ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 286
                                               

Frančišek Ksaver Karun

Frančišek Ksaver Karun, slovenski duhovnik in župnik v Trnovem, * 18. december 1818, Ljubljana, † 5. december 1890, Ljubljana. Frančišek Ksaver Karun je takorekoč celo svoje življenje posvetil trnovski župniji. Najprej je bil njen kaplan 1849-54, ...

                                               

Kasim I. Astrahanski

Kasim I. Astrahanski je bil kan Astrahanskega kanata, ki je vladal od leta 1466 do 1495, * ni znano, † okrog 1500. Astrahanski prestol je zasedel po smrti svojega očeta Mahmuda Bin Kučuka.

                                               

Olga Kastelic

Olga Kastelic - Marjetka, slovenska partizanka prvoborka, urednica in dokumentaristka, * 25. september 1924, Hrastnik, † 27. februar 2003, Ljubljana. Kasteličeva se je maja 1941 v rodnem Hrastniku vključila v NOB, spomladi 1942 pa je odšla v Štaj ...

                                               

Franc Kavčič (gospodarstvenik)

Kavčič je bil pred drugo svetovno vojno delavec v kranjski tekstilni tovarni Jugobruna. Na začetju vojne je postal aktivist OF, nato je sodeloval v bojih Cankarjevega bataljona in bil 1942 politični komisar Škofjeloške čete v Poljanskem bataljonu ...

                                               

Hinko Kavčič

Kavčič se je šolal v Postojni in v Gorici, kjer je obiskoval 2. in 3. razred realke 1861–1862. V kranjskem deželnem zboru je od leta 1886 do 1893 zastopal kmečke občine Postojna-Logatec-Senožeče-Lož-Bistrica, bil član narodno-naprednega kluba, a ...

                                               

Janko Kavčič (pedagog)

Kavčič je leta 1933 končal učiteljišče v Mariboru ter 1936 diplomiral Fakulteti za telesno kulturo FKT v Berlinu. Od leta 1936 do 1941 je bil referent na ministrstvu za telesno vzgojo v Beogradu in predavatelj na višji šoli ta telesno vzgojo. Po ...

                                               

Josip Kavčič

Kavčič je gimnazijo dokončal v Gorici, pravo je študiral v Olomucu Češka in Padovi, kjer je bil promoviran. Po končanem študiju je stopil v upravno službo ter služboval v Gorici, Tolminu, Cerknem, Trstu, Malem Lošinju, Vodnjanu, Bakru, Vrbovskem ...

                                               

Niko Kavčič

Kavčič se je po končani trgovski akademiji v Ljubljani leta 1937 zaposlil v Kreditnem zavodu za trgovino in industrijo v Ljubljani in kasneje v Beogradu. Leta 1941 se je vključil v NOB, od 1942 je delal v partizanski tehniki in bil med vodilnimi ...

                                               

Stane Kavčič

Kavčič je že pred vojno deloval v sindikatih, član KPS pa je postal julija 1941. Med NOB je bil od 1942 sekretar okrožnega komiteja komunistične partije Vrhnika, januarja 1943 je postal sekretar pokrajinskega komiteja Skoja za Slovenijo in sekret ...

                                               

Franc Kavs

Franc Kavs, slovenski narodni delavec in časnikar, * 13. november 1913, Čezsoča, † 17. november 1970, Trst. Rodil se je v Čezsoči v družini Goriškega trgovca in posestnika. Zaradi 1. svetovne vojne je morala družina v begunstvo. Po končani vojni ...

                                               

Franc Kek

To je članek o duhovniku. Za režiserja, producenta in politika z istim imenom glej Franci Kek. Franc Kek, slovenski duhovnik, * 20. avgust 1895, Studenec pri Trebnjem, † 21. oktober 1943, gozd Padež, Birčna vas).

                                               

Ivan Kenda

Ivan Kenda, posestnik in župan na Bledu, * 24. junij 1877, Bovec, † 1936, Bled. Po končani trgovski šoli v Beljaku je 1896 v Ljubljani nastopil službo trgovskega pomočnika, odprl tu leta 1901 restavracijo, bil v letih 1903–1908 načelnik gostinske ...

