ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 278
                                               

Vincenc Bandelj

Končal je učiteljišče in bil učitelj na Kanalskem Vrhu. Med 1. svetovno vojno je bil med slovenskimi interniranimi učitelji v pokrajini Cremona. Po vojni je imel v Gorici gostilno in postal vedno bolj vnet pristaš fašizma. Kot tak je urejeval lis ...

                                               

Tone Bantan

Tone Bantan, slovenski kmetijski strokovnjak in zadružni delavec, * 17. januar 1909, Marno, † 13. april 1971, Dol pri Hrastniku. Končal je srednjo kmetijsko šolo v Mariboru in se pred 2. svetovno vojno zaposlil v kmetijski zadrugi Dol pri Hrastni ...

                                               

Jožef Emanuel Barbo Waxenstein

Slovenski deželni in državni poslanec je bil dvanajst let 1867-1879. Zavzemal se je za rabo slovenščine na Dunaju in je podpiral slovenske kulturne ustanove čitalnice, Slovenska matica. Josip Jurčič ga je označil kot človeka, ki je od začetka odl ...

                                               

Fran Barle

Po vojaški službi 1884–1893 je prišel v Ljubljano, se zaposlil na magistratu, kjer je služboval kot ravnatelj vojaškega urada. K ljubljanskim prostovoljnim gasilcem in reševalnemu društvu je pristopil 1899 ter vodil njihovo blagajniško knjigo do ...

                                               

Ernest Bartulović

Ernest Bartulović, sindikalni delavec in urednik hrvaškega rodu, ki je deloval v Sloveniji in ZDA, * 1894, Promina, †, ZDA. Septembra 1920 je bil v Ljubljani izvoljen v vodstvo pokrajinske organizacije Komunistične partije Jugoslavije KPJ za Slov ...

                                               

Štefan Bastič

Rodil se je kot drugi sin v znani družini župana Ivana Bastiča, po štirih razredih osnovne šole je vstopil v dijaški dom lazaristov pri Srcu Jezusovem v Ljubljani, obiskoval je klasično gimnazijo. Odločil se je za vstop v Misijonsko družbo, po op ...

                                               

Lovro Baš

Po končani gimnaziji v Celju je študiral pravo v Gradcu in na Dunaju, bil notarski kandidat v Celju, Laškem, v Kozjem, notar v Ljutomeru in od 1881 v Celju, bil do 1923 predsednik notarske zbornice za Spodnjo Štajersko in član komisije za izpraše ...

                                               

Ivan Baša (šolnik)

Osnovno šolo je obiskoval v Premu 1912-1917 in Ljubljani 1917-1918, gimnazijo v Ljubljani 1918-1925, Višji agronomski zavod pa na Kmetijski fakulteti v Perugi, kjer je 5. julija 1933 tudi doktoriral. Poučeval je kmetijske tehnične predmete na Dvo ...

                                               

Vladimir Baša

Osnovno šolo je končal v rojstnem kraju, gimnazijo v Vidmu in leta 1940 v Trstu promoviral za doktorja trgovsko-ekonomskih ved. Po vpoklicu k vojakom je služil v Albaniji in Grčiji. Po kapitulaciji Italije je jeseni 1943 postal v narodnoosvobodil ...

                                               

Andrej Batič (pesnik)

Andrej Batič, slovenski ljudski pesnik, * 10. september 1814, Črniče, † 8. julij 1893, Črniče. Andrej Batič je bil kmet, cerkovnik in literarni samouk, ki je pisal pesmi. Več let je bil tudi predsednik čitalnice v Črničah. Nekaj njegovih pesmi je ...

                                               

Pina Bausch

Philippine "Pina" Bausch, nemška plesalka, pedagoginja, koreografinja, direktorica plesnega gledališča v Wuppertalu, * 27. julij 1940, Solingen, Nemčija, † 30. junij 2009,Wuppertal, Nemčija.

                                               

Martin Bedjanič

Leta 1867 je stopil v varaždinsko gimnazijo, se 1869 prepisal na mariborsko in od 1875–1879 študiral klasično filologijo v Gradcu. Po končanem študiju je služboval na gimnaziji v Mariboru 1880, na I. gimnaziji v Gradcu 1881, na gimnaziji v Saraje ...

