ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 299
                                               

−1 (število)

Število −1 ima nekaj podobnih in nekaj drugačnih lastnosti od števila 1. −1 je lahko enota za množenje, če predznak ni pomemben: − 1 ⋅ x = − x. {\displaystyle -1\cdot x=-x\;.} Po definiciji je x −1 = 1/ x, potenciranje z eksponentom −1 torej pome ...

                                               

−40 (število)

−40 je negativno celo število. Temperatura −40 stopinj je enaka na Celzijevi in Fahrenheitovi lestvici; pogosto se imenuje štirideset pod ničlo.

                                               

0.999.

0.999. je v matematiki realno število, ki je v množici R {\displaystyle \mathbb {R} } enako 1. Da se njegove decimalke ponavljajo v neskončnost, večinoma označimo tudi 0, 9 ¯ {\displaystyle 0,{\bar {9}}} ali tudi 0, 9 ˙ {\displaystyle 0,{\dot {9} ...

                                               

1 + 1 + 1 + 1 + ···

1 + 1 + 1 + 1 + je v matematiki divergentna geometrična vrsta, kar pomeni, da nima vsote v običajnem smislu. Njene delne vsote naraščajo brez meja in ne konvergirajo k realni limiti. Enake so naravnim številom: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ...

                                               

1 + 2 + 3 + 4 + ···

1 + 2 + 3 + 4 + je v matematiki divergentna aritmetična vrsta. Predstavlja vsoto naravnih števil. Njena n -ta delna vsota je enaka trikotniškemu številu: ∑ k = 1 n k = n + 1 2. {\displaystyle \sum _{k=1}^{n}k={\frac {nn+1}{2}}\!\.} Ko se n pribli ...

                                               

1 E15 s

Za primerjavo različnih redov velikosti za različna časovna obdobja je na tej strani nekaj dogodkov, ki trajajo ali so trajali med 10 15 in 10 16 sekundami. 250 milijonov let -- galaktično leto - čas v katerem Sonce in Osončje obkrožita središče ...

                                               

3 (število)

drugo palindromno praštevilo. najmanjše Prothovo število in Prothovo praštevilo 3 = 2 1 + 1 {\displaystyle 3=2^{1}+1\,\!}. drugo trikotniško število 3 = 2 + 1 / 2 {\displaystyle 3=22+1/2\,\!}. najmanjše Mersennovo praštevilo 3 = 2 − 1 {\displayst ...

                                               

6-simpleks

6-simpleks je v geometriji sebidualni pravilni 6-politop. Ima 7 oglišč, 21 robov, 35 trikotnih stranskih ploskev, 35 tertraederskih celic, 21 5-celic s 4 stranskimi ploskvami in 7 5-simpleksov s 5 stranskimi ploskvami. Njegov diedrski kot je cos ...

                                               

7 (število)

sedmo Perrinovo število. drugo središčno šeskotniško število 7 = T 1 ⋅ 2 + 1 ; T 1 = 3 {\displaystyle 7=T_{1}\cdot 2+1;\quad T_{1}=3}. drugo varno praštevilo. četrto Higgsovo praštevilo četrto fakultetno praštevilo 7 = 3! + 1. četrto Čenovo prašt ...

                                               

7-simpleks

7-simpleks je v 7-razsežni geometriji sebi dualni pravilni 7-politop. Ima 8 oglišč, 28 robov, 56 trikotnih stranskih ploskev, 70 tetraederskih celic, 56 5-celic s 5 stranskimi ploskvami, 28 5-simpleksov s 6 stranskimi ploskvami in 8 6-simpleksov ...

                                               

10 (število)

tretje veselo število. osmo Perrinovo število. sedmo Størmerjevo število. četrto trikotniško število 10 = 4 + 1 / 2 {\displaystyle 10=44+1/2\,\!}. vsota prvih treh trikotniških števil 10 = 1 + 3 + 6 in zato tretje četversko število tetraedrsko št ...

                                               

11 (število)

tretje Eisensteinovo praštevilo brez imaginarnega ali realnega dela oblike 3 n − 1 {\displaystyle 3n-1}. Gaussovo praštevilo brez imaginarnega ali realnega dela oblike 4 n + 3 {\displaystyle 4n+3}. peto Čenovo praštevilo. tretje varno praštevilo. ...