                                               

Boris Kerč

Po maturi na klasični gimnaziji v Ljubljani leta 1938 se je vpisal na teološko fakulteto. 11. junija 1944 ga je škof Gregorij Rožman posvetil v duhovnika, novo mašo je imel pri sv. Frančišku v Šiški. Septembra istega leta je dobil dovoljenje za p ...

                                               

Jože Kerenčič

Jože Kerenčič, slovenski pisatelj, publicist, aktivist Osvobodilne fronte in narodni heroj, * 9. marec 1913, Jastrebci, † 27. december 1941, Maribor.

                                               

Lojze Kerin

Lojze Kerin, slovenski geodet, * 12. februar 1906, Brod v Podbočju, † 10. januar 1966, Ljubljana. Leta 1934 je diplomiral na Tehniški fakulteti v Ljubljani. Po osvoboditvi je do leta 1948 delal pri Ministrstvu za gozdarstvo Ljudske republike Slov ...

                                               

Dušan Kermavner

Kermavner je v letih 1923/24 študiral na Visoki trgovski šoli v Berlinu, leta 1932 je diplomiral na pedagoški fakulteti v Ljubljani in tam leta 1941 tudi doktoriral. Že leta 1920 je vstopil v Komunistično partijo Jugoslavije. Do leta 1925 je bil ...

                                               

Franc Kern

V Velesovem je hodil v ljudsko šolo nato pa je obiskoval gimnazijo v Kranju. Leta 1937 se je vpisal na študij prava v Ljubljani, po enem letu pa je vstopil v ljubljansko bogoslovje. Med vojno je postal begunec in našel zatočišče v župniji Hinje v ...

                                               

Fric Keršič

Fric Keršič - Gal, slovenski rudar, sindikalni delavec in narodni heroj, * 15. julij 1908, Ojstro, Trbovlje, † 21. november 1942, Trbovlje. Zaposlen je bil v premogovniku Trbovlje. Politično aktiven je bil že pred vojno. Leta 1932 je postal član ...

                                               

Ljerka Kervina-Hamović

Ljerka Kervina-Hamović, slovenska inženirka kemije hrvaškega rodu, * 23. februar 1929, Zavidovići, † 5. oktober 2016, Ljubljana. Leta 1953 je diplomirala na kemijsko-tehnološkem oddelku Tehniške fakultete Univerze v Zagrebu in 1973 doktorirala na ...

                                               

Lojze Kiauta

Lojze Kiauta slovenski ekonomist, gospodarstvenik in univerzitetni predavatelj, * 27. junij 1908, Postojna, † 30. maj 1991, Ljubljana. Ljudsko šolo je končal leta 1919 v rojstnem kraju, gimnazijo pa 1926 v Ljubljani. Diplomiral je na tržaški univ ...

                                               

Jaroslav Kikelj

Po gimnaziji in maturi v Mariboru je končal 2 letnika Medicinske fakultete v Ljubljani in se v začetku leta 1942 vpisal še na ljubljansko Filozofsko fakulteto. Kikelj je bil že kot dijak mariborske gimnazije predsednik Slomškovega okrožja Fantovs ...

                                               

Viljem Kindler

Tako kot njegov oče in stari oče se je tudi Viljem zapisal gozdarskemu poklicu. Rodil se je naselbini gozdarjev v Leskovi dolini sredi snežniških gozdov. Ljudsko šolo je obiskoval v Trnovem sedaj del Ilirske Bistrice, gimnazijo na Sušaku predel R ...

                                               

Gregor Klančnik

Gregor Klančnik, slovenski gospodarstvenik in športnik, * 7. november 1913, Mojstrana, † 30. marec 1995, Prevalje. Po kocu 2. svetovne vojne je Klančnik 1947 končal Višjo ekonomsko šolo v Beogradu. Od leta 1936 do 1979 je delal na področju črne m ...

                                               

Miha Klinar

Miha Klinar, slovenski pisatelj in pesnik, * 13. julij 1922, Jesenice, † 23. marec 1983, Jesenice. Klinar je maturiral leta 1943 na gimnaziji v Beljaku. Po maturi je odšel v partizane. Do leta 1947 je bil pri odredu JLA v Coni A Julijske krajine ...

