ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 296
                                               

Ivan Zorman (kulturnik)

Zorman je sprva v Parizu študiral slikarstvo, od 1909 dalje pa na praški Tehniški visoki šoli arhitekturo. Leta 1914 se je vrnil domov in prevzel skrb nad družinskim imetjem. Bil je med ustanovitelji Narodne galerije v Ljubljani, od 1918 njen upr ...

                                               

Viktor Zorman

Po ljudski šoli je obiskoval klasično gimnazijo in stanoval v Marijanišču, po maturi leta 1937 se je vpisal na študij slavistike, po krajšem času pa se je prepisal na teologijo. Med nemško okupacijo Gorenjske ni mogel domov, zato je na povabilo b ...

                                               

Vinko Zorman

Vinko Zorman, brat kulturnega delavca in kritika Ivana Zormana, je po končani klasični gimnaziji v Ljubljani 1902–1910 v Pragi študiral na Tehniški visoki šoli 1910–1915 in opravil letne tečaje za konzularno in diplomatsko službo na Karlovi unive ...

                                               

Oskar Zornik

Oskar Zornik, rojen rudarju Ivanu in Frančiški Zornik rojeni Komac, je obiskoval italijansko nižjo gimnazijo v Bovcu 1934–1938 in višjo v Trstu 1938–1940 ter jo končal v Ljubljani 1945–1947. Leta 1942 se je vključil v NOB partizansko ime Miloš, b ...

                                               

Drago Zupan

Zupan je končal osnovno šolo leta 1912, med 1. svetovno vojno bil vojak, v letih 1918–1920 obiskoval strojni oddelek Tehniške srednje šole v Ljubljani in si hkrati pridobival osnovno pevsko izobrazbo na konservatoriju Glasbene mltice pri Mateju H ...

                                               

Ignacij Zupan

Ignacij Zupan, izdelovalec orgel, se je rodil v družini orglarja Ignacija Zupana 1825-1888 in matere Elizabete rojene Lešter. Orglarstva se je učil pri svojem očetu, ki je kot samouk izdelal številne orgle, naslonjene na izročilo, s sapnicami na ...

                                               

Jože Zupan (1921)

Zupan se je izučil za mizarja. Po končani šoli leta 1938 je bil do odhoda v partizane mizarski pomočnik. V letih 1943−1945 je bil v NOB član igralske skupine 9. korpusa na Primorskem. Po vojni je ob delu obiskoval gimnazijo na Jesenicah mala matu ...

                                               

Martin Zupanc

Zupanc je po končani osnovni šoli obiskoval dveletno kmetijsko šolo v Grottenhofu pri Gradcu 1897–1900. Po odsluženi vojaščini je bil 1904–1920 v Gradcu pri štajerskem deželnem odboru asistent potujočega učitelja za živinorejo M. Jelovška, 1920–1 ...

                                               

Jakob Zupančič (znanstvenik)

Zupančič je obiskoval klasično gimnazijo v Ljubljani 1882–1891, študiral matematiko in fiziko na Dunaju 1891–1896 in 1897 opravil državni izpit za profesorja iz obeh predmetov. Od 1896 je učil na gimnaziji v Kranju, 1898 prišel na klasično gimnaz ...

                                               

Josip Zurc

Po končani ljudski šoli se je izučil za mesarja in po odsluženju vojaškega roka prevzel gostilno pri Štemburju v Kandiji. Postal je tudi spreten veterinar-samouk. Hkrati se je udejstvoval v javnem življenju: bil je 25 let župan največje kranjske ...

                                               

Franz Zweifler

Franz Zweifler, avstrijski agronom, šolnik ter vinogradniški in vinarski strokovnjak, * 17. november 1859, Slovenska Gorica, † 19. marec 1939, Radgona.

                                               

Avgust Žabkar

Avgust Žabkar se je rodil 22. julija 1855 v Dobah pri Kostanjevici gozdnemu čuvaju Antonu in njegovi ženi Emiliji rojeni Hes. Po končani osnovni šoli v domači vasi, je postal kovaški vajenec; ključavničarstva se je izučil v Novem mestu in Ljublja ...

                                               

Dragotin Žagar (uradnik)

Dragotin Karel Mihael Žagar je po treh razredih klasične gimnazije v Ljubljani, kjer je bil sošolec Frana Levstika, 1848 stopil v finančno službo in bil deželni blagajnik vse do upokojitve julija 1900. Deloval je v več narodnih društvih. Oktobra ...