                                               

Peter Bedjanič

Peter Bedjanič, slovenski glasbeni urednik in pevec, lirski baritonist * 31. oktober 1933, Maribor, † avgust 2020. Peter Bedjanič se je rodil leta 1933 v Mariboru očetu Milku Bedjaniču. Študiral je pri Juliju Betettu na Akademiji za glasbo, kjer ...

                                               

Rado Bednařik

Rodil se je v družini goriškega knjigoveza Ivana Bednařika. Ljudsko šolo 1908-1912 in gimnazijo 1912-1915 je obiskoval v rojstnem kraju in jo nadaljeval na Zavodu svetega Stanislava v Šentvidu pri Ljubljani 1915-1920. V letih 1920−1924 je na Filo ...

                                               

Ante Beg

V Celju je končal 6 razredov gimnazije ter se nato privatno pripravljal za učiteljsko usposobljenost; kot pomožni učitelj je služboval v Jurkloštru in v Ribnici na Pohorju. Leta 1897 se je posvetil novinarstvu. Med drugim je izdajal in urejal Slo ...

                                               

Teobald Belec

Diplomiral je 1958 na ljubljanski Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo. Po končanem študiju se je zaposlil na Geodetskem zavodu v Ljubljani, se specializiral za prostorsko in urbanistično planiranje in postal 1967 direktor zavoda. Pod njegovim ...

                                               

Malči Belič

Malči Belič, slovenska predvojna organizatorka delavskega gibanja, narodna herojka Jugoslavije, * 7. julij 1908, Ljubljana, † 31. januar 1943, Ljubljana.

                                               

Gizela Belinger Ferjančič

Gizela Belinger Ferjančič, slovenska publicistka in učiteljica, * 2. maj 1887, Gorica, † 19. junij 1976, Trst. Učiteljišče je obiskovala med letoma 1898 in 1906 v Gorici, kjer je leta 1911 opravila tudi strokovni izpit. Kasneje je poučevala v raz ...

                                               

Ivan Belle

Leta 1887 je končal Višjo sadjarsko-vinogradniško šolo v avstrijskem Klosterneuburgu. Kot uradni avstrijski izvedenec za obnovo vinogradov je v letih 1887−1888 služboval v Bolgariji, nato je v letih 1891−1909 deloval kot potujoči učitelj, predava ...

                                               

Vladislav Beltram

Diplomiral je 1929 na zagrebški kmetijsko-gozdarski fakulteti. Po diplomi je od 1930 služboval kot okrajni gozdar na Braču in opravil obsežna ter uspešna pogozdovanja kraških goličav. Pri tem je uveljavljal nove metode pogozdovanja s sadikami in ...

                                               

Dušan Benko

Pred vojno je študiral pravo, v letih 1941−1945 pa je bil v nemških taboriščih za vojne ujetnike. Po osvoboditvi je delal v uradu za informacije vlade Ljudske republike Slovenije 1945-1947 in bil v času zaostrenega odnosa z Avstrijo zaradi korošk ...

                                               

Alojzij Benkovič

Po končanem študiju farmacije na dunajski univerzi je služboval v Celju. Literarna dela je prevajal iz češčine, francoščine, nemščine, poljščine in ruščine. S knjižico Slovensko-latinsko-nemški rastlinski imenik slovenskih dežel COBISS je ustvari ...

                                               

Davorin Beranič

Gimnazijo je 1901 končal v Mariboru, tam do februarja 1902 študiral bogoslovje, nato živel nekaj mesecev v Slovenskih Konjicah, bil v letih 1902–1903 pri vojakih v Celovcu, nato do 1908 v Gradcu študiral klasično filologijo. Po končanem študiju j ...

                                               

Janez Beravs

Rodil se je 27. julija 1923 očetu Janezu 1897-1976 in materi Marijani 1894-1975. Njegov brat je bil Marjan Beravs, kemijski tehnik in pomočnik šefa kontrole v podjetu Sava v Kranju. Po diplomi iz kemije 1955 na ljubljanski Fakulteti za rudarstvo, ...

                                               

Ivan Berce

Ivan Berce, slovenski šolnik in vzgojitelj, * 21. december 1915, Mala Bukovica, † 18. november 1979, Ljubljana. Maturiral je 1936 na učiteljišču v Mariboru. Po koncu vojne je bil med drugim ravnatelj Srednje veterinarske šole v Ljubljani in uprav ...

