ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 305
                                               

Dovoljenje za promet z zdravilom

Dovoljenje za promet z zdravilom je dokument, ki ga mora pri Javni agenciji za zdravila in medicinske pripomočke pridobiti vsako zdravilo, ki ga želi nekdo umestiti na slovenski trg. Izjeme so: zdravila, ki jih je bolnik prejemal v tujini in se v ...

                                               

Draže

Draže je izraz, ki se uporablja v farmaciji in kulinariki. V obeh primerih gre za okroglasto jedro, ki je obloženo s sladkorjem ali sladkornim sirupom. V farmacevtskem smislu je draže okrogla ali ovalna tableta, ki je obložena s sladkorno oblogo. ...

                                               

Ekspektorant

Posredni indirektni ekspektoranti povečujejo izločanje sluzi posredno, preko draženja senzoričnih receptorjev vagusnega živca v želodcu. S tem sprožijo parasimpatične reflekse, ki povzročijo izločanje manj viskozne sluzi iz žlez v dihalih poteh. ...

                                               

Evropska agencija za zdravila

Evropska agencija za zdravila je agencija Evropske unije, odgovorna za vrednotenje in nadzor nad zdravili za uporabo pri ljudeh in živalih ter s tem za doseganje varovanja in promocije javnega zdravja. Prvotni sedež Eme je bil v Londonu, zaradi n ...

                                               

Farmacevtska oblika

Farmacevtska oblika je farmacevtskotehnološko izdelana oblika, ki načeloma vsebuje zdravilno učinkovino in eno ali več pomožnih snovi. Farmacevtska oblika je lahko, vendar mnogo redkeje, tudi brez pomožnih snovi npr. enostavni praški ali pa celo ...

                                               

Gastrorezistentnost

Gastrorezistentnost je v farmaciji lastnost farmacevtske oblike, da ostane intaktna tekom prehoda skozi želodec. Zdravilna učinkovina se iz gastrorezistentnega zdravila sprosti šele po prehodu v tanko črevo, kjer pH znatno naraste. Priprava gastr ...

                                               

Gemcitabin

Gemcitabin je učinkovina, ki se uporablja pri zdravljenju raka. Je nukleozidni analog. Farmacevtsko podjetje Eli Lilly and Company ga trži pod zaščitenim imenom Gemzar.

                                               

Generično zdravilo

Generično zdravilo, bistveno podobno zdravilo ali večizvorno zdravilo je zdravilo z isto kakovostno in količinsko sestavo učinkovine in iste farmacevtske oblike kot originatorsko zdravilo. Njegova bioekvivalenca z originatorskim zdravilom je doka ...

                                               

Glatiramer acetat

Glatiramer acetat, s tržnim imenom Copaxone oz. Copolymer 1, je zdravilo iz skupine spodbujevalcev imunske odzivnosti, ki ga je razvilo podjetje Teva Pharmaceuticals in je namenjeno zmanjševanju števila zagonov pri multipli sklerozi. Daje se v ob ...

                                               

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke je pristojni organ za zdravila in medicinske pripomočke v Republiki Sloveniji. Nastala je 1. 1. 2007 z združitvijo Agencije RS za zdravila in medicinske pripomočke ter Zavoda ...

                                               

Melatonin

Melatonin je človeku lasten hormon, ki ga najdemo pri živalih in drugih živih organizmih, tudi v algah. Njegova koncentracija se spreminja med dnevnim ritmom. Melatonin je pomemben pri uravnavanju cirkadianih ritmov številnih bioloških funkcij. M ...

                                               

Nadomestno opioidno zdravljenje

Nadomestno opioidno zdravljenje ali opioidna substitucijska terapija je nadomeščanje hitro delujočih opiodnih snovi s počasi delujočimi zdravili iz skupine opioidov in se uporablja kot zdravljenje odvisnikov od heroina in drugih opiodov. Nadomest ...

                                               

Nukleozidni analog

Nukleozidni analog je spojina, ki oponaša naravno prisotne nukleozide, torej purinske oziroma pirimidinske baze, ki so z N-glikozidno vezjo spojene z ribozo. Sorodne spojine so nukleotidni analogi ; le-ti posnemajo naravne nukleotide.