                                               

Iztok Žagar

Žagar je že maja 1941 v Ljubljani delal kot aktivist OF, avgusta je postal komandir čete na Kureščku, nato politični komisar Preserske partizanske čete. Po napadu na italijansko postojanko v Ložu sredi oktobra 1941 je bil ujet in zaradi mladoletn ...

                                               

Zoran Žagar

Žagar je gimnazijo obiskoval v Celju 1934–1941 in maturiral 1945 v Beogradu. Aprila 1941 so ga Nemci v Celju zaprli in izgnali v Srbijo, kjer se je še istega leta vključil v NOB. Septembra 1944 je odšel v enoto NOV na Fruški gori, bil bataljonski ...

                                               

Tone Žakelj

Tone Žakelj, član organizacije TIGR, * 8. junij 1901, Hruševje, †. Izučil se je za ključavničarja. V ilegalnem gibanju, ki se je borilo proti italijanskemu fašizmu na zasedenem ozemlju Primorske, je začel sodelovati leta 1925. Na postojnskem je o ...

                                               

Stanley Žele

Stanley Žele, slovenski raziskovalec izseljeništva in ilustrator, * 10. november 1895, Radohova vas, Pivka, † 23. september 1966, Berwyn, Illinois, ZDA.

                                               

Rado Železnik

Železnik je dokončal 3 razrede gimnazije, potem bil vajenec v modni trgovini E. Skuška. Tam ga je 1909 odkril igralec in vodja dramske šole Hinko Nučič in ga povabil v svojo šolo. Čez dober mesec 30. julija je že nastopil z lepim uspehom v Narodn ...

                                               

Zoran Železnik

Železnik je gimnazijo začel obiskovati 1941 v Celju; po nostrifikacijskih izpitih 1945 jo nadaljeval v Kranju in 1950 maturiral, nato v Zagrebu študiral veterino, kjer je 1956 diplomiral in 1963 doktoriral. V letih 1959−1963 je opravil specializa ...

                                               

France Železnikar

France Železnikar, obrtniški in delavski organizator, se je rodil v družini krojača Frana Železnikarja. V rojstnem mestu se je izučil krojaške obrti, delal 1860–1868 v Gradcu, Mariboru, Trstu in na Dunaju ter se nato vrnil v Ljubljano. Zaradi ude ...

                                               

Marijana Željeznov Kokalj

Ljudsko šolo je obiskovala pri ljubljanskih uršulinkah in nato zasebni francoski licej Notre Dame de Sion v Trstu 1910-1916 in 1918 maturirala na tržaški gimnaziji. Učila je v Ljubljani 1920–1924, v Bogojini 1924–1926 in kratek čas v Kropi 1926. ...

                                               

Ernest Žerjal

Rodil se je v slovenski družini v Škednju ital. Servola. V rojstnem kraju je končal osnovno šolo, leta 1917 pa v Trstu še Trgovsko akademijo. V letih 1917−1919 je bil vojak na ruskem bojišču. Po vojni je bil sprva zaposlen pri tržaškem slovenskem ...

                                               

Stano Žerjal

Po končani osnovni šoli v rojstnem kraju je obiskoval večerne tečaje v Trstu. Zaposlil se je v tržaškem arzenalu, kjer je delal 40 let do upokojitve 1976. Leta 1931 je pričel igrati v boljunski godbi pri kateri je igral na več instrumentov. Po le ...

                                               

Nestl Žgank

Sprva se je zaposlil kot delavec v tekstilni tovarni v Preboldu. Po okupaciji se je prodružil NOB in ostal partizan vse do konca vojne. Leta 1944 pa do osvoboditve 1945 je 15 mininut od planinskega doma na Šmohorju nad Laškim delovala partizanska ...

                                               

Gregor Žiberna

Bil je izučen klobasičar in prekajevalec. V mladosti sta z bratom Nacetom v Trstu odprla prvo slovensko kavarno in zatem še delikateso, a kot zavedna Slovenca prišla v konflikt z italijanskimi iredentisti in bila izgnana. Žiberna se je vrnil v ro ...

