ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 300
                                               

57 (število)

Ulamovo število 57 = 4 + 53 {\displaystyle 57=4+53\,\!}. 57 = 2 5 + 5 2 {\displaystyle 57=2^{5}+5^{2}\!\,}. deseto Prothovo število 57 = 7 ⋅ 2 3 + 1 {\displaystyle 57=7\cdot 2^{3}+1\,\!}. polpraštevilo. sestavljeno število.

                                               

58 (število)

četrto Smithovo število 5 + 8 = 2 + 2 + 9 = 13 {\displaystyle 5+8=2+2+9=13\,\!} 58 = 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17. sestavljeno število. ne obstaja noben takšen cel x, da bi veljala enačba x - φx = 58. polpraštevilo.

                                               

59 (število)

najmanjše število n, za katero ima enačba x - φx = n natanko 7 rešitev. Rešitve enačbe so: 371, 611, 731, 779, 851, 899, 3481. šesto varno praštevilo drugo iregularno praštevilo 59 = 2 29 + 1. Gaussovo praštevilo brez imaginarnega ali realnega de ...

                                               

60 (število)

Zumkellerjevo število. četrto sedemkotniško piramidno število 60 = 4 + 1 5 ⋅ 4 − 2 / 6 {\displaystyle 60=44+15\cdot 4-2/6\,\!}. Harshadovo število. v normalnem prostoru je vsak notranji kot v enakostraničnem trikotniku enak 60°. število različnih ...

                                               

61 (število)

61 = 5 2 + 6 2 {\displaystyle 61=5^{2}+6^{2}\,\!}. drugo praštevilo, ki ni Čenovo praštevilo. šetrto središčno devetkotniško število. osmo pitagorejsko praštevilo 61 = 4 ⋅ 15 + 1 {\displaystyle 61=4\cdot 15+1\!\,}. peto središčno šestkotniško šte ...

                                               

62 (število)

polpraštevilo. število stranskih ploskev rombiikozidodekaedra. sestavljeno število. število stranskih ploskev prisekanega ikozidodekaedra. Ulamovo število 62 = 26 + 36 {\displaystyle 62=26+36\,\!}. ne obstaja noben takšen cel x, da bi veljala ena ...

                                               

63 (število)

sestavljeno število. Harshadovo število. število različnih negibnih pentomin. četrto Woodallovo število 64 = 4 ⋅ 2 4 − 1 {\displaystyle 64=4\cdot 2^{4}-1}. najmanjše število n, za katero ima enačba x - φx = n natanko 8 rešitev. Rešitve enačbe so: ...

                                               

64 (število)

64 = 2 6 {\displaystyle 64=2^{6}\!\,}. osmo kvadratno število 64 = 8 2 {\displaystyle 64=8^{2}\,\!}. sestavljeno število. deseto desetiško samoštevilo.

                                               

65 (število)

polpraštevilo. peto Cullenovo število 65 = 4 ⋅ 2 4 + 1 {\displaystyle 65=4\cdot 2^{4}+1}. peto osemkotniško število 65 = 3 ⋅ 5 2 − 2 ⋅ 5 {\displaystyle 65=3\cdot 5^{2}-2\cdot 5\,\!}. sestavljeno število. magična konstanta v magičnem kvadratu 5 x ...

                                               

66 (število)

obilno število σ ∗ 66 = 1 + 2 + 3 + 6 + 11 + 22 + 33 = 78 > 66 {\displaystyle \sigma ^{*}66=1+2+3+6+11+22+33=78> 66}. tretje klinasto število. trikotniško število 66 = 11 + 1 / 2 {\displaystyle 66=1111+1/2\,\!}. Zumkellerjevo število. sesta ...

                                               

67 (število)

tretje iregularno praštevilo. šesto srečno praštevilo. osmo Ramanudžanovo praštevilo. Gaussovo praštevilo brez imaginarnega ali realnega dela oblike 4 n + 3 {\displaystyle 4n+3}. pri delitvi kroga s samo enajstimi daljicami je največje število li ...

                                               

69 (število)

vsota vseh pozitivnih deliteljev števil od 1 do 9: 69 = 1 + 1 + 2 + 1 + 3 + 1 + 2 + 4 + 1 + 5 + 1 + 2 + 3 + 6 + 1 + 7 + 1 + 2 + 4 + 8 + 1 + 3 + 9 {\displaystyle 69=1+1+2+1+3+1+2+4+1+5+1+2+3+6+1+7+1+2+4+8+1+3+9}. sestavljeno število. število števk ...