                                               

Josip Berce

Gimnazijo je končal 1903 v Kranju, nato študiral francoščino in italijanščino na dunajski univerzi, poslušal 1904 na firenškem" Istitutu di studi superiori "italijanski jezik in italijansko književnost, bil nato eno leto na univerzi v Parizu in 1 ...

                                               

Leopold Berce

Že kot študent je deloval v napredno usmerjenih študentskih gibanjih, zlasti v klubu Njiva. Leta 1934 je postal član komiteja univerzitetne partijske organizacije študentov, bil 1935 izvoljen za predsednika Zveze strokovnih klubov tehniške fakult ...

                                               

Lojze Berce

Lojze Berce, slovenski urednik, * 2. julij 1898, Dornberk, † 1. julij 1995, Opčine, Furlanija - Julijska krajina, Italija. Po diplomi 1923 na visoki gospodarski in trgovski šoli v Trstu je bil v letih 1923−1926 urednik časopisa Edinost, član ured ...

                                               

Rafael Berce

Po končanem učiteljišču je poučeval na meščanski šoli v Ljutomeru; tu je vodil jadralno skupino, ki je izdelala vrsto modelov in jadralno letalo" Prlek ". Po okupaciji Kraljevine Jugoslavije so ga Nemci poslali v internacijo, od koder se je vrnil ...

                                               

Srečo Bergant

Srečo Bergant, slovenski inženir, tekstilni tehnolog in gospodarstvenik, * 11. oktober 1926, Ljubljana, † 23. januar 2020. Leta 1950 se je zaposlil v tovarni Induplati v Zgornjih Jaršah. Diplomiral je 1961 na ljubljanski Fakulteti za naravoslovje ...

                                               

Tončka Berlič

Tončka Berlič, slovenska agronomka, * 15. maj 1925, Volarje, † 4. januar 2017, Brezovica pri Ljubljani. Med 2. svetovno vojno je bila v nemškem koncentracijskem taborišču, iz katerega ji je uspelo pobegniti in se pridružiti partizanom. Po osvobod ...

                                               

Mihael Bertalanitš

Mihael Bertalanitš slovenski kantor-učitelj in pesnik v Slovenski okroglini, na Ogrskem. * Gerečavci, 8. november, 1788; † Pečarovci, 8. januar, 1853. Rodil se je pri Svetem Juriju Jurju Bertalaniču in Katarini. Po matični knjigi se je rodil v Ge ...

                                               

Ivan Bertoncelj (pedagog)

Iz pedagogike je diplomiral 1952 na ljubljanski Filozofski fakulteti. Med narodnoosvobodilno borbo je bil šolski nadzornik za Gorenjsko, organiziral je pedagoške tečaje za učitelje ter pripravil učbenike in pedagoške priročnike za partizanske šol ...

                                               

Marko Bertoncelj

Po diplomi 1953 iz agronomije na ljubljanski Agronomsko-gozdarski fakulteti je 1983 doktoriral na Biotehniški fakulteti v Ljubljani. Po diplomi je do 1963 služboval na Gorenjskem in bil med drugim tudi direktor Kmetijskega zavoda Kranj 1958-1963. ...

                                               

Evgen Betetto

Evgen Betetto slovenski nogometaš, športni delavec, publicist in partizan, * 7. november 1895, Ljubljana, † 12. februar 1945, Dachau. Betetto je bil soustanovitelj prvega slovenskega dijaškega nogometnega kluba Hermes v Ljubljani leta 1909, za ka ...

                                               

Milan Betetto

Medicino je študiral na ljubljanski Medicinski fakulteti in 1948 doktoriral. Strokovno se je izpopolnjeval v Münchnu in na Dunaju. Leta 1975 je bil izvoljen za rednega profesorja na ljubljanski medicinski fakulteti. V letih 1950−1955 je delal na ...

                                               

Georges Beuchat

Georges Beuchat, francoski izumitelj, potapljač in poslovnež, * 1910, Švica, † 1992, Marseille, Francija. Znan je kot pionir potapljaštva in ustanovitelj podjetja Beuchat International. Vse življenje je posvetil razvoju opreme in zelo pripomogel ...