                                               

Simon Žibert

Žibert je gimnazijo obiskoval v Novem mestu 1903–1906 in v Ljubljani 1907–1911, na Dunaju je od 1911 študiral veterino, bil 1915 mobiliziran in tik pred koncem vojne diplomiral v Lvovu 1918 in 1922 na Dunaju doktoriral. Iz veterinarske mikrobiolo ...

                                               

Joško Žigon

Kot dijak je najprej obiskoval slovensko gimnazijo v Gorici, nadaljeval pa na Zavodu svetega Stanislava v Šentvidu pri Ljubljani. Januarja 1918 so ga rekrutirali v avstro-ogrsko vojsko. Na južnotirolskem bojišču je bil ranjen. Po vojni je bil v č ...

                                               

Anton Žilavec

Študiral je v senjskem bogoslovju, 29. junija 1940 je bil posvečen v duhovnika v Senju. Kot kaplan je služboval v Perušić blizu Gospića, nato je bil 20. julija 1941 postavljen za upravitelja župnije Dabar pri Otočcu v Liki. Zaradi pojava četnikov ...

                                               

Stanislav Žitko

V Gorici je leta 1915 končal klasično gimnazijo. Pravo je študiral na Dunaju in Zagrebu, kjer je oktobra 1928 tudi doktoriral. Kot pravnik je služboval pri okrajnem glavarstvu v Krškem 1920, pri pravnem ravnateljstvu Južne železnice v Ljubljani 1 ...

                                               

Rudolf Žitnik

Žitnik je imel v Ljubljani pred 2. svetovno vojno uspešno kleparsko podjetje, bil dejaven član Sokola in pozneje tudi starešina sokolskega društva v Štepanji vasi. V JNS je bil podpredsednik strankinega ljubljanskega ter član banovinskega odbra. ...

                                               

Vinko Žitnik

Do 1926 je pomagal očetu na kmetiji, nato je bil dve leti zaposlen na glavni pošti v Ljubljani, 1929 je nastopil službo orožnika, končal podčastniško šolo v Ljubljani in dosegel naredniški čin. Do 1941 je služboval v raznih krajih predvsem po slo ...

                                               

Jakob Žnider

Jakob Žnider, slovenski kipar, * 4. julij 1862, Jernej pri Ločah (sedaj Sveti Jernej, Slovenske Konjice, † 9. marec 1945, Maria Lanzendorf pri Dunaju.

                                               

Josip Žontar

Ljudsko šolo je obiskoval v Škofji Loki, gimnazijo v Kranju 1906-1914; kot abiturienta so ga nekateri gimnazijski profesorji 1914 vpletli v proces proti preporodovcem, na obravnavi ni hotel pričati proti sošolcem. Pod vplivom profesorja Franca Ko ...

                                               

Primož Žontar

Osnovno šolo je obiskoval v Škofji Loki, nato je ostal na domačiji. Zgodaj se je zanimal za rezbarstvo in je kmalu dosegel veliko spretnost v rezanju modelov za mali kruhek, ki jih je po naročilu izdelal na stotine. Pozimi se je ukvarjal s kolars ...

                                               

Jakob Žorga

Jakob Žorga, brat Marcela Žorge, je ljudsko šolo obiskoval v Brežicah in drugod. Po končani obrtni šoli na Dunaju, okoli leta 1906 je opravil zaključni izpit za ključavničarja, je bil vsaj od 1907 kurjač in strojevodja pri železnici v Ljubljani. ...

                                               

Marcel Žorga (politik)

Marcel Žorga, brat J. Žorge, je ljudsko šolo obiskoval v Brežicah, Zidanem mostu in v Trstu. Po končani obrtni šoli na Dunaju z zaključnim izpitom za ključavničarja 1900 se je 1901 zaposlil kot ključavničar in kurjač pri železnici v Ljubljani. V ...

                                               

Franc Žugel

Na Filozofski fakulteti v Ljubljani je študiral slavistiko. Po okupaciji 1941 se je vključil v Osvobodilno fronto, bil od 1942 borec 2. grupe odredov, po italijanski ofenzivi 1943 namestnik političnega komisarja Tomšičeve brigade, politični komis ...

                                               

Marija Žumer

Ljudsko šolo je obiskovala v Zgornjih Gorjah, od 1914 je bila delavka, nazadnje 1939 snažilka v Hotelu Park na Bledu. Leta 1932 je bila sprejeta v KPJ. V letih 1933–1936 je v Sovjetski zvezi obiskovala Komunistično univerzo narodnih manjšin Zahod ...