                                               

70 (število)

Harshadovo število. veselo število. sedmo petkotniško število 70 = 7 3 ⋅ 7 − 1 / 2 {\displaystyle 70=73\cdot 7-1/2\,\!}. Zumkellerjevo število. sedmo Pellovo število. četrto klinasto število. sestavljeno število.

                                               

71 (število)

deveto Ramanudžanovo praštevilo. Eisensteinovo praštevilo brez imaginarnega ali realnega dela oblike 3 n − 1 {\displaystyle 3n-1}. Gaussovo praštevilo brez imaginarnega ali realnega dela oblike 4 n + 3 {\displaystyle 4n+3}.

                                               

72 (število)

sestavljeno število. Ulamovo število 72 = 3 + 69 {\displaystyle 72=3+69\,\!}. deveto podolžno število 72 = 8 ⋅ 9 = 0 + 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 {\displaystyle 72=8\cdot 9=0+2+4+6+8+10+12+14+16\;\,} najmanjše število n, za katero ima enač ...

                                               

73 (število)

deveto pitagorejsko praštevilo 73 = 4 ⋅ 18 + 1 {\displaystyle 73=4\cdot 18+1\!\,}. četrto zvezdno število. vsako pozitivno celo število je vsota največ 73. enakih ali različnih šestih potenc glej Waringov problem. tretje praštevilo, ki ni Čenovo ...

                                               

77 (število)

77 = 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19. sestavljeno število. Ulamovo število 77 = 8 + 69 {\displaystyle 77=8+69\,\!}. 77 = 4 2 + 5 2 + 6 2 {\displaystyle 77=4^{2}+5^{2}+6^{2}\,\!}. polpraštevilo.

                                               

78 (število)

trikotniško število 78 = 12 + 1 / 2 {\displaystyle 78=1212+1/2\,\!}. sestavljeno število. obilno število σ ∗ 78 = 1 + 2 + 3 + 6 + 13 + 26 + 39 = 90 > 78 {\displaystyle \sigma ^{*}78=1+2+3+6+13+26+39=90> 78}. peto klinasto število. Zumkeller ...

                                               

79 (število)

osmo srečno praštevilo. pri delitvi kroga s samo dvanajstimi daljicami je največje število likov, ki jih lahko dobimo, enako 79. šesto veselo praštevilo. četrto praštevilo, ki ni Čenovo praštevilo. veselo število. Gaussovo praštevilo brez imagina ...

                                               

83 (število)

deveto praštevilo Germainove. najmanjše število n, za katero ima enačba x - φx = n natanko 9 rešitev. Rešitve enačbe so: 395, 803, 923, 1139, 1403, 1643, 1739, 1763, 6889. sedmo varno praštevilo. Gaussovo praštevilo brez imaginarnega ali realnega ...

                                               

84 (število)

sestavljeno število. vsota praštevilskega dvojčka 84 = 41 + 43. Zumkellerjevo število. vsota prvih sedmih trikotniških števil 84 = 1 + 3 + 6 + 10 + 15 + 21 + 28 in zato sedmo četversko število tetraedrsko število.

                                               

85 (število)

polpraštevilo. peto Smithovo število 8 + 5 = 5 + 1 + 7 = 13 {\displaystyle 8+5=5+1+7=13\,\!}. 85 lahko zapišemo kot vsoto kvadratov dveh števil na dva načina: 85 = 9 2 + 2 = 7 2 + 6 2 {\displaystyle 85=9^{2}+2^{2}=7^{2}+6^{2}} sestavljeno število ...

                                               

86 (število)

sestavljeno število. ne obstaja nobeno takšno celo število x, da bi veljala enačba φx = 86. desetiško samoštevilo Kolumbijevo število. ne obstaja nobeno takšno celo število x, da bi veljala enačba x - φx = 86. veselo število. polpraštevilo.

                                               

87 (število)

Ulamovo število 87 = 18 + 69 {\displaystyle 87=18+69\,\!}. polpraštevilo. vsota kvadratov prvih štirih praštevil: 87 = 2 + 3 2 + 5 2 + 7 2 {\displaystyle 87=2^{2}+3^{2}+5^{2}+7^{2}\,\!}. sestavljeno število.