                                               

12 (število)

peto Pellovo število. najmanjše vzvišeno število. tretje petkotniško število 12 = 3 ⋅ 3 − 1 / 2 {\displaystyle 12=33\cdot 3-1/2\,\!}. drugo Zuckermanovo število v bazi 10: 12 ∣ 1 ⋅ 2 = 2 {\displaystyle 12\mid 1\cdot 2=2\,\!}. število stranskih pl ...

                                               

13 (število)

število različnih Catalanovih teles. najmanjše kubno praštevilo enačbe 3 y 2 + 6 y + 4 {\displaystyle 3y^{2}+6y+4}. drugo zvezdno število. drugo pitagorejsko praštevilo 13 = 4 ⋅ 3 + 1 {\displaystyle 13=4\cdot 3+1\!\,}. osmo Fibonaccijevo število ...

                                               

14 (število)

tretje kvadratno piramidno število 14 = 3 + 1 2 ⋅ 3 + 1 / 6 {\displaystyle 14=33+12\cdot 3+1/6\,\!}, oziroma vsota kvadratov prvih treh števil prvo Keithovo število. 14 = 1 2 + 2 + 3 2 {\displaystyle 14=1^{2}+2^{2}+3^{2}\,\!}. sedmo sestavljeno š ...

                                               

15 (število)

magična konstanta v magičnem kvadratu 3 x 3: M 2 3 = 3 2 + 1 2 {\displaystyle M_{2}3={\frac {33^{2}+1}{2}}} {\displaystyle {\begin{bmatrix}8&1&6\\3&5&7\\4&9&2\\\end{bmatrix}}}

                                               

16 (število)

najmanjše Erdős–Woodsovo število deveto sestavljeno število. četrto kvadratno število 16 = 4 2 {\displaystyle 16=4^{2}\,\!}. deveto Ulamovo število 16 = 3 + 13 {\displaystyle 16=3+13\,\!}.

                                               

17 (število)

šesto regularno praštevilo. deseto Perrinovo število. tretje pitagorejsko praštevilo 17 = 4 ⋅ 4 + 1 {\displaystyle 17=4\cdot 4+1\!\,}. najmanjše praštevilo, ki ni Higgsovo praštevilo za eksponenta 2 in 3. tretje Fermatovo praštevilo 17 = 2 + 1 {\ ...

                                               

18 (število)

tretje sedemkotniško število 18 = 3 5 ⋅ 3 − 3 / 2 {\displaystyle 18=35\cdot 3-3/2}. Harshadovo število. deseto sestavljeno število. drugo obilno število σ ∗ 18 = 1 + 2 + 3 + 6 + 9 = 21 > 18 {\displaystyle \sigma ^{*}18=1+2+3+6+9=21> 18}. št ...

                                               

19 (število)

osmo Čenovo praštevilo. vsako pozitivno celo število je vsota največ 19. enakih ali različnih četrtih potenc glej Waringov problem. število različnih negibnih tetromin. šesto najmanjše število, za katerega velja Midyjev izrek. sedmo regularno pra ...

                                               

20 (število)

tretje Zumkellerjevo število. osnova dvajsetiškega številskega sistema. Harshadovo število. vsota prvih štirih trikotniških števil 20 = 1 + 3 + 6 + 10 in zato četrto četversko število tetraedrsko število. sestavljeno število. tretje obilno števil ...

                                               

21 (število)

šesto trikotniško število 21 = 6 + 1 / 2 {\displaystyle 21=66+1/2\,\!}. deveto Fibonaccijevo število 21 = 8 + 13. sedmo srečno število. sedmo polpraštevilo. tretje osemkotniško število 21 = 3 ⋅ 3 2 − 2 ⋅ 3 {\displaystyle 21=3\cdot 3^{2}-2\cdot 3\ ...

                                               

22 (število)

pri delitvi kroga s samo šestimi daljicami je največje število likov, ki jih lahko dobimo, enako 22. osmo polpraštevilo. sestavljeno število. četrto Schröderjevo število. sedmo najmanjše število, za katerega velja Midyjev izrek. Perrinovo število ...

                                               

23 (število)

najmanjše število n, za katero ima enačba x - φx = n natanko 4 rešitve. Rešitve enačbe so: 95, 119, 143, 529. Eisensteinovo praštevilo brez imaginarnega ali realnega dela oblike 3 n − 1 {\displaystyle 3n-1}. tretje Woodallovo število in drugo Woo ...

