ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 308
                                               

Sestav dvanajstih petstranih antiprizem z vrtilno svobodo

Kartezične koordinate oglišč tega telesa so vse ciklične permutacije naslednjih vrednosti: ±2τ−1−2τ+4cosθ), ±2√5τ+10)sinθ, ±τ+2+4τ−2cosθ) ±2τ−1−2τ−1cosθ−τ√5τ+10)sinθ), ±−5τcosθ+τ −1 √5τ+10)sinθ), ±τ+2+3−τcosθ+√5τ+10)sinθ) ±2τ−1+1+3τcosθ−√5τ+10)si ...

                                               

Sestav dvanajstih petstranih prizem

Sestav dvanajstih petstranih prizem je v geometriji simetrična tazporeditev dvanajstih petstranih prizem, ki so razporejene v parih vzdolž osi s petkratno vrtilno simetrijo dodekaedra. Sklic v preglednici na desni se nanaša na seznam sestavov uni ...

                                               

Sestav osmih oktaedrov z vrtilno svobodo

Sestav osmih oktaedrov z vrtilno svobodo je v geometriji simetrična porazdelitev 8 oktaedrov, ki jih obravnavamo kot tristrane antiprizme. Lahko jih naredimo s prekrivajočimi se enakimi oktaedri, ki jih zavrtimo okoli osi, ki potekajo skozi sredi ...

                                               

Sestav osmih tristranih prizem

Sestav osmih tristranih prizem je simetrična razporeditev osmih tristranih prizem, ki so razporejene vzdolž osi s trojno vrtilno simetrijo oktaedra. To je rezultat dveh enanciomorfnih sestav štirih tristranih prizem.

                                               

Sestav petih ikozaedrov

Sestav petih ikozaedrov je v geometriji sestav uniformnih poliedrov, ki jih sestavlja pet ikozaedrov. Imajo ikozaedrsko simetrijo I h. Trikotniki tega telesa se lahko razbijejo v dve orbiti za akcijo simetrijske grupe. 40 trikotnikov leži v kopla ...

                                               

Sestav petih kock

Sestav petih kock je simetrična ureditev petih kock. Ta sestav je bil najprej opisan pri Edmondu Hessu v letu 1876. To je eden izmed petih pravilnih sestavov. Je ena od stelacij rombskega triakontaedra. Ima ikozaedersko simetrijo I h. Njegova kon ...

                                               

Sestav petih kubohemioktaedrov

Sestav petih kubohemioktaedrov je v geometriji uniformni poliederski sestav, ki ga sestavlja pet kubohemioktaedrov v enaki razvrstitvi kot v sestavu petih kubooktaedrov

                                               

Sestav petih kubooktaedrov

Kartezične koordinate oglišč tega sestava so vse ciklične permutacije vrednosti ±2, 0, ±2) kjer je τ = 1+√5/2 zlati rez, ki ga včasih pišemo kot φ.

                                               

Sestav petih malih kubikubooktaedrov

Sestav petih malih kubikubooktaedrov je v geometriji sestav uniformnih poliedrov, ki jih sestavlja pet malih kubikubooktaedrov. Imajo enako razvrstitev oglišč kot v sestav petih malih rombikubooktaedrov.

                                               

Sestav petih malih rombiheksaedrov

Sestav petih malih romboheksaedrov je v geometriji sestav uniformnih poliedrov, ki jih sestavlja pet malih rombiheksaedrov. Imajo enako razvrstitev oglišč kot v sestavu petih malih rombikubooktaedrov. Sklic v preglednici se nanaša na seznam sesta ...

                                               

Sestav petih malih rombikubooktaedrov

Sestav petih rombikubooktaedrov je v geometriji sestav uniformnih poliedrov, ki jih sestavlja pet rombikubooktaedrov. Imajo enako razvrstitev oglišč kot v sestav petih zvezdnih prisekanih heksaedrov. Sklic se nanaša na seznam sestavov uniformnih ...

                                               

Sestav petih malih zvezdnih dodekaedrov

Sestav petih malih zvezdnih dodekaedrov je v geometriji sestav uniformnih poliedrov, ki jih sestavlja pet malih zvezdnih dodekaedrov. Imajo enako razvrstitev oglišč kot v sestavu petih ikozaedrov. Sklic v preglednici se nanaša na seznam sestavov ...

