ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 294
                                               

Julij Titl

Julij Titl, slovenski, geograf, gospodarski zgodovinar in družbenopolitični delavec, * 24. november 1914, Vrhole pri Slovenskih Konjicah, † januar 2014, Izola.

                                               

Fritz Todt

Fritz Todt, nemški inženir, politik in nacist, * 4. september 1891, Pforzheim, † 8. februar 1942, Kętrzyn. Kot generalni inšpektor pri graditvi nemških cest se je od junija 1933 ukvarjal predvsem z graditvijo avtocest, od decembra 1938 pa je nadz ...

                                               

Franc Tom

Po končani gimnaziji je vstopil v ljubljansko bogoslovje, 5. julija 1931 je prejel mašniško posvečenje, nadaljeval je s študijem in leta 1936 doktoriral na graški univerzi. Kot kaplan je delal na številnih župnijah, nato je deloval v Bohinjski Bi ...

                                               

Tomaž Slovan

Tomaž Slovan, bizantinski vojskovodja in samozvani cesar, ki je v letih 820-823 vodil velik upor proti bizantinskemu cesarju Mihaelu II. Amorijcu, * okoli 760, Gaziura, Bizantinsko cesarstvo, † oktober 823, Arkadiopol, Bizantinsko cesarstvo. Roje ...

                                               

Ivan Tomažič (ekonomist)

Tomažič je leta 1940 končal trgovsko akademijo v Mariboru in leta 1970 diplomiral na Višji šoli za organizacijske vede v Kranju. Leta je kot komercialist nastopil službo v trgovskem podjetju Srečko Kranjc v Pesnici in od 1944-1945 sodeloval v NOB ...

                                               

France Tomšič (politik)

Tomšič se je rodil kot 4. otrok v družini s 6 otroki, ki so živeli na manjši kmetiji v Šmarci. Po osnovni šoli v domačem kraju je šel na nižjo gimnazijo v Kamnik, nato pa na industrijsko šolo v Kranj in kasneje na srednjo tehniško šolo v Ljubljan ...

                                               

Anton Tožbar

Anton Tožbar starejši, po domače Špik, slovenski kmet, cerkovnik in gorski vodnik, * 3. januar 1835, Log pri naselju Trenta, † 22. ali 24. december 1891. Tožbar je bil prvi gorski vodnik Juliusa Kugyja 1858–1944," očeta alpinizma "v Julijskih Alp ...

                                               

Leopold Tratnik

Leopold Tratnik, starejši brat K. Tratnika, je pasarsko obrt opravljal v Ljubljani. Njegovo delo je bilo sprva dokaj obsežno, sam je proti koncu življenja izjavil, da so njegovi izdelki v vseh cerkvah, vendar je proti koncu 19. stoletja začela ob ...

                                               

Milan Trbižan

Milan Trbižan, slovenski inženir metalurgije in univerzitetni profesor, * 6. julij 1935, Ljubljana, † 20. julij 2015, Ljubljana Gimnazijo je obiskoval v Kamniku, kjer je leta 1953 v prvi generaciji kamniških maturantov opravil zaključne izpite. Š ...

                                               

Stanko Trček

Po osnovni šoli na Vrhniki je obiskoval klasično gimnazijo v Ljubljani, v tem času je stanoval v dijaškem domu na Taboru. Po maturi je vstopil k lazaristom, leta 1938 je doštudiral teologijo, 3. julija 1938 mu je dr. Gregorij Rožman podelil duhov ...

                                               

Anton Trstenjak (zgodovinar)

Rodil se je 10. maja 1853 na Krčevini župnija Miklavž pri Ormožu sodarju in vinogradniku Ivanu ter gospodinji Ani Trstenjak rojeni Zidarić doma iz Hrvaškega Zagorja. Imela sta sedem otrok, šest sinov in hčer; razen drugorojenca Ivana, ki je ostal ...

                                               

Felicijan Trubar

Felicijan Trubar, slovenski protestant, * 1555, Kempten, Nemčija, † po letu 1600, Grüntal, Nemčija. Felicijan Trubar, četrti otrok iz Trubarjevega zakona z Barbaro Sitar je bil superintendant protestantski dekan slovenske in nemške protestantske ...

                                               

Vladimir Turina

Rodil se je v družini carinskega uslužbenca Ivana Turine. Šole je obiskoval v raznih krajih, leta 1935 pa je diplomiral na Fakulteti za gospodarstvo in trgovske vede v Trstu. Po diplomi je služboval v raznih krajih, po osvoboditvi pa se je na pov ...