                                               

Slavko Bevk

Po nižji gimnaziji v Idriji je leta 1929 končal znanstveni licej v Vidmu. Že kot študent je bil član tajne organizacije TIGR na Goriškem. Fašistična policija ga je novembra 1929 aretirala in na t. i. 1. tržaškem procesu septembra 1930 je bil obso ...

                                               

Stanislav Bevk

Stanislav Bevk, slovenski biolog, poljudnoznanstveni pisec in šolnik, * 2. maj 1875, Šentvid pri Lukovici, † 29. februar 1956, Ljubljana.

                                               

Janko Bezjak

Bezjak je v Gradcu diplomiral iz klasične filologije in prav tam leta 1897 tudi doktoriral. Nato je med drugim kot profesor služboval na učiteljišču v Mariboru, na 2. državni gimnaziji v Ljubljani in bil ravnatelj na gimnaziji v Gorici, po letu 1 ...

                                               

Josip Bezlaj

Bezlaj Josip, slovenski učitelj, pisec šolskih učbenikov in tehniških priročnikov, * 14. marec 1855, Ljubljana, † 29. september 1935, Ljubljana. Po končani realki v rojstnem mestu se je za dva semestra vpisal na tehniško visoko šolo, nato obiskov ...

                                               

Ferdo Bidovec

Rodil se je v družini tržaškega trgovca Janeza Bidovca, rojenega v Žirovnici. mati je bila Italijanka Antonia Vianello izvor družine je v Benetkah. V družini je bilo 10 otrok. Ljudsko šolo je obiskoval v Žirovnici, očetovem rojstnem kraju, Ljublj ...

                                               

Billy the Kid

William H. Bonney, ameriški revolveraš, * ok. 1860, † 14. julij 1881. Sodeloval je v t. i." vojni "v okrožju Lincoln v Novi Mehiki, ki se je odvijala med bogatimi rejci goveda in nekaterimi večjimi trgovci. Po legendi, je ubil enaindvajset moških ...

                                               

Bogdan Binter

Bogdan Binter, slovenski zgodovinar in pisec učbenikov, * 28. december 1906, Kamnik, † 20. december 1967, Ljubljana. Iz zgodovine je diplomiral na Filozofski fakulteti v Ljubljani in od leta 1932 poučeval na gimnazijah v Ljubljani in Kočevju ter ...

                                               

Zlatko Bisail

Zlatko Bisail je začetnik raketnega in množičnega letalskega modelarstva na Slovenskem. Na Dunaju je študiral strojništvo in tu 24. maja 1928 kot prvi na svetu uspešno preskusil model raketnega letala RMFI. V letih 1931−1932 je gradil velik model ...

                                               

Bogomil Bitežnik

Rodil se je v slovenski učiteljski družini v Ločniku sedaj ital. Lucinico pri Gorici. Ljudsko šolo je obiskoval v rojstnem kraju in Šempetru pri Gorici. Zaradi neurejenih socialnih razmer je kot gimnazijec opustil šolanje in se v Gorici zaposlil ...

                                               

Marko Bitežnik

Marko Bitežnik se je rodil leta 1958 v Gorici in se kot otrok z družino preselil na Tržaško. Maturiral je na Znanstvenem liceju" France Prešeren” ter nato diplomiral iz violine na Glasbenem konservatoriju" Giuseppe Tartini" v Trstu in iz viole na ...

                                               

Alojz Bizjak (sadjar)

Obiskoval je kmetijsko šolo v Gorici in v letih 1926-1931 na njej delal kot inštruktor. Zaradi pritiska fašistov se je leta 1931 izselil v Kraljevino Jugoslavijo. Tu je v letih 1931-1938 delal na kmetijski šoli v Rakičanu, nato pa do konca vojne ...

                                               

Josip Bizjak

Glasbi in umetnosti se je posvetil kot amaterki delavec, čeprav je v Parizu nekaj časa študiral balet in moderni ples. Leta 1906 se je vrnil v Trst. Tu je pridobljene izkušnje in znanje prenesel na oder. Organiziral je več plesnih in glasbenih pr ...

                                               

Jože Bizjak

Jože Bizjak, slovenski ljudski pesnik, * 26. februar 1914, Potoče, † 1995, Potoče Leta 1930 je končal 6. razredov gimnazije v malem semenišču v kraju Bassano del Grappa in se vrnil domov, kjer je pomagal na kmetiji. Po odslužeenju rednega vojaške ...