                                               

Originatorsko zdravilo

Originatorsko ali izvorno ali inovativno zdravilo je zdravilo, ki vsebuje novo učinkovino, za katero je pridobljeno dovoljenje za promet praviloma na podlagi lastnih študij proizvajalca, ki dokazujejo njegovo varnost, kakovost in učinkovitost. V ...

                                               

Osnovno zdravilo

Osnovna oz. esencialna zdravila so po opredelitvi Svetovne zdravstvene organizacije" tista zdravila, ki zadostijo potrebam zdravstvenega varstva večine prebivalstva; torej bi morala biti dostopna ves čas v zadostnih količinah in ustreznih oblikah ...

                                               

Povzetek glavnih značilnosti zdravila

Povzetek glavnih značilnosti zdravila je dokument, ki se nanaša na določeno lastniško zdravilo in je nujna priloga dokumentaciji za pridobitev dovoljenja za promet z zdravilom. Medtem ko je navodilo za uporabo vir informacij za bolnika, je povzet ...

                                               

Preklopljeno zdravilo

Preklopljeno zdravilo je zdravilo, ki je bilo sprva na voljo le na recept, vendar so kasneje zaradi preizkušene varnosti in enostavnosti za uporabo dovolili izdajo brez recepta. Na splošno velja, da se zdravilo na recept, ki bi lahko bilo potenci ...

                                               

Prelivek

Prelivek, namok ali macerat je oblika zdravila, ki jo dobimo z namakanjem droge v vodi s sobno temperaturo. Prelivke pripravljamo iz tistih zdravilnih rastlin oziroma rastlinskih delov, ki vsebujejo zelo hlapne ali na temperaturo zelo občutljive ...

                                               

Skupni tehnični dokument

Skupni tehnični dokument je predpisan dokument, ki ga predloži predlagatelj za dovoljenje za promet z zdravilom pristojnemu organu za pridobitev dovoljenja z in z njim dokazuje kakovost, varnost in učinkovitost zdravila. Skupni tehnični dokument ...

                                               

Sočutna uporaba zdravil

Sočutna uporaba zdravila pomeni uporabo zdravila, ki še nima dovoljenja za promet, pod določenimi pogoji. V Evropski uniji so lahko sicer na tržišču le zdravila s pridobljenim dovoljenjem za promet, vendar je v določenih primerih pomembno za boln ...

                                               

Spodbujevalci imunske odzivnosti

Spodbujevalci imunske odzivnosti ali imunostimulanti - ATC koda L03 je podskupina zdravil v Anatomsko-terapevtskem-kemičnem klasifikacijskem sistemu. To je sistem alfanumeričnih kod, ki jih je razvila organizacija WHO z namenom klasifikacije zdra ...

                                               

Stranski učinek

Stranski učinek je farmakološki učinek, ki ga zdravilo izkazuje poleg svojega glavnega učinka. Stranski učinki niso nujno slabi z vidika terapije in lahko pomenijo podporo glavnemu učinku zdravila. Lahko so torej ugodni ali neugodni. Če govorimo ...

                                               

Zdravilo brez recepta

Zdravílo brez recépta ali recépta prôsto zdravílo je zdravilo, ki se sme izdajati brez zdravniškega recepta, saj ne izpolnjuje meril za razvrstitev med zdravila na recept. Zanje se uporablja oznaka BRp. Zdravila brez recepta načeloma vsebujejo uč ...

                                               

Zdravilo na recept

Zdravílo na recépt je zdravilo, za katerega je za izdajo potreben zdravniški ali veterinarski recept in izpolnjuje najmanj eno od naslednjih meril: obstaja v farmacevtski obliki za parenteralno uporabo. zaradi pogosto nepravilne uporabe obstaja v ...

                                               

Zdravilo prvega izbora

Zdravilo prvega izbora je zdravilo, ki se prvo uporabi pri zdravljenju za določeno indikacijo ali bolezen v skladu s terapevtsko doktrino. Priporočilo, da se določeno zdravilo uporablja kot zdravilo izbora, temelji bodisi na osnovi kliničnih prei ...