                                               

Sestav petih oktaedrov

Sestav petih ikozaedrov je v geometriji sestav uniformnih poliedrov, ki ga sestavlja pet ikozaedrov. Imajo ikozaedrsko simetrijo I h. Trikotniki tega telesa se lahko razbijejo v dve orbiti za delovanje simetrijske grupe. 40 trikotnikov leži v kop ...

                                               

Sestav petih oktahemioktaedrov

Sestav petih oktahemioktaedrov je v geometriji sestav uniformnih poliedrov, ki jih sestavlja pet oktahemioktaedrov. Imajo enako razvrstitev oglišč kot v sestavu petih kubooktaedrov.

                                               

Sestav petih prisekanih kock

Kartezične koordinate oglišč tega telesa so vse ciklične permutacije vrednosti: ±2+√2, ±√2, ±2+√2) ±τ, ±τ −1 +τ −1 √2, ±2τ−1+τ√2) ±1, ±τ −2 −τ −1 √2, ±τ 2 +τ√2) ±1+√2, ±−τ −2 −√2, ±τ 2 +√2) ±τ+τ√2, ±−τ −1, ±2τ−1+τ −1 √2) kjer je τ = 1+√5/2 zlati ...

                                               

Sestav petih prisekanih tetraedrov

Sestav petih prisekanih tetraedrov ta poliederski sestav združuje pet prisekanih tetraedrov tako, da se priseka vsak tetraeder, ki jih ustvarimo tako, da prisekamo vsakega izmed tetraedrov v sestavu petih tetraedrov. Dovolj veliko prisekanje ustv ...

                                               

Sestav petih tetraedrov

Sestav petih tetraedrov je v geometriji sestav uniformnih poliedrov stelacija pravilnega ikozaedra. Prvi je sestav opisal Edmund Hess v letu 1876. Sklic v preglednici na desni se nanaša na seznam sestavov uniformnih poliedrov.

                                               

Sestav petih tetrahemiheksaedrov

Sestav petih tetrahemiheksaedrov je seznam sestavov uniformnih poliedrov in simetrična razporeditev petih tetrahemiheksaedrov. Je kiralno telo z ikozaedersko simetrijo.

                                               

Sestav petih velikih dodekaedrov

Sestav petih velikih dodekaedrov je v geometriji sestav uniformnih poliedrov, ki je sestavljen iz petih velikih dodekaedrov z enako razvrstitvijo kot v sestavu petih ikozaedrov

                                               

Sestav petih velikih ikozaedrov

Sestav petih velikih ikozaedrov je v geometriji sestav uniformnih poliedrov, ki je sestavljen iz petih velikih ikozaedrov z enako razvrstitvijo kot v sestavu petih ikozaedrov. Trikotniki v tem sestavu se lahko razbijejo na dve orbiti pod akcijo s ...

                                               

Sestav petih velikih kubikubooktaedrov

Sestav petih velikih kubikubooktaedrov je v geometriji poliedrski sestav petih velikih kubikubooktaedrov. Ima enako razporeditev kot sestav petih uniformnih velikih rombikubooktaedrov.

                                               

Sestav petih velikih rombiheksaedrov

Sestav petih velikih rombiheksaedrov je v geometriji sestav uniformnih poliedrov, ki ga sestavlja iz pet velikih rombiheksaedrov z enako razvrstitvijo kot v sestavu petih rombikubooktaedrov.

                                               

Sestav petih zvezdnih prisekanih heksaedrov

Sestav petih zvezdnih prisekanih heksaedrov je v geometriji sestav uniformnih poliedrov, ki jih sestavlja pet zvezdnih prisekanih heksaedrov. Tvorijo zvezno prisekanje vsake kocke v sestavu petih kock, ki nastanejo z zvezdnim prisekanjem vsake ko ...

                                               

Sestav šestih dekagramskih prizem

Sestav šestih dekagramskih prizem je v geometriji sestav uniformnih poliedrov simetrična razporeditev šestih dekagramskih prizem, ki so razporejene vzdolž osi s petkratno vrtilno simetrijo dodekaedra. Sklic v preglednici na desni se nanaša na sez ...

                                               

Sestav šestih desetstranih prizem

Sestav šestih desetstranih prizem je v geometriji sestav uniformnih poliedrov simetrična razporeditev šestih desetstranih prizem, ki so razporejene vzdolž osi s petkratno vrtilno simetrijo dodekaedra. Sklic v preglednici na desni se nanaša na sez ...