                                               

Srečko Žumer

Srečko Žumer je bil brat Lojzeta in Matije Žumra. V Kranju je ob podpori Janeza Evangelista Kreka obiskoval nižjo gimnazijo 1907–1911, nato se je v tiskarni Tiskovnega društva izučil za stavca 1912–1915. Med prvo svetovno vojno je bil vojak na so ...

                                               

Ivan Županc

Ivan Županc, slovenski aktivist Osvobodilne fronte na Koroškem, * 4. april 1915, Obirsko v Podjuni, † 14. oktober 1943, Celovec. Bil je gozdni delavec. Leta 1939 je pobegnil v Jugoslavijo in se septembra 1941, ko se je vključil v Mokronoško parti ...

                                               

Vilmoš Županek

Vilmoš Županek, slovenski nabožni pesnik in župan v Prekmurju, * 4. maj 1897, Šalovci, Avstro-Ogrska, † 24. november 1978, Šalovci, Socialistična federativna republika Jugoslavija. Njegova starša sta bila Janoš Županek in Ana Buček. Oče ter ded M ...

                                               

Frančišek Župec

Župec je leta 1940 pričel študirati pravo na ljubljanski PF ter bil tu član katoliškega akademskega kluba Straža. Ker se študentje septembra 1941 niso hoteli vpisovati v enotno vseučiliščno organizacijo, je italijanski okupator zagrozil, da bo un ...

                                               

Franc Žuža

Franc Žuža, slovenski pridelovalec hmelja in pivovar, * 11. julij 1825, Žalec, † 14. april 1871, Žalec. Franc Žuža, sin posestnika in lastnika premogovnikov v Savinjski dolini, je leta 1842 v Žalcu ustanovil pivovarno, ki je 1874 prešla v last Si ...

                                               

Leopold Žužek

Leopold Žužek, slovenski pravnik in politik, * 11. september 1877, Žužemberk, † 5. september 1927. Študij prava je končal z doktoratom leta 1901. Služboval je v raznih upravnih službah v Ljubljani, Postojni, Novem mestu in Kamniku. Med prvo sveto ...

                                               

Matija Žvanut

Gimnazijo je končal v Gorici. Po družinskem izročilu naj bi študiral pravo, toda nevarnost vpoklica v vojsko naj bi mu to preprečila. Pred vojaško suknjo naj bi se rešil z zaposlitvijo pri svaku Andreju Danevu na Opčinah, ki je bil vojni dobavite ...

                                               

21 gramov

21 gramov je ameriški kriminalno-dramski film v režiji Alejandra Gonzáleza Iñárrituja, ki je izšel leta 2003 v distribuciji Focus Features. V glavnih vlogah so zaigrali Sean Penn, Naomi Watts, Charlotte Gainsbourg, Danny Huston in Benicio Del Tor ...

                                               

Čudoviti um

Čudoviti um je ameriški biografski dramski film iz leta 2001, ki je posnet po življenju ameriškega matematika Johna Nasha, Nobelovega nagrajenca za ekonomijo in dobitnika Abelove nagrade. Film je režiral Ron Howard po scenariju Akive Goldsmana, k ...

                                               

Dobri Will Hunting

Dobri Will Hunting je ameriški dramski film iz leta 1997, ki ga je režiral Gus Van Sant, v glavnih vlogah pa nastopajo Robin Williams, Matt Damon, Ben Affleck, Minnie Driver in Stellan Skarsgård. Scenarij sta napisala Affleck in Damon ter sledi 2 ...

                                               

Kocka (film)

Kocka je kanadska znanstvenofantastična psihološka grozljivka, film režiserja Vincenza Natalija iz leta 1997, ki je izšel v sklopu projekta" First Feature Project "Kanadskega fimskega centra. Gre za nizkoproračunski film, znan po tem, da se v cel ...

                                               

Teorija vsega (film)

Teorija vsega je biografska romantična drama, ki se dogaja na Univerzi v Cambridgeu in prikazuje življenje teoretičnega fizika Stephena Hawkinga. Režiral ga je James Marsh, Anthony McCarten pa je prilagodil scenarij po spominih Potovanje do Nesko ...