                                               

Zdravilo za napredno zdravljenje

Zdravílo za naprédno zdrávljenje je zdravilo za uporabo v humani medicini, ki temelji na genskem, somatsko celično zdravljenju ali tkivnem inženirstvu. Razvoj teh zdravil je omogočil nov znanstveni napredek v celični in molekularni biotehnologiji ...

                                               

Nuhalna svetlina

Nuhalna svetlina je tekočina, nabrana pod kožo v zatilju nerojenega otroka. Svetlina se imenuje zato, ker je to območje na ultrazvočni sliki svetlejše od okolice. Nuhalna svetlina se pri plodu pojavi med 11. in 14. tednom nosečnosti; v tem času s ...

                                               

Radioterapija

Radioterapija, obsevalna terapija ali zdravljenje z obsevanjem je način zdravljenja, pri katerem uporabljamo ionizirajoče sevanje. Radioterapija v kombinaciji z kirurgijo in sistemskim zdravljenjem predstavlja eno izmed temeljnih načinov zdravlje ...

                                               

Obsevanje s hitrimi protoni

Protonska terapija je vrsta obsevanja z delci, ki uporablja protone, da uniči obolelo tkivo, najbolj pogosto rakave celice. Večina energije se sprosti na točno določeni globini, pri čemer je absorbirana energija pred in za to globino zanemarljivo ...

                                               

Teleradioterapija

Teleradioterapija, telerapija ali obsevanje na daljavo, tudi zunanje perkutano obsevanje, je najpogostejša oblika radioterapije. Pri takšnem načinu obsevanja bolniki ležijo nameščeni in imobilizirani s posebnimi pripomočki na obsevalni mizi, kjer ...

                                               

Pirogen

Pirogén je snov, ki v telesu povzroči dvig telesne temperature. Pirogeni lahko pridejo v organizem iz okolice ali pa nastajajo v organizmu.

                                               

Akcijski potencial

Akcijski potencial je kratkotrajen prehoden preobrat membranskega potenciala vzdražne celice. Dražljaj povzroči depolarizacijo membrane, zaradi česar se spremeni mirovni membranski potencial preko membrane. Zmožnost celice, da sproži akcijski pot ...

                                               

Ionski kanalček

Ionski kanalček, tudi ionski kanal ali membranska pora, je transmembranska beljakovina, ki skozi plazmalemo oblikuje odprtino, ki omogoča transport ionov iz zunajceličnega prostora v celico in obratno. Ionski kanali so na primer bistvenega pomena ...

                                               

Kalcijev kanalček

Kalcijev kanalček je ionski kanalček, selektiven za kalcijeve ione. Kalcijevi kanalčki se podlagi kinetike aktivacije in inaktivacije, specifičnosti za ione ter občutljivosti za zaviralce in toksine uvrščajo v več tipov, kot so L, T, N, P, Q, R. ...

                                               

Napetostni kalcijev kanalček

Napetostni kalcijevi kanalčki so skupina napetostnih ionskih kanalčkov, ki se nahajajo v vzdražnih celicah in so selektivno prepustni za kalcijeve ione Ca 2+. V manjši meri so prepustni tudi za natrijeve ione, zato jih včasih imenujejo tudi kalci ...

                                               

Purkynějeva vlakna

Purkynějeva vlakna potekajo v notranji steni srčnih prekatov tik pod endokardom. Ta specializirana prevodna vlakna so večja od kardiomiocitov ter imajo manj miofibril in večje število mitohondrijev. Srčne akcijske potenciale lahko prevajajo hitre ...

                                               

Receptorski kanalček

Receptorski kanalčki, tudi ionotropni receptorji ali na kanalček vezani receptorji, so ionski kanalčki, katerih podenota so receptorji za vezavo specifičnih ligandov. Zvečujejo prevodnost za specifične katione ali za kloridni ion. Mednje sodijo n ...