                                               

Anton Klobovs

Po ljudski šoli je obiskoval gimnazijo v Kranju do mature leta 1938, nato je vstopil v ljubljansko bogoslovje. 11. junija 1944 je v Ljubljani prejel mašniško posvečenje. Zaradi vojnih razmer se je posvetil izrednemu dušnemu pastirstvu. Avgusta 19 ...

                                               

Maks Klodič

Rodil se je v Trstu v družini šolnika in pesnika Antona in Matilde Klodič rojene Pagliaruzzi iz Kobarida. Končal je ljudsko šolo in nižjo gimnazijo v rojstnem kraju leta, nato štiriletno pomorsko akademijo na Reki, maturiral pa je leta 1894 na re ...

                                               

Radovan Klopčič

Radovan Klopčič, slovenski šolski metodik in ilustrator, * 10. april 1898, Moravče, † 1992. Leta 1928 je diplomiral iz pedagogika, psihologije in matematike na zagrebški univerzi. Poučeval je na učiteljiščih, najprej v Mariboru, nato pa od 1945-1 ...

                                               

Karel Klun

Karel Klun, slovenski politik, duhovnik in kanonik, * 15. oktober 1841, Prigorica, † 8. julij 1896, Budimpešta. Karel Karol Klun je končal gimnazijo in študij bogoslovja v Ljubljani. V duhovnika je bil posvečen leta 1865. Najprej je služboval kot ...

                                               

Dragomir Janko Knapič

Dragomir Janko Knapič, krajše D. J. Knapič, geograf, profesor ekonomske geografije v Lizboni, * 3. december 1925, Lizbona, Portugalska, † 16. oktober 2006, Lizbona, Portugalska.

                                               

Janko Knapič

Janko Knapič, nadučitelj na Vidmu ob Savi, * 8. december 1862, Sv. Jedrt pri Laškem, Slovenija, † 12. december 1929, Videm ob Savi, Slovenija.

                                               

Anton Knez

Kolar je mladost preživljal v Spodnji Šiški. V Ljubljani je leta 1871 dokončal dva razreda realke, 1873 pa Mahrovo trgovsko šolo in se zaposlil v trgovini svojega očeta. Pozneje je z bratom Ivanom osnoval veliko trgovsko hišo in imel največjo trg ...

                                               

Ivan Knez

Knez je leta 1867 končal dva razreda ljubljanske realke, nato Mahrovo trgovsko šolo in se zaposlil v očetovi trgovini. Skupaj z bratom Antonom je trgovino razširil v največjo trgovino s kmetijskimi pridelki na Kranjskem. Zgradil je skledasti mlin ...

                                               

Zdenko Knez

Knez je leta 1923 diplomiral na dunajski Visoki šoli za svetovno trgovino. Prvo službo je opravljal v Amsterdamu, se 1925 vrnil domov, kjer se je zaposlil pri očetu Ivanu, veletrgovcu in podjetniku v Ljubljani. Kasneje se je osamosvojil, vodil tr ...

                                               

Wolfgang Knoll

Wolfgang Knoll, nemški politik in okoljevarstvenik, * 21. marec 1929, Hirschberg, Šlezija, Prusija, Weimarska Nemčija, † 25. julij 2019, Kelkheim, Hessen, Nemčija.

                                               

Ivan Kobal (publicist)

Ivan Kobal, slovenski pisatelj in publicist živeč v Avstraliji, * 26. marec 1928, Planina pri Ajdovščini, † 3. november 2005, Sydney, Avstralija Kobal je pred drugo svetovno vojno obiskoval jezuitsko gimnazijo v Piacenzi, se vrnil domov, 1947 pon ...

                                               

Ana Kobal Ziherl

Ana Ziherl, roj. Kobal je mati Borisa, Vande, Miloša in Branka. Obiskovala je osnovno šolo v Škofji Loki pri uršulinkah. Med letoma 1903 in 1913 je bila v različnih administrativnih službah. Vsaj med 1910 in 1913 v Trstu. Tam se je poročila s sod ...

                                               

Gregor Kobal

Gregor Kobal, slovenski kmečki upornik, *, † 20. april 1714, Gorica. Gregor Kobal je bil leta 1713 eden od 11-tih voditeljev tolminskega kmečkega upora. Po nekaterih virih naj bi bil Kobal doma iz zaselka Podsele pri kraju Sela pri Volčah. Skupaj ...