                                               

Gustav Turjaški

Gustav grof Turjaški, kranjski graščak, veleposestnik in politik iz mokriške veje Turjačanov, * 7. julij 1815, grad Mokrice, † 23. januar 1880.

                                               

Josip Turk (politik)

Turk je po končani osnovni šoli obiskoval 2 razreda realke 1878-1879 in nato trgovsko šolo, 1890 je po očetu prevzel prevozništvo. Leta 1896 je bil izvoljen v ljubljanski občinski svet, kjer je deloval s presledki nad 30 let; bil je: član stavbne ...

                                               

Julijana Turk

Julijana Turk, slovenska šivilja in gospodinja, * 13. februar 1908, Videm pri Ptuju, † 11. januar 2017. Skoraj vse življenje je preživela na domačiji v Halozah, kjer je delala kot gospodinja, izučila pa se je tudi za šiviljo. Imela je tri otroke. ...

                                               

Lida Turk

Osnovno šolo, nižjo gimnazijo in učiteljišče je končala v Trstu. Po končanem šolanju je obiskovala razne tečaje. Leta 1958 se je zaposlila v odvetniški pisarni, 1. februarja 1961 pa je dobila službo na Radiu Trst A, najprej kot strojepiska, kasne ...

                                               

Tuskulski grofje

Tuskulski Grofje od Tuskula ; latinsko Comites de Tuscolana ; angleško Counts of Tusculum ; italijansko Conti di Tuscolo ; nemško: Tuskulaner - tudi Tuskulanski grofje je bila najmočnejša svetovljanska plemiška rodbina v Laciju, blizu Rima, v dan ...

                                               

Vlado Tušak

Vlado Tušak se je rodil v znameniti cerkvenjaški trgovski družini, in tudi sam po šolanju nadeljeval s trgovsko dejavnostjo ter kasneje postal komercialni direktor Slatkogorske. Bil je osebnost ki je s prijaznim povabilom marsikoga od domačinov p ...

                                               

Kerubin Tušek

Rojen je bil v premožni družini. Leta 1896 je vstopil v frančiškanski red in prevzel redovno ime Kerubin, noviciat je napravil na Trsatu, gimnazijo pa končal na Kostanjevici pri Novi Gorici. V goriškem osrednjem semenišču je študiral bogoslovje, ...

                                               

Jožko Udovič

Osnovno šolo je obiskoval v rojstnem kraju, se tu izučil za slaščičarja, delal v slaščičarni do pobega iz Trsta preko Tolmina v Jugoslavijo 1930, ker je kot član Mladinskega društva pri Sv. Ivanu v Trstu sodeloval s tigrovcema F. Marušičem in F. ...

                                               

Mileva Ukmar

Mileva Boltar rojena v družini železniškega uslužbenca je osnovno šolo v letih 1912–1917 obiskovala v Trstu in Splitu, gimnazijo 1917–1925 v Splitu, Ljubljani in Zagrebu, tu je od 1925–1928 poslušala predavanja na slavističnem oddelku filozofske ...

                                               

Drago Ulaga

Nižjo gimnazijo je obiskoval v Celju 1918-1922, nato učiteljišče v Mariboru 1922-1926 ter Visoko šolo za telesno vzgojo Hochschule für Leibesübungen v Berlinu 1926-1930, jer je 1930 tudi diplomiral in postal prvi Slovenec z visokošolsko izobrazo ...

                                               

Emil Ulaga

Emil Ulaga, bratranec D. Ulage je ljudsko šolo je obiskoval v rojstnem kraju 1918-1922, učiteljišče pa v Mariboru 1926-1931. Poučeval je v Žičah 1933-1939 in na Zavodu za usposabljanje slušno in govorno prizadetih v Ljubljani 1939-1972. Leta 1942 ...

                                               

Vojteh Ullrich

Ullrich Vojteh Albert, Franc, sin H. Ullricha umrl za jetiko v Kranju, je po ljudski šoli in nižji gimnaziji v Kranju 1872-1876 obiskoval višjo gimnazijo v Ljubljani 1876–1878. Po končani gimnaziji je vpisal jezikoslovje na univerzi v Gradcu, kam ...