                                               

24 (število)

najmanjše število n, za katero ima enačba φx = n natanko 10 rešitev. Rešitve enačbe so: 35, 39, 45, 52, 56, 70, 72, 78, 84, 90. četrto Zuckermanovo število v bazi 10: 24 ∣ 2 ⋅ 4 = 8 {\displaystyle 24\mid 2\cdot 4=8\,\!}. 24 = 4!. četrto obilno št ...

                                               

25 (število)

četrto Cullenovo število 25 = 3 ⋅ 2 3 + 1 {\displaystyle 25=3\cdot 2^{3}+1\,\!}. najmanjše Friedmanovo število 25 = 5 2 {\displaystyle 25=5^{2}\,\!}. sestavljeno število. deveto polpraštevilo. šesto Prothovo število 25 = 3 ⋅ 2 3 + 1 {\displaystyl ...

                                               

26 (število)

ne obstaja noben takšen cel x, da bi veljala enačba φx = 26. ne obstaja noben takšen cel x, da bi veljala enačba x - φx = 26.

                                               

27 (število)

27 = 3 {\displaystyle 27=3^{3}\!\,}. tretje Smithovo število 2 + 7 = 3 + 3 + 3 = 9 {\displaystyle 2+7=3+3+3=9\,\!}. Harshadovo število. sestavljeno število.

                                               

28 (število)

četrto šestkotniško število 28 = 4 2 ⋅ 4 − 1 {\displaystyle 28=4\left2\cdot 4-1\right}. sedmo trikotniško število 28 = 7 + 1 / 2 {\displaystyle 28=77+1/2\,\!}. Keithovo število. deseto najmanjše število, za katerega velja Midyjev izrek. 28 = 2 + ...

                                               

29 (število)

deseto Čenovo praštevilo. pri delitvi kroga s samo sedmimi daljicami je največje število likov, ki jih lahko dobimo, enako 29. šesto Pellovo število. peto število Markova. deveto regularno praštevilo. Eisensteinovo praštevilo brez imaginarnega al ...

                                               

30 (število)

najmanjše Giugajevo število. četrto kvadratno piramidno število 30 = 4 + 1 2 ⋅ 4 + 1 / 6 {\displaystyle 30=44+12\cdot 4+1/6\,\!}, oziroma vsota kvadratov prvih štirih števil sestavljeno število. najmanjše klinasto število. 30 = 1 2 + 2 + 3 2 + 4 ...

                                               

31 (število)

tretje Evklidovo število 31 = 2 3 5 + 1. praštevilski dvojček s številom 29. deseto regularno praštevilo. deseto Higgsovo praštevilo. Gaussovo praštevilo brez imaginarnega ali realnega dela oblike 4 n + 3 {\displaystyle 4n+3}. Mertensova funkcija ...

                                               

32 (število)

32 je naravno število, za katero velja 32 = 31 + 1 = 33 - 1. v računalništvu se 32-bitni podatkovni tip običajno imenuje integer včasih tudi longint ali long. odrasli ljudje imajo 32 zob. 32° F je ledišče vode. vrstno število 32 ima germanij Ge.

                                               

33 (število)

polpraštevilo. sedmo Prothovo število 33 = 2 5 + 1. deseto srečno število. sestavljeno število. vsota vseh pozitivnih deliteljev števil od 1 do 6: 33 = 1 + 1 + 2 + 1 + 3 + 1 + 2 + 4 + 1 + 5 + 1 + 2 + 3 + 6 {\displaystyle 33=1+1+2+1+3+1+2+4+1+5+1+ ...

                                               

34 (število)

šesto število Markova. magična konstanta v magičnem kvadratu 4 x 4: M 2 4 = 4 2 + 1 2 {\displaystyle M_{2}4={\frac {44^{2}+1}{2}}} polpraštevilo. deseto Fibonaccijevo število 34 = 13 + 21. sestavljeno število. {\displaystyle {\begin{bmatrix}16&am ...

                                               

35 (število)

polpraštevilo. sestavljeno število. peto petkotniško število 35 = 5 3 ⋅ 5 − 1 / 2 {\displaystyle 35=53\cdot 5-1/2\,\!}. vsota prvih petih trikotniških števil 35 = 1 + 3 + 6 + 10 + 15 in zato peto četversko število tetraedrsko število. najmanjše š ...