                                               

88 (število)

Zumkellerjevo število. sestavljeno število. četrto nedotakljivo število, saj ne obstaja nobeno takšno celo število x, da bi bila vsota njegovih pravih deliteljev enaka 88.

                                               

89 (število)

sedmo število Markova. Fibonaccijevo število 89 = 34 + 55. 89 je najmanjše Fibonaccijevo število, ki je praštevilo, ni pa tudi Čenovo praštevilo. 89 je najmanjše število n, za katero ima enačba x - φx = n natanko 10 rešitev. Rešitve enačbe so: 58 ...

                                               

90 (število)

Perrinovo število. v normalnem prostoru je vsak notranji kot v enakostraničnem kvadratu enak 90°. Harshadovo število. peto Schröderjevo število. deseto podolžno število 90 = 9 ⋅ 10 {\displaystyle 90=9\cdot 10\,\!}. Zumkellerjevo število. ne obsta ...

                                               

91 (število)

trikotniško število 91 = 13 + 1 / 2 {\displaystyle 91=1313+1/2\,\!}. šesto središčno šestkotniško število 91 = T 5 ⋅ 6 + 1 ; T 5 = 15 {\displaystyle 91=T_{5}\cdot 6+1;\quad T_{5}=15} šesto kvadratno piramidno število 91 = 6 + 1 2 ⋅ 6 + 1 / 6 {\di ...

                                               

92 (število)

osmo petkotniško število 92 = 8 3 ⋅ 8 − 1 / 2 {\displaystyle 92=83\cdot 8-1/2\,\!}. število stranskih ploskev prirezanega dodekaedra. število različnih Johnsonovih teles pri delitvi kroga s samo trinajstimi daljicami je največje število likov, ki ...

                                               

94 (število)

sestavljeno število. polpraštevilo. šesto Smithovo število 9 + 4 = 2 + 4 + 7 = 13 {\displaystyle 9+4=2+4+7=13\,\!}. veselo število. četrto 17-kotniško število.

                                               

96 (število)

sestavljeno število. šesto osemkotniško število 96 = 3 ⋅ 6 2 − 2 ⋅ 6 {\displaystyle 96=3\cdot 6^{2}-2\cdot 6\,\!}. Zumkellerjevo število. peto nedotakljivo število, saj ne obstaja nobeno takšno celo število x, da bi bila vsota njegovih pravih del ...

                                               

97 (število)

šesto Prothovo praštevilo 97 = 3 2 5 + 1. šesto praštevilo, ki ni Higgsovo praštevilo za eksponet 2, drugo za eksponent 3 in najmanjše za eksponent 4. peto praštevilo, ki ni Čenovo praštevilo. deseto Ramanudžanovo praštevilo. Ulamovo število 97 = ...

                                               

100 (število)

100 = 1 3 + 2 3 + 3 + 4 3 {\displaystyle 100=1^{3}+2^{3}+3^{3}+4^{3}\,\!}. 2 6 + 6 2 {\displaystyle 2^{6}+6^{2}\,\!}. 100 = 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19 + 23. ne obstaja noben takšen cel x, da bi veljala enačba x - φx = 100. POMOČ PROSIM!: z ...

                                               

111 (število)

magična konstanta v najmanjšem magičnem kvadratu 3 × 3, zapisanem le s praštevili in s številom 1 šesto deveterokotniško število. Harshadovo število. sestavljeno število. šesto Zuckermanovo število v bazi 10: 111 ∣ 1 ⋅ 1 ⋅ 1 = 1 {\displaystyle 11 ...

                                               

120 (število)

120 je 5! 5 fakulteta. vsota praštevilskega dvojčka, kakor tudi vsota štirih zaporednih praštevil zelo sestavljeno število. 120 = 59 + 61 = 23 + 29 + 31 + 37. najmanjše število, ki se pojavi šestkrat v Pascalovem trikotniku. v normalnem prostoru ...

                                               

127 (število)

drugo dvojno Mersennovo število 127 = 2 3 − 1 − 1 {\displaystyle 127=2^{2^{3}-1}-1\!\,}. četrto Cantorjevo število 127 = 2 7 − 1 {\displaystyle 127=2^{7}-1\!\,}. Gaussovo praštevilo brez imaginarnega ali realnega dela oblike 4 n + 3 {\displaystyl ...

                                               

132 (število)

če tvorimo vsoto vseh dvomestnih števil, ki jih lahko dobimo iz števila 132, dobimo 132 = 12 + 13 + 21 + 23 + 31 + 32. 132 je najmanjše število s takšno lastnostjo. Ne obstaja pa takšno število, ki bi dalo število 132, če bi ga sešteli z njegovim ...