                                               

Hieronim Ullrich

Po končani gozdarski šoli v Dašicah 1830 je služboval kot gozdarski pripravnik in pristav po zasebnih veleposestvih na Češkem in Moravskem, med marcem in novembrom 1837 je bil neplačani pripravnik v službi komorne carinske uprave v Bovcu, do okto ...

                                               

Ulrik I. Žovneški

Ulrik I. Žovneški, svobodni plemič iz rodbine Žovneških in prednik Celjskih grofov, *?, † okoli 1256. Bil je sin Konrada I. in brat Konrada II., Liutpolda III. in Gebharda III sam je bil poročen z Ano Sternberško s Koroške, z njo naj bi imel sina ...

                                               

Janez Umek

Janez Umek, slovenski gradbeni inženir, strokovnjak za zavarovalništvo, gradbeništvo in promet, * 12. marec 1904, Blatna Brezovica, † 26. april 1974, Ljubljana. Rodil se je na velikem posestvu v Blatni Brezovici pri Vrhniki. Bil je dvanajsti otro ...

                                               

Cecilij Urban

Po končanem 6. razredu gimnazije v Trstu 1908 se je tu zaposlil kot črkostavec in nato korektor ter še istega leta iz političnih razlogov emigriral v Italijo, prevzel ime Cecilij Urban ter v Firencah študiral filologijo; decembra 1916 je stopil v ...

                                               

Feliks Urbanc

Ker sta mu zgodaj umrla starša, ga je vzel k sebi stari oče v Brežice, kjer je hodil v šolo in se nato zaposlil kot vajenec pri trgovcu Kraljiču, tu se je z delom uveljavil, postal poslovodja, kot tak sredi 70-ih let 19. stoletja prišel v Kranj k ...

                                               

Ivan Urbanec

Po ljudski šoli in bančnem tečaju je opravljal različne službe: pri Prvi hrvatski štedionici v Zagrebu 1873-1874, nato bil nekaj časa pisar pri grofu Bombellesu v Vinici pri Varaždinu, od 1882 do smrti pa tajnik slovenske posojilnice in čitalnice ...

                                               

Franc Uršič (1896-1951)

Uršič se je rodil v družini sedmih otok malemu kmetu in krojaču Lovrencu in materi Ani rojeni Trunk. Osnovno trirazredno šolo je obiskoval v rojstnem kraju, gimnazijo pa v Celovcu 1907-1915. Med vojno 1915–1918 je bil v avstro-ogrski vojski provi ...

                                               

Jožef Uršič

Rodil se je v družini kmeta Franja in gospodinje Marije Uršič rojene Žgur. Bil je med tistimi zavednimi Slovenci, ki so se odločno uprli fašističnemu zatiranju primorskih rojakov. V rojstnem kraju je bil med pobudniki ustanovitve prosvetnega druš ...

                                               

Lojze Uršič

Lojze Uršič, slovenski gimnazijski profesor, publicist in prevajalec, * 20. oktober 1908, Krška vas pri Stični, † 4. oktober 1995, Krška vas pri Stični. Uršič je po končani osnovni šoli in gimnaziji študiral slavistiko na ljubljanski Filozofski f ...

                                               

Rudolf Užnik

Po osnovni šoli v rojstnem kraju je tu od 1903–1907 na strokovni šoli za puškarstvo obiskoval specialni oddelek za graverstvo. V letih 1907–1911 se izpopolnjeval pri različnih mojstrih na Saškem, domačem kraju in na Dunaju. Od 1912–1920 je imel v ...

                                               

Ivan Vadnal

Po končani ljudski šoli je delal na domači kmetiji in se pridružil zavednim slovenskim fantom, ki jih je zelo prizadel požig tržaškega Narodnega doma. Mladinci so leta 1922 sklicali množično nočno zborovanje na Prestranku, 1925 pa so sklenili obo ...

                                               

Alojz Valenčič

Rodil se je v družini malega tržaškega trgovca. Ljudsko šolo in dva razreda gimnazije 1909-1911 je obiskoval v rojstnem mestu, nato je staršem pomagal v trgovini. Leta 1914 je bil vpoklican v avstrijsko vojsko in bil na ruskem bojišču ranjen. Po ...

                                               

Albin Valentinčič

Rodil se je v družini Ivana Valentinčiča v Pevmi ital. Piuma pri Gorici. Ljudsko šolo je obiskoval v Podsabotinu, trgovsko šolo pa v Gorici. Leta 1924 se je zaposlil v goriški Narodni knjigarni. Sodeloval je s kulturnimi delavci, predvsem pa z Zo ...