                                               

Silvij Kobal

Kobal je postal leta 1947 član Slovenskega stalnega gledališča v Trstu, kjer je bil ves čas eden glavnih ustvarjalcev. Najprej je igral manjše vloge, nato pa se je razvil v karakternega igralca dramskih vlog. V vrsti dognanih dramskih likov je še ...

                                               

Svetko Kobal

Izhaja iz znane loške družine iz Škofje Loke. Na začetku 2. svetovne vojne se je takoj aktivno vključil v narodnoosvobodilno borbo, decembra 1941 je organiziral uspešen napad na nemške zapore na Loškem gradu. Januarja 1942 je bil aretiran in bil ...

                                               

Ivan Kočevar

Kočevar je v Ljubljani končal Tehnično srednjo šolo in se 1946 zaposlil pri podjetju Gradis ter kasneje na Ministrstvu za gradnje LRS v Ljubljani. Od 1948 pa je delal v Splošnem gradbenem podjetju Pionir v Novem mestu v katerem je 1958 postal dir ...

                                               

Jožef Kofalt

Po končani gimnaziji v Novem mestu je stopil v bogoslovno semenišče v Ljubljani, kjer je 8. julija 1934 tudi prejel mašniško posvečenje. Najprej je deloval kot kaplan v Leskovcu, po nemški okupaciji območja ob Savi pa se je odselil v semiško podr ...

                                               

Ivan Kolarič

Kolarič je končal nižjo gimnazijo na Ptuju, višjo pa je od leta 1866 do 1889 obiskoval v Ljubljani, nato je v Mariboru študiral teologijo in bil leta 1893 posvečen v duhovnika ter poslan za kaplana v Dramlje.

                                               

Natal Kolarič

Natal Kolarič, slovenski politični delavec, * 24. december 1908, Korošči, Italija, † 13. junij ali 18. september 1944, Trst.

                                               

Anton Kolenc

Kolenc se je trgovine izučil v Velenju ter se 1885 kot trgovski pomočnik zaposlil pri Širci v Žalcu, od koder pa se je kmalu preselil k Schmidlu v Celje. Samostojen trgovec je bil najprej v Lonču Avstrija, nato v Lukovici, od koder se je v devetd ...

                                               

Ljubomir Koler

Ljubomir Koler, slovenski politik, * 23. marec 1917, Idrija, † 27. december 1981, Ankaran. Rodil se je v družini idrijskega rudarja Rafaela Kolerja. Ljudsko šolo je končal v rojstnem kraju in se zaposlil kot priučen električar. Leta 1932 je v Idr ...

                                               

Antonija Kolerič

Antonija Kolerič, slovenska knjižničarka, publicistka in slikarka, * 9. november 1906, Trst, † 23. september 1990, Trst. Rodila se je v družini tržaškega uslužbenca pri družbi Magazzini Generali Josipa Koleriča. Mati Antonija Kariš je bila šivilj ...

                                               

Jože Koller (gozdar)

Jožef Koller, slovenski gozdar, * 25. marec 1798, Bohinjska Bistrica, † 2. avgust 1870, Gorica. Šolal se je na liceju v Ljubljani in Višji gozdarski šoli v Mariabrunnu pri Dunaju kjer je leta 1817 diplomiral. Služboval je pri gozdnih gospodarstvi ...

                                               

Franc Kollmann

Franc je bil potomec gorenjske trgovske rodbine Kollmann iz Zgoš pri Begunj na Gorenjskem. Iz te rodbine je izhajal tudi ljubljanski trgovec s steklom Franc Resman, ki pa ni imel moških potomcev, zato je Franca Kollmanna povabil v Ljubljano in mu ...

                                               

Leonid Sergejevič Kolosov

Magisterij iz ekonomskih ved je opravil na moskovskem Inštitutu za tuje trge Med letoma 1953 in 1958 je delal kot ekonomist na sovjetskem gospodarskem predstavništvu v Rimu. Po vrnitvi v Moskvo je nadaljeval delo na Minostrstvu za tuje trge SZ. N ...

                                               

Dragica Končar

Dragica Končar, hrvaška udeleženka NOB, narodna herojinja Jugoslavije, * 1. januar 1915, Jošan, pri Udbini, † 21. avgust 1942, Zagreb.