernega centra

Stranka modernega centra je slovenska politična stranka, ki jo je ustanovil pravnik sin uspešnega slovenskega telovadca Mira Cerarja, Miro Cerar mlajši. Trenutno je predsednik stranke Zdravko Počivalšek. Na evropski ravni je stranka članica Zavez ...

                                               

Stranka za ekosocializem in trajnostni razvoj Slovenije

Stranka za trajnostni razvoj Slovenije – TRS je politična stranka v Sloveniji, ki je bila ustanovljena 1. oktobra 2011 v Grand Hotelu Union v Ljubljani kot politično krilo istoimenskega gibanja; slednjega vodi Manca Košir, medtem ko je bil za pre ...

                                               

Svet za nacionalno varnost (Hrvaška)

Svet za nacionalno varnost je organ Republike Hrvaške, ki je zadolžen za koordinacijo hrvaškega varnostnega in obveščevalnega sistema; glavne naloge sveta so preučevanje varnostnih groženj, oblikovanje doktrine in odločitev za zaščito nacionalnih ...

                                               

Svetovna zdravstvena organizacija

Za druge pomene glejte Who razločitev Svetovna zdravstvena organizacija je ena od specializiranih agencij Združenih narodov s sedežem v Ženevi. Organizacija ima vodilno vlogo na področju zdravstvenih vprašanj na globalni ravni. Izvaja zdravstvene ...

                                               

Tretja legislatura Italijanske republike

Tretja legislatura Italijanske republike je bilo obdobje rednega zasedanja parlamenta Italijanske republike med 12. junijem 1958 in 14. februarjem oziroma 15. majem 1963. V tem času je parlament izvršil 789 zasedanj, parlamentarne komisije pa 324 ...

                                               

Ulus

Ulus je vrsta upravno-območne enote v treh ruskih republikah: Burjatiji in Kalmikiji ter Jakutiji. Beseda v mnogih turških in mongolskih jezikih, pomeni država, narod, pleme, ljudje. V Burjatiji je ulus poleg vasi in naselja vrsta podeželske skup ...

                                               

Unija južnoameriških držav

Unija južnoameriških držav je medvladna mednarodna unija, ki povezuje dve obstoječi davčni uniji: Mercosur in Andska skupnost narodov v procesu južnoameriškega intergracionizma; zgleduje se po Evropski uniji. Ustanovni sporazum UNASUR je bil podp ...

                                               

Upravna delitev Madžarske

Upravna delitev Madžarske je opredeljena v 9. poglavju Ustave Republike Madžarske in sicer v 41. členu:" Teritorij Republike Madžarske je sestavljen iz administrativnih enot, vključujoč Prestolnico, županije, mesta in vasi. "ter 42. členu:" Prest ...

                                               

Urad predsednika Republike Slovenije

Urad predsednika Republike Slovenije je državni urad, ki zagotavlja izvrševanje zadev v zvezi z opravljanjem funkcije predsednika republike. Urad se nahaja v Predsedniški palači v Ljubljani.

                                               

Urad Republike Slovenije za mladino

Urad Republike Slovenije za mladino je organ v sestavi Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije. Je odgovorni nosilec razvoja mladinske politike in mladinskega dela v Sloveniji. Mladinska politika in mladinsko delo se do ...

                                               

Urad Vlade Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj

Urad Vlade Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj je služba Vlade Republike Slovenije, ki spremlja in vrednoti gospodarska gibanja ter razvoj v ekonomski in socialni perspektivi.

                                               

Ustava Združenih držav Amerike

Ustava Združenih držav Amerike je vrhovni zakon Združenih držav. Sprejet je bil na ustavni konvenciji v pensilvanijski Philadelphiji 17. septembra 1787 in ratificiran na konvencijah v posameznih zveznih državah. Ustava je sprva vsebovala sedem to ...

                                               

Ustavna komisija Državnega zbora Republike Slovenije

Komisija obravnava predloge za začetek postopka za spremembo ustave Republike Slovenije, za spremembo ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, za spremembo ustavnega zakona za izved ...

                                               

Ustavna monarhija

Ustavna monarhija je državna ureditev, v kateri je državni voditelj monarh, njegova politična moč pa je omejena z določili ustave. Mnoge sodobne monarhije imajo izvoljen parlament, ki ima več moči kot monarh; ta ima predvsem ceremonialno vlogo. V ...

                                               

Ustavodajna skupščina Ljudske republike Slovenije

Prva seja je potekala 18. novembra 1946, ki jo je vodil Oton Župančič kot najstarejši prisotni poslanec do izvolitve predsednika - Ferda Kozaka. Na tretji seji 20. novembra 1946 je skupščina sprejela Poslovnik Ustavodajne skupščine Ljudske republ ...

                                               

Varnostni svet ZN

Varnostni svet ZN je eden izmed petih glavnih organov OZN. Njegova naloga je ohranjanje miru in varnosti v svetu. Šteje 15 članic, od katerih je 5 stalnih. Ostale se imenujejo nestalne članice in jih za obdobje 2 let izvoli Generalna skupščina OZ ...

                                               

Vlada Italijanske republike

Italijanska vlada je najvišja izvršna oblast v republiki. Sestavljajo jo kolegij ministrskega sveta, ministrski predsednik, ministri in podtajniki. Ministrskega predsednika in ministre imenuje direktno predsednik republike. Podtajnike določi mini ...

                                               

Vlada Republike Slovenije

Vlada Republike Slovenije je organ izvršilne oblasti, hkrati pa je tudi najvišji organ državne uprave. Opravlja politično izvršilno in upravno funkcijo. Politično izvršilna funkcija pomeni, da izvaja politiko, ki jo z določilom določi državni zbo ...

                                               

Vlada Romunije

Vlada Romunije je izvršna veja oblasti v Romunijo, ki jo vodi predsednik vlade Romunije. Vlado sestavljajo ministrstva, podrejene inštitucije ter 42 prefektur.

                                               

Volilna geometrija

Volilna geometrija je začrtanje volilnih okrajev na način, ki je ugoden za določeno stranko, namesto sledenja nevtralnim geografskim načelom. Rezultati volitev so tako nesorazmerni z dejansko podporo strank. Območja z volivci nezaželene stranke s ...