                                               

143 (število)

143 je naravno število, za katero velja 143 = 142 + 1 = 144 - 1. Sestavljeno število 143 je vsota treh zaporednih praštevil, kakor tudi sedmih zaporednih praštevil: 143 = 43 + 47 + 53 = 11 + 13 + 17 + 19 + 23 + 29 + 31 Vsako pozitivno celo števil ...

                                               

144 (število)

najmanjše število n, za katero je peta potenca enaka vsoti pet petih potenc, 144 5 = 27 5 + 84 5 + 110 5 + 133 5 {\displaystyle 144^{5}=27^{5}+84^{5}+110^{5}+133^{5}\,\!}. 144 je najmanjše število n, za katero ima enačba φx = n natanko 21 rešitev ...

                                               

153 (število)

trikotniško število 153 = 17 + 1 / 2 {\displaystyle 153=1717+1/2\,\!}. deveto šestkotniško število 153 = 9 2 ⋅ 9 − 1 {\displaystyle 153=92\cdot 9-1\,\!}. Harshadovo število. 153 = 1 3 + 5 3 + 3 {\displaystyle 153=1^{3}+5^{3}+3^{3}\,\!}. sedmo Fri ...

                                               

Absolutna vrednost

Absolútna vrédnost nekega realnega ali kompleksnega števila je v matematiki elementarna funkcija, ki predstavlja njegovo oddaljenost od številskega izhodišča na številski premici oziroma v kompleksni ravnini. Absolutno vrednost po navadi označimo ...

                                               

Abstraktna algebra

Abstraktna algebra je matematična disciplina, ki se ukvarja z algebrskimi strukturami kot so: grupoidi, kolobarji, obsegi, moduli, vektorski prostori in algebre. Večina avtorjev danes uporablja namesto izraza abstraktna algebra kar algebra. Izraz ...

                                               

Algebra z deljenjem

Algebra z deljenjem je v abstraktni algebri algebra nad obsegom v kateri je možno tudi deljenje. To lahko povemo tudi, da je algebra z deljenjem vektorski prostor v katerem lahko množimo in delimo.

                                               

Algebrska ploskev

Algebrska ploskev je v matematiki algebrska varieteta z razsežnostjo enako 2. V primeru geometrije nad obsegom kompleksnih števil ima razsežnost 2. Algebrska ploskev se običajno opiše s pomočjo polinomske enačbe. Vsaka točka na ploskvi je točna r ...

                                               

Algebrska varieteta

Algebrska varieteta je v matematiki množica rešitev sistema polinomskih enačb. Algebrske varietete so osrednji del raziskav v algebrski geometriji. To pomeni, da je varieteta končna ali neskončna točk, v katerih samo eden ali več polinomov zavzam ...

                                               

Ameriško matematično društvo

Ameriško matematično društvo je ameriško društvo poklicnih matematikov posvečeno zanimanju za raziskovanje in učenje matematike. Društvo izdaja različne publikacije in prireja konference ter matematikom letno podeljuje denarne nagrade.

                                               

Analitična teorija števil

Analítična teoríja števíl je veja teorije števil, ki uporablja metode matematične analize. Eden od njenih prvih uspehov je bila Dirichletova uporaba analize in uvedbe Dirichletove L-funkcije pri dokazu izreka o aritmetičnih zaporedjih, ki zagotav ...

                                               

Analiza variance

Analíza variánce je v statistiki zbirka statističnih modelov in z njimi povezanih postopkov, s katerimi skupno varianco med množicami podatkov razcepimo na posamezne komponente, navadno zato, da preverimo, ali so razlike med vzorci razložljive ko ...

                                               

Arithmetica

Arithmetica je starogrška knjiga oziroma zbirka algebrskih problemov. Knjigo je v grščini napisal helenizirani babilonski matematik Diofant v 2. stoletju. Knjiga je zbirka 130 algebrskih problemov in podanih rešitev za reševanje enačb tistih z en ...

                                               

Aritmetično-geometrična sredina

Aritmétično-geométrična sredína dveh realnih števil x in y je v matematiki srednja vrednost, določena na naslednji način: Najprej se izračuna aritmetična sredina števil x in y. Označi se jo z a 1. Nato se izračuna njuno geometrično sredino in se ...