                                               

Sestav šestih kock z vrtilno svobodo

Sestav šestih kock z vrtilno svobodo je v geometriji sestav uniformnih poliedrov, ki je sestavljen iz šestih kock, ki se obravnavajo kot kvadri. Lahko ga naredimo z dodajanjem šestih enakih kock. Te potem v parih zavrtimo okoli treh osi, ki tečej ...

                                               

Sestav šestih kvadratnih antiprizem

Sestav šestih kvadratnih antiprizem je v geometriji uniformni poliederski sestav, ki ga sestavlja šest kvadratnih antiprizem, ki so razporejene v parih vzdolž osi s 4-kratno vrtilno simetrijo kocke. Je rezultat dveh enantiomerov sestava treh kvad ...

                                               

Sestav šestih pentagramskih antiprizem

Sestav šestih pentagramskih antiprizem je v geometriji sestav uniformnih poliedrov s kiralno simetrično razporeditvijo šestih pentagramskih antiprizem, ki so razporejene vzdolž osi s petkratno vrtilno simetrijo dodekaedra.

                                               

Sestav šestih pentagramskih križnih antiprizem

Sestav šestih pentagramskih križnih antiprizem je v geometriji sestav uniformnih poliedrov s simetrično razporeditvijo šestih pentagramskih križnih antiprizem. Lahko jo dobimo tako, da včrtamo veliki ikozaeder v eno pentagramsko križno antiprizmo ...

                                               

Sestav šestih pentagramskih prizem

Sestav šestih pentagramskih prizem je v geometriji sestav uniformnih poliedrov s simetrično razporeditvijo šestih pentagramskih prizem, ki so razporejene vzdolž osi s petkratno vrtilno simetrijo dodekaedra. Sklic v preglednici na desni se nanaša ...

                                               

Sestav šestih petstranih antiprizem

Sestav šestih petstranih antiprizem je v geometriji sestav uniformnih poliedrov simetrična razporeditev šestih petstranih antiprizem. Lahko ga naredimo tako, da včrtamo v ikozaeder po eno petstrano antiprizmo na enega izmed šestih načinov. Potem ...

                                               

Sestav šestih petstranih prizem

Sestav šestih petstranih prizem je v geometriji simetrična razporeditev šestih petstranih prizem, ki so razporejene vzdolž osi s petkratno vrtilno simetrijo dodekaedra.

                                               

Sestav šestih tetraedrov

Sestav šestih tetraedrov je v geometriji simetrična porazdelitev 8 tetraedrov. Lahko ga tudi naredimo tako, da včrtamo zvezdni oktaeder v kocko v sestavu treh kock ali s stelacijo vsakega oktaedra v sestavu treh oktaedrov.

                                               

Sestav šestih tetraedrov z vrtilno svobodo

Sestav šestih tetraedrov z vrtilno svobodo je v geometriji simetrična porazdelitev 6 tetraedrov, ki jih obravnavamo kot antiprizme. Lahko ga tudi naredimo z nanizanjem šestih tetraedrov v kocki, ki jih potem zavrtimo v parih okoli treh osi. Zavrt ...

                                               

Sestav štirih oktaedrov

Sestav štirih oktaedrov je v geometriji sestav uniformnih poliedrov, ki je sestavljen iz štirih šeststranih prizem, ki se obravnavajo kot tristrane antiprizme. Dobimo jih tako, da sestavimo štiri enake oktaedre, pri tem pa vsakega zavrtimo za 60º ...

                                               

Sestav štirih oktaedrov z vrtilno svobodo

Sestav štirih oktaedrov z vrtilno svobodo je v geometriji sestav uniformnih poliedrov, sistematična ureditev štirih oktaedrov, ki jih obravnavamo kot tristrane antiprizme. Dobimo jih tako, da naložimo štiri enake oktaedre, ki jih zavrtimo za kot ...

                                               

Sestav štirih šeststranih prizem

Sestav štirih šeststranih prizem je v geometriji sestav štirih šeststranih prizem, ki so razporejene vzdolž osi s trojno vrtilno simetrijo oktaedra. Sklic v preglednici na desni se nanaša na seznam sestavov uniformnih poliedrov.