                                               

Alojz Valentinčič

Ljudsko šolo je obiskoval v Volčah, italijansko nižjo srednjo šolo ter licej 1927-1930 pa v Tolminu. Že kot dijak liceja je bil zelo delaven v ilegalni organizaciji TIGR. Dijakom in tolminski mladini je predaval v ilegalnem krožku, ki je imel sed ...

                                               

Emil Valentinčič

Emil Valentinčič, slovenski kulturni delavec, * 29. januar 1947, Pevma pri Gorici, † 14. januar 1985, Pariz. Rodil se je v družini mizarja in cerkvenega orglarja Franca Valentinčiča v Pevmi ital. Piuma pri Gorici. Osnovno šolo je obiskoval v rojs ...

                                               

Bogomil Valiček

Bogomil Valiček, italijanski izdelovalec orgel, * 22. oktober 1922, Ljubljana, † 27. januar 1974, Gorica, Italija. Rodil se v družini orglárja Josipa Valička. Poklica se je izučil v očetovi delavnici. Skupaj z očetom in bratom Jožefom so v Gorici ...

                                               

Josip Valiček

Josip Valiček, češki izdelovalec orgel, * 12. februar 1879, Češka, †. Rodil se je blizu Brna na Moravskem. Mlad je prišel v Ljubljano in se zaposlil v delavnici Ivana Milavca. Po prvi svetovni vojni je prišel v Gorico in delal v delavnici Ivana K ...

                                               

Jožef Valiček

Jožef Valiček, italijanski izdelovalec orgel, * 20. marec 1911, Ljubljana, † 4. julij 1973, Jamlje pri Tržiču, Italija. Rodil se v družini orglárja Josipa Valička. Poklica se je učil že v delavnici mojstra Ivana Kacina in potem nadaljeval v očeto ...

                                               

Elvira Vatovec

Elvira Vatovec, partizanska učiteljica, * 8. junij 1922, Čežarji, † 5. september 1944, Dekani. Bila je najmlajša od šestih otrok v družini zidarja Jožeta Vatovca. Ljudsko šolo je obiskovala v rojstnem kraju. Po končani šoli je delala doma na kmet ...

                                               

Mirko Vekjet

Po ljudski šoli je obiskoval idrijsko realko, nato pa je vstopil v semenišče v Gorici. Že kot dijak se je vključeval v društveno delo, leta 1924 je ustanovil mladinsko društvo Slovencev pod Italijo Adrija. 2. julija 1933 je prejel mašniško posveč ...

                                               

France Velkovrh

Leta 1958 je absolviral iz biologije z delom Nove najdbe in pripombe k dosedanjim opisom podzemeljskih gastropodov iz porečja Ljubljanice, za kar je tudi prejel Prešernovo nagrado. Leta 1962 je diplomiral na Biotehniški fakulteti v Ljubljani, kje ...

                                               

Fran Vesel

Fran Vesel, slovenski fotograf, * 20. december 1884, Ljubljana, † 7. marec 1944, Ljubljana. Vesel je po prvem razredu gimnazije obiskoval trgovsko šolo in sprva delal v očetovi trgovini. Med letoma 1912 in 1923 je delal pri Uradu za zgradbo hudou ...

                                               

Gvido Vesel

Gvido Vesel, slovenski pionir sadjarstva, * 7. marec 1901, Trst, † 11. april 1984, Izola, Slovenija. Zaradi podpiranja članov TIGR ter udeležbe na demonstracijah ob predaji Škocjanskih jam italijanskemu turističnemu društvu je bil leta 1926 obsoj ...

                                               

Amerigo Vespucci

Amerigo Vespucci, italijanski raziskovalec in kartograf, *9. marec 1454, Firence, Italija, † 22. februar 1512, Sevilla, Španija. Bil je prvi človek po Krištofu Kolumbu, ki je dokazal, da je Novi svet, ki ga je Kolumb odkril leta 1492, četrti kont ...

                                               

Fran Vidic

Po končani osnovni šoli v domačem kraju in gimnaziji v Celju je študiral slavistiko, klasično filologijo in zgodovino na Dunaju ter leta 1898 doktoriral. Po končanem študiju je bil dva semestra suplent na mariborski gimnaziji in tam odločilno vpl ...