                                               

Antocian

Antociáni ali antokiáni, tudi antocianini, so vodotopni pigmenti v vakuolah rastlinskih celic, ki so lahko rdeče, vijolične ali modre barve, kar je odvisno od pH vrednosti okoljne raztopine, ter so brez vonja in okusa. Pripadajo razredu molekul, ...

                                               

Apoplast

Apoplast je rastlinski sistem, ki ga gradijo celične stene in medcelični prostori. Načeloma se izraz uporablja za prostor, ki je zunaj celične membrane in ga gradijo nežive strukture, ter po katerem prosto potujejo snovi po načelih difuzije. Prek ...

                                               

Celično dihanje

Celično dihanje ali celična respiracija je skupek presnovnih reakcij in procesov, ki potekajo v celicah organizmov, in v katerih se kemična energija kisikovih molekul ter hranil pretvarja v molekule adenozina trifosfata in odpadne produkte. Bioke ...

                                               

Fotoperiodizem

Fotoperiodizem je periodično obarvanje rastlin, ki ga povzročijo fitokromi. To so fotoreceptorski pigmenti, ki jih rastline uporabljajo za zaznavanje svetlobe. So občutljivi na rdeči vidni spekter svetlobe. Marsikatera cvetnica uporablja fitokrom ...

                                               

Korenina

Korenina je rastlinski organ, katerega najvažnejše naloge so pritrjanje v tla, črpanje vode in anorganskih snovi in prevajanje po steblu do listov. Korenina je tudi organ sinteze hormonov - citokininov. Pogosta pa korenina funkcionira kot založni ...

                                               

List

List je poleg stebla in korenine eden od treh glavnih rastlinskih organov. Najdemo jih pri brstnicah, steljčnice namreč nimajo oblikovanih organov. Poleg zelenih listov, v katerih poteka fotosinteza, so se razvili tudi listi, ki opravljajo druge ...

                                               

Listna reža

Listne reže so odprtine v spodnji povrhnjici na listu rastline, skozi katere je omogočen prenos plinov in vlage. Posamezno listno režo obdajata dve celici zapiralki, ki se krčita in raztezata ter tako odpirata ali zapirata listno režo. Pri nekate ...

                                               

Meristem

Meristem ali meristematsko tkivo je tkivni tip, ki ga najdemo v rastlinah. Ponekod meristem označujejo tudi z izrazi embrionalno tkivo, tvorno tkivo in zarodno tkivo, saj je osnova za nastanek diferenciranih rastlinskih tkiv. Sestavljajo ga nedif ...

                                               

Plastid

Plastidi so organeli v rastlinskih celicah, udeleženi v sintezi in skladiščenju pomebnih spojin. Rastlinam dajejo barvo, poleg omenjenih dveh vrst pa spadajo med plastide tudi levkoplasti, ki so neobarvani. Pod določenimi pogoji lahko plastidi pr ...

                                               

Plazmodezma

Plazmodezme so citoplazemski kanali mikroskopskih velikosti, ki potekajo skozi celične stene rastlinskih celic in celic nekaterih vrst alg. Omogočajo povezavo protoplastov, transport snovi in komunikacijo s pomočjo signalnih molekul. Plazmodezme ...

                                               

Sekundarni metabolit

Sekundarni metaboliti ali drugotni presnovki so organske spojine, ki niso neposredno povezane z normalno celično rastjo, razvojem ali razmnoževanjem danega organizma. Nastajajo torej, ko celica doseže stacionarno fazo rasti. V nasprotju s primarn ...

                                               

Simplast

Simplast je rastlinski sistem, ki ga tvorijo protoplasti, medsebojno povezani s plazmodezmami. Prevajanje snovi po simplastu označujemo z besednima zvezama simplastni transport in transport po simplastu. Drug sistem, ki omogoča transport, je apop ...

                                               

Termogene rastline

Termogene rastline so skupina rastlin, ki so zmožne dvigniti svojo temperaturo nad temperaturo zraka v okolici. Proces termogeneze poteka v mitohondrijih kot sekundarni proces celičnega dihanja, kar omogočajo alternativne oksidaze in razklopitven ...