                                               

Sestav štirih tristranih prizem

Sestav štirih tristranih prizem je v geometriji sestav uniformnih poliedrov kiralna simetrična razporeditev štirih tristranih prizem, ki so razporejene vzdolž osi s trikratno vrtilno simetrijo oktaedra. Sklic v preglednici na desni se nanaša na s ...

                                               

Sestav treh kvadratnih antiprizem

Sestav treh kvadratnih antiprizem je v geometriji s simetrična razporeditev treh kvadratnih antiprizem, ki so zazporejene vzdolž treh osi s štiri-kratno simetrijo kocke. Sklic v preglednici na desni se nanaša na seznam sestavov uniformnih poliedrov.

                                               

Sestav velikega ikozaedra in velikega zvezdnega dodekaedra

Lahko ga gledamo kot poliederski sestav velikega ikozaedra in velikega zvezdnega dodekaedra. Je eden izmed petih sestavov, ki jih dobimo iz platonskih teles ali Kepler-Poinsotovih teles in njihovih dualov. Ima ikozaedersko simetrijo I h in enako ...

                                               

Sfenokorona

Sfenokorona je eno izmed Johnsonovih teles. Je osnovno Johnsonovo telo, ki ga ni mogoče narediti s postopkom "odreži in prilepi" katerega izmed arhimedskih ali platonskih teles. V letu 1966 je Norman Johnson rojen 1930 imenoval in opisal 92 teles ...

                                               

Simetrična grupa

Simetrične grupe ne smemo zamenjevati s simetrijsko grupo Simetrična grupa je v matematiki grupa nad končno množico n {\displaystyle n\,} simbolov, katere elementi so permutacije teh n {\displaystyle n\,} simbolov in za katere je grupna operacija ...

                                               

Sistem linearnih enačb

Sistem linearnih enačb ali preprosto linearni sistem je serija linearnih enačb, ki imajo isti nabor neznank. Za primer, 3 x + 2 y − z = 1 2 x − 2 y + 4 z = − 2 − x + 1 2 y − z = 0 {\displaystyle {\begin{alignedat}{7}3x&&\;+\;&&2y& ...

                                               

Spirala

Spirála ali viba je v matematiki krivulja, ki se krožno približuje ali oddaljuje od središčne točke, kar je odvisno od smeri v kateri sledimo krivulji.

                                               

Središčni binomski koeficient

n -ti središčni binomski koeficient je v matematiki določen z binomskim koeficientom kot: 2 n = 2 n! n! 2 = 2 n 2 n − 1!! n!, n ≥ 0. {\displaystyle {2n \choose n}={\frac {2n!}{n!^{2}}}={\frac {2^{n}2n-1!!}{n!}},\qquad n\geq 0\!\.} Tu je n! funkci ...

                                               

Srednji rombski triakontaeder

Srednji rombski triakontaeder je nekonveksen izoederski polieder. Njegovo dualno telo je dodekadodekaeder. Ima 30 sekajočih se rombskih stranskih ploskev. Imenujemo ga tudi mali zvezdni triakontaeder. Je topološko enakovreden s hiperboličnim tlak ...

                                               

Stare uteži in mere

Stare merske enote so uporabljali v preteklosti, danes pa jih nadomeščamo z zakonsko dovoljenimi osnovnimi enotami, ter ostalimi enotami. Skozi zgodovino je obstajalo mnogo uteži in mer. Določitve nekaterih takšnih enot so bile velikokrat nejasne ...

                                               

Statistika

Ta članek govori o statistiki kot znanstveni vedi. Če vas zanima statistika Wikipedije, glejte Posebno:Statistics. Statístika je znanost in veščina o razvoju znanja z uporabo izkustvenih podatkov. Njena osnova je matematična statistika, ki je vej ...

                                               

Steinerjeva ploskev

Steinerjeva ploskev je preslikava realne projektivne ravnine v trirazsežni realni projektivni prostor. To so linearne projekcije Veronesove ploskve, kar je potopitev realne projektivne ravnine v petrazsežni projektivni prostor na trirazsežni proj ...

                                               

Stranica

Straníca je daljica, ki omejuje geometrijski lik. Točka, v kateri se stikata dve stranici, se imenuje oglišče geometrijskega lika. Če so vse robne črte, ki omejujejo dani lik, daljice tj. ravne črte, potem se tak lik imenuje mnogokotnik. Stranica ...