                                               

36 (število)

osmo trikotniško število 36 = 8 + 1 / 2 {\displaystyle 36=88+1/2\,\!}. Ulamovo število 36 = 8 + 28 {\displaystyle 36=8+28\,\!}. šesto obilno število σ ∗ 36 = 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 9 + 12 + 18 = 55 > 36 {\displaystyle \sigma ^{*}36=1+2+3+4+6+9+12 ...

                                               

37 (število)

četrto središčno šestkotniško število 37 = T 3 ⋅ 4 + 1 ; T 3 = 9 {\displaystyle 37=T_{3}\cdot 4+1;\quad T_{3}=9\!\,}. tretje kubično praštevilo. vsako pozitivno celo število je vsota največ 37. enakih ali različnih petih potenc glej Waringov prob ...

                                               

39 (število)

Perrinovo število. sestavljeno število. 39 je vsota petih zaporednih praštevil 39 = 3 + 5 + 7 +11 + 13 in vsota prvih treh potenc števila 3 39 = 3 1 + 3 2 + 3 3. polpraštevilo.

                                               

40 (število)

vsota prvih štirih petkotniških števil. Harshadovo število. sestavljeno število. sedmo Zumkellerjevo število. sedmo obilno število σ ∗ 40 = 1 + 2 + 4 + 5 + 10 + 20 = 42 > 40 {\displaystyle \sigma ^{*}40=1+2+4+5+10+20=42> 40}. najmanjše štev ...

                                               

41 (število)

41 = 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 = 11 + 13 + 17. peto Ramanudžanovo praštevilo. 41 = 4 2 + 5 2 {\displaystyle 41=4^{2}+5^{2}\,\!}. Eisensteinovo praštevilo brez imaginarnega ali realnega dela oblike 3 n − 1 {\displaystyle 3n-1}. peto Prothovo praštev ...

                                               

42 (število)

Harshadovo število. število 42 se v π-ju pojavlja na decimalnih mestih šesto Catalanovo število C 5 = 2 ⋅ 5 + 1 = 42 {\displaystyle C_{5}={\frac {2\cdot 5 \choose 5}{5+1}}=42}. 42. praštevilo je 181. osmo desetiško samoštevilo drugo klinasto štev ...

                                               

43 (število)

peto srečno praštevilo. najmanjše število, katerega vsota njegovih števk je enaka 43 je 79999 7+9+9+9+9=43. -43 je Heegnerjevo število. najmanjše praštevilo, ki ni Čenovo praštevilo. Gaussovo praštevilo brez imaginarnega ali realnega dela oblike ...

                                               

45 (število)

najmanjše število, katerega vsota njegovih števk je enaka 45, je 99999 9+9+9+9+9=45.

                                               

48 (število)

Harshadovo število. število Hamiltonovih poti na 3-hiperkocki. 48 = 6!! = 2 4 6. deveto Zumkellerjevo število. Ulamovo število 48 = 1 + 47 {\displaystyle 48=1+47\,\!}. 48 je najmanjše število n, za katero ima enačba φx = n natanko 11 rešitev. Reš ...

                                               

49 (število)

deveto Prothovo število 49 = 3 2 4 + 1. veselo število. polpraštevilo. sestavljeno število. sedmo kvadratno število 49 = 7 2 {\displaystyle 49=7^{2}\!\,}. Somerjevo psevdopraštevilo Somer-Lucasovo psevdopraštevilo.

                                               

50 (število)

ne obstaja noben takšen cel x, da bi veljala enačba x - φx = 50. ne obstaja noben takšen cel x, da bi veljala enačba φx = 50.

                                               

51 (število)

Perrinovo število. polpraštevilo. sestavljeno število. šesto Motzkinovo število. šesto petkotniško število 51 = 6 3 ⋅ 6 − 1 / 2 {\displaystyle 51=63\cdot 6-1/2\,\!}.

                                               

52 (število)

šesto Bellovo število. ne obstaja noben takšen cel x, da bi veljala enačba x - φx = 52. tretje nedotakljivo število, saj ne obstaja nobeno takšno celo število x, da bi bila vsota njegovih pravih deliteljev enaka 52. sestavljeno število.

                                               

53 (število)

deveto samoštevilo Kolumbijevo število osmo praštevilo Germainove. Eisensteinovo praštevilo brez imaginarnega ali realnega dela oblike 3 n − 1 {\displaystyle 3n-1}. sedmo pitagorejsko praštevilo 53 = 4 ⋅ 13 + 1 {\displaystyle 53=4\cdot 13+1\!\,}. ...